Research Output 1998 2020

Filter
Report
2013

Verduurzaming handelsketens en vergroening economie

Beukers, R. & Overbeek, M. M. M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vooronderzoek ecosysteemdiensten in de Balans van de Leefomgeving

Melman, D., Nieuwenhuizen, W. & Gerritsen, A. L., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 47)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Water-, milieu- en ruimtecondities vaatplanten : implementatie in Model for Nature Policy - MNP 2.0

van der Greft-van Rossum, J. G. M., Reijnen, M. J. S. M., Ozinga, W. A., Pouwels, R., van Eupen, M., de Bruijn, A. M. G., Kuipers, H., Hennekens, S. M. & Malinowska, A. H., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 66 p. ( WOt-werkdocument ; no. 337)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Werkprogramma 2014. Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT-04)

Hinssen, P. J. W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 41)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2012

Achtergronddocument Balans van de Leefomgeving 2012

Dirkx, G. H. P., Bouwma, I. M., Gerritsen, A. L., Nieuwenhuizen, W. & Sanders, M. E., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Advies beekherstel aan de hand van geanalyseerde beekherstelprojecten

van Riel, M. C. & Verdonschot, P. F. M., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2010 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-werkdocument ; no. 294)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biodiversiteit leeft nog vooral bij de directie van bedrijven

Overbeek, M. M. M., Harms, B. & van den Burg, S. W. K., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 8 p. (WOt-paper; no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010

van Kleunen, A., Koffijberg, K., Oosterbeek, K., Nienhuis, J., de Jong, M. L., Smit, C. J., Roomen, M. & Boer, P., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 55 p. (WOt-werkdocument; no. 346)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Certificeringsschema’s in visserij en aquacultuur voor behoud van biodiversiteit

Beukers, R. & Harms, W. B., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 4 p. (WOt-paper; no. 20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Decentralisatie van het Nederlandse natuurbeleid in breder perspectief

Boonstra, F. G. & Kuindersma, W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Doelrealisatiegraadmeter voor de ecologische hoofdstructuur

Reijnen, M. J. S. M., Pouwels, R., Clement, J., van Esbroek, M. L. P., van Hinsberg, A., Kuipers, H. & van Eupen, M., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 82 p. (WOt-werkdocument; no. 305)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Ecologische ontwikkeling in een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee : tussentijdse analyse van de ontwikkeling in het gesloten gebied invergelijking tot niet-gesloten gebieden, vijf jaar na sluiting

Fey-Hofstede, F. E., Dankers, N. M. J. A., Meijboom, A., van Leeuwen, P. W., Lewis, W. E., Cuperus, J., van der Weide, B. E., de Vos, L., de Jong, M. L., Dijkman, E. M. & Cremer, J. S. M., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-rapport; no. 118)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een analyse van reacties van mensen op landschappelijke veranderingen

van den Berg, A. E., van Winsum-Westra, M. & van der jagt, S., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 28)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Eén plus één is drie : integratie van bestuurskundige kennis in verkenningen

Verburg, R. W., Houweling, H. & de Wit, A. J. F., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 8 p. (WOt-paper; no. 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effect maatregelen reconstructie zandgebieden : pilotgemeente Gemert-Bakel

Meulenkamp, W. J. H. & Gies, T. J. A., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 299)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gebruikershandleiding Audittrail Natura 2000

Broekmeyer, M. E. A., Huiskes, H. P. J., Hennekens, S. M., de Jong, A., Storm, M. H. & Vanmeulebrouk, B., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 301)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Innovatieve governance-arrangementen in het groene domein : over vermaatschappelijking van natuurbeleid en verduurzaming van handelsketens

Arnouts, R. C. M., Arts, B. J. M., Kamphorst, D. A. & van Tatenhove, J. P. M., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Innovatieve governance voor het groene domein Governance-arrangementen voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen

