Bas Breman

ir.

  20052020

  Research output per year

  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output

  Filter
  Report
  2020

  Referentiescenario's Natuur: Tussenrapportage Natuurverkenning 2050

  van Hinsberg, A., van Egmond, P., Pouwels, R., Dirkx, G. H. P. & Breman, B. C., 2020, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 122 p. (PBL; no. 3574)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2019

  Sociaal-Ecologische systemen (Natuur als Basis). Tussenrapportage WOT-04-011-034.60

  Breman, B. C., 2019, (WOt-interne notitie; no. 283)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  2018

  Natuur 2.0: Het natuurdebat op social media

  Breman, B. C. (ed.), Mattijssen, T. J. M. (ed.) & Stevens, T. M. (ed.), Dec 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 92 p. (WOt-technical report; no. 131)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2017

  Citizen science voor natuur in Nederland : van onschatbate waarde en onderschat belang

  Breman, B. & van Vliet, A., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 43 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2806)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016

  'Actief Burgerschap': een verkenning naar burgerinitiatieven in de Limburgse samenleving

  Kruit, J. & Breman, B. C., Mar 2016, Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 23 p. (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR; no. 328)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Succes- en faalfactoren Agrarisch Waterbeheer

  Breman, B. C., Linderhof, V. G. M., Noij, I. G. A. M., Vleemingh, M. P. I. & Ellen, G. J., Mar 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 37 p. (Alterra-rapport; no. 2718)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Toegang tot wandelpaden in beheer bij boeren en andere particuliere eigenaren: buitenlandse voorbeelden

  Rijk, P., Terluin, I. & Breman, B., 2016, Wageningen: Wageningen Economic Research. 17 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2016-095)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2014

  Aspects of data on diverse relationships between agriculture and the environment

  Elbersen, B. S., Beaufoy, G., Jones, G., Noij, I. G. A. M., van Doorn, A. M., Breman, B. C. & Hazeu, G. W., 2014, Wageningen: Alterra. 225 p. (EU rapport; no. 07-0307/2012/633993/ETU/B1)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access

  Betrokkenheid van bedrijven bij natuur in Nederland

  Breman, B. C., de Lijster, E. B., Kamphorst, D. A. & Holz Amorim de Sena, N. H., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 12 p. (WOt-paper; no. 36)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  De implementatie van adaptatie, Barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen

  Ellen, G. J., Breman, B. C., van Dijk, J. J., Franssen, R. J. M., Keessen, A. M., Kuindersma, W., van Lamoen, F., van Buuren, M. W., van Leeuwen, C. J. W. G. & van Soest, D., 2014, Kennis voor Klimaat. 142 p. (KvK rapport; no. KvK 114/2014)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Leren van landbouw op peil : evaluatie van een experiment met zelfsturing in het waterbeheer

  Kuindersma, W. & Breman, B. C., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 41 p. (Alterra-rapport; no. 2512)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Procesevaluatie initiatief Marke Mallem

  Breman, B. C., Fontein, R. J. & Salverda, I. E., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 31 p. (Alterra-rapport; no. 2601)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2013

  Een vruchtbaar initiatief : lessen en ervaringen van SintJan Kloosterburen

  Aalvanger, A. & Breman, B. C., 2013, Wageningen: Wetenschapswinkel Wageningen UR. 47 p. (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR; no. 301)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Het kansrijke platteland van de Achterhoek, Analysse van ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen

  Breman, B. C., Oosterbaan, A., Fontein, R. J. & van Doorn, A. M., 2013, Wageningen: Alterra. 56 p. (Alterra-rapport; no. 2434)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Nationale invulling vergroening GLB vanuit het perspectief van biodiversiteit

  van Doorn, A. M., Vullings, L. A. E., Breman, B. C., Elbersen, B. S., Korevaar, H., Meijer, M., Naeff, H. S. D., Noij, I. G. A. M., Kuhlman, J. W. & Polman, N. B. P., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 71 p. (Alterra-rapport; no. 2478)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2012

  Afspraken over implementatie, HSDR 3.5: Adaptive Implementation Arrangements

  Ellen, G. J., Franssen, R. J. M., Breman, B. C., Kuindersma, W., van Buuren, M. W., Leeuwen, C. M. W., van Soest, D., van Dijk, J. J., Keessen, A. M. & van Lamoen, F., 2012, utrecht: Nationaal Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK). 92 p. (KVK)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Burgerkracht bij krimp! : wat kunnen en willen bewoners doen in het beheer van de openbare ruimte?

