Research Output

Filter
Report
2014
Open Access
Open Access
Open Access

Synthese monitoring mestmarkt 2006-2012

de Koeijer, T. J., Luesink, H. H. & Daatselaar, C. H. G., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-technical report; no. 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

TEEB voor gebieden : Hoofdstudie

Hendriks, K., Braat, L. C., Deerenberg, C. M., van Egmond, P. M., Gaaff, A., van der Heide, C. M., Jongbloed, R. H., Klok, C., Leneman, H., Melman, T. C. P., Ruijs, A. J. W. & Tamis, J. E., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 170 p. (Alterra-rapport; no. 2489)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

TMAP Kwelders. Tussenrapportage WOT-04-009-035.02

van Duin, W. E., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 98)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Using Minimum Area Requirements (MAR) for assemblages of mammal and bird species in global biodiversity assessments

Verboom, J., Snep, R. P. H., Stouten, J., Pouwels, R., Pe’er, G., Goedhart, P. W., van Adrichem, M. H. C., Alkemade, J. R. M. & Jones-Walters, L. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 22 p. (WOt-paper; no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Van denken naar doen: ecosysteemdiensten in de praktijk

Verburg, R. W., Selnes, T. & Bogaardt, M. J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 89 p. (WOt-technical report; no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vastlegging werkzaamheden Balans 2014. Natuurkwaliteit, natuurwetgeving en landschap

Sanders, M. E., Broekmeyer, M. E. A., Nieuwenhuizen, W., van der Greft-van Rossum, J. G. M. & de Knegt, B., 2014, Wageningen: WOT Natuur en Milieu Wageningen UR. (WOt-interne notitie; no. 83)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vermaatschappelijking natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-036.31

Kamphorst, D. A., Selnes, T. & Bouwma, I. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 106)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vermaatschappelijking natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-036.31.

Kamphorst, D. A., Selnes, T. & Nieuwenhuizen, W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 95)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vervolg indicator natuurlijk kapitaal in Nederland en Europa. Tussenrapportage WOT-04-010-036.36

de Knegt, B., Bugter, R. J. F., Kruizinga, N., Verboom, J. & Vreke, J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 100)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Werkprogramma 2015. Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT-04)

Hinssen, P. J. W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 80)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Zesde Nederlandse bosinventarisatie : methoden en basisresultaten

Schelhaas, M., Clerkx, A. P. P. M., Daamen, W. P., Oldenburger, J. F., Velema, G., Schnitger, P., Schoonderwoerd, H. & Kramer, H., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 96 p. (Alterra-rapport; no. 2545)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2013

Aansluiting nieuwe natuurtypologie. Tussenrapportage WOT-04-011-036.32

Wamelink, G. W. W., van Adrichem, M. H. C., Verburg, R. W. & Wegman, R. M. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 55)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Aanvulling Werkprogramma 2014. WOT N&M: Het Netwerk Ecologische Monitoring (WOT-04-012)

Hinssen, P. J. W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 41b)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Aanzet tot een graadmeter van natuurbeleving. Een benadering vanuit het LMF en de HSM

van der Greft, J. G. M. & de Knegt, B., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 38)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Alternatieve systematiek voor de beoordeling van covergistingsmaterialen : 1. toetsing van contaminanten aangewezen door de Meststoffenwet

Ehlert, P. A. I., van Schöll, L. & van Dijk, T. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 88 p. (WOt-werkdocument; no. 358)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Alternatieve systematiek voor de beoordeling van covergistingsmaterialen : 2. Residuen van gewasbeschermingsmiddelen

Poorter, L., van Beelen, P., Struijs, J., van der Linden, A. M. A., Ehlert, P. A. I. & Posthuma, L., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 72 p. ( WOt-werkdocument ; no. 359)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit de landbouw in 2008 en 2009 : achtergrondrapportage

Luesink, H. H., Blokland, P. W., Hoogeveen, M. W. & Wisman, J. H., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 81 p. (WOt-werkdocument; no. 362)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2011 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Bikker, P., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-werkdocument; no. 330)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Beleidsevaluatie Natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-034.07

