19972019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1997 2019

Filter
Report
2019
Open Access

Methoden voor trendanalyse bij de Evaluatie Meststoffenwet

Ouwehand, P., Denneman, A., Fraters, D., Ge, L., Rozemeijer, J., Visser, H. & Walvoort, D. J. J., 2019, Den Haag: CBS. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Op naar precisielandbouw 2.0: eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275

Kempenaar, C., van Dijk, C., Hermans, G., Steele-Dun, S., van de Sande, C., Verschoore, J., van der Wal, T., Roerink, G., Visser, J., Kamp, J., Blok, P., Polder, G., van de Wolf, J., Jalink, H., Bulle, A., Meurs, B., Michielsen, J-M., van de Zande, J., Hoving, I., van Riel, J. & 12 others, Holshof, G., van Boheemen, K., van Evert, F., Riemens, M., Keizer, P., Schnabel, S., van Egmond, F., Walvoort, D., Janssen, H., La Riviėre, I., Kocks, C. & Pot, A., Sep 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen University & Research. 138 p. (Rapport WPR; no. 921)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Trends door meetgegevens: keuzes bij een opdrachtverstrekking

Denneman, A., Ouwehand, P., Fraters, D., Ge, L., Rozemeijer, J., Visser, H. & Walvoort, D. J. J., 2 Sep 2019, Den Haag: CBS. 20 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Basisregistratie Ondergrond (BRO) actualisatie bodemkaart: Herkatering westelijk veengebied Waterschap Drents Overijsselse Delta

de Vries, F., Brouwer, F. & Walvoort, D., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 27 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2887)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Basisregistratie Ondergrond (BRO) actualisatie bodemkaart: Herkartering van de bodem in Flevoland

Brouwer, F. (ed.), de Vries, F. (ed.) & Walvoort, D. J. J. (ed.), Dec 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 52 p. (WOt-technical report; no. 143)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Basisregistratie Ondergrond-Gd-kartering Laag-Nederland 2018: Provincie Flevoland

Translated title of the contribution: BRO-Gd Mapping of the low-lying Netherlands 2018Stuyt, L. C. P. M., Knotters, M., Walvoort, D. J. J., Brouwer, F. & Massop, H. T. L., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-technical report; no. 145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
groundwater
province
Open Access

Mapping soil texture with a gamma-ray spectrometer: comparison between UAV and proximal measurements and traditional sampling : validation study

van Egmond, F. M., van der Veeke, S., Knotters, M., Koomans, R. I., Walvoort, D. J. J. & Limburg, J., 2018, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. 56 p. (WOt-technical report; no. 137)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
soil texture
spectrometer
sampling
spatial planning
calibration

Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027

Altenburg, W., Arts, G., Baretta-Bekker, J. G., van den Berg, M. S., van den Broek Broek, T., Buskens, R., Bijkerk, R., Coops, H. C., van Dam, H., van Ee, G., Evers, C. H. M., Franken, R., Higler, B., Ietswaart, T., Jaarsma, N., de Jong, D. J., Joosten, A. M. T., Klinge, M., Knoben, R. A. E., Kranenbarg, J. & 21 others, van Loon, W. M. G. M., Noordhuis, R., Pot, R., Twisk, F., Verdonschot, P. F. M., Vlek, H., Backx, J. J. G. M., Beers, M., Buijse, A. D., Duursema, G., Fagel, M., de Leeuw, J., van der Molen, J., Nijboer, R. C., Postma, J., Vriese, T., Duijts, R., Hartholt, J. G., Jager, Z., Stikvoort, E. C. & Walvoort, D., 2018, Amersfoort: Stowa. 481 p. (Stowa rapport; no. 2018-49)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie

Mulder, M., Hack-ten Broeke, M., Bartholomeus, R., van Dam, J., Heinen, M., van Bakel, J., Walvoort, D., Kroes, J., Hoving, I., Holshof, G., Schaap, J., Spruijt, J., Supit, I., de Wit, A., Hendriks, R., de Haan, J., van der Voort, M. & van Walsum, P., 2018, Amersfoort: Stowa. 71 p. (Stowa rapport; no. 2018-48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

A selection of sensing techniques for mapping soil hydraulic properties

Knotters, M., van Egmond, F. M., Bakker, G., Walvoort, D. J. J. & Brouwer, F., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 65 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2853)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
hydraulic property
soil
physics
pesticide
leaching

Basis registratie Ondergrond (BRO) Actualisatie bodemkaart van eenheden met slappe kleilagen : herkartering van de eenheden met slappe kleilagen

de Vries, F., Walvoort, D. & Brouwer, F., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 39 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2834)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

BasisRegistratie Ondergrond (BRO) Actualisatie Gt/Gd: beschrijving grondwaterkarakteristieken per Gt-klasse voor hoog Nederland

Stuyt, L. C. P. M., Knotters, M., Walvoort, D. J. J., Hoogland, T., Brus, D. J., de Vries, F., Heidema, A. H. & Okx, J. P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 51 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2797)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gebruik ruimtelijke databestanden om invoer modellen te verbeteren: Tussenrapportage WOT-04-011-036.84

Wamelink, G. W. W., Frissel, J. Y., Walvoort, D. J. J. & de Vries, S. M. G., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 192)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Praktijktoets Waterwijzer Landbouw in pilotgebieden de Raam en Vecht

Heinen, M., Mulder, M., Walvoort, D. J. J., Bartholomeus, R., Stofberg, S. F. & Hack-ten Broeke, M. J. D., 2017, Stowa. 54 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwijzer landbouw fase 3: naar een operationeel systeem voor gras en maïs

Knotters, M. (ed.), Bartholomeus, R., Hack-ten Broeke, M., Hendriks, R., Holshof, G., Hoving, I., Kroes, J., Mulder, M. & Walvoort, D., 2017, Amersfoort: Stowa. 65 p. (Stowa rapport; no. 2017-07)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Chemisch-fysische schematisering van de bodem voor NHI-waterkwaliteit : naar een nieuwe fysisch-chemische schematisering van de Nederlandse bodem

van der Bolt, F., Walvoort, D., de Vries, F., Hoogland, T., Vroon, H., Groenendijk, P., Renaud, L., Massop, H., Veldhuizen, A. & van Walsum, P., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 34 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2753)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland : resultaten van het veldonderzoek

Hoogland, T., Knotters, M., Pleijter, M. & Walvoort, D. J. J., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 69 p. (Alterra-rapport; no. 2612)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landelijk beeld van fosfaatverliezen naar het oppervlaktewater : een analyse met het model PLEASE

van der Salm, C., Walvoort, D. J. J. & Massop, H. T. L., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 39 p. (Alterra-rapport; no. 2565)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Complexiteit van WUR-modellen en -bestanden : toetsing van de EMC v1.0

van Voorn, G. A. K., Bogaart, P. W., Knotters, M. & Walvoort, D. J. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 118 p. (WOt-werkdocument; no. 339)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Map maker’s guide: a decision support system for interpolation, aggregation, and disaggregation : technical documentation

Walvoort, D. J. J., Knotters, M., Hoogland, T., van Wijnen, H., van Dijk, T. A., van Schöll, L. & Groenenberg, J. E., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-werkdocument; no. 350)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
decision support system
interpolation
documentation
method
software
2012

Applications of e-SOTER related to major soil threats

Hessel, R., Verzandvoort, S. J. E., Walvoort, D. J. J., Heidema, A. H., Yigini, Y., Schuler, U., Daroussin, J. & Jones, B., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 142 p. (EU-project e-SOTER, Deliverable D11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Een beoordelingslijst voor de complexiteit van modellen en bestanden

van Voorn, G. A. K., Walvoort, D. J. J., Knotters, M., Bogaart, P. W., Houweling, H. & Janssen, P. H. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluation of an evaluation list for model complexity

van Voorn, G. A. K. & Walvoort, D. J. J., 2011, Wageningen: Wageningen Universiteit. 86 p. (WOt-werkdocument; no. 272)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Availability
Uncertainty

