Research Output

Filter
Report
Report

Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen

van Egmond, P., Elzenga, H., Buitelaar, E., van Eerdt, M., Eskinasi, M., Franken, R., van Gaalen, F., Hanemaaijer, A., Hilbers, H., de Hollander, G., Nijland, H., Ritsema van Eck, J., Ros, J., Schilder, F., Spoon, M., Uitbeijerse, G., van der Wouden, R., Vonk, M., Vugteveen, P., Goossen, M. & 21 others, Blom, W., Bredenoord, H., van den Brink, T., Evers, D., van Doren, D., van Grinsven, H., van Hinsberg, A., Muilwijk, H., van Oorschot, M., Peeters, J., van Puijenbroek, P., Raspe, O., van Rijn, F., van Schijndel, M., van der Sluis, S., Sorel, N., Timmerhuis, J., Verwest, F., Westhoek, H., Sanders, M. & Dirkx, J., 2018, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 284 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Basiskaart Natuur 1990rev. Vervaardiging en monitoring van veranderingen

Hazeu, G. W., Kramer, H., Clement, J. & Daamen, W. P., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 83 p. (WOt-werkdocument; no. 218)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Basiskaart Natuur 2004 : vervaardiging van een landsdekkend basisbestand terrestrische natuur in Nederland

Kramer, H., Hazeu, G. W. & Clement, J., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 94 p. (WOt-werkdocument ; no. 40)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Basiskaart Natuur 2009 : een landsdekkend basisbestand voor de terrestrische natuur in Nederland

Kramer, H. & Clement, J., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 80 p. (WOt-technical report; no. 72)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Basiskaart Natuur 2013 : een landsdekkend basisbestand voor de terrestrische natuur in Nederland

Kramer, H. & Clement, J., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 76 p. (WOt-technical report; no. 41)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Basiskaart Natuur aquatisch. Deel 1: Beleidskaart en prototype

Didderen, K., Verdonschot, P. F. M. & Bleeker, M. A. K., 2007, Wageningen: WOT. 133 p. (WOt-werkdocument; no. 70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bedrijfseconomische effecten van agrarisch natuurbeheer op melkveebedrijven; perceptie van deelnemers aan de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer

Groeneveld, R. A. & Dirks, D. A. E., 2006, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 42 p. (WOt-rapport; no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bedrijven aan de slag met natuur en landschap

Overbeek, M. M. M. & Harms, B., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 8 p. (WOt-paper; no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Begrippenkader Groen-Blauwe Dooradering

van Langevelde, F., Bugter, R. J. F., Dijkstra, H., Dirksen, J., Hendriks, C. M. A., Opdam, P. F. M. & Schotman, A. G. M., 2002, Wageningen: Alterra. 8 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beheers- en ontwikkelingsplan 2004 MNP-modellen: kennismodel effecten landschap kwaliteit monitoring schaal belevingsGIS

Nieuwenhuizen, W., Roos-Klein Lankhorst, J., van Lith-Kranendonk, J., de Vries, S. & Farjon, J. M. J., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 36 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2004/15)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Beheer van WOt-modellen en bestanden voor thema's NVK en BL: Rapportage 2014

van der Greft-van Rossum, J. G. M., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR. 38 p. (WOt-interne notitie; no. 144)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Beknopte tussenrapportages 2013 van nagenoeg afgeronde projecten (2014)

Hinssen, P. J. W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 76)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Beleidsevaluatie ecologische hoofdstructuur en ganzenbeleid; achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

Sanders, M. E., Geertsema, W., Broekmeijer, M. E. A., van Dam, R. I., van der Greft-van Rossum, J. G. M. & van Blitterswijk, H., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 118 p. (Planbureaurapporten; no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beleidsevaluatie Natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-034.07

Sanders, M. E., Broekmeyer, M. E. A., Bouwma, I. M., Nieuwenhuizen, W., Kouwen, M., Schrijver, R. A. M., de Knegt, B. & Kamphorst, D. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 65)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Beleidsevaluatie natuur en landschap : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

Bredenoord, H. W. B., Dirkx, G. H. P., van Esbroek, M. L. P., Koomen, A. J. M. & Weijschedé, T. J., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 110 p. (Planbureaurapporten / Natuurplanbureau; no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beleidswijzigingen EHS : achtergrondrapportage bij de Natuurbalans 2003

van Oostenbrugge, R., Geertsema, W. & Reijnen, M. J. S. M., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 51 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2003/25)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

BelevingsGIS (versie 2) : auditverslag

Ottens, H. F. L. & Staats, H. J. A. M., 2005, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 30 p. (WOt-werkdocument; no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006 : nulmeting landschap naar gebieden

van der Wulp, N. Y., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 88 p. (WOt-rapport; no. 75)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009 : eerste herhalingsmeting landschap en groen in en om de stad

de Boer, T. A. & de Groot, M., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-rapport ; no. 109)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Benutting ecosysteemdiensten

Vreke, J., Kistenkas, F. H., Donders, J. L. M., Goossen, C. M. & de Vries, S., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 105 p. ( WOt-werkdocument ; no. 349)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beoordeling leefgebied habitatrichtlijnsoorten voor artikel 17 van de rapportage

Pouwels, R., Bugter, R. J. F., Griffioen, A. J. & Wegman, R. M. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 39 p. ( WOt-werkdocument ; no. 343)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beprijzing voor duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen. Tussenrapportage WOT-04-011-036.21