Sanders, M. E., Broekmeyer, M. E. A., Bouwma, I. M., Nieuwenhuizen, W., Kouwen, M., Schrijver, R. A. M., de Knegt, B. & Kamphorst, D. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 65)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Benutting ecosysteemdiensten

Vreke, J., Kistenkas, F. H., Donders, J. L. M., Goossen, C. M. & de Vries, S., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 105 p. ( WOt-werkdocument ; no. 349)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beoordeling leefgebied habitatrichtlijnsoorten voor artikel 17 van de rapportage

Pouwels, R., Bugter, R. J. F., Griffioen, A. J. & Wegman, R. M. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 39 p. ( WOt-werkdocument ; no. 343)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beprijzing voor duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen. Tussenrapportage WOT-04-011-036.21

Brouwer, F. M., Verburg, R. W., Smit, A. B., Terluin, I. J., van der Meulen, H. A. B. & Bogaardt, M. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 56)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bereidheid van de waterrecreatiesector om te investeren in hun omgeving

Goossen, C. M. & Langers, F., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 62)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bijdragen van private partijen aan duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten

Smits, M. J. W. & van der Heide, C. M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 10 p. (WOt-paper; no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biodiversity and ecosystem goods and services: Bundles

Braat, L. C., Hendriks, C. M. A. & Arets, E. J. M. M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 37)

Research output: Book/ReportReportProfessional

BioScore 2.0. Tussenrapportage WOT-04-011-036.27

Hennekens, S. M. & Schaminée, J. H. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 59)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Broedsucces van kenmerkende kustbroedvogels in de Waddenzee in mineur

Koffijberg, K. & Smit, C. J., 2013, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 8 p. (WOt-paper; no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Burgerinitiatieven zijn beter voor de natuur : of niet?

ten Cate, B., Dirkx, G. H. P., Hinssen, P. J. W., van Koppen, C. S. A. & Vader, J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Combinatie van kennis t.b.v. integrale beleidsanalyse. Tussenrapportage WOT-04-011-036.30

van Voorn, G. A. K. & Verburg, R. W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 71)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Complexiteit van WUR-modellen en -bestanden : toetsing van de EMC v1.0

van Voorn, G. A. K., Bogaart, P. W., Knotters, M. & Walvoort, D. J. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 118 p. (WOt-werkdocument; no. 339)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dutch nature conservation objectives from a European perspective

Bouwma, I. M., Ozinga, W. A., van der Sluis, T., Griffioen, A. J., van der Veen, M. & de Knegt, B., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 60 p. (WOt-werkdocument; no. 310)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Duurzame gegevensuitwisseling via Semantische Modellen

Verhelst, E. C. H., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Economic viewpoints on ecosystem services

Silvis, H. J. & van der Heide, C. M., 2013, Wageningen: WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR. 68 p. (WOt-rapport; no. 123)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecosysteemdiensten van natuur en landschap : aanpak en kennistabellen voor het opstellen van indicatoren

Henkens, R. J. H. G. & Geertsema, W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 91 p. (WOt-werkdocument; no. 351)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effects of land use on forest ecosystem services. Literature review of physical effects

Arets, E. J. M. M. & Verwer, C. C., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Energiek aan de slag; Natuur- en landschapsorganisaties en hun achterban

Overbeek, M. M. M., Donders, J. L. M. & Vader, J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 60)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Evaluatie decentralisatie natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-034.06

Kuindersma, W., Boonstra, F. G., Fontein, R. J. & Kamphorst, D. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 54)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Exotische macrofauna en macrofyten in de Nederlandse zoete wateren : voorkomen en beleid in 2012

Verdonschot, R. C. M., Vos, J. H. & Verdonschot, P. F. M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 32 p. ( WOt-werkdocument ; no. 334)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Friese en Groninger kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2010

Dijkema, K. S., van Duin, W. E., Dijkman, E. M., Nicolai, A., Jongerius, H., Keegstra, H. & Jongsma, J. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 124 p. (WOt-rapport; no. 122)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access