Research Output

Filter
Report
Report

Aanpassing graadmeter natuurwaarde voor het agrarisch gebied

Grashof-Bokdam, C. J., Frissel, J. Y., Meeuwsen, H. A. M. & Reijnen, M. J. S. M., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 54 p. (WOt-werkdocument ; no. 72)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Aanpassing Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) aan de typologie van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

Verburg, R. W., Michels, R. & Puister-Jansen, L. F., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 39 p. (WOt-technical report; no. 38)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Aanpassing Model for Nature Policy aan typologie Subsidiestelsel Natuur en Landschap : fase 1

Wamelink, G. W. W., van Adrichem, M. H. C., Jochem, R. & Wegman, R. M. A., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 90 p. (WOt-technical report; no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Aanpassing Modelinstrumentarium NVK: Tussenrapportage WOT-04-011-034.33

Pouwels, R. & Schipper, P. N. M., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOT-interne notitie; no. 185)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Aansluiting nieuwe natuurtypologie. Tussenrapportage WOT-04-011-036.32

Wamelink, G. W. W., van Adrichem, M. H. C., Verburg, R. W. & Wegman, R. M. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 55)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Aansturing en kosten van het natuurbeheer : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer

van Wijk, M. N., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 108 p. (WOt-werkdocument ; no. 104)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Aanvullende cases agrarisch natuurbeheer

Gerritsen, A. L. & Nieuwenhuizen, W., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 18 p. (WOt-interne notitie; no. 158)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Aanvulling Werkprogramma 2014. WOT N&M: Het Netwerk Ecologische Monitoring (WOT-04-012)

Hinssen, P. J. W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 41b)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Aanzet tot een graadmeter van natuurbeleving. Een benadering vanuit het LMF en de HSM

van der Greft, J. G. M. & de Knegt, B., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 38)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Achtergronddocument Balans van de Leefomgeving 2012

Dirkx, G. H. P., Bouwma, I. M., Gerritsen, A. L., Nieuwenhuizen, W. & Sanders, M. E., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Achtergronddocument Midterm meting Monitor Effectindicatoren Agenda Vitaal Platteland

Agricola, H. J., Reijnen, M. J. S. M., Boone, J. A., Dolman, M. A., Goossen, C. M., de Vries, S., Vreke, J., Roos-Klein Lankhorst, J. & de Groene, E. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 176 p. (WOt-werkdocument ; no. 253)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Achtergronddocument Nulmeting Effectindicatoren Monitor Agenda Vitaal Platteland

Agricola, H. J., van Strien, A. J., Boone, J. A., Dolman, M. A., Goossen, C. M., de Vries, S., van der Wulp, N. Y., Groenmeijer, L. M. G., Lukey, W. F. & van Til, R. J., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 143 p. (WOt-werkdocument; no. 131)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Achtergronden bij de berekening van vermesting van bodem en grondwater voor de 5e milieuverkenning met het model STONE

Overbeek, G. B. J., van Grinsven, J. J. M., Roelsma, J., Groenendijk, P., van Egmond, P. M. & Beusen, A. H. W., 2001, Bilthoven: RIVM. 85 p. (RIVM Rapport; no. 408129020)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Achtergrondrapport bij beleidsstudie natuurlijk kapitaal: toestand, trends en perspectief

Dirkx, G. H. P., den Belder, E., Bouwma, I. M., Gerritsen, A. L., Hendriks, C. M. A., van der Hoek, D. J., van Oorschot, M. & de Vos, B. I., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 84 p. (WOt-technical report; no. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Actoren : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

van den Bosch, F. J. P., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 60 p. (Planbureaurapporten; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Actualisatie excretiecijfers landbouwhuisdieren voor forfaits regeling Meststoffenwet

Tamminga, S., Jongbloed, A. W., Bikker, P., Sebek, L. B. J., van Bruggen, C. & Oenema, O., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 84 p. (WOt-werkdocument ; no. 156)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Actualisering methodiek en protocol om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen

2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-technical report; no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur

Vonk, M., Vos, C. C. & van der Hoek, D. C. J., 2010, Den Haag [etc.]: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 109 p. (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving; no. nr. 500078002)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Advies beekherstel aan de hand van geanalyseerde beekherstelprojecten

van Riel, M. C. & Verdonschot, P. F. M., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Advies bemonstering bodem voor differentiatie van fosfaatgebruiksnormen

Ehlert, P. A. I., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 51 p. (WOt-werkdocument; no. 150)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Advies fritesrassen en aardappelrassen

