Research Output

Filter
Report
Report
Open Access
Open Access

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2012 : berekeningen van ammoniak, stikstofoxide, lachgas, methaan en fijn stof met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 79 p. (WOt-technical report; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014: berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Oude Voshaar, S. V., van der Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2017, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. 96 p. (WOt-technical report; no. 90)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Energiek aan de slag; Natuur- en landschapsorganisaties en hun achterban

Overbeek, M. M. M., Donders, J. L. M. & Vader, J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 60)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Energiek aan de slag : natuur- en landschapsorganisaties en hun achterban

Overbeek, M. M. M., Donders, J. L. M. & Vader, J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 27)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

European nature in the plural : finding common ground for a next policy agenda

van Zeijts, H., Prins, A. G., Dammers, E., Vonk, M., Bouwma, I., Farjon, H., Pouwels, R., Beusen, A., Hartman, M., Hendriks, M., van Hinsberg, A., Janse, J., Knol, O., Kok, M., Ludwig, K., Petz, K., van Puijenbroek, P., Smorenburg, I., Tisma, A., van Tol, S. & 10 others, Veerkamp, C., Wiertz, J., Clement, J., Gerritsen, A., de Knegt, B., Pedroli, B., Schelhaas, M-J., van der Sluis, T., Schulp, N. & Fleming, B., 2017, The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. 118 p. (PBL Publication; no. 1615)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie beleid EHS en VHR-gebieden : achtergrondrapportage bij de Natuurbalans 2003

Geertsema, W., Bouwma, I. M., Daamen, W. P. & Meeuwsen, H. A. M., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 68 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2003/24)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Evaluatie biodiversiteitsdoelstelling 2010 : achtergronddocument bij de Balans van de leefomgeving 2010

van Veen, M. P., Sanders, M. E., Tekelenburg, A., Lörzing, J. A., Gerritsen, A. L. & Brink, T., 2010, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 107 p. (Beleidsstudies / Planbureau voor de Leefomgeving)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie decentralisatie natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-034.06

Kuindersma, W., Boonstra, F. G., Fontein, R. J. & Kamphorst, D. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 54)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Evaluatie decentralisatie natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-036.30

Kuindersma, W., Boonstra, F. G., Arnouts, R. C. M., Folkert, R., Fontein, R. J., van Hinsberg, A. & Kamphorst, D. A., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 89)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Evaluatie doelrealisatie EHS met de graadmeter Natuurwaarde : voortgangsrapportage 2003

Reijnen, M. J. S. M., 2003, Wageningen: Alterra. 103 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2003/21)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Evaluatie van methaanemissieberekeningen en -metingen in de veehouderij

Groenestein, C. M. & Mosquera Losada, J., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 46 p. (WOt-technical report; no. 54)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluation of an evaluation list for model complexity

van Voorn, G. A. K. & Walvoort, D. J. J., 2011, Wageningen: Wageningen Universiteit. 86 p. (WOt-werkdocument; no. 272)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evalueren in interactie; de mogelijkheden van lerende evaluaties voor het Milieu- en Natuurplanbureau

Kuindersma, W., Boonstra, F. G., de Boer, S., Gerritsen, A. L., Pleijte, M. & Selnes, T., 2006, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 88 p. (WOt-rapport; no. 19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evenwichtsanalyse modelcomplexiteit : een verkennende studie

Bogaart, P. W., van Voorn, G. A. K. & Akkermans, L. M. W., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 49 p. (WOt-werkdocument; no. 226)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Exotische macrofauna en macrofyten in de Nederlandse zoete wateren : voorkomen en beleid in 2012

Verdonschot, R. C. M., Vos, J. H. & Verdonschot, P. F. M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 32 p. ( WOt-werkdocument ; no. 334)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Exploring the international policy dimension of sustainability in Dutch agriculture

Brouwer, F. M., Leneman, H. & Groeneveld, R. A., 2007, Wageningen: LEI. 96 p. (WOt-rapport; no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ex post evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 (POP1). Deel 1

Venema, G. S., van Staalduinen, L. C., van Bommel, K. H. M., Boonstra, F. G., Sanders, M. E. & Linders, A. P. M., 2008, Den Haag: LEI. 306 p. (Rapport / LEI : Werkveld Internationaal beleid)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ex post evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 (POP1). Deel 2: Bijlagen

Venema, G. S., van Staalduinen, L. C., van Bommel, K. H. M., Boonstra, F. G., Sanders, M. E. & Linders, A. P. M., 2008, Den Haag: LEI. 162 p. (Rapport / LEI : Werkveld, Internationaal beleid)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ex post evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 (POP1). Managementsamenvatting

van Staalduinen, L. C., van der Zee, F., Venema, G. S., van Bommel, K. H. M., Boonstra, F. G., Sanders, M. E. & Linders, A. P. M., 2008, Den Haag: LEI. 35 p. (Samenvatting / LEI : Werkveld, Internationaal beleid)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Final Report on Erosion and Organic matter

