1993 …2022

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Report
2019

De variatie aan insecten in laagveenmoerassen: Het spectrum aan soortgroepen in verschillende habitattypen in Nederlandse laagveenmoerassen

Stam, J. M., Kleijn, D., te Beest, D., Ozinga, W. A., Schmidt, A. M., Noordam, A. P., Burgers, J., van Kats, R. J. M., Aukema, B., Lammertsma, D. R. & Siepel, H., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2961)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes

Kleijn, D., Bink, R. J., ter Braak, C. J. F., van Grunsven, R., Ozinga, W. A., Roessink, I., Scheper, J. A., Schmidt, A. M., Wallis de Vries, M. F., Wegman, R., van der Zee, F. F. & Zeegers, T., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 85 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2871)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wilde bijen en zweefvliegen per landschapstype

Ozinga, W. A., Scheper, J. A., de Groot, A., Reemer, M., Raemakers, I., van Dooremalen, C., Biesmeijer, K. & Kleijn, D., Dec 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 57 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2920)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

De bijdrage van (wilde) bestuivers aan een hoogwaardige teelt van peren en aardbeien: nieuwe kwantitative inzichten in de diensten geleverd door bestuivende insecten aan de fruitteeltsector in Nederland

de Groot, G. A., Knoben, N., van Kats, R. J. M., Dimmers, W. J., van 't Zelfde, M., Reemer, M., Biesmeijer, K. & Kleijn, D., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 67 p. (Alterra-rapport; no. 2716)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Liberation Deliverable 3.2: Report on the effectiveness of a range of landscape management practices

van Gils, S. H., Marini, L., Ádám, R., Baldi, A., Bereczki, K., Dainese, M., Coston, D. J., Boros, G., Dimmers, W. J., Elek, Z., Garratt, M. P. D., de Groot, G. A., van Kats, R. J. M., Kovács-Hostyánszki, A., Lammertsma, D. R., Montecchiari, S., Mortimer, S., Potts, S. G., senapathi, D., Sigura, M. & 4 others, Somay, L., Szalkovszki, O., Sitzia, T. & Kleijn, D., 25 Jan 2016, FP7 Project Liberation.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

De bijdrage van (wilde) bestuivers aan de opbrengst van appels en blauwe bessen : kwantificering van ecosysteemdiensten in Nederland

de Groot, G. A., van Kats, R. J. M., Reemer, M., van der Sterren, D., Biesmeijer, J. C. & Kleijn, D., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 71 p. (Alterra-rapport; no. 2636)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Het belang van wilde bestuivers voor de landbouw en oorzaken voor hun achteruitgang

Scheper, J. A., van Kats, R. J. M., Reemer, M. & Kleijn, D., 2014, Wageningen: Wageningen UR Alterra. 50 p. (Alterra-rapport; no. 2592)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wintervoedselgewassen als sleutel tot het herstel van akkervogelpopulaties?

Kleijn, D., Teunissen, W., Müskens, G. J. D. M., van Kats, R. J. M., Majoor, F. A. & Hammers, M., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 73 p. (Alterra-rapport; no. 2551)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013
Open Access

Populatiemodel voor de Grauwe gans : enkele scenarioberekeningen voor aantalsregulatie

Baveco, J. M., Kleijn, D., de Lange, H. J., Lammertsma, D. R., Voslamber, B. & Melman, T. C. P., 2013, Wageningen: Alterra. 100 p. (Alterra-rapport; no. 2445)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Brandganzen en Kleine Mantelmeeuwen in het Wormer- en Jisperveld : effecten op weidevogels

Kleijn, D., van der Hout, J. J., Jansman, H. A. H., Lammertsma, D. R. & Melman, T. C. P., 2012, Wageningen: Alterra. 48 p. (Alterra-rapport; no. 2293)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Broedende Grauwe ganzen in Nederland : ontwikkelingen in landbouwkundige schade en factoren die hun ruimtegebruik beïnvloeden

