Research Output

Filter
Report
2013
Open Access

HISTLAND : historisch-landschappelijk informatiesysteem

Dirkx, G. H. P. & Nieuwenhuizen, W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-werkdocument; no. 331)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Indicator Ecosysteemdiensten. Tussenrapportage WOT-04-010-034.08

de Knegt, B., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Infrastructuur IN. Tussenrapportage WOT-04-009-032

Hennekens, S. M., Schaminée, J. H. J. & Weeda, E. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 72)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Innovatieve governance-arrangementen : op zoek naar vernieuwing in het groene domein

Selnes, T., Kamphorst, D. A., Arts, B. J. M. & van Tatenhove, J. P. M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 104 p. ( WOt-werkdocument ; no. 340)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Jaarrapportage 2012 : WOT-04-008 Agromilieu

WOT Natuur & Milieu, 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 35 p. (WOt-werkdocument; no. 325)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2012 : WOT-04-009 Informatievoorziening natuur

WOT Natuur & Milieu, 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 61 p. (WOt-werkdocument; no. 326)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2012 : WOT-04-010 Balans van de leefomgeving

WOT Natuur & Milieu, 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 59 p. ( WOt-werkdocument ; no. 327)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2012 : WOT-04-011 Natuurverkenning

WOT Natuur & Milieu, 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 67 p. ( WOt-werkdocument ; no. 328)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kennismodel Effecten Landschap Kwaliteit : KELK versie 2.0

Roos-Klein Lankhorst, J., Nieuwenhuizen, W., Verweij, P. J. F. M., Farjon, J. M. J., Koomen, A. J. M. & Weijschedé, T. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 53 p. (WOt-werkdocument; no. 360)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kennisontwikkeling voor PBL 2014-2016. Bijlage bij werkprogramma WOT N&M

Hinssen, P. J. W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 43)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Korte projectbeschrijvingen 2014. Bijlage bij werkprogramma WOT N&M

Hinssen, P. J. W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Krachtenveldanalyse hoogwaardige landbouw. Tussenrapportage WOT-04-011-036.23

Gerritsen, A. L., Groot, A. M. E. & Nieuwenhuizen, W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 73)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Map maker’s guide: a decision support system for interpolation, aggregation, and disaggregation : technical documentation

Walvoort, D. J. J., Knotters, M., Hoogland, T., van Wijnen, H., van Dijk, T. A., van Schöll, L. & Groenenberg, J. E., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-werkdocument; no. 350)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

MetaNatuurplanner. Tussenrapportage WOT-04-011-036.29

Pouwels, R., Jochem, R., Wegman, R. M. A., de Knegt, B. & Verboom, J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 50)

Research output: Book/ReportReportProfessional

MetaNatuurplanner v2.0

Pouwels, R., van Eupen, M. & Kuipers, H., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Modellering agrarisch gebied. Tussenrapportage WOT-04-011-036.33

de Knegt, B., Sierdsema, H., Kamplicher, C., Huiskens, C. & Wamelink, G. W. W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 67)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Modellering landschapsbeleving. Tussenrapportage WOT-04-011-036.31

Nieuwenhuizen, W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 57)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Modellering van verandering van grondgebruik en bosbouw in een algemeen evenwichtsmodel

Woltjer, G. B., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Modellering van vleesconsumptie en productie in een algemeen evenwichtsmodel

Woltjer, G. B., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring van gewone en grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee 2002-2012

Brasseur, S. M. J. M., Cremer, J. S. M., Dijkman, E. M. & Verdaat, J. P., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 31 p. (WOt-werkdocument; no. 352)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuur: beleven en gebruiken : verdieping van twee kijkrichtingen uit de Natuurverkenning 2010-2040

de Haas, W., Aalbers, C. B. E. M., Kruit, J. & de Vries, E. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 71 p. (WOt-werkdocument; no. 348)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuur en windenergie op land