Kuhlman, T., Reinhard, A. J. & Gaaff, A., 2005, Brussel: Europese Commissie. 98 p. (LEI rapport)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Financiële en economische belemmeringen van groene groei. Tussenrapportage WOT-04-011-036.41

Brouwer, F. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 84)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Financieringsconstructies voor landschap

Vreke, J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-werkdocument; no. 188)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

FIONA 1.0. Technical description

Groeneveld, R. A. & Schrijver, R. A. M., 2006, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 38 p. (WOt-werkdocument; no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

FOCUS_TOXSWA manual 4.4.2 : User’s Guide version 4

Beltman, W. H. J., ter Horst, M. M. S., Adriaanse, P. I., de Jong, A. & Deneer, J. W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 130 p. (WOt-technical report; no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Forestry and rural development in Europe. Research results and policy implications of a comparative European study

Elands, B. H. M. & Wiersum, K. F., 2003, Wageningen: Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid. 158 p. (Report / Wageningen University, Forest and Nature Conservation Policy Group; no. 2003-02)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Forestry and Rural Development in the Netherlands. Research results and policy implications of case studies in Ede and Stadskanaal

Elands, B. H. M. & Wiersum, K. F., 2003, Wageningen: Wageningen UR. 62 p. (Report / Wageningen University, Forest and Nature Conservation Policy Group; no. 2003-03)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Friese en Groninger Kwelderwerken: monitoring en beheer 1960-2014

van Duin, W. E., Jongerius, H., Nicolai, A., Jongsma, J. J., Hendriks, A. & Sonneveld, C., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 95 p. (WOt-technical report; no. 68)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Friese en Groninger kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2010

Dijkema, K. S., van Duin, W. E., Dijkman, E. M., Nicolai, A., Jongerius, H., Keegstra, H. & Jongsma, J. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 124 p. (WOt-rapport; no. 122)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Functionele agrobiodiversiteit : inventarisatie van nut, noodzaak en haalbaarheid van het ontwikkelen van een indicator voor het MNP

van den Bosch, F. J. P., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 20 p. (WOt-werkdocument ; no. 73)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gebiedsbescherming Noordzee : habitattypen, instandhoudingdoelen en beheermaatregelen

Lindeboom, H. J., Witbaard, R., Bos, O. G. & Meesters, H. W. G., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 45 p. (WOt-werkdocument; no. 114)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gebruikershandleiding Audittrail Natura 2000

Broekmeyer, M. E. A., Huiskes, H. P. J., Hennekens, S. M., de Jong, A., Storm, M. H. & Vanmeulebrouk, B., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 301)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Geodatabase Natuur Dataraster

Clement, J., Sanders, M. E., Kramer, H., van Randen, Y., Woltjer, I. & Janssen, H., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 114)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) : gebruikershandleiding 2010

Gies, T. J. A., van Os, J., Smidt, R. A., Naeff, H. S. D. & Vos, E. C., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-technical report; no. 40)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Geografisch informatiesysteem voor de emissieregistratie van landbouwbedrijven; GIABplus-bestand 2013 – Status A

van Os, J., Jeurissen, L. J. J. & Naeff, H. S. D., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 65 p. (WOt-technical report; no. 66)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Geostatistische opschaling van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater

Heuvelink, G. B. M., Kruijne, R. & Musters, C. J. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-rapport; no. 115)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Getting started with SOILPEARL: Versio9n 1.1.1 beta 6

van den Berg, F., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 26 p. (WOt-interne notitie; no. 134)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse van SUMO

Wamelink, G. W. W., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 50 p. (WOt-werkdocument ; no. 98)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gevoeligheid van LARCH op vegetatieverandering gesimuleerd door SUMO

Wamelink, G. W. W., van der Greft-van Rossum, J. G. M. & Jochem, R., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 52 p. (WOt-rapport; no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gevolgen van de integrale omgevingsvergunning van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor natuur en landschap

Kistenkas, F. H. & Broekmeijer, M. E. A., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 42 p. (WOt-werkdocument; no. 74)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Graadmeter Diensten van Natuur : Vraag, aanbod, gebruik en trend van goederen en diensten uit ecosystemen in Nederland

de Knegt, B., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 227 p. (WOt-technical report; no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Graadmeter doelrealisatie EHS; verkenning van praktisch toepasbare opties

Reijnen, M. J. S. M., Kalkhoven, J. T. R. & Dirksen, J., 2002, Wageningen: Natuurplanbureau. 50 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2002/14)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access