Research Output

Filter
Report
2015

Monitoring beleidsvernieuwing natuur: Tussenrapportage WOT-04-010-036.50

Kuindersma, W., Fontein, R. J., van Doorn, A. M., van Duinhoven, G., Kamphorst, D. A. & Nieuwenhuizen, W., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 94 p. (WOt-interne notitie; no. 133)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuur in provinciale coalitieakkoorden

Kuindersma, W., Boonstra, F. G. & Kamphorst, D. A., Dec 2015, WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR. 8 p. (WOt-paper; no. 43)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurwaardegraadmeter: Tussenrapportage WOT-04-010-034.25

van der Greft-van Rossum, J. G. M., Jochem, R. & Frissel, J. Y., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 132 p. (WOt-interne notitie; no. 140)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Nut en risico’s van covergisting : syntheserapport

Oenema, O., Velthof, G. L. & Commissie Deskundigen Meststoffenwet, 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 144 p. (WOt-technical report; no. 32)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

NVK Modellering: Tussenrapportage WOT-04-011-034.21

Verburg, R. W., Puister-Jansen, L. F., Michels, R. & Hennen, W. H. G. J., 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 65 p. (WOt-interne notitie; no. 124)

Research output: Book/ReportReportProfessional

NVK Waarden en discoursen: Tussenrapportage WOT-04-011-034.22

Buijs, A. E. & Langers, F., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-interne notitie; no. 129)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2014

Fey-Hofstede, F. E., Dankers, N. M. J. A., Meijboom, A., Sonneveld, C., Verdaat, J. P., Bakker, A. G., Dijkman, E. M. & Cremer, J. S. M., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 72 p. (WOt-technical report; no. 57)(Rapport / IMARES; no. C164/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Openheid van het landschap : berekeningen met het model ViewScape

Meeuwsen, H. A. M. & Jochem, R., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 89 p. (WOt-technical report; no. 44)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Quality of models for policy support

Houweling, H., van Voorn, G. A. K., van der Giessen, A. & Wiertz, J., 2015, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu). 4 p. (WOt-paper; no. 38)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Recreatiemodule in Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN): bepaling van de recreatiekosten

de Blaeij, A. T., Michels, R., Verburg, R. W. & Hennen, W. H. G. J., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 50 p. ( WOt-technical report; no. 58)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rekenmodel LULUCF voor het Nationaal Systeem broeikasgasemissies: Versie submissie 2015 - concept

Arets, E. J. M. M., Hengeveld, G., Clerkx, A. P. P. M. & van den Wyngaert, I. J. J., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 30 p. (WOt-interne notitie; no. 123)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Risicoanalyse. WOT Natuur & Milieu 2015

Hinssen, P. J. W., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 113)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sampling Hapiness In Natural Environments (SHINE): Voortgang ontwikkeling SHINE 2015

de Vries, S., Nieuwenhuizen, W., Langers, F. & van Och, R. A. F., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 60 p. (WOt-interne notitie; no. 126)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Standard Data Form Natura 2000: bepaling van de belangrijkste drukfactoren in Natura 2000-gebieden

Schippers, P., Schmidt, A. M., van Kleunen, A. & van den Bremer, L., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 30 p. (WOt-technical report; no. 56)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Stikstof- en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren : herziening excretieforfaits Meststoffenwet 2015

Groenestein, C. M., Wit, J., van Bruggen, C. & Oenema, O., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 48 p. (WOt-technical report; no. 45)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Strategisch plan Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN): Tussenrapportage WOT-04-011-036.61

Verburg, R. W. & Puister-Jansen, L. F., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 48 p. (WOt-interne notitie; no. 139)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

SWASH Manual 5.3 : user’s guide version 5

van den Berg, F., Beltman, W. H. J., Adriaanse, P. I., de Jong, A. & te Roller, J. A., 2015, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu). 56 p. (WOt-technical report; no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

TMAP Kwelders: Tussenrapportage WOT-04-009-035.02

van Duin, W. E. & Jongerius, H., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. 94 p. (WOt-interne notitie; no. 138)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Validaties en testen van de database van de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie

Schelhaas, M., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 22 p. (WOt-interne notitie; no. 120)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vermaatschappelijking van natuurbeleid : een verkennend onderzoek bij drie provincie

Kamphorst, D. A., Selnes, T. & Nieuwenhuizen, W., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR. 44 p. (WOt-technical report; no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact

Kuindersma, W., Boonstra, F. G., Arnouts, R., Folkert, R., Fontein, R. J., van Hinsberg, A. & Kamphorst, D. A., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-technical report; no. 35)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Viewscape 3.0: Techical Documentation of the software model for modeling openness (Openheid) of the landscape

Jochem, R., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 102 p. (WOt-interne notitie; no. 119)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Werkprogramma 2016: Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT-04)

Hinssen, P. J. W., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-interne notitie; no. 115)

Research output: Book/ReportReportProfessional

WOT-IN infrastructuur: Rapportage 2015

Hennekens, S. M., Boss, M., Schaminee, J. H. J., Weeda, E. J. & Schuiling, C., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-interne notitie; no. 137)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2014

Aanpassing Model for Nature Policy aan typologie Subsidiestelsel Natuur en Landschap : fase 1

