Research Output

Filter
Report
2003

Verkenning van het effect van recreatie op broedvogels : literatuurstudie en koppeling modellen FORVISITS en LARCH

Henkens, R. J. H. G., Jochem, R., Jonkers, D. A., de Molenaar, J. G., Pouwels, R., Reijnen, M. J. S. M., Visschedijk, P. A. M. & de Vries, S., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 62 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2003/29)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2002

Afstemming biotische responsmodules DEMNAT-SMART/MOVE

Runhaar, J., Alkemade, J. R. M., Hennekens, S. M., Wiertz, J. & van 't Zelfde, M., 2002, Bilthoven: RIVM. 125 p. (RIVM / Rapport; no. 408657008/2002)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Begrippenkader Groen-Blauwe Dooradering

van Langevelde, F., Bugter, R. J. F., Dijkstra, H., Dirksen, J., Hendriks, C. M. A., Opdam, P. F. M. & Schotman, A. G. M., 2002, Wageningen: Alterra. 8 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Graadmeter doelrealisatie EHS; verkenning van praktisch toepasbare opties

Reijnen, M. J. S. M., Kalkhoven, J. T. R. & Dirksen, J., 2002, Wageningen: Natuurplanbureau. 50 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2002/14)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Landschapselementen in de proeftuinen GBDA : een analyse op basis van het digitaal topografisch bestand 1 : 10 000

Dijkstra, H. & Griffioen, A. J., 2002, Wageningen: Alterra. 38 p. (Alterra-rapport; no. 466)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Natuurplangenerator maken van natuurscenario's voor Nederland : gebruikershandleiding (versie 1.0)

van Eupen, M., Nieuwenhuizen, W., Farjon, J. M. J. & Hilferink, M., 2002, Wageningen: Alterra. 59 p. (Werkdocument / Natuurplanbureau)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurplangenerator maken van natuurscenario's voor Nederland : Gevoeligheidsanalyse MCA-criteria en allocatiefactoren aan de hand van een casestudie

van Eupen, M., Nieuwenhuizen, W., Farjon, J. M. J. & Hilferink, M., 2002, Wageningen: Alterra. 42 p. (Werkdocument / Natuurplanbureau)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Samen werken aan het landschap : voorbereiden en uitvoeren van een gebiedsnatuurplan door een agrarische natuur vereniging

Joldersma, R., Guldemond, J. A., Oerlemans, N., Kloen, H., van Langevelde, F., Reus, J., van Veldhuizen, J., van Paassen, A. & Dijkstra, H., 2002, Utrecht [etc.]: CLM [etc.]. 37 p. (CLM; no. 525)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Technisch ontwerp Natuurwaarde 1.0 en toepassing in Natuurverkenning 2

ten Brink, B. J. E., van Hinsberg, A., de Heer, M., van der Hoek, D. C. J., de Knegt, B., Knol, O. M., Ligtvoet, W., Reijnen, M. J. S. M. & Rosenboom, R., 2002, Bilthoven: RIVM. 189 p. (RIVM rapport; no. 408657007)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2001

Achtergronden bij de berekening van vermesting van bodem en grondwater voor de 5e milieuverkenning met het model STONE

Overbeek, G. B. J., van Grinsven, J. J. M., Roelsma, J., Groenendijk, P., van Egmond, P. M. & Beusen, A. H. W., 2001, Bilthoven: RIVM. 85 p. (RIVM Rapport; no. 408129020)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access