Research Output

Filter
Report
2016

Risicobeoordeling van contaminanten in afval- en reststoffen bestemd voor gebruik als covergistingsmateriaal

Ehlert, P. A. I., van Wijnen, H. J., Struijs, J., van Dijk, T. A., van Schöll, L. & de Poorter, L. R. M., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 158 p. (WOt-technical report; no. 70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Succes- en faalfactoren nieuwe stedelijke natuur: Tussenrapportage WOT-04-010-036.81

Aalbers, C. B. E. M. & Langers, F., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 42 p. (WOt-interne notitie; no. 149)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

TMAP Kwelders: Tussenrapportage WOT-04-009-035.02

Elschot, K. & de Groot, A. V., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 18 p. (WOt-interne notitie; no. 155)

Research output: Book/ReportReportProfessional

TMAP Mosselbanken: Tussenrapportage WOT-04-009-035.01

Glorius, S. T., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 12 p. (WOt-interne notitie ; no. 161)

Research output: Book/ReportReportProfessional

TMAP Referentiegebied Rottum: Tussenrapportage WOT-04-009-035.05

Glorius, S. T., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 12 p. (WOt-interne notitie; no. 160)

Research output: Book/ReportReportProfessional

TMAP Reproductieproces kustbroedvogels: Tussenrapportage WOT-04-009-035.04

Koffijberg, K., Cremer, J. S. M., de Boer, P., Postma, J. & Oosterbeek, K., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 26 p. (WOt-interne notitie; no. 163)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Werkprogramma 2017: Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT-04)

Hinssen, P. J. W., 2016, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 66 p. (WOt-interne notitie; no. 142)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2015

Aanpassing Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) aan de typologie van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

Verburg, R. W., Michels, R. & Puister-Jansen, L. F., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 39 p. (WOt-technical report; no. 38)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Actualisering methodiek en protocol om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen

2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-technical report; no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Advies 'Mestverwerkingspercentages 2016'

Commissie Deskundigen Meststoffenwet, 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 60 p. (WOt-technical report; no. 43)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Advies 'Mestverwerkingspercentages 2017'

Oenema, O., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-technical report; no. 76)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Basiskaart Natuur 2013 : een landsdekkend basisbestand voor de terrestrische natuur in Nederland

Kramer, H. & Clement, J., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 76 p. (WOt-technical report; no. 41)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Betekenis van BRO/BIS Nederland voor WOT Natuur & Milieu: Een risicoanalyse

Knotters, M., Hack-ten Broeke, M. J. D., Hinssen, P. J. W., van der Kolk, J. W. H. & Okx, J. P., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-interne notitie; no. 121)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Betekenis van groene burgerinitiatieven voor het natuurbeleid in Nederland

Buijs, A. E., van Dam, R. I. & Mattijssen, T., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 8 p. (WOt-paper; no. 44)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bijdragen nationale projecten aan de belevings- en natuurwaarde van het Nederlandse landschap: Tussenrapportage WOT-04-010-036.59

Pleijte, M., During, R. & den Heijer, A-B., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 54 p. (WOt-interne notitie; no. 132)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Biodiversiteit en bedrijven : van koplopers naar mainstreaming? Tussenrapportage WOT-04-010-036.54

Smits, M. J. W., van der Heide, C. M., Dagevos, H. & Selnes, T., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 78 p. (WOt-interne notitie; no. 122)

Research output: Book/ReportReportProfessional

BioScore 2 - Plants & Mammals: background and pre-processing of distribution data

Hennekens, S. M., Hendriks, J. M., Ozinga, W. A., Schaminee, J. H. J. & Santini, L., 2015, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. 221 p. (WOt-technical report; no. 50)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2011-2013

Koffijberg, K., de Boer, P., Hustings, F., van Kleunen, A., Oosterbeek, K. & Cremer, J. S. M., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 50 p. (WOt-technical report; no. 51)(IMARES-rapport; no. C153/15)(Sovon-rapport; no. 2015/61)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De potentie van co-creatie voor natuurbeleid: een conceptuele en empirische verkenning

de Bakker, H. C. M., Dagevos, H., Fontein, R. J. & Agricola, H. J., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 69 p. (WOt-technical report; no. 59)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Documentatie Habitatrichtlijn-rapportage artikel 17, 2007-2012

Schmidt, A. M. & Adams, A. S., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 50 p. (WOt-technical report; no. 55)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Doelmatigheid natuurbeleid: Tussenrapportage WOT-04-010-036.52

Linderhof, V. G. M., de Blaeij, A. T. & Michels, R., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 80 p. (WOt-interne notitie; no. 136)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Economische prikkels voor vergroening in de landbouw

Brouwer, F. M., Smit, A. B. & Verburg, R. W., Jul 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 92 p. (WOt-technical report; no. 37)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
Open Access

Evaluatie van methaanemissieberekeningen en -metingen in de veehouderij

Groenestein, C. M. & Mosquera Losada, J., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 46 p. (WOt-technical report; no. 54)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Geodatabase Natuur Dataraster

Clement, J., Sanders, M. E., Kramer, H., van Randen, Y., Woltjer, I. & Janssen, H., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 114)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) : gebruikershandleiding 2010

Gies, T. J. A., van Os, J., Smidt, R. A., Naeff, H. S. D. & Vos, E. C., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-technical report; no. 40)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Getting started with SOILPEARL: Versio9n 1.1.1 beta 6

van den Berg, F., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 26 p. (WOt-interne notitie; no. 134)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Handboek secretariaat WOT Natuur & Milieu: Versie 2

Eimers, J. W. & van der Zwaag, T. J., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 167 p. (WOt-interne notitie; no. 118)

Research output: Book/ReportReportProfessional

In beweging: intermediaire organisaties, private initiatieven en nieuwe kansen voor natuur en landschap

Overbeek, M. M. M., Dagevos, H. & van Noortwijk, R., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 4 p. (WOt-paper; no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Indicatoren BvdL 2016: Tussenrapportage WOT-04-010-034.23

Sanders, M. E., Broekmeyer, M. E. A., Wamelink, G. W. W., Wegman, R. M. A. & Clement, J., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 54 p. (WOt-interne notitie; no. 125)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Inhoudelijke en financiële rapportage van WOT Natuur & Milieu

Hinssen, P. J. W., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 112)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Inhoudelijke voorbereiding Balans van de Leefomgeving 2016 en 2018

Dirkx, G. H. P., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 14 p. (WOt-interne notitie; no. 131)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kan het natuurbeleid tegen een stootje? enkele botsproeven van de herijkte Ecologische Hoofdstructuur

van Os, J., Schrijver, R. A. M. & Broekmeyer, M. E. A., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 76 p. (WOt-technical report; no. 49)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kennisontwikkeling voor PBL 2016-2018: Bijlage bij werkprogramma WOT Natuur & Milieu

Hinssen, P. J. W., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 101 p. (WOt-interne notitie; no. 117)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kwaliteit van modellen voor wettelijke onderzoekstaken

Houweling, H., van Voorn, G. A. K., van der Giessen, A. & Wiertz, J., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu - Wageningen UR. 4 p. (WOt-paper; no. 38)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mass mapping : state of art en nieuwe ideeën om bezoekersaantallen in natuurgebieden te meten

Goossen, C. M. & Kiers, M. A., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-technical report; no. 29)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Metanatuurplanner: Tussenrapportage WOT-04-011-036.61

Pouwels, R., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR. 28 p. (WOt-interne notitie; no. 130)

Research output: Book/ReportReportProfessional