Research Output 1998 2019

Filter
Report
2014

Ecologische ontwikkeling binnen een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee : tussenrapportage achtste jaar na sluiting (najaar 2013)

Fey-Hofstede, F. E., Dankers, N. M. J. A., Meijboom, A., van Leeuwen, P. W., Cuperus, J., van der Weide, B. E., de Jong, M. L., Dijkman, E. M. & Cremer, J. S. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 38 p. (IMARES rapport; no. C041/15)(WOt-technical report; no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2012 : berekeningen van ammoniak, stikstofoxide, lachgas, methaan en fijn stof met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 79 p. (WOt-technical report; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Energiek aan de slag : natuur- en landschapsorganisaties en hun achterban

Overbeek, M. M. M., Donders, J. L. M. & Vader, J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 27)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie decentralisatie natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-036.30

Kuindersma, W., Boonstra, F. G., Arnouts, R. C. M., Folkert, R., Fontein, R. J., van Hinsberg, A. & Kamphorst, D. A., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 89)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Financiële en economische belemmeringen van groene groei. Tussenrapportage WOT-04-011-036.41

Brouwer, F. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 84)

Research output: Book/ReportReportProfessional

FOCUS_TOXSWA manual 4.4.2 : User’s Guide version 4

Beltman, W. H. J., ter Horst, M. M. S., Adriaanse, P. I., de Jong, A. & Deneer, J. W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 130 p. (WOt-technical report; no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
pesticide
metabolite
pond
drainage
runoff

Graadmeter Diensten van Natuur : Vraag, aanbod, gebruik en trend van goederen en diensten uit ecosystemen in Nederland

de Knegt, B., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 227 p. (WOt-technical report; no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
greenhouse gases
carbon dioxide
belowground biomass
dead wood
afforestation
Open Access

Harmonisatie diercategorieën

Groenestein, C. M., van Bruggen, C. & Luesink, H. H., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-technical report; no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hoe en waarom bedrijven bijdragen aan behoud van ecosysteemdiensten : en hoe de overheid dergelijke bijdragen kan stimuleren

Smits, M. J. W. & van der Heide, C. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 83 p. (WOt-technical report; no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Indicator participatie van de maatschappij bij natuur

Vullings, L. A. E. & Kamphorst, D. A., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 104)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Infrastructuur agromilieu. Tussenrapportage WOT-04-008-022

Arets, E. J. M. M., Clerkx, A. P. P. M., Hengeveld, G. M. & van den Wyngaert, I. J. J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 105)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
cocoa
ecosystem service
commodity
oil
certification

Integrating ecosystem services into tropical commodity value chains – cocoa, soy and palm oil. Dutch policy options from an innovation system approach

van den Berg, J., Ingram, V. J., Ludge, L. & Arets, E. J. M. M., 2014, Wageningen: Wageningen UR. (WOt-technical report; no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Intermediairs die de energieke samenleving mobiliseren. Tussenrapportage WOT-04-011-036.51

de Graaff, R. P. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 97)

Research output: Book/ReportReportProfessional

International governance of biodiversity : searching for renewal

Selnes, T. & Kamphorst, D. A., 2014, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu). 59 p. (WOt-technical report; no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
biodiversity
capacity building
finance
learning
decision making

Jaarrapportage 2013 (2014). Inhoudelijke en financiële rapportage van WOT Natuur & Milieu

Hinssen, P. J. W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 75)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Juridische aspecten van gebiedsgericht natuurbeleid (Natura 2000)

Kistenkas, F. H., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 51 p. (WOt-technical report; no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kennisontwikkeling voor PBL 2015-2017. Bijlage bij werkprogramma WOT N&M

Hinssen, P. J. W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 82)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Knelpunten bij het doelmatigheidsonderzoek van het natuurbeleid

Vullings, L. A. E., Pedroli, G. B. M. & Schmidt, A. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 93)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Korte projectbeschrijvingen 2015. Bijlage bij werkprogramma WOT N&M

