Research Output

Filter
Report
2007

Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu : werkplan 2007

Hinssen, P. J. W., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 119 p. (WOt-werkdocument; no. 67)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Aansturing en kosten van het natuurbeheer : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer

van Wijk, M. N., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 108 p. (WOt-werkdocument ; no. 104)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Annual reports for 2007 : programme WOT-04

WOT Natuur & Milieu, 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 255 p. (WOt-werkdocument; no. 106)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006 : nulmeting landschap naar gebieden

van der Wulp, N. Y., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 88 p. (WOt-rapport; no. 75)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Boomkwekerij en aardkunde in Nederland

Maas, G. J. & van Reuler, H., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 32 p. (WOt-werkdocument ; no. 113)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De beleving van grote wateren : de invloed van een aaantal man-made elementen onderzocht

de Vries, S., de Boer, T. A., Goossen, C. M. & van der Wulp, N. Y., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 98 p. (WOt-rapport; no. 64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De betekenis van duurzaamheid in gebiedsgericht beleid

Padt, F. J. G., Boonstra, F. G. & Reudink, M. A., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-rapport ; no. 88)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De seizoensfluctuatie van de grondwaterstand in natuurgebieden vanaf 1985 in kaart gebracht

Hoogland, T., Heuvelink, G. B. M. & Knotters, M., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 60 p. (WOt-rapport; no. 89)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Documentation update for GeoPEARL_3.3.3.

van den Berg, F., Tiktak, A., Groenwold, J. G., van Kraalingen, D. W. G., van der Linden, A. M. A. & Boesten, J. J. T. I., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 30 p. (WOt-werkdocument ; no. 103)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Duurzaam consumeren : maatschappelijke context en mogelijkheden voor beleid

de Bakker, H. C. M., Dagevos, H. & Spaargaren, G., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 66 p. (WOt-rapport; no. 71)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economische inpasbaarheid van natuurbeheer bij graasdierbedrijven

Schrijver, R. A. M., Rudrum, D. P. & de Koeijer, T. J., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 78 p. (WOt-rapport; no. 80)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een blik op monitoring van de natuurlijke leefomgeving

Knotters, M., 2008, Wageningen: Wageningen UR, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 129 p. (WOt-studie; no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ex post evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 (POP1). Deel 1

Venema, G. S., van Staalduinen, L. C., van Bommel, K. H. M., Boonstra, F. G., Sanders, M. E. & Linders, A. P. M., 2008, Den Haag: LEI. 306 p. (Rapport / LEI : Werkveld Internationaal beleid)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ex post evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 (POP1). Deel 2: Bijlagen

Venema, G. S., van Staalduinen, L. C., van Bommel, K. H. M., Boonstra, F. G., Sanders, M. E. & Linders, A. P. M., 2008, Den Haag: LEI. 162 p. (Rapport / LEI : Werkveld, Internationaal beleid)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ex post evaluatie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 (POP1). Managementsamenvatting

van Staalduinen, L. C., van der Zee, F., Venema, G. S., van Bommel, K. H. M., Boonstra, F. G., Sanders, M. E. & Linders, A. P. M., 2008, Den Haag: LEI. 35 p. (Samenvatting / LEI : Werkveld, Internationaal beleid)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gebiedsbescherming Noordzee : habitattypen, instandhoudingdoelen en beheermaatregelen

Lindeboom, H. J., Witbaard, R., Bos, O. G. & Meesters, H. W. G., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 45 p. (WOt-werkdocument; no. 114)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse van SUMO

Wamelink, G. W. W., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 50 p. (WOt-werkdocument ; no. 98)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Herprogrammeren van SUMO2 : verbeteringen in het kader van de modelkwaliteitsslag

Wamelink, G. W. W., Mol-Dijkstra, J. P. & Reinds, G. J., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-werkdocument ; no. 109)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het faciliteren van natuur-en milieueducatie in het basisonderwijs : NME-ondersteuning in de provincies

Sollart, K. M. & Vreke, J., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 100 p. (WOt-werkdocument; no. 102)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2007 : WOT-04-002, onderbouwend onderzoek

WOT Natuur & Milieu, 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 156 p. (WOt-werkdocument; no. 93)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2007 : WOT-04-003, advisering natuur & milieu

WOT Natuur & Milieu, 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 33 p. (WOt-werkdocument; no. 94)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2007: WOT-04-005, M-AVP (monitoring agenda vitaal platteland)

WOT Natuur & Milieu, 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 40 p. (WOt-werkdocument ; no. 95)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2007 : WOT-04-006, natuurplanbureaufunctie

WOT Natuur & Milieu, 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 108 p. (WOt-werkdocument ; no. 96)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2007 : WOT-04-007, milieuplanbureaufunctie

WOT Natuur & Milieu, 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-werkdocument ; no. 97)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kaart van de oudste bossen in Nederland : kansen op hot spots voor biodiversiteit

