1993 …2019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1993 2019

Filter
Report
2019

Effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraag: berekeningen met het Landelijk Hydrologisch Model

Rozemeijer, J., Boomsma, H., Veldhuizen, A., Pouwels, J., van den Akker, J. & Kroon, T., 2019, Delft: Deltares. 66 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Chemisch-fysische schematisering van de bodem voor NHI-waterkwaliteit : naar een nieuwe fysisch-chemische schematisering van de Nederlandse bodem

van der Bolt, F., Walvoort, D., de Vries, F., Hoogland, T., Vroon, H., Groenendijk, P., Renaud, L., Massop, H., Veldhuizen, A. & van Walsum, P., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 34 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2753)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectief inlaatregiem zoetwatervoorziening Pilot modellering €ureyeopener voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Schipper, P., Veldhuizen, A. & Kroes, J., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 35 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2757)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie van modellen van Alterra voor beheervragen Rijkswaterstaat: waterkwaliteit en ecologie

Veldhuizen, A. A. & Assinck, F. B. T., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 29 p. (Alterra-rapport; no. 2698)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data)

Toorn, L., Klutman, W. A. J., Hanhart-van den Brink, M., Heijkers, J., van Bakel, J., Bastiaanssen, M., Spijker, M. & Veldhuizen, A. A., 2016, Amersfoort: Stowa. 57 p. (Stowa rapport; no. 2016-20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

MIPWA 2.2 : vervangen van CAPSIM door MetaSWAP

Hoogewoud, J. C., Veldhuizen, A. A., Hunink, J. C. & van Walsum, P. E. V., 2015, Deltares. 98 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterberging in Het Waterrijk : scenarioberekeningen naar piekberging en voorraadberging als opmaat voor een module voor anticiperend waterbeheer

Jansen, P. C., Massop, H. T. L., Veldhuizen, A. A., Mulder, M. H. & Kwakernaak, C., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 99 p. (Alterra-rapport; no. 2667)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

AGRICOM 2.01 : theorie en gebruikershandleiding

Mulder, H. M. & Veldhuizen, A. A., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 61 p. (Alterra-rapport; no. 2576)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland

Wosten, J. H. M., de Vries, F., Hoogland, T., Massop, H. T. L., Veldhuizen, A. A., Vroon, H. R. J., Wesseling, J. G., Heijkers, J. & Bolman, A., 2013, Wageningen: Alterra. 46 p. (Alterra-rapport; no. 2387)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Toetsingsrapportage NHI 3.0

Hoogewoud, J. C., Prinsen, G. F., Hunink, J. C., Veldhuizen, A. A., van der Bolt, F. J. E. & de Lange, W. J., 2013, [Delft]: Deltares. 124 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Koppelingen in het NHI

Veldhuizen, A. A., Mulder, H. M. & Verkaik, J., 2011, Alterra : Deltares. 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

MetaSWAP_V7_2_0. Rapportage van activiteiten ten behoeve van certificering met Status A

van Walsum, P. E. V. & Veldhuizen, A. A., 2011, Wageningen: WUR. 116 p. (WOt-werkdocument; no. 276)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

NHI 2.1 Veranderingen in NHI

Hoogewoud, J., Veldhuizen, A. A., Prinsen, G., Delsman, J., Hunink, J. & Verkaik, J., 2011, Delft: Deltares. 59 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

NHI Toetsing, Ontwikkeling en toepassing van methode voor toetsing van NHI 2.1 inclusief vergelijking met NHI 2.0.

Hoogewoud, J., Veldhuizen, A. A., Prinsen, G., Kuijper, M. J. M., Huinink, J., Lourens, A. & Vernimmen, R., 2011, Delft: Deltares. 156 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

KKF-Model Platform Coupling : summary report KKF01b

Schellekens, J., Veldhuizen, A. A., Manders, A. M. M., Winsemius, H. C. M., Verseveld, W. J., te Linde, A. H., van Ulft, L. H., van Meijgaard, E., Schaap, M., Barendregt, A., Schot, P. P., Wassen, M. J., Ward, P. J., Veldkamp, T. I. E., Mulder, H. M. & Verkaik, J., 2010, Utrecht: Knowledge for Climate Programme Office. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2009

Definitiestudie Agricom

van Bakel, P. J. T., Linderhof, V. G. M., van 't Klooster, C. E., Veldhuizen, A. A., Goense, D., Mulder, H. M. & Massop, H. T. L., 2009, Wageningen: Alterra. 56 p. (Alterra-rapport; no. 1934)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

