Research Output

Filter
Report
Report

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2011-2013

Koffijberg, K., de Boer, P., Hustings, F., van Kleunen, A., Oosterbeek, K. & Cremer, J. S. M., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 50 p. (WOt-technical report; no. 51)(IMARES-rapport; no. C153/15)(Sovon-rapport; no. 2015/61)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2014

Koffijberg, K., Cremer, J. S. M., de Boer, P., Postma, J. & Oosterbeek, K., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 40 p. (WOt-technical report; no. 78)(Sovon rapport; no. 2016/11)(Wageningen Marine Research-rapport; no. C112/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Buitengewoon binnenterrein : met buurtbewoners ontwerpen aan een plein in de Arnhemse wijk Sint Marten

van der Windt, N. P., Bakker, K., Fähnrich, F. & ten Cate, B., 2007, Wageningen: Wetenschapswinkel Wageningen UR. 40 p. (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR; no. 237)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Burgerinitiatieven zijn beter voor de natuur : of niet?

ten Cate, B., Dirkx, G. H. P., Hinssen, P. J. W., van Koppen, C. S. A. & Vader, J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Certificeringsschema’s in visserij en aquacultuur voor behoud van biodiversiteit

Beukers, R. & Harms, W. B., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 4 p. (WOt-paper; no. 20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Champ car evenement TT-circuit Assen: voortoets betreffende de effecten van extra geluidsbelasting op de natuurwaarden van het Witterveld

Henkens, R. J. H. G., de Molenaar, J. G., Reijnen, M. J. S. M. & Kistenkas, F. H., 2007, Wageningen: Alterra. 79 p. (Alterra-rapport; no. 1482)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Citizens’ images and values of nature in Europe : a survey in nine EU Member State

Farjon, H., de Blaeij, A., de Boer, T., Langers, F., Buijs, A. & Vader, J., 2016, The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. 51 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) Tussen rapportage WOT-04-008-024

Leistra, M., van der Linden, A. M. A., Boesten, J. J. T. I., Hendriks, R. F. A., Tiktak, A. & van den Berg, F., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 109)

Research output: Book/ReportReportProfessional

College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) Tussen rapportage WOT-04-008-024

ter Horst, M. M. S., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 108)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Combinatie van kennis t.b.v. integrale beleidsanalyse. Tussenrapportage WOT-04-011-036.30

van Voorn, G. A. K. & Verburg, R. W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 71)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Combinatie van kennis t.b.v. integrale beleidsanalyse. Tussenrapportage WOT-04-011-036.46

van Voorn, G. A. K. & Verburg, R. W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 101)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Commissie van Deskundigen Meststoffenwet : taken en werkwijze

Velthof, G. L., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 32 p. (WOt-werkdocument ; no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Commissie van Deskundigen Meststoffenwet : taken en werkwijze, versie 2014

Velthof, G. L. & Oenema, O., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 48 p. (WOt-technical report; no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Complexiteit van nutriëntenlimitaties in oppervlaktewateren

Loeb, R. & Verdonschot, P. F. M., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-werkdocument; no. 128)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Complexiteit van WUR-modellen en -bestanden : toetsing van de EMC v1.0

van Voorn, G. A. K., Bogaart, P. W., Knotters, M. & Walvoort, D. J. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 118 p. (WOt-werkdocument; no. 339)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Conflicterende of convergerende ambities in de Eems-Dollard

Dirkx, G. H. P., Arnouts, R. C. M. & de Heer, M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 8 p. (WOt-paper; no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Congruentie van natuurbeleid tussen bestuurslagen

Selnes, T., Boonstra, F. G. & Bogaardt, M. J., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 46 p. (WOt-rapport; no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Costs and benefits of a more sustainable production of tropical timber

Arets, E. J. M. M. & Veeneklaas, F. R., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 57 p. (WOt-technical report; no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Database kosten recreatieve ontsluiting. Tussenrapportage WOT-04-011-036.42

de Blaeij, A. T., Michels, R., Verburg, R. W. & Hennen, W. H. G. J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 110)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De ammoniakemissie van de Nederlandse melkveehouderij bij een management gelijk aan dat van deelnemers aan "Koeien & Kansen"

Aarts, H. F. M., Hilhorst, G. J., Sebek, L. B. J., Smits, M. C. J. & Oenema, J., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 46 p. (WOt-rapport; no. 63)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De beleving van grote wateren : de invloed van een aaantal man-made elementen onderzocht

de Vries, S., de Boer, T. A., Goossen, C. M. & van der Wulp, N. Y., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 98 p. (WOt-rapport; no. 64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De betekenis van duurzaamheid in gebiedsgericht beleid

Padt, F. J. G., Boonstra, F. G. & Reudink, M. A., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-rapport ; no. 88)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Decentralisatie van het Nederlandse natuurbeleid in breder perspectief

