Research Output

Filter
Report
2012

Synthese monitoring mestmarkt 2006-2011

de Koeijer, T. J., Luesink, H. H. & Daatselaar, C. H. G., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-rapport; no. 119)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Validatie van MOVE4

Wamelink, G. W. W., van Adrichem, M. H. C. & Goedhart, P. W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 96 p. (WOt-werkdocument; no. 311)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Van visie tot kaartbeeld; de kijkrichtingen ruimtelijk uitgewerkt : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

van der Bilt, W. G. M., de Knegt, B., van Hinsberg, A. & Clement, J., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 64 p. (WOt-werkdocument; no. 279)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Variatie in fosfaatopbrengst van grasland op praktijkbedrijven en mogelijke implicaties voor fosfaatgebruiksnormen

Oenema, J., Aarts, H. F. M., Bussink, D. W., Geerts, R. H. E. M., van Middelkoop, J. C., van Middelaar, J., Reijs, J. W. & Oenema, O., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 287 p. (WOt-werkdocument; no. 287)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkennen en toepassen van besluitvormingsmodellen in de uitvoering van natuurbeleid

Verburg, R. W., Westerhof, E. J. G. M., Bogaardt, M. J. & Selnes, T., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 79 p. (WOt-werkdocument; no. 319)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Werkprogramma 2013. Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT-04)

Hinssen, P. J. W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

WoesteLand : effecten en motieven bij vijftig jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren

Langers, F., van den Berg, A. E., Luttik, J. & ten Cate, B., 2012, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 78 p. (Rapport / Wetenschapswinkel; no. 286)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

WOT N&M Overeenkomsten 2012-2016

Hinssen, P. J. W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2011

Achtergronddocument Midterm meting Monitor Effectindicatoren Agenda Vitaal Platteland

Agricola, H. J., Reijnen, M. J. S. M., Boone, J. A., Dolman, M. A., Goossen, C. M., de Vries, S., Vreke, J., Roos-Klein Lankhorst, J. & de Groene, E. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 176 p. (WOt-werkdocument ; no. 253)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest, 1990-2008 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 110 p. (WOt-werkdocument; no. 250)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2009 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 251)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Basiskaart Natuur 1990rev. Vervaardiging en monitoring van veranderingen

Hazeu, G. W., Kramer, H., Clement, J. & Daamen, W. P., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 83 p. (WOt-werkdocument; no. 218)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bedrijven aan de slag met natuur en landschap

Overbeek, M. M. M. & Harms, B., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 8 p. (WOt-paper; no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Conflicterende of convergerende ambities in de Eems-Dollard

Dirkx, G. H. P., Arnouts, R. C. M. & de Heer, M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 8 p. (WOt-paper; no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De deur klemt : Nederland op slot door Natura 2000: de discussie ontrafeld

Arnouts, R. C. M. & Kistenkas, F. H., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 4 p. (WOt-paper; no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Duurzame kottervisserij op de Noordzee : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Wiersinga, W. A., van Hal, R., Jak, R. G. & Quirijns, F. J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 62 p. (WOt-werkdocument; no. 261)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologische en recreatieve beoordeling van toekomstscenario's voor natuur op het land : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

de Knegt, B., van Eupen, M., van Hinsberg, A., Pouwels, R., Reijnen, M. J. S. M., de Vries, S., van der Bilt, W. G. M. & van Tol, S., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 64 p. (WOt-werkdocument; no. 269)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecosysteemdiensten in Nederland : Verkenning Betekenis en Perspectieven ; Achtergrondrapport bij Natuurverkenning 2011

Melman, T. C. P. & van der Heide, C. M., 2011, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 202 p. (WOt-rapport; no. 111)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een beoordelingslijst voor de complexiteit van modellen en bestanden

van Voorn, G. A. K., Walvoort, D. J. J., Knotters, M., Bogaart, P. W., Houweling, H. & Janssen, P. H. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Evaluation of an evaluation list for model complexity

van Voorn, G. A. K. & Walvoort, D. J. J., 2011, Wageningen: Wageningen Universiteit. 86 p. (WOt-werkdocument; no. 272)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evenwichtsanalyse modelcomplexiteit : een verkennende studie

