If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1999 2019

2019
greenspace
governance
urban areas
Netherlands
urban area
2018
Open Access

Evaluatie programma Nieuwe Natuur: Provincie Flevoland

Boonstra, F. G., Winter, H. B., Beukers, M., Buijs, A. E., van der Heide, C. M., Kamphorst, D. A., Krol, E., Ridderbos, C. M. & van der Zee, F. F., Oct 2018, Groningen. 146 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Institutionele vormgeving natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-011-037.02

Kuindersma, W., Pleijte, M., de Wit-de Vries, E. & Kamphorst, D. A., 2018, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 243)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Instrumenten voor maatschappelijke betrokkenheid: Everzicht en analyse van vier cases

Gerritsen, A. L., Kamphorst, D. A. & Nieuwenhuizen, W., Dec 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 80 p. (WOt-technical report; no. 122)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meer maatschappelijk rendement met overheidsgrond

Nieuwenhuizen, W., Kruit, J. & Kamphorst, D. A., Jan 2018, In : Groen : vakblad voor groen in stad en landschap. 74, 1, p. 32-35

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access
Open Access

Natuur en landschap in de Omgevingswet

Kistenkas, F. H., Nieuwenhuizen, W., Kamphorst, D. A. & Broekmeyer, M. E. A., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 45 p. (WOt-technical report; no. 133)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Van meerdere kanten bekeken: een meervoudig analyse- & evaluatiekader voor beleid gericht op maatschappelijkebetrokkenheid bij natuur : op maat te maken met behulp van kaarten

Westerink, J., Kamphorst, D. A., de Wit, E., van der Heide, C. M., de Boer, T. A. & Gerritsen, A. L., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 147 p. (Rapporten Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. WOt-rapport; no. 130)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

De praktijk van vernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid: Achtergronddocument lerende evaluatie van het Natuurpact

Kuindersma, W., Fontein, R. J., van Duinhoven, G., Gerritsen, A. L., Kamphorst, D. A. & Nieuwenhuizen, W., 2017, Den Haag: PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). 125 p. (PBL publicatie; no. 2768)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het provinciaal natuurbeleid ingekaderd: Achtergronddocument lerende evaluatie van het Natuurpact

Fontein, R. J., van Broekhoven, S., Kamphorst, D. A., de Blaeij, A. T. & Arnouts, R., 2017, PBL-publicatienummer: 2667 ed. PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). 94 p. (PBL publicaties; no. 2667)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Maatschappelijke kansen van grondbezit van overheden

Nieuwenhuizen, W., Kruit, J. & Kamphorst, D. A., 2017, 2 p. Wageningen Environmental Research.

Research output: Other contributionPamphletOther research output

Open Access
5 Citations (Scopus)
policy analysis
governance
Denmark
England
Germany

"Towards an improved implementation of the Birds- and Habitats Directive": An inventory of experiences in Austria, England, Flanders and the Netherlands in relation to two dilemma’s

Broekmeyer, M. E. A., Bastmeijer, C. J. & Kamphorst, D. A., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 87 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2833)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Austria
habitat
Netherlands
conservation
European Law
2016

Neo-liberal transitions in nature policies in the Netherlands

Kamphorst, D. A. & Coninx, I., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 14 p. (WOt-paper; no. 46)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Netherlands
deregulation
liberalism
decentralization
liberalization
2015

Ecosysteemherstel in Nederland: een quick-scan naar kansen

Broekmeyer, M. E. A., Hendriks, C. M. A., Kamphorst, D. A. & Bugter, R. J. F., 2015, Wageningen: Alterra. 43 p. (Alterra-rapport; no. 2609)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring beleidsvernieuwing natuur: Tussenrapportage WOT-04-010-036.50

Kuindersma, W., Fontein, R. J., van Doorn, A. M., van Duinhoven, G., Kamphorst, D. A. & Nieuwenhuizen, W., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 94 p. (WOt-interne notitie; no. 133)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuur in provinciale coalitieakkoorden

Kuindersma, W., Boonstra, F. G. & Kamphorst, D. A., Dec 2015, WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR. 8 p. (WOt-paper; no. 43)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Omgaan met burgerinitiatieven

Buijs, A. E. & Kamphorst, D. A., 2015.

Research output: Contribution to conferencePaperProfessional

Open Access
environmental policy
governance
present
environmental directive
trend
Open Access
Denmark
Schleswig-Holstein
neighboring countries
national park
subsidy

Vermaatschappelijking van natuurbeleid : een verkennend onderzoek bij drie provincie

Kamphorst, D. A., Selnes, T. & Nieuwenhuizen, W., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR. 44 p. (WOt-technical report; no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact

Kuindersma, W., Boonstra, F. G., Arnouts, R., Folkert, R., Fontein, R. J., van Hinsberg, A. & Kamphorst, D. A., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-technical report; no. 35)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Betrokkenheid van bedrijven bij natuur in Nederland

Breman, B. C., de Lijster, E. B., Kamphorst, D. A. & Holz Amorim de Sena, N. H., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 12 p. (WOt-paper; no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Duurzaamheid van de houtketen

van Oorschot, M., Hendriks, K., Kamphorst, D., Schrijver, R. A. M., Arets, E. J. M. M., Broekmeyer, M. E. A. & Schelhaas, M. J., 2014, Natuurlijk kapitaal, Toestand, trends en perspectief. Dirkx, G. H. P. & Langeweg, S. (eds.). Den Haag, p. 32-43 (PBL-publicatie; no. 1480).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Evaluatie decentralisatie natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-036.30

Kuindersma, W., Boonstra, F. G., Arnouts, R. C. M., Folkert, R., Fontein, R. J., van Hinsberg, A. & Kamphorst, D. A., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 89)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Indicator participatie van de maatschappij bij natuur

Vullings, L. A. E. & Kamphorst, D. A., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 104)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access