Anne van Doorn

dr.ir.

  20062020

  Research output per year

  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output

  Filter
  Report
  2019

  De landbouw en het landelijk gebied in Nederland in beeld: Een houtskoolschets van de SWOT voor het GLB

  Berkhout, P., van Doorn, A., Geerling-Eiff, F., van der Meulen, H., Tacken, G., Venema, G. & Vogelzang, T., Sep 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 103 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-058)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Drempel-en streefwaarden voor de KPI’s van de Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij: Normeren vanuit de ecologie

  van Doorn, A., Erisman, J. W., Melman, D., van Eekeren, N., Lesschen, J. P., Visser, T. & Blanken, H., Oct 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 75 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2968)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

  Riemens, M., de Kogel, W. J., de Haan, J., Lotz, B., Sukkel, W., van Doorn, A. & Scholten, O., 2019, Wageningen: Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten. 30 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research (WR), Business unit Open Teelten; no. WPR-814)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Verkenning kennisbehoeftes van agrariërs t.a.v. natuurinclusieve landbouw en het reeds bestaande aanbod van deze kennis: waar is de match, de mismatch en hoe die te overbruggen

  Cuperus, F., Smit, E., Faber, J., Casu, F., Schütt, J., van Rooij, S., van Doorn, A., Hondebrink, M., Wagenaar, J. P. & Sloot, P., 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 44 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten; no. WPR-797)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2018

  Feiten en cijfers vergroening GLB 2017

  Elbersen, B., Smidt, R. & van Doorn, A., Sep 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 35 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2907)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Het GLB na 2020: mogelijkheden voor biodiversiteit, bodem en klimaat

  Erisman, J. W. & van Doorn, A., 2018, Bunnik: Louis Bolk Instituut. 31 p. (WENR rapport; no. 2908)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Targeted payments for services delivered by farmers: possible approaches

  Berkhout, P., van Doorn, A. & Schrijver, R., 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 33 p. (Wageningen Economic Research repport; no. 2018-052)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Feiten en cijfers vergroening GLB

  van Doorn, A. & Smidt, R., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 19 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2795)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Het Europese landbouwbeleid en biodiversiteit

  van Doorn, A., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 39 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2831)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Maatregelen Natuurinclusieve landbouw

  Erisman, J. W., van Eekeren, N., van Doorn, A., Geertsema, W. & Polman, N., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 49 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2821)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Measures for nature-based agriculture

  Erisman, J. W., van Eekeren, N., van Doorn, A., Geertsema, W. & Polman, N., Dec 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 49 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2821)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Ploeg- en omzetverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden : beoordeling ecologische en milieu- effecten van eventuele opheffing in de Wieden Weerribben

  Doorn, A., Broekmeijer, M., Schotman, A., Lesschen, J. P., Geertsema, W., Korevaar, H., Melman, D. & Schuiling, R., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 59 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2832)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Vergroening, agrarisch natuurbeheer en collectieven: praktijkideeën voor een groenere landbouw

  Terwan, P., van Miltenburg, J., Guldemond, A. & van Doorn, A. M., May 2017, Utrecht: BoerenNatuur.nl . 60 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016

  Food-for-thought : natuurinclusieve landbouw

  van Doorn, A., Melman, D., Westerink, J., Polman, N., Vogelzang, T. & Korevaar, H., 2016, Wageningen: Wageningen University & Research. 31 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Het GLB na 2020 : schets voor een herontwerp

  Vogelzang, T. A., Berkhout, P., van Doorn, A. M., Jongeneel, R. A., Poppe, K. J., Smit, A. B. & Terluin, I. J., Apr 2016, Wageningen: LEI Wageningen UR. 63 p. (LEI rapport; no. 2016-009)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Samen naar een registratie van groene en blauwe landschapselementen : een haalbaarheidsstudie

  van Doorn, A., Nieuwenhuizen, W., Meijer, M., Snepvangers, J., van Herwaarden, G. J. & Kamerling, A., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 59 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2733)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2015

  Monitoring beleidsvernieuwing natuur: Tussenrapportage WOT-04-010-036.50

  Kuindersma, W., Fontein, R. J., van Doorn, A. M., van Duinhoven, G., Kamphorst, D. A. & Nieuwenhuizen, W., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 94 p. (WOt-interne notitie; no. 133)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Nationale monitoring en evaluatie van de vergroening van het GLB : systematiek en nulmeting

  van Doorn, A. M., Vullings, L. A. E. & Smidt, R. A., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 37 p. (Alterra-rapport; no. 2606)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Natuurlijk kapitaal als bron voor verdere vergroening van het GLB

  Melman, D., van Doorn, A. M., Buij, R., Gerritsen, A. L., van der Heide, M., Bos, E. J., Martens, S., Blanken, H. & ten Holt, H., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 178 p. (Alterra-rapport; no. 2641)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : ex ante evaluatie provinciale natuurbeheerplannen

  Melman, T. C. P., van Doorn, A. M., Schotman, A. G. M., van der Zee, F. F., Blanken, H., Martens, S., Sierdsema, H. & Smidt, R. A., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 65 p. (Alterra-rapport; no. 2633)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Verkenning meerwaarde vergroening GLB voor doelen agrarisch natuurbeheer

  van Doorn, A. M., Melman, T. C. P. & Griffioen, A. J., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 29 p. (Alterra-rapport; no. 2607)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2014