Kleijn, D., van der Hout, J., Voslamber, B., van Randen, Y. & Melman, T. C. P., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-rapport; no. 2343)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De effectiviteit van Agrarisch Natuurbeheer

Kleijn, D., 2012, Wageningen: Alterra, Centrum voor Ecosystemen. 23 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Insect pollinators: linking research and policy, Church House Conference Centre, Dean’s Yard, Westminster, London, 14 February 2012

Vanbergen, A. J., Ambrose, N., Aston, D. E., Biesmeijer, J. C., Bourke, A., Breeze, T., Brotherton, P. & Kleijn, D., 2012, Londen: UK Science and Innovation Network. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Wilde bestuivers in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe in 2010 en 2011

Reemer, M. & Kleijn, D., 2012, Leiden: Stichting European Invertebrate Survey. 29 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

African winter population trends of European waterbirds : the identification of critical sites and the effectiveness of Ramsar and IBA site designation for the conservation of migratory waterbirds

Kleijn, D., Nagy, S., Delany, S., Nasirwa, O., Dodman, T. & Goedhart, P. W., 2011, Wageningen: Alterra. 30 p. (Alterra-report; no. 2148)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Grauwe ganzen en natuurschade in reservaten : een analyse van de perceptie van beheerders

Kleijn, D., Clerkx, A. P. P. M., van Kats, R. J. M. & Melman, T. C. P., 2011, Wageningen: Alterra. 34 p. (Alterra-rapport; no. 2165)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hebben grauwe ganzen een negatief effect op weidevogels?

Kleijn, D., van der Hout, J. J., Jansman, H. A. H., van Kats, R. J. M., Knecht, E., Lammertsma, D. R., Muskens, G. J. D. M. & Melman, T. C. P., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 50 p. (Alterra-rapport; no. 2233)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Populatie-dynamisch model voor grauwe ganzen : ontwikkeling model ten behoeve van aantalregulering

Kleijn, D., Baveco, J. M., Voslamber, B., de Lange, H. J. & Melman, T. C. P., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 56 p. (Alterra-rapport; no. 2234)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Watervogels en fecale bacteriën in de plassen van het Park van Luna

Kleijn, D. & Meerburg, B. G., 2011, Wageningen: Alterra. 40 p. (Alterra-rapport; no. 2191)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Black-tailed Godwits in West African winter staging areas : habitat use and hunting-related mortality

Kleijn, D., van der Kamp, J., Monteiro, H., Ndiaye, I., Wymenga, E. & Zwarts, L., 2010, Wageningen: Alterra. 32 p. (Alterra-report; no. 2058)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Countries of relevance for development cooperation in ecological networks

Simeonova, V., van der Sluis, T., Bos, E. J., van der Heide, M., Jongman, R. H. G. & Kleijn, D., 2010, Wageningen: Alterra. 70 p. (Alterra-rapport; no. 2032)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fecale bacteriën in de plassen van het park van Luna, Heerhugowaard : een verkenning van oorzaken en oplossingen

Kleijn, D., Meerburg, B. G. & Harmsen, J., 2010, Wageningen: Alterra. 41 p. (Alterra-Rapport; no. 2057)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar ganzentrek en het voorkomen van vogelgriep

Ebbinge, B. S., Kleijn, D., Muskens, G. J. D. M. & Polderdijk, C. A., 2010, Wageningen: Alterra. 112 p. (Alterra-rapport; no. 2055)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

De relatie tussen gebruiksintensiteit en de kwaliteit van graslanden als foerageerhabitat voor gruttokuikens

Kleijn, D., Dimmers, W. J., van Kats, R. J. M. & Melman, T. C. P., 2009, Wageningen: Alterra. 38 p. (Alterra-rapport; no. 1753)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologische randvoorwaarden voor weidevogelsoorten in het broedseizoen : resultaten van een pilotstudie in het Wormer- en Jisperveld

Kleijn, D., Lamers, L. P. M., van Kats, R. J. M., Roelofs, J. G. M. & van 't Veer, R., 2009, Ede: Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 122 p. (Rapport DK; no. nr. 2009/dk113)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 10. Hebben overwinterende ganzen invloed op de weidevogelstand?

