Bert Smit

dr.ir.

  1991 …2019
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 1991 2019

  Filter
  Report

  Grond in beweging: ontwikkelingen in het grondgebruik in de provincie Flevoland in de periode tot 2025 en 2040

  Vogelzang, T., Smit, B., Kuiper, P. P. & Gillet, C., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 85 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-003)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Inkomenseffecten van de GLB-aanpassingen per 2020: een quick scan

  Berkhout, P., Jager, J. & Smit, B., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 41 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-114)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Typologie van boeren in Flevoland: Een verkenning van typen boeren die het anders willen

  Smit, A. B., Schoorlemmer, H. A. B., van Balen, D. J. M., Janssens, S. R. M. & de Wolf, P. L., Oct 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 25 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-106)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw

  Polman, N. (ed.), Dijkshoorn, M. (ed.), Doorneweert, B., Rijk, P., Vogelzang, T., Reinhard, S., Smit, B., Splinter, G., Heideveld, A., Geerts, R., Grin, J., Korevaar, H., van Setten, B. & Vrolijk, M., Apr 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 64 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2018
  Open Access

  Maatschappelijke opgaven voor de agrosector: perspectief op de ontwikkeling van de agrosector tot 2030

  Berkhout, P., Beldman, A., Bergevoet, R., Dagevos, H., Hoste, R., Poppe, K., Silvis, H., Smit, B. & Terluin, I., 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 33 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2018-022)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Schets van de akkerbouw in Nederland: structuur-, landschaps- en milieukenmerken die een relatie hebben tot biodiversiteit

  Smit, B. & Jager, J., Oct 2018, Den Haag: Wageningen Economic Research. 33 p. (Wageningen Economic Research notitie; no. 2018-074)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Study on Producer Organisations and their activities in the olive oil, beef and veal and arable crops sectors

  Cronin, E., Selten, M., van Galen, M. A., Bijman, J., Viaggi, D., Arevalo, I., Smit, A. B., Ruijs, M. N. A., van der Meulen, B. M. J. & Vollaro, M., 2018, Brussels: European Union. 163 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Olive oil
  Crops
  Beef
  Price stability
  Quality control

  Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw

  Polman, N. (ed.), Dijkshoorn, M. (ed.), Doorneweert, B., Rijk, P., Vogelzang, T., Reinhard, S., Smit, B., Splinter, G., Heideveld, A., Geerts, R., Grin, J., Korevaar, H., van Setten, B. & Vrolijk, M., May 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 57 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2017

  Beleidsinstrumenten voor energie-neutrale en klimaatvriendelijke agrosectoren : zoektocht naar de optimale instrumentenmix

  de Lauwere, C., Oosterkamp, E., Smit, B., Vrolijk, M. & Breukers, A., 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 79 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2017-108)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  De Noord-Nederlandse agrosector en agrocluster in beeld

  Smit, A. B., Jager, J. H., van der Meer, R. W., Verhoog, A. D., Vogelzang, T. A., Kros, J. & van der Linden, T., 2017, Wageningen: Wageningen University & Research. 101 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Effecten nieuw GLB op inkomens, kosten en administratieve lasten : gevolgen van aanpassing directe betalingen en invoering vergroeningseisen

  van der Meulen, H., Smit, B. & Jager, J., 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 43 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2017-080)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Impact of coupled EU support for sugar beet growing: more production, lower prices

  Smit, A. B., Jongeneel, R. A., Prins, H., Jager, J. H. & Hennen, W. H. G. J., Dec 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 61 p. (Wageningen Economic Research report; no. 2017-114)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  sugar beet
  sugars
  Common Agricultural Policy
  markets

  Research for AGRI Committee - Policy support for productivity vs. sustainability in EU agriculture: Towards viable farming and green growth: study

  Zezza, A., Henke, R., Lai, M., Petriccione, G., Solazzo, R., Sturla, A., Vagnozzi, A., Vanino, S., Viganò, L., Smit, A. B., van der Meer, R. W., Poppe, K. J., Lana, M., Weltin, M. & Piorr, A., 2017, European Parliament. 145 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016

  Bouwstenen voor beleid duurzame landbouw : de rol, het instrumentarium en de monitoringstools van de provincie Noord-Holland