IBRAHYM: Grondwater Modelinstrumentarium Limburg

de Boer, B., van der Linden, W., Veldhuizen, A., Massop, H., Vermulst, H. & Swierstra, W., 1 Aug 2007, Utrecht: Netherlands Geological Survey. 126 p. (TNO-rapport; no. 2007-U-R0193/B)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2006

Data-assimilatie voor kartering van de grondwaterstandsdynamiek

Hoogland, T., Heuvelink, G. B. M., van der Gaast, J. W. J., Veldhuizen, A. A. & Walvoort, D. J. J., 2006, Wageningen: Alterra. 40 p. (Alterra-rapport; no. 1384)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Duurzaam waterbeheer Langbroekerwetering; fase 2: verkenning van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime met Waterwijs

van Walsum, P. E. V., Runhaar, J., Veldhuizen, A. A. & Jansen, P. C., 2006, Wageningen: Alterra. 167 p. (Alterra-rapport; no. 1155)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2005

Onderbouwing wateropgave Haarlemmermeerpolder; modelbouw, kalibratie en scenarioanalyse

Dik, P. E., Kroes, J. G., Smit, A. A. M. F. R. & Veldhuizen, A. A., 2005, Wageningen: Alterra. 80 p. (Alterra-rapport; no. 1183)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2004

SIMGRO 5.0.1; theory and model implementation

van Walsum, P. E. V., Veldhuizen, A. A., van Bakel, P. J. T., van der Bolt, F. J. E., Dik, P. E., Groenendijk, P., Querner, E. P. & Smit, M. F. R., 2004, Wageningen: Alterra. 96 p. (Alterra-report; no. 913.1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
surface water
soil water
groundwater
unsaturated flow
water management
2002

Regionale waterberging in Noord-Brabant

van der Bolt, F. J. E., Immerzeel, W. W. & Veldhuizen, A. A., 2002, Wageningen: Alterra. 92 p. (Alterra-rapport; no. 637)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2001

Integraal waterbeheer Fochteloërveen; grondwatermodelstudie van de Friese randzone

Veldhuizen, A. A., 2001, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 195)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2000

Verhogen van de basisafvoer van de Drentse Aa; verkennen van mogelijke maatregelen

van der Bolt, F. J. E., Veldhuizen, A. A. & van Bakel, P. J. T., 2000, Wageningen: Alterra. 73 p. (Alterra-rapport; no. 173)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1999

Hydrologische systeemanalyse 'De Hilver'; effecten van ingrepen op de waterhuishouding

van der Bolt, F. J. E. & Veldhuizen, A. A., 1999, Wageningen: SC-DLO. 113 p. (Rapport; no. 683.3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Hydrologische systeemanalyse 'De Hilver'; simulatie van de regionale waterhuishouding

van der Bolt, F. J. E., Veldhuizen, A. A. & van Walsum, P. E. V., 1999, Wageningen: SC-DLO. 132 p. (Rapport; no. 683.2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

MultiSwap als applicatie van het Framework Integraal Waterbeheer

Groenendijk, P., van Elswijk, M., Huygen, J., Kroes, J. G., Otjens, A. J., Smit, A. A. M. F. R., Veldhuizen, A. A. & Wesseling, J. G., 1999, Wageningen: Staring Centrum. 82 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Evaluatie van waterhuishoudkundige maatregelen en opzet meetnet ROM/WCL-gebied Drentse Aa; eindrapport (herzien)

Marsman, D. J., van der Bolt, F. J. E., Veldhuizen, A. A. & van Bakel, P. J. T., 1998, Deventer[etc.]: TauwMabeg [etc.]. 70 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Software documentation for SIMGRO V3.0; regional water management simulator

Veldhuizen, A. A., Poelman, A., Stuyt, L. C. P. M. & Querner, E. P., 1998, Wageningen: DLO Winand Staring Centre. 289 p. (Technical document / DLO Winand Staring Centre; no. 50)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1996

Modelstudie waterhuishouding Fochteloërveen en omgeving; simulatie van scenario's voor het waterbeheer met SIMGRO

van Walsum, P. E. V. & Veldhuizen, A. A., 1996, Wageningen: SC-DLO. 179 p. (Rapport; no. 399)

Research output: Book/ReportReportProfessional