Oenema, O., 2009, WOT Natuur & Milieu.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Advies 'Mestverwerkingspercentages 2016'

Commissie Deskundigen Meststoffenwet, 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 60 p. (WOt-technical report; no. 43)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Advies 'Mestverwerkingspercentages 2017'

Oenema, O., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-technical report; no. 76)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Advies over de kwaliteitsborging van de Monitor agenda vitaal platteland

Schmidt, A. M. & Vullings, L. A. E., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 64 p. (WOt-rapport; no. 104)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Afstemming biotische responsmodules DEMNAT-SMART/MOVE

Runhaar, J., Alkemade, J. R. M., Hennekens, S. M., Wiertz, J. & van 't Zelfde, M., 2002, Bilthoven: RIVM. 125 p. (RIVM / Rapport; no. 408657008/2002)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Aggregation of ecological indicators for mapping aquatic nature quality : overview of existing methods and case studies

Knotters, M., Lahr, J., van Oosten-Siedlecka, A. M. & Verdonschot, P. F. M., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-werkdocument; no. 209)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Agrarisch natuurbeheer : profiel deelnemers Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN)

de Koeijer, T. J. & Voskuilen, M. J., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 37 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2003/37)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Alternatieve systematiek voor de beoordeling van covergistingsmaterialen : 1. toetsing van contaminanten aangewezen door de Meststoffenwet

Ehlert, P. A. I., van Schöll, L. & van Dijk, T. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 88 p. (WOt-werkdocument; no. 358)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Alternatieve systematiek voor de beoordeling van covergistingsmaterialen : 2. Residuen van gewasbeschermingsmiddelen

Poorter, L., van Beelen, P., Struijs, J., van der Linden, A. M. A., Ehlert, P. A. I. & Posthuma, L., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 72 p. ( WOt-werkdocument ; no. 359)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Ammoniakemissie uit de landbouw in 2006 en 2007

Luesink, H. H., Blokland, P. W., Hoogeveen, M. W. & Wisman, J. H., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 81 p. (WOt-werkdocument; no. 144)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit de landbouw in 2008 en 2009 : achtergrondrapportage

Luesink, H. H., Blokland, P. W., Hoogeveen, M. W. & Wisman, J. H., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 81 p. (WOt-werkdocument; no. 362)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest, 1990-2008 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 110 p. (WOt-werkdocument; no. 250)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2009 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 251)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2010 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-werkdocument ; no. 294)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2011 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Bikker, P., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-werkdocument; no. 330)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Analyse informatievoorziening natuurbalans

Kooistra, L., Knol, O. M., Nienhuis, J. G. & Schmidt, A. M., 2004, Wageningen / Bilthoven: Alterra / MNP-RIVM / NPB. 55 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2004/02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Analyseren en evalueren van beleidsmaatregelen met een effect op natuur en milieu

van der Heide, M., Bos, E. J. & Vreke, J., 2006, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 126 p. (WOt-studie; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Annual reports for 2007 : programme WOT-04

WOT Natuur & Milieu, 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 255 p. (WOt-werkdocument; no. 106)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Annual reports for 2008 : programme WOT-04

WOT Natuur & Milieu, 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 239 p. (WOt-werkdocument; no. 140)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

ASSA: algorithms for stochastic sensitivity analysis : manual for version 1.0

Jansen, M. J. W., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 80 p. (WOt-werkdocument; no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Assessing biodiversity change in scenario studies : introducing a decision support tool for analysing the impact of nature policy

Pouwels, R., van der Bilt, W., van Hinsberg, A., de Knegt, B., Reijnen, R., Verboom, J. & Jones-Walters, L., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 16 p. (WOt-paper; no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Balans van de leefomgeving 2014 : de toekomst is nú

Gerwen, O. J., Hoogervorst, N. J. P., Brandes, L., de Hollander, G., Eskinasi, M., Dam, F., Ros, J., van Grinsven, H., Nijland, H., Ligtvoet, W., van Gaalen, F. & Dirkx, G. H. P., 2014, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 104 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 : natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept

Dirkx, G. H. P., de Knegt, B., van Bodegraven, J., Bredenoord, H., van Hinsberg, A., van der Hoek, D. J., van Oorschot, M., Vixseboxse, E., Wiertz, J., den Belder, E., Bouwma, I. M., Gerritsen, A. L., Hendriks, C. M. A., Sanders, M. E. & de Vos, B. I., 2014, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 26 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access