Schotman, A. G. M., Hammers, M., Verboom, B., Broekmeyer, M. E. A. & Nieuwenhuizen, W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 46)

Research output: Book/ReportReportProfessional

NVK Doorwerking. Tussenrapportage WOT-04-011-034.03

Vader, J. & Bogaard, M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 58)

Research output: Book/ReportReportProfessional

NVK MetaNatuurplanner. Tussenrapportage WOT-04-011-034.04

de Knegt, B., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

NVK Recereatiekosten. Tussenrapportage WOT-04-011-034.05

Reinhard, A. J., Michels, R. & de Blaeij, A. T., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 61)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Omgevingsscenario’s in de Natuurverkenning 2010-2040 : achtergronddocument

Vader, J. & Dammers, E., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 53 p. ( WOt-werkdocument ; no. 356)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling grondgebruik- en bezit herijkte EHS. Tussenrapportage WOT-04-011-036.24

van Os, J., Broekmeyer, M. E. A., Gies, T. J. A., Nieuwenhuizen, W., Schrijver, R. A. M. & Naeff, H. S. D., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 68)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Opname van struviet als categorie in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet : advies

Ehlert, P. A. I., van Dijk, T. A. & Oenema, O., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 98 p. (WOt-werkdocument; no. 332)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Perspectief GLB voor verduurzaming landbouw: Tussenrapportage WOT-04-010-036.18

Grashof-Bokdam, C. J., van Doorn, A. M. & Bos, J. F. F. P., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; vol. WOt-interne notitie, no. 63)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Potenties van de Hotspotmonitor om de graadmeter Landschap te verfijnen

Langers, F., Buijs, A. E., de Vries, S., van Hinsberg, A., van Kampen, P., van Marwijk, R. B. M., Sijtsma, F. J. & van Tol, S., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 100 p. ( WOt-werkdocument ; no. 321)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Prijs hoger dan de waarde van landbouwgrond. Onderzoek naar dynamiek van de agrarische grondmarkt

Farjon, J. M. J., Silvis, H. J., Voskuilen, M. J., Agricola, H. J., Vader, J. & Kuiper, R., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Protocol beoordeling Meststoffenwet

Commissie Deskundigen Meststoffenwet, 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 72 p. (WOt-werkdocument; no. 335)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest, versie 1.0

Velthof, G. L., Bussink, W., van Dijk, W., Groenendijk, P., Huijsmans, J. F. M., van Pul, W. A. J., Schroder, J. J., Vellinga, T. V. & Oenema, O., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-rapport ; no. 120)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Publieksenquête draagvlak voor natuur. Tussenrapportage WOT-04-010-036.20

de Boer, T. A., de Blaeij, A. T. & Elands, B. H. M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 49)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Relaties tussen recreanten, ondernemers en landschap

Goossen, C. M., Langers, F. & de Boer, T. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-werkdocument; no. 329)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Risicobeoordeling van contaminanten in afval- en reststoffen bestemd voor gebruik als covergistingsmateriaal

Ehlert, P. A. I., van Wijnen, H. J., Struijs, J., van Dijk, T. A., van Schöll, L. & de Poorter, L. R. M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 168 p. (WOt-werkdocument; no. 333)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Stikstof- en fosforexcretie van varkens, pluimvee en rundvee in biologische en gangbare houderijsystemen

Bikker, P., van Harn, J., Groenestein, C. M., de Wit, J., van Bruggen, C. & Luesink, H. H., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-werkdocument; no. 347)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

SWASH Manual 4.2 : user’s guide version 4

Fait, G., van den Berg, F., Adriaanse, P. I., de Jong, A., te Roller, J. A. & Beltman, W. H. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 53 p. (WOt-werkdocument; no. 355)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Trends van zeldzame plantensoorten voorspeld

de Knegt, B., van der Greft-van Rossum, J. G. M., Hennekens, S. M. & Heuvelink, G. B. M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 32 p. ( WOt-werkdocument ; no. 341)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access