  Aspects of data on diverse relationships between agriculture and the environment

  Elbersen, B. S., Beaufoy, G., Jones, G., Noij, I. G. A. M., van Doorn, A. M., Breman, B. C. & Hazeu, G. W., 2014, Wageningen: Alterra. 225 p. (EU rapport; no. 07-0307/2012/633993/ETU/B1)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access

  GLB als drijvende kracht voor landschapskwaliteit (rapportage met advies, beeldenreeks en achtergrondsdocument)

  van Doorn, A. M., de Jong, J., Oudes, D. & Stroeken, F., 2014, WING.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Met vlas naar een biobased economie: omgeving Enschede

  Coninx, I., de Vries, E. A., Agricola, H. J., van Doorn, A. M., Spijkerman, A., Elbersen, B. S. & Kranendonk, R. P., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 38 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Monitoring Eerste Pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid : overzicht van de dataverzameling in Nederland

  Smit, A. B., Prins, H. & van Doorn, A. M., 2014, Wageningen: LEI Wageningen UR. 58 p. (LEI report; no. 2014-030)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2013

  Comparison of HNV distribution patterns between CLC 2000 and CLC 2006 versions of HNV farmland (HNV farmland change layer)

  Schwaiger, E., Banko, G., van Doorn, A. M. & Gergely, M., 2013, Kopenhagen: European Environment Agency.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Het kansrijke platteland van de Achterhoek, Analysse van ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen

  Breman, B. C., Oosterbaan, A., Fontein, R. J. & van Doorn, A. M., 2013, Wageningen: Alterra. 56 p. (Alterra-rapport; no. 2434)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  High nature value farmland in Nederland : handvatten voor beleidsimplementatie

  van Doorn, A. M., Elbersen, B. S. & van Eupen, M., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 47 p. (Alterra-rapport; no. 2453)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Nationale invulling vergroening GLB vanuit het perspectief van biodiversiteit

  van Doorn, A. M., Vullings, L. A. E., Breman, B. C., Elbersen, B. S., Korevaar, H., Meijer, M., Naeff, H. S. D., Noij, I. G. A. M., Kuhlman, J. W. & Polman, N. B. P., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 71 p. (Alterra-rapport; no. 2478)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Perspectief GLB voor verduurzaming landbouw: Tussenrapportage WOT-04-010-036.18

  Grashof-Bokdam, C. J., van Doorn, A. M. & Bos, J. F. F. P., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; vol. WOt-interne notitie, no. 63)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  GLB-hervorming 2014 : effecten van toeslagvarianten voor de Nederlandse landbouw

  Jongeneel, R. A., de Bont, C. J. A. M., Jager, J. H., van Doorn, A. M., Naeff, H. S. D. & Smidt, R. A., 2012, Den Haag: LEI, onderdeel van Wageningen UR. 96 p. (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access

  Mogelijkheden voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw en natuur

  Lesschen, J. P., Heesmans, H. I. M., Mol-Dijkstra, J. P., van Doorn, A. M., Verkaik, E., van den Wyngaert, I. J. J. & Kuikman, P. J., 2012, Wageningen: Alterra. 61 p. (Alterra-rapport; no. 2396)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Staltypen nabij Natura 2000-gebieden

  van Doorn, A. M. & Smidt, R. A., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 297)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Technical paper on CAP assessment: statistical analysis first and second pillar of CAP payment with shares of HNV (262-4#3.1_2)

  van Doorn, A. M., Elbersen, B. S., Staritsky, I. G., Kopecky, M. & Schwaiger, E., 2012, Malaga: ETC-SIA. (European Environment Agency technical report)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Vergroening van het GLB door Ecological Focus Area’s : verkenning van doelen, randvoorwaarden, kosten en baten

  van Doorn, A. M., Melman, T. C. P., Geertsema, W., Elbersen, B. S., Prins, H., Stortelder, A. H. F. & Smidt, R. A., 2012, Wageningen: Alterra. 74 p. (Alterra-rapport; no. 2296)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2011

  Ontwikkeling van de landbouw in krimpgebieden

  Breman, B. C. & van Doorn, A. M., 2011, Wageningen: Alterra. 44 p. (Alterra-rapport; no. 2147)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2010

  Capacity building for landscape ecological research : at the State University of Mato Grosso UNEMAT, Brazil

  van Doorn, A. M., Jongman, R. H. G., Da Silva, C., Klijn, J. A. & van Eupen, M., 2010, Wageningen: Alterra. 36 p. (Alterra-report; no. 2010)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Landschappelijke effecten van ontwikkelingen in de landbouw

  Agricola, H. J., Hoefs, R. M. A., van Doorn, A. M., Smidt, R. A. & van Os, J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 118 p. (WOt-werkdocument; no. 215)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Naar waarde besteed : over de implementatie van de Houtskoolschets

  Berkhout, P., van Doorn, A. M., de Bont, C. J. A. M., Hermans, C. M. L., Naeff, H. S. D. & Smits, M. J. W., 2010, Wageningen: LEI Wageningen UR. 108 p. (Rapport / LEI Wageningen UR; no. 2010-008)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Natuurgebieden in Europa: bescherming en financiering

  van Apeldoorn, R. C., Bouwma, I. M., van Doorn, A. M., Naeff, H. S. D., Hoefs, R. M. A., Elbersen, B. S. & van Rooij, B. J. R., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 64 p. (WOt-werkdocument; no. 196)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access