  Westerink - Petersen, J., Salverda, I. E., van der Jagt, P. D. & Breman, B. C., 2012, Wageningen: Alterra. 7 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Een verkenning van groen en boer zijn in en om de stad

  Veen, E. J., Breman, B. C. & Jansma, J. E., 2012, Wageningen: Wageningen UR. 43 p. (Stadslandbouw)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Innovatie en duurzaamheid : effecten van het topsectorenbeleid op de kwaliteit van de groene ruimte

  de Haas, W., Braat, L. C., Breman, B. C., Dessing, E. G. M., Hermans, C. M. L., Kramer, K., Smit, A., Stortelder, A. H. F. & Timmerman, J. G., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-rapport; no. 2327)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Krimp! : synthese van beleidsondersteunend onderzoek voor het Ministerie van EL&I 2010-2012

  Breman, B. C. & Vogelzang, T. A., 2012, Wageningen: Wageningen UR. 15 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Maatschappelijke aspecten van flexibel peilbeheer

  Ellen, G. J., Ottow, B. P., Breman, B. C. & Fontein, R. J., 2012, Deltares. 94 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Mobiele applicaties voor burgerparticipatie in het EL&I-beleid

  Schmidt, A. M., Vullings, L. A. E., Houtkamp, J. M., Breman, B. C., Franke, G. J. & Hennekens, S. M., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 50 p. (Alterra-rapport; no. 2350)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2011

  Experimenteren met krimp : een analyse van de uitvoering van de experimentenregeling bevolkingsdaling in 2010

  Kuindersma, W., Breman, B. C. & Coninx, I., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 50 p. (Alterra-rapport; no. 2143)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Kennisagenda EL&I en bevolkingsdaling

  Breman, B. C. & Coninx, I., 2011, Wageningen: Alterra. 31 p. (Alterra-rapport; no. 2168)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Leren van Krimp : vraagsturing in de pilots Gebrookerbos (Heerlen) en Groen van Rood (Delfzijl)

  Fontein, R. J., Arnouts, R. C. M., Kuindersma, W. & Breman, B. C., 2011, Wageningen: Alterra. 56 p. (Alterra-rapport; no. 2149)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Meerwaarde(n) mogelijk maken, een onderzoek naar het belang van waarden in gebiedsontwikkeling

  Breman, B. C., Fontein, R. J. & de Groot, M., 2011, Wageningen: Alterra. 112 p. (ILG en gebiedsptoecessen; no. 13)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Ontwikkeling van de landbouw in krimpgebieden

  Breman, B. C. & van Doorn, A. M., 2011, Wageningen: Alterra. 44 p. (Alterra-rapport; no. 2147)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2009
  Open Access

  Landschap als blinde vlek : een verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke factoren en het vestigingsgedrag van buitenlandse bedrijven

  Luttik, J., Breman, B. C., van den Bosch, F. J. P. & Vreke, J., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 70 p. (WOt-rapport ; no. 99)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Maatschappelijke prestaties : meer publieke diensten en minder publieke lasten door de landbouw met behulp van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Westerink - Petersen, J., Breman, B. C., Smits, M. J., van Alebeek, F. A. N., Migchels, G., Bakker, G., van Amersfoort, M. C. & Schrijver, R. A. M., 2009, Wageningen: Alterra. 205 p. (Alterra-rapport; no. 1961)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Relatie recreatie en natuur : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009

  Fontein, R. J., de Boer, T. A., Breman, B. C., Goossen, C. M., Henkens, R. J. H. G., Luttik, J. & de Vries, S., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 63 p. (WOt-werkdocument; no. 160)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Verkenning van een landschapsimpact analyse : een uitwerking voor drie deelgebieden in het Groene Hart

  Breman, B. C., Weijschede, T. J. & de Bont, C. H. M., 2009, Wageningen: Alterra. 114 p. (Alterra-rapport; no. 1972)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2006

  Estudo sobre o Abandono em Portugal Continental, Analise das dinamicas da Ocupacao do Solo, do Sector Agricola e da Communidade Rural, Tipologia de Areas Rurais

  Pinto-Correira, T., Breman, B. C., Jorge, V. & Dneboska, M., 2006, Evora, Portugal: Universodade de Evora. 214 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access