Chris Baltjes

  19842002
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 1984 2002

  2002

  Mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer? Een onderzoek met behulp van geo-informatie en multivariate analyse

  Baltjes, C. R. & van Langevelde, F., 2002, GIN 2002. Geo-informatiedag Nederland (GIN), Ede, Nederland, 15 Februari 2002. Fendel, E. M. (ed.). p. 112-120

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperProfessional

  2001

  Monitoring recreatieverkeer op de Posbank. Voorstel voor een methode in het volgende decennium, op basis van een analyse van de monitoring in de jaren negentig

  Baltjes, C. R. & Jaarsma, C. F., 2001, Wageningen: Wageningen UR. 54 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 87)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  1997

  Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel V.

  Baltjes, C. R., Bakker, J. G. & Jaarsma, C. F., 1997, Landbouwuniversiteit Wageningen. (Nota Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 67)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  1995

  Categorisering van plattelandswegen binnen Duurzaam Veilig: utopie of realiteit?

  Baltjes, C. R. & Jaarsma, C. F., 1995, Proc. Verkeerskundige Werkdagen 1995, K. Nije (red.). Arnhem. CROW-publikatie, Ede. p. 423-434

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademic

  Herinrichting Kust West Zeeuwsch-Vlaanderen: ontsluiting onder de loep. Eindrapport: varianten voor een ontsluitingsstructuur met verkeersprognose en effectbepaling.

  Jaarsma, C. F. & Baltjes, C. R., 1995, Wageningen: Unknown Publisher. 140 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 59)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel. Deel 3: Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 1993 - februari 1994.

  Baltjes, C. R., Bakker, J. G. & Jaarsma, C. F., 1995, Wageningen: Unknown Publisher. 138 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 61)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  1994

  Duurzaam veilige plattelandswegen? niet zonder inspanningen vanuit de ruimtelijke ordening!

  Jaarsma, C. F. & Baltjes, C. R., 1994, Planologische diskussiebijdragen. Stichting Planologische Diskussiedagen (red.). Delft. p. 309-318

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademic

  1993

  Herinrichting kust West Zeeuwsch-Vlaanderen: ontsluiting onder de loep. Dl. 1: probleemverkenning en -analyse; methodiek voor een plan van aanpak.

  Jaarsma, C. F., Baltjes, C. R. & Bakker, J. G., 1993, Wageningen: Unknown Publisher. 68 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 47)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Kwaliteitsverbetering wegenplanning met het verkeersmodel voor landelijke gebieden.

  Baltjes, C. R., Jaarsma, C. F. & Koeman, T. P., 1993, In : Landinrichting. 33, 1, p. 11-16

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel. Eindrapport analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 1992-februari 1993.

  Jaarsma, C. F., Bakker, J. G. & Baltjes, C. R., 1993, Wageningen: Unknown Publisher. 132 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 53)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Recreatief gebruik Eder Heide en Ginkelse Heide. Het recreatiepatroon van fietsers en de recreatiedruk in de periode 1983 t/m 1992.

  Jansen, M., Bakker, J. G., Baltjes, C. R. & Jaarsma, C. F., 1993, Wageningen: Landbouwuniversiteit. 77 p.

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  1992

  Berekeningsmethode energie-inhoud voor aanleg en reconstructie van plattelandswegen.

  Sanderse, J. D., van Leeuwe, P. J. & Baltjes, C. R., 1992, Energie en landinrichting : een studie naar beinvloedingsmogelijkheden, met een toepassing op de ruilverkaveling Melderslo. Jaarsma, C. F. (ed.). p. 209-216

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

  Berekening van de verkeersstromen in de ruilverkaveling Melderslo met het verkeersmodel voor landelijke gebieden.

  Baltjes, C. R. & Jaarsma, C. F., 1992, Wageningen: LU. 48 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Energie en plattelandsontsluiting.

  Jaarsma, C. F. & Baltjes, C. R., 1992, Energie en landinrichting. Jaarsma, C. F. (ed.). Wageningen: Pudoc, p. 71-96 (Wageningse Ruimtelijke Studies; no. 7).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

  1991

  De toegankelijkheid van het landelijk gebied voor het (recreatieve) fietsverkeer.

  Baltjes, C. R. & Bakker, J. G., 1991, Congresproceedings Verkeerskundige Werkdagen, Ede. CROW-publikatie 56. p. 109-120

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademic

  Energiebesparing voor verkeer op plattelandswegen: (on)mogelijkheden van landinrichting.

  Jaarsma, C. F. & Baltjes, C. R., 1991, Congresproc. Verkeerskundige Werkdagen, Ede. CROW-publikatie 56. p. 381-392

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademic

  Verkeersonderzoek voor het oplossen van inrichtingsproblemen in landelijke gebieden: van suikerbieten en auto's naar fietsen en een gebiedsgerichte benadering.

  Jaarsma, C. F. & Baltjes, C. R., 1991, Het onderzoek gebundeld! : een presentatie van de vakgroep Ruimtelijke Planvorming ter gelegenheid van het afscheid van prof. ir. J.P.A. van den Ban. van Lier, H. N., Jaarsma, C. F. & van den Ban, J. P. A. (eds.). p. 143-158

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

  1990

  Uitkomsten mechanische en visuele verkeerstellingen 1989 op de Haarenseweg en Witvensedijk.

  Baltjes, C. R. & Jansen, H. T. H., 1990, Unknown Publisher. 33 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Uitkomsten mechanische verkeerstellingen 1989 op de Vennelaan.

  Baltjes, C. R. & Jansen, H. T. H., 1990, Unknown Publisher. 11 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  1989

  Uitkomsten mechanische verkeerstellingen (1975 t/m 1977) op diverse wegvakken binnen de gemeente Moergestel.

  Baltjes, C. R. & Jansen, H. T. H., 1989, Wageningen: Vakgroep Cultuurtechniek, LU. 17 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Vergelijking van verkeerskarakteristieken voor (1985) en na (1988) de realisatie van de proefwindcentrale bij Oosterbierum.

  Baltjes, C. R. & Jaarsma, C. F., 1989, Wageningen: L.U. 39 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  1988

  Verkeerstellingen rondom de proefwindcentrale bij Oosterbierum. Vervolgonderzoek 1988.

  Baltjes, C. R. & Jaarsma, C. F., 1988, Wageningen: Baltjes [etc.]. 23 p.

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  1986

  Verslag van mechanische verkeerstellingen in het Wageningse Binnenveld (1983 en 1984).

  Baltjes, C. R. & Jaarsma, C. F., 1986, Wageningen: L.H. 55 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  1985

  Verkeerstellingen rondom het te bouwen windmolenpark bij Sexbierum in 1984

  Baltjes, C. R. & Jaarsma, C. F., 1985, Wageningen: L.H. 26 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  1984

  Uitkomsten van de wegenenquetes in Midden Brabant in 1977 en 1978 voor motorvoertuigen

  Baltjes, C. R., Jaarsma, C. F., van der Heijden, T. G. C. & Michels, T., 1984, Unknown Publisher.

  Research output: Book/ReportReportProfessional