Arnouts, R. C. M., Kamphorst, D. A., Arts, B. J. M. & van Tatenhove, J., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 120 p. (WOt-werkdocument; no. 306)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Jaarbericht 2011 (2012). WOT Natuur & Milieu in grote lijnen

Hinssen, P. J. W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Jaarrapportage 2011 : WOT-04-001 Koepel (communicatie, kwaliteit en management)

WOT Natuur & Milieu, 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 32 p. (WOt-werkdocument; no. 289)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2011 : WOT-04-008 Agromilieu

WOT Natuur & Milieu, 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 46 p. (WOt-werkdocument; no. 290)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2011 : WOT-04-009 Natuur, Landschap en Platteland (NLP)

WOT Natuur & Milieu, 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 72 p. (WOt-werkdocument ; no. 291)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2011 : WOT-04-010 Balans van de Leefomgeving

WOT Natuur & Milieu, 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-werkdocument; no. 292)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2011 : WOT-04-011 Natuurverkenning

WOT Natuur & Milieu, 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 84 p. (WOt-werkdocument; no. 293)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2011 (2012). Inhoudelijke en financiële rapportage van WOT Natuur & Milieu.

Hinssen, P. J. W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Jaarrapportage 2012 (2013). Inhoudelijke en financiële rapportage van WOT Natuur & Milieu

Hinssen, P. J. W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 32)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kader en onderzoeksontwerp evaluatie decentralisatie natuurbeleid

Boonstra, F. G. & Kuindersma, W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 29)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kennisontwikkeling voor PBL 2013-2015. Bijlage bij werkprogramma WOT N&M

Hinssen, P. J. W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Korte projectbeschrijvingen 2013. Bijlage bij werkprogramma WOT N&M

Hinssen, P. J. W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Landelijke Vegetatie Databank. Rapportage WOT-IN 2011

Hennekens, S. M., Schaminée, J. H. J. & Weeda, E. J., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Manual of PEARLNEQ v5

Boesten, J. J. T. I. & ter Horst, M. M. S., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-werkdocument; no. 304)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
sorption
isotherm
software
parameter
soil

Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap

van Oostenbrugge, R., van Egmond, P., Dammers, E., van Hinsberg, A., Melman, T. C. P., Vader, J., Wiersinga, W. A., van der Bilt, W., Bredenoord, H., van Gaalen, F., Nijhuis, L., van Puijenbroek, P., Tekelenburg, T., Wortelboer, R., Dirkx, G. H. P., Groenendijk, F. C., Jorritsma, I. T. M., de Knegt, B., Sijtsma, F. & Dijkman, W., 2012, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 138 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over ecosysteemdiensten : een afbakening

Veeneklaas, F. R., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Parknatuur : over de kijkrichtingen beleefbare natuur en inpasbare natuur

de Haas, W., Aalbers, C. B. E. M., Kruit, J., Arnouts, R. C. M. & Kempenaar, J., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 24 p. (WOt-werkdocument; no. 296)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Prioritaire gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur voor behoud doelsoorten vlinders en vogels

Pouwels, R., Kuipers, H., van Swaay, C. A. M. & Foppen, R. P. B., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-werkdocument; no. 314)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Programmatische aanpak stikstof : doelstelling, maatregelen en mogelijke effectiviteit

Broekmeyer, M. E. A., Sanders, M. E. & Huiskes, H. P. J., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 37 p. (WOt-werkdocument ; no. 312)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtelijke verdeling ammoniakemissies van beweiden en van aanwenden van mest uit de landbouw

Luesink, H. H., Schouten, A. D., Blokland, P. W. & Hoogeveen, M. W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 42 p. (WOt-werkdocument; no. 298)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimte voor natte natuur. Achtergronddocument bij de Natuurbalans 2008

Wolfert, H. P., Fakkel, E., Maas, G. J., Makaske, B., van den Brink, N. G. M., Pieterse, N. M. E., Querner, E. P. & Vos, C. C., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Staltypen nabij Natura 2000-gebieden

van Doorn, A. M. & Smidt, R. A., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 297)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access