  Dolman, M. A., Reijs, J. W., Ruijs, M. N. A., Smit, A. B. & Turenhout, M. N. J., 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. 57 p. (Nota / LEI Wageningen UR; no. 2016-019)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Economische betekenis van de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland in 2016

  Vogelzang, T. A., Smit, A. B., Smit, J., Verhoog, A. D., Vader, J. & van der Schans, J. W., Jun 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. 27 p. (Rapport / LEI Wageningen UR; no. 2016-066)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Grondstofefficiëntie in de zuivel-, varkensvlees-, aardappel- en suikerketen

  Baltussen, W. H. M., Dolman, M. A., Hoste, R., Janssens, S. R. M., Reijs, J. W. & Smit, A. B., Jan 2016, LEI Wageningen UR. 85 p. (Nota / LEI Wageningen UR; no. 2016-013)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Het GLB na 2020 : schets voor een herontwerp

  Vogelzang, T. A., Berkhout, P., van Doorn, A. M., Jongeneel, R. A., Poppe, K. J., Smit, A. B. & Terluin, I. J., Apr 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. 63 p. (LEI rapport; no. 2016-009)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Toekomstperspectief agrosector Flevoland

  Vogelzang, T. A., Smit, A. B., Jager, J. H., Prins, H., Verhoog, A. D. & Poppe, K. J., Mar 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. 79 p. (Rapport / LEI Wageningen UR; no. 2016-008)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Waarden op het multifunctionele agrarische bedrijf

  Smit, A. B., van Alebeek, F. A. N. & de Jong, D., Jul 2016, PPO AGV. 14 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2015
  Open Access

  Economische prikkels voor vergroening in de landbouw

  Brouwer, F. M., Smit, A. B. & Verburg, R. W., Jul 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 92 p. (WOt-technical report; no. 37)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access

  Essay Kennisinfrastructuur akkerbouw en algemeen economisch belang

  Smit, A. B., 2015, Den Haag: LEI Wageningen UR. 4 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Naar Buijten! : hoogwaardige akkernatuur en recreatie in het Buijtenland van Rhoon

  Westerink, J., Vogelzang, T. A., van der Sluis, T., Smit, A. B. & Henkens, R. J. H. G., 2015, Wageningen: Alterra. 35 p. (Alterra-rapport; no. 2655)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Opties voor energieneutrale agrosectoren in 2025

  Silvis, H. J., Smekens, H., Verhoog, A. D., Daniëls, B., Smit, A. B., Doornewaard, G. J., van der Velden, N. J. A., Wisman, J. H., Briel, J. & Oldenburger, J., 2015, LEI Wageningen UR. 81 p. (Report / LEI Wageningen UR; no. 2015-108)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Producentenorganisaties als instrument voor concurrentiekracht en innovatie: uitbreiding van perspectief door het nieuwe GLB?

  Smit, A. B., Prins, H., Litjens, M. E. G., van den Ham, A., Bijman, J. & Zaalmink, W., 2015, Wageningen: LEI Wageningen UR. 55 p. ( LEI rapport; no. 2015-164a)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2014

  Actuele ontwikkeling land- en tuinbouw in 2014 : samenvatting

  van der Meulen, H. A. B., van Everdingen, W. H., Smit, A. B. & Silvis, H. J., 2014, Den Haag: LEI Wageningen UR. 39 p. (LEI report; no. 2014-040)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access
  Open Access

  Klimaatbestendige landbouw Veenkoloniën. Maatschappelijke kosten-batenanalyse

  Kuhlman, T., Prins, H., Smit, A. B. & Wijnholds, K. H., 2014, Den Haag: LEI Wageningen UR. 28 p. (Nota LEI; no. 14-040)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Monitoring Eerste Pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid : overzicht van de dataverzameling in Nederland

  Smit, A. B., Prins, H. & van Doorn, A. M., 2014, Wageningen: LEI Wageningen UR. 58 p. (LEI report; no. 2014-030)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Prijsvorming van voedsel; Ontwikkelingen van prijzen in acht Nederlandse ketens van versproducten