Monitoring van nutriënten in het oppervlaktewater van stroomgebieden : analyse van metingen in de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford

van Tol-Leenders, T. P., van der Grift, B., Walvoort, D. J. J., Janssen, G. M. C. M., Rozemeijer, J., Marsman, A., Mulder, H. M., van der Bolt, F. J. E. & Schoumans, O. F., 2011, Wageningen: Alterra. 98 p. (Alterra-rapport; no. 2222)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Towards a European-wide sampling design for statistical monitoring of common habitats

Brus, D. J., Knotters, M., Metzger, M. J. & Walvoort, D. J. J., 2011, Wageningen: Alterra. 65 p. (Alterra-report; no. 2213)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Database 'Monitoring stroomgebieden': een slimme database voor het beheren van monitoringsgegevens

Walvoort, D. J. J. & van Tol - Leenders, T. P., 2010, Wageningen: Alterra. 51 p. (Alterra-rapport; no. 1955)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwantificering van de fosfaattoestand in de bodem van vier stroomgebieden

Walvoort, D. J. J., Brus, D. J., van der Salm, C., Pleijter, M. & van Tol-Leenders, T. P., 2010, Wageningen: Alterra. 51 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Towards a Soil Information System with quantified accuracy : a prototype for mapping continuous soil properties

Brus, D. J., Vasat, R. V., Heuvelink, G. B. M., Knotters, M., de Vries, F. & Walvoort, D. J. J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 151 p. (WOt-werkdocument; no. 197)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
soil property
information system
prediction
software
soil
2009

Beleidskader fosfaat voor Noord- en Midden-Limburg : wetenschappelijke onderbouwing

Noij, I. G. A. M., van der Salm, C., Massop, H. T. L., Boekel, E. M. P. M., Schuiling, C., Pleijter, M., Clevering, O. A., van Bakel, P. J. T., Chardon, W. J. & Walvoort, D. J. J., 2009, Wageningen: Alterra. 144 p. (Alterra-rapport; no. 1894)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Validatie van modelsystemen voor het voorspellen van de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit in het stroomgebied 'de Drentse Aa' : fases 1, 2 en 3

Walvoort, D. J. J., Roelsma, J. & van Tol - Leenders, T. P., 2009, Wageningen: Alterra. 80 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 18-I)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Validatie van modelsystemen voor het voorspellen van de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit in het stroomgebied 'de Krimpenerwaard' : fases 1, 2 en 3

Walvoort, D. J. J., Bogaart, P. W., Kroes, J. G. & van Tol - Leenders, T. P., 2009, Wageningen: Alterra. 78 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 18-III)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Validatie van modelsystemen voor het voorspellen van de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit in het stroomgebied 'de Schuitenbeek' : fases 1, 2 en 3

Walvoort, D. J. J., Roelsma, J., Löschner-Wolleswinkel, R. J. & van Tol - Leenders, T. P., 2009, Wageningen: Alterra. 88 p. (Reeks monitoring stroomgebieden; no. 18-II)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2008
Open Access
systems analysis
peat
calibration
surface water
nutrient
Open Access
2007

Een statistische analyse van de invloed van het mestbeleid op de oppervlaktewaterkwaliteit

Knotters, M., Walvoort, D. J. J. & Leenders, T. P., 2007, Wageningen: Alterra. 114 p. (Alterra-rapport; no. 1540)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Reparatie Hydrologie voor STONE 2.1. : beschrijving reparatie-acties, analyse resultaten en beoordeling plausibiliteit

van Bakel, P. J. T., Kroon, T., Kroes, J. G., Hoogewoud, J., Pastoors, R., Massop, H. T. L. & Walvoort, D. J. J., 2007, Wageningen: Alterra. 76 p. (WOt-werkdocument; no. 81)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2006

Data-assimilatie voor kartering van de grondwaterstandsdynamiek

Hoogland, T., Heuvelink, G. B. M., van der Gaast, J. W. J., Veldhuizen, A. A. & Walvoort, D. J. J., 2006, Wageningen: Alterra. 40 p. (Alterra-rapport; no. 1384)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access