Brouwer, F. M., Verburg, R. W., Smit, A. B., Terluin, I. J., van der Meulen, H. A. B. & Bogaardt, M. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 56)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bereidheid van de waterrecreatiesector om te investeren in hun omgeving

Goossen, C. M. & Langers, F., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 62)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Beschermde gebiedenregister : technische documentatie

Schuiling, C., Schmidt, A. M. & Boss, M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 38 p. (WOt-technical report; no. 28)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beschrijving recreatie-indicatoren voor de monitoring en evaluatie agenda vitaal platteland (ME-AVP)

Goossen, C. M. & de Vries, S., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 75 p. (WOt-werkdocument; no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Betekenis van BRO/BIS Nederland voor WOT Natuur & Milieu: Een risicoanalyse

Knotters, M., Hack-ten Broeke, M. J. D., Hinssen, P. J. W., van der Kolk, J. W. H. & Okx, J. P., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-interne notitie; no. 121)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Betekenis van groene burgerinitiatieven voor het natuurbeleid in Nederland

Buijs, A. E., van Dam, R. I. & Mattijssen, T., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 8 p. (WOt-paper; no. 44)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Betekenis van macro-economische ontwikkelingen voor natuur en landschap : een eerste oriëntatie van het veld

Woltjer, G. B., Jongeneel, R. A. & de Groot, H. L. F., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 72 p. (WOt-rapport ; no. 50)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Betrokkenheid van bedrijven bij natuur in Nederland

Breman, B. C., de Lijster, E. B., Kamphorst, D. A. & Holz Amorim de Sena, N. H., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 12 p. (WOt-paper; no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bijdragen nationale projecten aan de belevings- en natuurwaarde van het Nederlandse landschap: Tussenrapportage WOT-04-010-036.59

Pleijte, M., During, R. & den Heijer, A-B., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 54 p. (WOt-interne notitie; no. 132)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bijdragen van private partijen aan duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten

Smits, M. J. W. & van der Heide, C. M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 10 p. (WOt-paper; no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bijdrage van Green Deals aan de beleidsdoelen voor natuur en biodiversiteit

Henkens, R. J. H. G., Oorschot, M. M. P. & Ganzevles, J., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 66 p. (WOt-technical report; no. 94)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid?

Bouwma, I. M., Sanders, M. E., Jagers Op Akkerhuis, G. A. J. M., Knol, O. M., Verboom, J., de Wit, B., Wiertz, J. & van Hinsberg, A., 2014, Den Haag: PBL. 57 p. (PBL-publicatie; no. nr. 924)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biodiversiteit en bedrijven : van koplopers naar mainstreaming? Tussenrapportage WOT-04-010-036.54

Smits, M. J. W., van der Heide, C. M., Dagevos, H. & Selnes, T., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 78 p. (WOt-interne notitie; no. 122)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Biodiversiteit leeft nog vooral bij de directie van bedrijven

Overbeek, M. M. M., Harms, B. & van den Burg, S. W. K., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 8 p. (WOt-paper; no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biodiversity and ecosystem goods and services: Bundles

Braat, L. C., Hendriks, C. M. A. & Arets, E. J. M. M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 37)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Biodiversity and ecosystem services: does species diversity enhance effectiveness and reliability?

Vos, C. C., Grashof-Bokdam, C. J. & Opdam, P. F. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 63 p. (WOt-technical report; no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biodiversity of European agricultural landscapes : enhancing a high nature value farmland indicator

Wascher, D. M., van Eupen, M., Mücher, C. A. & Geijzendorffer, I. R., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 88 p. (WOt-werkdocument; no. 195)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

BioScore 2.0. Tussenrapportage WOT-04-011-036.27

Hennekens, S. M. & Schaminée, J. H. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 59)

Research output: Book/ReportReportProfessional

BioScore 2.0. Tussenrapportage WOT-04-011-036.50

van Hinsberg, A., Hendriks, M., Hennekens, S. M., Sierdsema, H., van Swaay, C., Rondinini, C., Santini, L., Delbaere, B., Knol, O. M. & Wiertz, J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 87)

Research output: Book/ReportReportProfessional

BioScore 2 - Plants & Mammals: background and pre-processing of distribution data

Hennekens, S. M., Hendriks, J. M., Ozinga, W. A., Schaminee, J. H. J. & Santini, L., 2015, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. 221 p. (WOt-technical report; no. 50)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

BOFEK2012 versie 2 : Status A

Wösten, J. H. M., de Vries, F. & Wesseling, J. G., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 93 p. (WOt-technical report; no. 86)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Boomkwekerij en aardkunde in Nederland

Maas, G. J. & van Reuler, H., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 32 p. (WOt-werkdocument ; no. 113)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bosdynamiek in bosreservaat Zeesserveld

Clerkx, A. P. P. M., de Goede, D. M. & Sanders, M. E., 2003, Wageningen: Alterra. 46 p. (Alterra-rapport; no. 668)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Bouwen en natuur: Europese natuurwaarden op het ruimelijk ordeningsspoor; achtergronddocument bij Natuurbalans 2006

Broekmeyer, M. E. A. & Kistenkas, F. H., 2006, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 42 p. (WOt-werkdocument; no. 44)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Broedsucces van kenmerkende kustbroedvogels in de Waddenzee in mineur

Koffijberg, K. & Smit, C. J., 2013, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 8 p. (WOt-paper; no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010

van Kleunen, A., Koffijberg, K., Oosterbeek, K., Nienhuis, J., de Jong, M. L., Smit, C. J., Roomen, M. & Boer, P., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 55 p. (WOt-werkdocument; no. 346)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access