If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1999 2019

Filter
Report
2018
Open Access

Evaluatie programma Nieuwe Natuur: Provincie Flevoland

Boonstra, F. G., Winter, H. B., Beukers, M., Buijs, A. E., van der Heide, C. M., Kamphorst, D. A., Krol, E., Ridderbos, C. M. & van der Zee, F. F., Oct 2018, Groningen. 146 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Institutionele vormgeving natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-011-037.02

Kuindersma, W., Pleijte, M., de Wit-de Vries, E. & Kamphorst, D. A., 2018, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 243)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Instrumenten voor maatschappelijke betrokkenheid: Everzicht en analyse van vier cases

Gerritsen, A. L., Kamphorst, D. A. & Nieuwenhuizen, W., Dec 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 80 p. (WOt-technical report; no. 122)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Natuur en landschap in de Omgevingswet

Kistenkas, F. H., Nieuwenhuizen, W., Kamphorst, D. A. & Broekmeyer, M. E. A., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 45 p. (WOt-technical report; no. 133)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Van meerdere kanten bekeken: een meervoudig analyse- & evaluatiekader voor beleid gericht op maatschappelijkebetrokkenheid bij natuur : op maat te maken met behulp van kaarten

Westerink, J., Kamphorst, D. A., de Wit, E., van der Heide, C. M., de Boer, T. A. & Gerritsen, A. L., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 147 p. (Rapporten Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. WOt-rapport; no. 130)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

De praktijk van vernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid: Achtergronddocument lerende evaluatie van het Natuurpact

Kuindersma, W., Fontein, R. J., van Duinhoven, G., Gerritsen, A. L., Kamphorst, D. A. & Nieuwenhuizen, W., 2017, Den Haag: PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). 125 p. (PBL publicatie; no. 2768)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het provinciaal natuurbeleid ingekaderd: Achtergronddocument lerende evaluatie van het Natuurpact

Fontein, R. J., van Broekhoven, S., Kamphorst, D. A., de Blaeij, A. T. & Arnouts, R., 2017, PBL-publicatienummer: 2667 ed. PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). 94 p. (PBL publicaties; no. 2667)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

"Towards an improved implementation of the Birds- and Habitats Directive": An inventory of experiences in Austria, England, Flanders and the Netherlands in relation to two dilemma’s

Broekmeyer, M. E. A., Bastmeijer, C. J. & Kamphorst, D. A., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 87 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2833)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Austria
habitat
Netherlands
conservation
European Law
2016

Neo-liberal transitions in nature policies in the Netherlands

Kamphorst, D. A. & Coninx, I., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 14 p. (WOt-paper; no. 46)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Netherlands
deregulation
liberalism
decentralization
liberalization
2015

Ecosysteemherstel in Nederland: een quick-scan naar kansen

Broekmeyer, M. E. A., Hendriks, C. M. A., Kamphorst, D. A. & Bugter, R. J. F., 2015, Wageningen: Alterra. 43 p. (Alterra-rapport; no. 2609)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring beleidsvernieuwing natuur: Tussenrapportage WOT-04-010-036.50

Kuindersma, W., Fontein, R. J., van Doorn, A. M., van Duinhoven, G., Kamphorst, D. A. & Nieuwenhuizen, W., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 94 p. (WOt-interne notitie; no. 133)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuur in provinciale coalitieakkoorden

Kuindersma, W., Boonstra, F. G. & Kamphorst, D. A., Dec 2015, WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR. 8 p. (WOt-paper; no. 43)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
environmental policy
governance
present
environmental directive
trend
Open Access
Denmark
Schleswig-Holstein
neighboring countries
national park
subsidy

Vermaatschappelijking van natuurbeleid : een verkennend onderzoek bij drie provincie

Kamphorst, D. A., Selnes, T. & Nieuwenhuizen, W., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR. 44 p. (WOt-technical report; no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact

Kuindersma, W., Boonstra, F. G., Arnouts, R., Folkert, R., Fontein, R. J., van Hinsberg, A. & Kamphorst, D. A., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-technical report; no. 35)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Betrokkenheid van bedrijven bij natuur in Nederland

Breman, B. C., de Lijster, E. B., Kamphorst, D. A. & Holz Amorim de Sena, N. H., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 12 p. (WOt-paper; no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie decentralisatie natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-036.30

Kuindersma, W., Boonstra, F. G., Arnouts, R. C. M., Folkert, R., Fontein, R. J., van Hinsberg, A. & Kamphorst, D. A., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 89)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Indicator participatie van de maatschappij bij natuur

Vullings, L. A. E. & Kamphorst, D. A., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 104)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

International governance of biodiversity : searching for renewal

Selnes, T. & Kamphorst, D. A., 2014, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu). 59 p. (WOt-technical report; no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
biodiversity
capacity building
finance
learning
decision making

Motieven van actoren voor verdere verduurzaming in de houtketens

Hendriks, C. M. A., Kamphorst, D. A. & Schrijver, R. A. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. 34 p. (WOt-technical report; no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

NVK-N2000 pathways. Tussenrapportage WOT-04-011-034.12

Bouwma, I. M., Kamphorst, D. A., Wegman, R. M. A., Donders, J. L. M., Walter-Jones, L. M. & Frissel, J. Y., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 92)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vermaatschappelijking natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-036.31

Kamphorst, D. A., Selnes, T. & Bouwma, I. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 106)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vermaatschappelijking natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-036.31.

Kamphorst, D. A., Selnes, T. & Nieuwenhuizen, W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 95)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2013

Beleidsevaluatie Natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-034.07

Sanders, M. E., Broekmeyer, M. E. A., Bouwma, I. M., Nieuwenhuizen, W., Kouwen, M., Schrijver, R. A. M., de Knegt, B. & Kamphorst, D. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 65)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Evaluatie decentralisatie natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-034.06

Kuindersma, W., Boonstra, F. G., Fontein, R. J. & Kamphorst, D. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 54)

Research output: Book/ReportReportProfessional