Bogaart, P. W., van Voorn, G. A. K. & Akkermans, L. M. W., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 49 p. (WOt-werkdocument; no. 226)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Geostatistische opschaling van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater

Heuvelink, G. B. M., Kruijne, R. & Musters, C. J. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-rapport; no. 115)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het biodiversiteitsbeleid in Nederland werkt : achtergronddocument bij Balans van de leefomgeving

Sanders, M. E. & Gerritsen, A. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 276 p. (WOt-werkdocument; no. 225)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het koor van adviseurs verdient een dirigent. Over kennisverspreiding rond Phytophthora in aardappelen2011

Buurma, J. S. & Janssens, S. R. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-werkdocument; no. 247)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2010 : WOT-04-001 Koepel (communicatie, kwaliteit en management)

WOT Natuur & Milieu, 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 31 p. (WOt-werkdocument; no. 230)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2010 : WOT-04-002 onderbouwend onderzoek natuurplanbureaufunctie

WOT Natuur & Milieu, 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 105 p. (WOt-werkdocument; no. 231)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2010 : WOT-04-003 Advisering Natuur & Milieu

WOT Natuur & Milieu, 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 49 p. (WOt-werkdocument ; no. 232)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2010 : WOT-04-005 M-AVP (Monitoring Agenda Vitaal Platteland)

WOT Natuur & Milieu, 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-werkdocument ; no. 233)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2010 : WOT-04-006 natuurplanbureaufunctie

WOT Natuur & Milieu, 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 57 p. (WOt-werkdocument; no. 234)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2010 : WOT-04-007 milieuplanbureaufunctie

WOT Natuur & Milieu, 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 69 p. (WOt-werkdocument; no. 235)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2010 (2011). Financieel overzicht van programma’s WOT Natuur & Milieu

Hinssen, P. J. W., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kansen en barrières voor verduurzaming van houtketens

Kamphorst, D. A. & van Oorschot, M. M. P., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-werkdocument; no. 222)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kennisontwikkeling voor PBL 2012-2014. Bijlage bij werkprogramma WOT N&M

Hinssen, P. J. W., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kiezen of delen in de Grevelingen

Dirkx, G. H. P. & Wortelboer, F. G., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 8 p. (WOt-paper; no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kijkrichtingen in gebieden; Interviewverslagen

Dirkx, G. H. P., Arnouts, R. C. M., de Heer, M. & Wortelboer, R., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kostenmodule Natuurplanner : functioneel ontwerp en software-validatie

van Raffe, J. K., de Jong, J. J. & Wamelink, G. W. W., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-werkdocument; no. 217)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Langetermijneffecten van verminderde fosfaatgiften

van der Salm, C. & Schoumans, O. F., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 52 p. (WOt-werkdocument; no. 223)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

LULUCF values under the Kyoto Protocol : background document in preparation of the National Inventory Report 2011 (reporting year 2009)

van den Wyngaert, I. J. J., Kuikman, P. J., Lesschen, J. P., Verwer, C. C. & Vreuls, H. J. J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 70 p. (WOt-werkdocument; no. 266)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Maatschappelijke waardering van ecosysteemdiensten: een handreiking voor publieke besluitvorming : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

van der Heide, C. M. & Sijtsma, F. J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-werkdocument; no. 273)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Marine governance : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Bolman, B. C. & Goldsborough, D. G., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 62 p. (WOt-werkdocument; no. 264)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mass Movement naar recreatieve gebieden : overzicht van methoden om bezoekersaantallen te meten

Goossen, C. M., Fontein, R. J., Donders, J. L. M. & Arnouts, R. C. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 83 p. (WOt-werkdocument; no. 243)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

MetaSWAP_V7_2_0. Rapportage van activiteiten ten behoeve van certificering met Status A

van Walsum, P. E. V. & Veldhuizen, A. A., 2011, Wageningen: WUR. 116 p. (WOt-werkdocument; no. 276)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Methane emissions from enteric fermentation in dairy cows, 1990-2008

Bannink, A., 2011, Wageningen: Animal Sciences Group, Wageningen UR. 63 p. (WOt-werkdocument; no. 265)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access