Research Output

Filter
Report
Report
Open Access

Landschappelijke effecten van ontwikkelingen in de landbouw

Agricola, H. J., Hoefs, R. M. A., van Doorn, A. M., Smidt, R. A. & van Os, J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 118 p. (WOt-werkdocument; no. 215)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landschapselementen in de proeftuinen GBDA : een analyse op basis van het digitaal topografisch bestand 1 : 10 000

Dijkstra, H. & Griffioen, A. J., 2002, Wageningen: Alterra. 38 p. (Alterra-rapport; no. 466)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Landschapsmonitoring : onderzoek naar alternatieve methoden monitoring van opgaande beplanting, aardkunde en cultuurhistorie

Koomen, A. J. M., Kramer, H., Griffioen, A. J. & Oosterbaan, A., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-werkdocument; no. 60)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Langetermijneffecten van verminderde fosfaatgiften

van der Salm, C. & Schoumans, O. F., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 52 p. (WOt-werkdocument; no. 223)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Larch Status A

Pouwels, R., van der Greft, J. G. M., van Adrichem, M. H. C., Kuipers, H., Jochem, R. & Reijnen, M. J. S. M., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 72 p. (WOt-werkdocument ; no. 107)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Lijnvormige beplanting Groene Woud : een studie naar het verdwijnen van lanen en perceelsrandbegroeiing in de Meierij

van Straalen, F. M., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 60 p. (WOt-werkdocument; no. 10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Lokaliseren kansen en knelpunten van de Ecologische Hoofdstructuur : met informatie van de terreinbeheerders

Sanders, M. E. & Lammers, G. W., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 62 p. (WOt-werkdocument; no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

LULUCF values under the Kyoto Protocol : background document in preparation of the National Inventory Report 2011 (reporting year 2009)

van den Wyngaert, I. J. J., Kuikman, P. J., Lesschen, J. P., Verwer, C. C. & Vreuls, H. J. J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 70 p. (WOt-werkdocument; no. 266)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Maatlat Government-Governance

Vreke, J., Gerritsen, A. L., Kranendonk, R. P., Pleijte, M., Kersten, P. H. & van den Bosch, F. J. P., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-werkdocument; no. 142)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid in 2013

de Boer, T. A., de Blaeij, A. T., Elands, B. H. M., de Bakker, H. C. M., van Koppen, C. S. A. & Buijs, A. E., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR. 83 p. (WOt-rapport; no. 126)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Maatschappelijke ontwikkelingen en hun relatie met natuur en landschap Bijdragen van stakeholders aan de Natuurverkenning; een analyse van interviews

Vader, J. & de Heer, M., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Maatschappelijke waardering van ecosysteemdiensten: een handreiking voor publieke besluitvorming : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

van der Heide, C. M. & Sijtsma, F. J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-werkdocument; no. 273)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Manual of PEARLNEQ v4

Boesten, J. J. T. I., Tiktak, A. & van Leerdam, R. C., 2007, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument ; no. 71)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Manual of PEARLNEQ v5

Boesten, J. J. T. I. & ter Horst, M. M. S., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-werkdocument; no. 304)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Map maker’s guide: a decision support system for interpolation, aggregation, and disaggregation : technical documentation

Walvoort, D. J. J., Knotters, M., Hoogland, T., van Wijnen, H., van Dijk, T. A., van Schöll, L. & Groenenberg, J. E., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-werkdocument; no. 350)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Marine governance : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Bolman, B. C. & Goldsborough, D. G., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 62 p. (WOt-werkdocument; no. 264)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Marktonderzoek onder grondeigenaren over natuuraanleg: methoden, resultaten en implicaties voor beleid : achtergronddocument bij 'Evaluatie omslag natuurbeleid'

Leneman, H., van Dijk, J. J., Daamen, W. P. & Geelen, J., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 38 p. (WOt-rapport; no. 53)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mass mapping : state of art en nieuwe ideeën om bezoekersaantallen in natuurgebieden te meten

Goossen, C. M. & Kiers, M. A., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-technical report; no. 29)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mass Movement naar recreatieve gebieden : overzicht van methoden om bezoekersaantallen te meten

Goossen, C. M., Fontein, R. J., Donders, J. L. M. & Arnouts, R. C. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 83 p. (WOt-werkdocument; no. 243)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meerjarenprogramma Ontsnippering : knelpuntenanalyse

van der Grift, E. A., Pouwels, R. & Reijnen, R., 2003, Wageningen: Alterra. 168 p. (Alterra-rapport; no. 768)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Meerwaarde agrarische natuurverenigingen voor de ecologische effectiviteit van Programma Beheer : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer: achtergrondrapport 3

Oerlemans, N., Guldemond, J. A. & Visser, A., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 60 p. (WOt-rapport; no. 52)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meetnet functievervulling bos; het Nederlandse bos 2001-2002

Dirkse, G. M., Daamen, W. P., Schoonderwoerd, H. & Paasman, J. M., 2003, Ede: Expertisecentrum LNV. 62 p. (Rapport / EC-LNV; no. nr. 2003/231)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meetnet kleine landschapselementen; meetdoelen en typologie