  Baltussen, W. H. M., Kornelis, M., van Galen, M. A., Logatcheva, K., van Horne, P. L. M., Smit, A. B., Janssens, S. R. M., de Smet, A., Zelst, N. F., Immink, V. M., Oosterkamp, E. B., Gerbrandy, A., van Bockel, W. B. & Pham, T. M. L., 2014, Wageningen: LEI Wageningen UR. 132 p. (Nota / LEI; no. 14-112)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access
  2013

  Actuele ontwikkeling land- en tuinbouw 2013 : samenvatting

  van der Meulen, H. A. B., van Everdingen, W. H., Smit, A. B. & Silvis, H. J., 2013, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 38 p. (LEI report; no. 2013-060)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Beprijzing voor duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen. Tussenrapportage WOT-04-011-036.21

  Brouwer, F. M., Verburg, R. W., Smit, A. B., Terluin, I. J., van der Meulen, H. A. B. & Bogaardt, M. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 56)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  De Agro Groeiversneller : leven-lang-leren voor ambitieuze ondernemers

  Smit, A. B. & van Leeuwen, M. A. E., 2013, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 76 p. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Monitoringsystemen voor plattelandsontwikkeling; Een actueel overzicht

  Smit, A. B., Jager, J. H., Prins, H., Kuhlman, J. W., Schouten, A. D. & Venema, G. S., 2013, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 162 p. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Versterking van ketenondernemerschap in de agrosector; Advies ten behoeve van 'Partners voor Ondernemerschap

  Smit, A. B., Beldman, A. C. G., Verstegen, J. A. A. M., Splinter, G. M., Bikker, A., de Grip, K., de Wolf, P. L., de Lauwere, C. C. & Hietbrink, O., 2013, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 68 p. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2012

  Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw in 2012

  van der Meulen, H. A. B., van Everdingen, W. H. & Smit, A. B., 2012, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 204 p. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Een leven lang leren; Voortdurende ontwikkeling van ondernemerscompetenties in kenniscoalities

  Kortstee, H. J. M., van den Hamers-van den Berkmortel, N. W. T. H., de Grip, K., Hermans, B., Smit, A. B., Stokkers, R. & de Vlas, M. J., 2012, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 132 p. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming; Deelrapport Naleving

  Janssens, S. R. M., Stokreef, J. W., Smit, A. B. & Prins, H., 2012, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 60 p. (LEI-rapport; no. 2011-091)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access
  beets
  sugars
  sugar beet
  industry
  farms

  Gewasbescherming en de balans van milieu en economie : berekeningen bij de 2e Nota Duurzame gewasbescherming

  Buurma, J. S., Smit, A. B., Leendertse, P., Vlaar, L. & van der Linden, T., 2012, Den Haag: LEI Wageningen UR. 103 p. (RIVM-rapport; no. 607407004)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Landbouw en recreatie in krimpregio's : knelpunten en kansen

  Kuhlman, J. W., Agricola, H. J., de Blaeij, A. T., de Hoop, J. G., Michels, R., Smit, A. B. & Vogelzang, T. A., 2012, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 95 p. (Rapport / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Support for Farmers' Cooperatives : case study report internationalisation of sugar cooperatives: Cosun, Südzucker/Agrana, Tereos

  Filippi, M., Kühl, R. & Smit, A. B., 2012, Wageningen: Wageningen UR. 30 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Support for Farmers' Cooperatives : sector report sugar

  Smit, A. B. & de Bont, C. J. A. M., 2012, Wageningen: Wageningen UR. 46 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2011

  Bedrijfstoeslagen na 2013; Omgaan met dalende bedragen

  Jongeneel, R. A., de Bont, C. J. A. M., Jager, J. H., Prins, H., Roza, P. & Smit, A. B., 2011, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 89 p. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  In perspectief; Over de toekomst van de Nederlandse agrosector

  Berkhout, P., Bakker, T., Baltussen, W. H. M., Blokland, P. W., Bondt, N., de Bont, C. J. A. M., Helming, J. F. M., Hietbrink, O., van Horne, P. L. M., Janssens, S. R. M., van der Knijff, A., van Leeuwen, M. G. A., Linderhof, V. G. M., Smit, A. B., Solano, G. & Tabeau, A. A., 2011, Den Haag: LEI, onderdeel Wageningen UR. 166 p. (LEI-rapport; no. 2011-051)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access