Daamen, W. P., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 37 p. (WOt-werkdocument ; no. 121)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kennismarkt 3 april 2008 : van onderbouwend onderzoek Wageningen UR naar producten MNP

WOT Natuur & Milieu, 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 56 p. (WOt-werkdocument; no. 100)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kosteneffectiviteit van de terrestrische ecologische hoofdstructuur : een eerste verkenning van mogelijke toepassingen

de Koeijer, T. J., van Bommel, K. H. M., Clement, J., Groeneveld, R. A., de Jong, J. J., Oltmer, K., Reijnen, M. J. S. M. & van Wijk, M. N., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-rapport ; no. 73)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwalitatieve analyse van knelpunten tussen Natura 2000-gebieden en waterrecreatie

Henkens, R. J. H. G., 2008, Wageningen: Wetteliijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 95 p. (WOt-werkdocument; no. 119)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwaliteit van het landelijk gebied in drie Nationale Landschappen

Korevaar, H., Meulenkamp, W. J. H., Agricola, H. J., Geerts, R. H. E. M., Schaap, B. F. & van der Kolk, J. W. H., 2008, wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 91 p. (WOt-rapport; no. 76)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landschap beschermen en ontwikkelen : evaluatie en beleidsopties

Kuiper, R., van Egmond, P. M., de Groot, S., Farjon, J. M. J., Heiligenberg, H., Nieuwenhuizen, W., Snellen, D. & Dirkx, G. H. P., 2008, Bilthoven: Planbureau voor de Leefomgeving. (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving; no. no. 500156001/2008)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landschap en burgerparticipatie

Overbeek, M. M. M., Somers, B. N. & Vader, J., 2008, Den Haag: LEI. 92 p. (WOt-rapport; no. 65)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Larch Status A

Pouwels, R., van der Greft, J. G. M., van Adrichem, M. H. C., Kuipers, H., Jochem, R. & Reijnen, M. J. S. M., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 72 p. (WOt-werkdocument ; no. 107)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Moet het eenvoudiger? : een essay over de complexiteit van milieubeleid

Oenema, O. & van der Kolk, J. W. H., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 27 p. (WOt-werkdocument; no. 124)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nadere beschouwing van stalbalansen en gasvormige stikstofverliezen uit de intensieve veehouderij

Groenestein, C. M., van Bruggen, C., Hoeksma, P., Jongbloed, A. W. & Velthof, G. L., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 64 p. (WOt-rapport; no. 60)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natura 2000 Benchmark : a comparative analysis of the discussion on Natura 2000 management issues

Bouwma, I. M., Kamphorst, D. A., Beunen, R. & van Apeldoorn, R. C., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 91 p. (WOt-rapport; no. 90)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurbalans 2008

Beck, J. P., Arts, G. H. P., Gaaff, A., Buijsman, E., Verschuren, M., de Boer, T. A., Donders, J. L. M., Gerritsen, A. L., Goossen, C. M., Henkens, R. J. H. G., Jorritsma, I. T. M., Kamphorst, D. A., Klostermann, J. E. M., Linderhof, V. G. M., Michels, R., Reinhard, A. J., Vader, J., Vos, C. C., Vreke, J., de Vries, S. & 2 others, Wolfert, H. P. & van der Wulp, N. Y., 2008, Bilthoven: Planbureau voor de Leefomgeving. 178 p. (Natuurbalans; no. 2008)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid

Brouwer, F. M. & Dirkx, G. H. P., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 114 p. (WOt-studie; no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuur en landschap van rijk naar provincie : delegatie door Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

Slangen, L. H. G., Polman, N. B. P. & Jongeneel, R., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 92 p. (WOt-rapport; no. 67)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkelen met kwaliteit : indicatoren voor culturele vernieuwing en architectonische vormgeving

Kruit, J., Brinkhuijsen, M. & van Blerck, H., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 50 p. (WOt-werkdocument; no. 117)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet : versie 1.1

van Dijk, T. A., Driessen, J. J. M., Ehlert, P. A. I., Hotsma, P. H., Montforts, M. H. M. M., Plessius, S. F. & Oenema, O., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 48 p. (WOt-werkdocument; no. 85)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Quick-scan vertoring fauna door laagvliegen

van der Grift, E. A., Foppen, R., Loos, W. B., de Molenaar, J. G., Oomen, D., Reijnen, M. J. S. M., Sierdsema, H. & Wegman, R. M. A., 2008, Wageningen: Alterra. 134 p. (Alterra-rapport; no. 1725)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Recreatief gebruik van water : achtergronddocument bij Natuurbalans 2008

Vreke, J., van der Wulp, N. Y., Donders, J. L. M., Goossen, C. M., de Vries, S., de Boer, T. A. & Henkens, R. J. H. G., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 57 p. (WOt-werkdocument; no. 123)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Relatie tussen bodem, atmosfeer en vegetatie in het Landelijk Meetnet Flora (LMF)

van Dobben, H. F. & Wegman, R. M. A., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 54 p. (WOt-werkdocument; no. 111)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access