Boonstra, F. G. & Kuindersma, W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De deur klemt : Nederland op slot door Natura 2000: de discussie ontrafeld

Arnouts, R. C. M. & Kistenkas, F. H., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 4 p. (WOt-paper; no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Demografie in de Natuurverkenning 2011

Veeneklaas, F. R. & Vader, J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Demografie in de Natuurverkenning 2011 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Veeneklaas, F. R. & Vader, J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 58 p. (WOt-werkdocument; no. 194)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De plaats van natuur in beleidsprocessen : casus: besluitvormingsproces POL-aanvulling bedrijventerreinen Zuid-Limburg

Vreke, J., van Dam, R. I. & van den Bosch, F. J. P., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 62 p. (WOt-werkdocument; no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De potentie van co-creatie voor natuurbeleid: een conceptuele en empirische verkenning

de Bakker, H. C. M., Dagevos, H., Fontein, R. J. & Agricola, H. J., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 69 p. (WOt-technical report; no. 59)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De provincies aan het werk : praktijkervaringen van provincies met natuur- en landschapsbeleid in de periode 1990-2005 : achtergronddocument bij Natuurbalans 2006

Sollart, K. M. & van den Bosch, F. J. P., 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 66 p. (WOt-werkdocument; no. 45)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De recreatieve en economische betekenis van het Zuiderpark in Den Haag en het nationaal park De Hoge Veluwe

Goossen, C. M., Vreke, J. & de Boer, T. A., 2007, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 79 p. (WOt-rapport; no. 40)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De rol van bedrijven bij behoud van ecosysteemdiensten

Smits, M. J. W. & van der Heide, C. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 12 p. (WOt-paper; no. 31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De seizoensfluctuatie van de grondwaterstand in natuurgebieden vanaf 1985 in kaart gebracht

Hoogland, T., Heuvelink, G. B. M. & Knotters, M., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 60 p. (WOt-rapport; no. 89)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Developing a high nature value farming area indicator : Final report

Andersen, E., Baldock, D., Brouwer, F. M., Elbersen, B. S., Godeschalk, F. E., Nieuwenhuizen, W., van Eupen, M. & Hennekens, S. M., 2004, [S.l.]: S.n. 76 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De vijfde kijkrichting. DE verbreding van het Nederlandse natuurbeleid: sturen op toeval

Hinssen, P. J. W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 79)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De weerbarstige werkelijkheid van ruimtelijke ordening : casuïstiek Natuurbalans 2007

Dirkx, G. H. P., van den Bosch, F. J. P. & Gerritsen, A. L., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu [etc.]. 46 p. (WOt-rapport; no. 61)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dialogen over verduurzaming van de Nederlandse landbouw : ambities en aanbevelingen vanuit de sector

Borgstein, M. H., Leneman, H., Bos-Gorter, L., Brasser, E. A., Groot, A. M. E. & van de Kerkhof, M., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 70 p. (WOt-rapport; no. 44)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dialogen over verduurzaming van de Nederlandse landbouw : gestructureerde sectordialogen als onderdeel van een monitoringsmethodiek

Groot, A. M. E., Borgstein, M. H., Leneman, H., van de Kerkhof, M., Bos-Gorter, L. & Brasser, E. A., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-rapport ; no. 45)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dilemma's en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009

Gerritsen, A. L., Kamphorst, D. A., Selnes, T., van der Veen, M., van den Bosch, F. J. P., Broek, L., Broekmeyer, M. E. A., Donders, J. L. M., Fontein, R. J., van Tol, S., Wamelink, G. W. W. & van der Wielen, P., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 130 p. (WOt-werkdocument; no. 159)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

DIMO, a plant dispersal model

Wamelink, G. W. W., Jochem, R., van der Greft, J. G. M., Franke, J., Malinowska, A. H., Geertsema, W., Prins, A. H., Ozinga, W. A., van der Hoek, D. C. J. & Grashof-Bokdam, C. J., 2014, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu). 12 p. (WOt-paper; no. 37)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Documentatie Habitatrichtlijn-rapportage artikel 17, 2007-2012

Schmidt, A. M. & Adams, A. S., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 50 p. (WOt-technical report; no. 55)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Documentation update for GeoPEARL_3.3.3.

van den Berg, F., Tiktak, A., Groenwold, J. G., van Kraalingen, D. W. G., van der Linden, A. M. A. & Boesten, J. J. T. I., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 30 p. (WOt-werkdocument ; no. 103)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Doelmatigheid natuurbeleid: Tussenrapportage WOT-04-010-036.52

Linderhof, V. G. M., de Blaeij, A. T. & Michels, R., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 80 p. (WOt-interne notitie; no. 136)

Research output: Book/ReportReportProfessional