Hinssen, P. J. W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 81)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Landelijke Vegetatie Databank : technische documentatie

Hennekens, S. M., Boss, M. & Schmidt, A. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 46 p. (WOt-technical report; no. 30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid in 2013

de Boer, T. A., de Blaeij, A. T., Elands, B. H. M., de Bakker, H. C. M., van Koppen, C. S. A. & Buijs, A. E., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR. 83 p. (WOt-rapport; no. 126)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meta-analysis of the effect of global warming on local species richness

Arets, E. J. M. M., Verwer, C. C. & Alkemade, J. R. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 10 p. (WOt-paper; no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
meta-analysis
global warming
species richness
biome
climate change

Metabolite formation in water and in sediment in the TOXSWA model : theory and procedure for the upstream catchment of FOCUS streams

Adriaanse, P. I., Beltman, W. H. J. & van den Berg, F., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 49 p. (Alterra-rapport; no. 2587)(WOt-technical report; no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

MetaNatuurplanner; Tussenrapportage WOT-04-011-036.45

Jochem, R., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 88)

Research output: Book/ReportReportProfessional

MetaNatuurplanner. Tussenrapportage WOT-04-011-036.45

Wamelink, G. W. W., Wegman, R. M. A. & Knotters, M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 96)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Modellering agrarisch gebied. Tussenrapportage WOT-04-011-036.49

de Knegt, B., Jochem, R., Pouwels, R., Huiskens, H. P. J. & Sierdsema, H., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 99)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Modellering landschapsbeleving. Tussenrapportage WOT-04-011-036.47

de Vries, S. & Nieuwenhuizen, W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 103)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Motieven van actoren voor verdere verduurzaming in de houtketens

Hendriks, C. M. A., Kamphorst, D. A. & Schrijver, R. A. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. 34 p. (WOt-technical report; no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Naar een dorpshart voor Spijk : een levend dorp met een rijke geschiedenis

Kruit, J., ten Cate, B. & Beljaars, D. N. M., 2014, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 60 p. (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel; no. 302)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natura 2000 Habitatrichtlijnrapportage. Tussenrapportage WOT-04-009-035.04

Cremer, J. S. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 94)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuur in handen van burgers? : kansen voor beleefbare en benutbare natuur

de Haas, W. & Aalbers, C. B. E. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 12 p. (WOt-paper; no. 28)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurlijk Kapitaal : Toestand, trends en perspectief

Dirkx, G. H. P., 2014, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 122 p. (PBL-publicatienummer; no. 1480)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurverkenning twee jaar later : over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040

Vader, J. & Bogaardt, M. J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 61 p. (WOt-technical report; no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

NVK- Kosten en uitgaven Europese natuur deel 1: data analyse. Tussenrapportage WOT-04-011-034.16

Verburg, R. W., Michels, R. & Kuhlman, J. W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 102)

Research output: Book/ReportReportProfessional

NVK-N2000 pathways. Tussenrapportage WOT-04-011-034.12

Bouwma, I. M., Kamphorst, D. A., Wegman, R. M. A., Donders, J. L. M., Walter-Jones, L. M. & Frissel, J. Y., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 92)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkeling grondgebruik en – bezit. Herijking EHS. Tussenrapportage WOT-04-011-036.44

van Os, J., Schrijver, R. A. M. & Broekmeyer, M. E. A., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 91)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2013

Fey-Hofstede, F. E., Dankers, N. M. J. A., Meijboom, A., van Leeuwen, P. W., Jong, M., Dijkman, E. M. & Cremer, J. S. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, IMARES. 83 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C159/14)(WOt-technical report; no. 20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Publicatiebeleid WOT natuur & Milieu 2014 en verder (versie 2.0)

Hinssen, P. J. W. & ten Cate, B., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 78)

Research output: Book/ReportReportProfessional