Dijkstra, H., Aertsen, E. J. M., Baas, H. G., van Blitterswijk, H. & Pels, M. S., 2003, Wageningen: Alterra. 191 p. (Alterra-rapport; no. 646)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Mestbeleid en bodemvruchtbaarheid in de Duin- en Bollenstreek : advies van de CDM-werkgroep Mestbeleid en Bodemvruchtbaarheid in de Duin- en Bollenstreek

ten Berge, H. F. M., van Dam, A. M., Janssen, B. H. & Velthof, G. L., 2007, Wageningen: Wageningen UR. 75 p. (WOt-werkdocument ; no. 47)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meta-analysis of the effect of global warming on local species richness

Arets, E. J. M. M., Verwer, C. C. & Alkemade, J. R. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 10 p. (WOt-paper; no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Metabolite formation in water and in sediment in the TOXSWA model : theory and procedure for the upstream catchment of FOCUS streams

Adriaanse, P. I., Beltman, W. H. J. & van den Berg, F., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 49 p. (Alterra-rapport; no. 2587)(WOt-technical report; no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Metanatuurplanner: Tussenrapportage WOT-04-011-036.61

Pouwels, R., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR. 28 p. (WOt-interne notitie; no. 130)

Research output: Book/ReportReportProfessional

MetaNatuurplanner; Tussenrapportage WOT-04-011-036.45

Jochem, R., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 88)

Research output: Book/ReportReportProfessional

MetaNatuurplanner. Tussenrapportage WOT-04-011-036.29

Pouwels, R., Jochem, R., Wegman, R. M. A., de Knegt, B. & Verboom, J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 50)

Research output: Book/ReportReportProfessional

MetaNatuurplanner. Tussenrapportage WOT-04-011-036.45

Wamelink, G. W. W., Wegman, R. M. A. & Knotters, M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 96)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Metanatuurplanner (LARCH): Tussenrapportage WOT-04-011-036.70

Jochem, R., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 181 p. (WOt-interne notitie; no. 169)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Metanatuurplanner 2016 (toepassing voor Evaluatie Natuurpact): Tussenrapportage WOT-04-011-036.70

Pouwels, R., Wamelink, G. W. W., van Adrichem, M. H. C., Jochem, R., Wegman, R. M. A. & de Knegt, B., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 46 p. (WOt-interne notitie; no. 153)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Metanatuurplanner 2016 (Verfijnen Beheertypenkaart): Tussenrapportage WOT-04-011-036.70

Pouwels, R., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 52 p. (WOt-interne notitie; no. 154)

Research output: Book/ReportReportProfessional

MetaNatuurplanner v2.0

Pouwels, R., van Eupen, M. & Kuipers, H., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

MetaNatuurplanner v2.0 : status A

Pouwels, R., van Eupen, M., van Adrichem, M. H. C., de Knegt, B. & van der Greft-van Rossum, J. G. M., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR. 102 p. (WOt-technical report; no. 64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

MetaNatuurplanner v4.0 - Status A: Toepassing voor Evaluatie Natuurpact

Pouwels, R., Wamelink, G. W. W., van Adrichem, M. H. C., Jochem, R., Wegman, R. M. A. & de Knegt, B., Dec 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 92 p. (WOt-technical report; no. 110)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

MetaSWAP_V7_2_0. Rapportage van activiteiten ten behoeve van certificering met Status A

van Walsum, P. E. V. & Veldhuizen, A. A., 2011, Wageningen: WUR. 116 p. (WOt-werkdocument; no. 276)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Methane emissions from enteric fermentation in dairy cows, 1990-2008

Bannink, A., 2011, Wageningen: Animal Sciences Group, Wageningen UR. 63 p. (WOt-werkdocument; no. 265)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Methodenontwikkeling evaluatie (kosten)effectiviteit: Tussenrapportage WOT-04-010-037.12

de Wit-de Vries, E., Mattijssen, T. J. M., Nuesink, N., Michels, R., de Koeijer, T. J., Schütt, J., Sanders, M. E. & van Hinsberg, A., 2019, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 293)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Methodiekontwikkeling kosteneffectiviteit van het natuurbeleid; de realisatie van het natuurdoel "natte heide"

de Koeijer, T. J., van Bommel, K. H. M., van Esbroek, M. L. P., Groeneveld, R. A., van Hinsberg, A., Reijnen, M. J. S. M. & van Wijk, M. N., 2006, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 72 p. (WOt-rapport; no. 20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Methodiek voor berekening van ammoniakemissie uit de landbouw in Nederland

Velthof, G. L., van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W. & Huijsmans, J. F. M., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 180 p. (WOt-rapport; no. 70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Milieueducatie belicht; beleidsbrainstorm

Brunt, D., Sollart, K. M., Tersteeg, J. L. & Veenstra, M., 2006, [Den Haag]: VROM. 33 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Milieu-indicatoren op basis van Landelijk Meetnet Flora, Milieu- en Natuurkwaliteit : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

van Veen, M. P., van Tol, S., van Esbroek, M. L. P., Noordijk, E., de Knegt, B. & van Hinsberg, A., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 38 p. (Planbureaurapporten; no. 12)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

MNP 4.0: Tussenrapportage WOT-04-011-036.61

Pouwels, R., Wamelink, G. W. W., Jochem, R., van Adrichem, M. H. C., Meeuwsen, H. A. M. & de Knegt, B., 2016, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-interne notitie; no. 128)

Research output: Book/ReportReportProfessional