Kleijn, D., van Winden, E., Goedhart, P. W. & Teunissen, W., 2009, Wageningen: Alterra. 43 p. (Alterra-rapport; no. 1771)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Ecologische kenmerken van weidevogeljongen en de invloed van beheer op overleving. Kennisoverzicht en effectiviteit van maatregelen

Oosterveld, E. B., Kleijn, D. & Schekkerman, H., 2008, Ede: Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 72 p. (Rapport / DK; no. nr. 2008/090)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten op natuurwaarden van het project 'Bergermeer Gas Storage'

Stumpel, A. H. P., Janssen, J. A. M. & Kleijn, D., 2008, Wageningen: Alterra. 31 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effecten van geluid op wilde soorten - implicaties voor soorten betrokken bij de aanwijzing van Natura 2000 gebieden

Kleijn, D., 2008, Wageningen: Alterra. 41 p. (Alterra-rapport; no. 1705)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissiearme mesttoediening : ammoniakemissie, mestbenutting en nevenaspecten

Huijsmans, J. F. M., Schröder, J. J., Vermeulen, G. D., de Goede, R. G. M., Kleijn, D. & Teunissen, W. A., 2008, Wageningen: Plant Research International. 66 p. (Rapport / Plant Research International; no. 195)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissiearme mesttoediening en nevenaspecten

Huijsmans, J. F. M., Schröder, J. J., Vermeulen, G. D., de Goede, R. G. M., Teunissen, W. A. & Kleijn, D., 2008, Wageningen: Plant Research International. 71 p. (Rapport / Plant Research International)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 11. Effect van Brandganzen op broedende weidevogels

Kleijn, D. & Bos, D., 2008, Wageningen: Alterra. 46 p. (Alterra-rapport; no. 1772)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Factoren die de overleving van weidevogelkuikens beïnvloeden

Teunissen, W., Klok, T. C., Kleijn, D. & Schekkerman, H., 2008, Ede: Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 80 p. (SOVON; no. nr. 2008/01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rice farming and black-tailed godwits in the Casamance, Senegal

van der Kamp, J., Kleijn, D., Ndiaye, I., Sylla, S. I. & Zwarts, L., 2008, Veenwoude: Altenburg & Wymenga. (A&W-rapport; no. 1080)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtelijke dynamiek van weidevogelpopulaties in relatie tot de kwaliteit van de broedhabitat. Welke factoren beïnvloeden de vestiging van weidevogels?

Kleijn, D., Berendse, F., Verhulst, J., Roodbergen, M., Klok, T. C. & van 't Veer, R., 2008, Ede: Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 37 p. (Alterra-rapport; no. nr. 1579)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

De voedselsituatie voor gruttokuikens bij agrarisch mozaïekbeheer

Kleijn, D., Dimmers, W. J., van Kats, R. J. M., Melman, T. C. P. & Schekkerman, H., 2007, Wageningen: Alterra. 50 p. (Alterra-rapport; no. 1487)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2004

Evaluatie agrarisch natuurbeheer: effecten op weidevogeldichtheden

Willems, F., Breeuwer, A. J. G., Foppen, R. P. B., Teunissen, W., Schekkerman, H., Goedhart, P. W., Kleijn, D. & Berendse, F., 2004, Beek-Ubbergen: Sovon. 29 p. (SOVON onderzoekrapport; no. 2004/02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2001

Evaluatie van de effectiviteit van beheersovereenkomsten in Nederland

Kleijn, D., Berendse, F., Smit, R., Gilissen, N., Brak, B., Smit, J. & Groeneveld, R., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit, leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie. 55 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1997

Agro-ecology. Advanced course

Kleijn, D. & Langeveld, C. A., 1997, Wageningen: WU, dept.of Plant Science, Ther.Prod.Ecology.

Research output: Book/ReportReportAcademic