Wamelink, G. W. W., van Adrichem, M. H. C., Jochem, R. & Wegman, R. M. A., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 90 p. (WOt-technical report; no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Achtergrondrapport bij beleidsstudie natuurlijk kapitaal: toestand, trends en perspectief

Dirkx, G. H. P., den Belder, E., Bouwma, I. M., Gerritsen, A. L., Hendriks, C. M. A., van der Hoek, D. J., van Oorschot, M. & de Vos, B. I., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 84 p. (WOt-technical report; no. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Balans van de leefomgeving 2014 : de toekomst is nú

Gerwen, O. J., Hoogervorst, N. J. P., Brandes, L., de Hollander, G., Eskinasi, M., Dam, F., Ros, J., van Grinsven, H., Nijland, H., Ligtvoet, W., van Gaalen, F. & Dirkx, G. H. P., 2014, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 104 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 : natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept

Dirkx, G. H. P., de Knegt, B., van Bodegraven, J., Bredenoord, H., van Hinsberg, A., van der Hoek, D. J., van Oorschot, M., Vixseboxse, E., Wiertz, J., den Belder, E., Bouwma, I. M., Gerritsen, A. L., Hendriks, C. M. A., Sanders, M. E. & de Vos, B. I., 2014, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 26 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beknopte tussenrapportages 2013 van nagenoeg afgeronde projecten (2014)

Hinssen, P. J. W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 76)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Beschermde gebiedenregister : technische documentatie

Schuiling, C., Schmidt, A. M. & Boss, M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 38 p. (WOt-technical report; no. 28)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Betrokkenheid van bedrijven bij natuur in Nederland

Breman, B. C., de Lijster, E. B., Kamphorst, D. A. & Holz Amorim de Sena, N. H., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 12 p. (WOt-paper; no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid?

Bouwma, I. M., Sanders, M. E., Jagers Op Akkerhuis, G. A. J. M., Knol, O. M., Verboom, J., de Wit, B., Wiertz, J. & van Hinsberg, A., 2014, Den Haag: PBL. 57 p. (PBL-publicatie; no. nr. 924)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biodiversity and ecosystem services: does species diversity enhance effectiveness and reliability?

Vos, C. C., Grashof-Bokdam, C. J. & Opdam, P. F. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 63 p. (WOt-technical report; no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

BioScore 2.0. Tussenrapportage WOT-04-011-036.50

van Hinsberg, A., Hendriks, M., Hennekens, S. M., Sierdsema, H., van Swaay, C., Rondinini, C., Santini, L., Delbaere, B., Knol, O. M. & Wiertz, J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 87)

Research output: Book/ReportReportProfessional

College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) Tussen rapportage WOT-04-008-024

Leistra, M., van der Linden, A. M. A., Boesten, J. J. T. I., Hendriks, R. F. A., Tiktak, A. & van den Berg, F., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 109)

Research output: Book/ReportReportProfessional

College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) Tussen rapportage WOT-04-008-024

ter Horst, M. M. S., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 108)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Combinatie van kennis t.b.v. integrale beleidsanalyse. Tussenrapportage WOT-04-011-036.46

van Voorn, G. A. K. & Verburg, R. W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 101)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Commissie van Deskundigen Meststoffenwet : taken en werkwijze, versie 2014

Velthof, G. L. & Oenema, O., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 48 p. (WOt-technical report; no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Costs and benefits of a more sustainable production of tropical timber

Arets, E. J. M. M. & Veeneklaas, F. R., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 57 p. (WOt-technical report; no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Database kosten recreatieve ontsluiting. Tussenrapportage WOT-04-011-036.42

de Blaeij, A. T., Michels, R., Verburg, R. W. & Hennen, W. H. G. J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 110)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De rol van bedrijven bij behoud van ecosysteemdiensten

Smits, M. J. W. & van der Heide, C. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 12 p. (WOt-paper; no. 31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De vijfde kijkrichting. DE verbreding van het Nederlandse natuurbeleid: sturen op toeval

Hinssen, P. J. W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 79)

Research output: Book/ReportReportProfessional

DIMO, a plant dispersal model

Wamelink, G. W. W., Jochem, R., van der Greft, J. G. M., Franke, J., Malinowska, A. H., Geertsema, W., Prins, A. H., Ozinga, W. A., van der Hoek, D. C. J. & Grashof-Bokdam, C. J., 2014, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu). 12 p. (WOt-paper; no. 37)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Draagvlak en betrokkenheid van burgers bij natuur en natuurbeleid

de Boer, T. A., de Blaeij, A. T., Elands, B. H. M., de Bakker, E., van Koppen, C. S. A. & Buijs, A. E., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-paper; no. 35)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dynamiek in participatief ontwerpen : samen met bewoners van de Sint Martens Hof in Arnhem een gemeenschappelijke tuin ontwerpen

Veen, E. J. & ten Cate, B., 2014, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 64 p. (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR; no. 308)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologische gegevens van vogels voor Standaard Gegevensformulieren Vogelrichtlijngebieden

van Kleunen, A., Roomen, M., van den Bremer, L., Lemaire, A. J. J., Vergeer, J. W. & van Winden, E., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 163 p. (WOt-technical report; no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access