If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1989 2020

Filter
Report
2019

Microplastics in drinking water

Marsden, P., Koelmans, A. A., Bourdon-Lacombe, J., Gouin, T., D'Anglada, L., Cunliffe, D., Jarvis, P., Fawell, J. & De France, J., Aug 2019, Geneva: World Health Organization. 124 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Plastics in mosselen

Foekema, E. M., Heuvel-Greve, M. J., Murk, A. J. & Koelmans, A. A., 2017, Den Helder: Wageningen Marine Research. 26 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C055/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Technieken en toepasbaarheid voor de sanering van dioxines en TBT in het Noordzeekanaal: fase 1

Sneekes, A. C., Kwadijk, C., Kotterman, M. & Koelmans, A. A., 2017, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 59 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C096/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Verkennend Onderzoek Microplastic in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland

Besseling, E., Foekema, E. M. & Koelmans, A. A., 2014, Wageningen: Wageningen Universiteit. 18 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Fate processes for incorporating the behaviour of engineered nanomaterials in Water Quality models

Quik, J. T. K., van de Meent, D. & Koelmans, A. A., 2013, WU.P.19.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2009

Nalevering van stoffen vanuit de waterbodem naar oppervlaktewater

Schipper, C. A., Smedes, F., Vink, J. P. M., Joziasse, J., van Noort, P. C. M., Smits, J., van Beek, J., Wijdeveld, A., Roskam, G. D., Oste, L., Rijnaarts, H. H. M., de Lange, H. J., Koelmans, A. A., Harmsen, J., Korytar, P. & Velz, I., 2009, Delft: Deltares. 112 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Toxiciteit van oliefracties in sediment voor Corophium volutor

Kaag, N. H. B. M., Sneekes, A. C., Koelmans, A. A. & Peeters, E. T. H. M., 2009, Den Helder: IMARES. 19 p. (Rapport / Wageningen IMARES; no. C008/09)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Resultaten extra PAK metingen aan sediment uit de cores van de laboratorium KL-experimenten, uitgevoerd voor het Deltares naleveringsproject

de Lange, H. J., Koelmans, A. A. & Zweers, H., 2008, Wageningen, December 2008: WUR LSG. Aquatische Ecologie. 2 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2007

Exposure and ecological effects of toxic mixtures at field-relevant concentrations : model validation and integration of the SSEO programme

Posthuma, L., Vijver, M. G., Eijsackers, H. J. P., Hendrikx, A. J., Klok, T. C., Koelmans, A. A., Kuenen, F., Mulder, C., Rutgers, M., van den Brink, P. J., van Gestel, C. A. M., Veltman, K. & Wijnhoven, S., 2007, Bilthoven: RIVM. 199 p. (RIVM report; no. 860706002/2007)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
peat soil
model validation
river
plain
effect
2006

Nalevering van verontreinigde stoffen uit waterbodems. Deelrapport A. Een literatuurstudie naar processen

de Lange, H. J., de Wit, C. C. F., Harmsen, J. & Koelmans, A. A., 2006, Wageningen: Alterra. 52 p. (Alterra-rapport; no. 1404)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nalevering van verontreinigde stoffen uit waterbodems. Deelrapport B. Beoordelingsstrategie om nalevering te meten

de Lange, H. J., Harmsen, J. & Koelmans, A. A., 2006, Wageningen: Alterra. 52 p. (Alterra-rapport; no. 1405)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2002

Ecological structure and seasonal cycles affect PCB and PAH fate and bioavailability in floodplain lakes in the lower River Rhine, The Netherlands

Moermond, C. T. A. & Koelmans, A. A., 2002, Wageningen: Wageningen Universiteit. 29 p. (Rapport Leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer; no. November)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Stofstroom-analyse : zware metalen, PCBs en PAKs in uiterwaardplassen : bemonstering maart, mei en juli 2001 in plas Deest Oost 3A

Moermond, C. T. A. & Koelmans, A. A., 2002, Wageningen: Wageningen Universiteit. 40 p. (Rapport Leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer; no. Juni)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Stofstroom-analyse : zware metalen, PCBs en PAKs in uiterwaardplassen : winterbemonstering 2002 in plassen Deest Oost 3A, 3B en 4

Moermond, C. T. A. & Koelmans, A. A., 2002, Wageningen: Wageningen Universiteit. 37 p. (Rapport leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer; no. Oktober)

Research output: Book/ReportReportAcademic

2000

Stofstroom-analyse van zware metalen, PCB's en PAK's in uiterwaardplassen. TO vastlegging nulsituatie

Koelmans, A. A. & Moermond, C. T. A., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1995

Modelling trace metal distribution in surface waters.

Koelmans, A. A. & Radovanovic, H., 1994, Unknown Publisher. 57 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Zwevend slibmetingen Volkerak-Zoommeer. Geochemische interpretatie.

Koelmans, A. A., 1994, Unknown Publisher. 27 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Sorption of chlorobenzenes to Scenedesmus spp; influence of mineralization and temperature.

Koelmans, A. A. & Sánchez Jiménez, C., 1992, Unknown Publisher. 52 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Zware metalen in zwevend stof van het Volkerak-Zoommeer.

Koelmans, A. A., 1990, Unknown Publisher. 37 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1989

Analyses van 16 monsters Pseudofaeces van driehoeksmosselen en zwevende stof.

Koelmans, A. A. & Boonstra, J., 1989, Unknown Publisher. 11 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional