Research Output

Filter
Report
Report

Indicatoren Landelijk Gebied : werkwijze en eerste resultaten

Oenema, O., Smit, A. & van der Kolk, J. W. H., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 38 p. (WOt-werkdocument ; no. 130)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Indicatoren voor landschapskwaliteit; advies over de uitwerking van de kernkwaliteiten uit de Nota Ruimte voor monitoring

Koomen, A. J. M., Roos-Klein Lankhorst, J. & Nieuwenhuizen, W., 2005, Wageningen: Alterra. 111 p. (Alterra-rapport; no. 1246)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Indicator participatie van de maatschappij bij natuur

Vullings, L. A. E. & Kamphorst, D. A., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 104)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010'. Connectivity/fragmentation of ecosystems: spatial conditions for sustainable biodiversity : fact sheet

Reijnen, M. J. S. M., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 16 p. (WOt-werkdocument; no. 53.9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010". Influence of climate change on biodiversity

Nijhof, B. S. J., Vos, C. C. & van Strien, A. J., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-werkdocument; no. 53.7a)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010'. Public awareness and participation

Elands, B. H. M. & van Koppen, C. S. A., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 62 p. (WOt-werkdocument; no. 53.12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Infrastructuur agromilieu. Tussenrapportage WOT-04-008-022

Arets, E. J. M. M., Clerkx, A. P. P. M., Hengeveld, G. M. & van den Wyngaert, I. J. J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 105)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Infrastructuur IN. Tussenrapportage WOT-04-009-032

Hennekens, S. M., Schaminée, J. H. J. & Weeda, E. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 72)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Inhoudelijke en financiële rapportage van WOT Natuur & Milieu

Hinssen, P. J. W., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 112)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Inhoudelijke voorbereiding Balans van de Leefomgeving 2016 en 2018

Dirkx, G. H. P., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 14 p. (WOt-interne notitie; no. 131)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Initiatieven in de energieke samenleving : op zoek naar vernieuwing in het groene domein

Selnes, T., Kamphorst, D. A., Arts, B. J. M. & van Tatenhove, J. P. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 8 p. (WOt-paper; no. 29)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Innovatieve governance-arrangementen : op zoek naar vernieuwing in het groene domein

Selnes, T., Kamphorst, D. A., Arts, B. J. M. & van Tatenhove, J. P. M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 104 p. ( WOt-werkdocument ; no. 340)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Innovatieve governance-arrangementen in het groene domein : over vermaatschappelijking van natuurbeleid en verduurzaming van handelsketens

Arnouts, R. C. M., Arts, B. J. M., Kamphorst, D. A. & van Tatenhove, J. P. M., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Innovatieve governance voor het groene domein Governance-arrangementen voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen

Arnouts, R. C. M., Kamphorst, D. A., Arts, B. J. M. & van Tatenhove, J., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 120 p. (WOt-werkdocument; no. 306)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Integrating ecosystem services into tropical commodity value chains – cocoa, soy and palm oil. Dutch policy options from an innovation system approach

van den Berg, J., Ingram, V. J., Ludge, L. & Arets, E. J. M. M., 2014, Wageningen: Wageningen UR. (WOt-technical report; no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Intermediairs die de energieke samenleving mobiliseren. Tussenrapportage WOT-04-011-036.51

de Graaff, R. P. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 97)

Research output: Book/ReportReportProfessional

International comparison of fisheries management with respect to nature conservation

Ens, B. J., Dankers, N. M. J. A., Leopold, M. F., Lindeboom, H. J., Smit, C. J., van Breukelen, S. & van der Schans, J. W., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 118 p. (WOt-rapport ; no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

International governance of biodiversity : searching for renewal

Selnes, T. & Kamphorst, D. A., 2014, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu). 59 p. (WOt-technical report; no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Interviewserie 'Het park van de toekomst' : achtergronddocument bij natuurverkenning 2011

de Heer, M., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 79 p. (WOt-werkdocument; no. 208)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie en beheerskosten van landschapselementen

de Jong, J. J., van Os, J. & Smidt, R. A., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 82 p. (WOt-werkdocument ; no. 138)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Inzet van modellen voor evaluatie van de meststoffenwet : advies van de CDM-werkgroep harmonisatie modellen

Velthof, G. L. & van Grinsven, J. J. M., 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 82 p. (WOt-werkdocument; no. 29)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarbericht 2011 (2012). WOT Natuur & Milieu in grote lijnen

Hinssen, P. J. W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Jaarrapportage 2005 : WOT-04-001 : monitor- en evaluatiesysteem agenda vitaal platteland

WOT Natuur & Milieu, 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-werkdocument; no. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2005 : WOT-04-002 : onderbouwend onderzoek

WOT Natuur & Milieu, 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 130 p. (WOt-werkdocument; no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2005 : WOT-04-385 : milieuplanbureaufunctie

WOT Natuur & Milieu, 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 72 p. (WOt-werkdocument; no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2005 : WOT-04-394 : natuurplanbureaufunctie

WOT Natuur & Milieu, 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 208 p. (WOt-werkdocument ; no. 26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2005 : WOT kennisbasis

WOT Natuur & Milieu, 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 96 p. (WOt-werkdocument ; no. 27)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2006 : WOT-04-001 : ME-AVP

WOT Natuur & Milieu, 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 51 p. (WOt-werkdocument ; no. 61)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2006 : WOT-04-002 : onderbouwend onderzoek

WOT Natuur & Milieu, 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 221 p. (WOt-werkdocument ; no. 62)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2006 : WOT-04-003 : advisering Natuur en Milieu

Anonymous, 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 65 p. (WOt-werkdocument; no. 63)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2006 : WOT-04-385 : milieuplanbureaufunctie

WOT Natuur & Milieu, 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 101 p. (WOt-werkdocument; no. 64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2006 : WOT-04-394 : natuurplanbureaufunctie

WOT Natuur & Milieu, 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 163 p. (WOt-werkdocument ; no. 65)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2007 : WOT-04-001, Koepel (communicatie, kwaliteit en management)

WOT Natuur & Milieu, 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 29 p. (WOt-werkdocument ; no. 92)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2007 : WOT-04-002, onderbouwend onderzoek

WOT Natuur & Milieu, 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 156 p. (WOt-werkdocument; no. 93)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2007 : WOT-04-003, advisering natuur & milieu

WOT Natuur & Milieu, 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 33 p. (WOt-werkdocument; no. 94)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2007: WOT-04-005, M-AVP (monitoring agenda vitaal platteland)

WOT Natuur & Milieu, 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 40 p. (WOt-werkdocument ; no. 95)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2007 : WOT-04-006, natuurplanbureaufunctie

WOT Natuur & Milieu, 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 108 p. (WOt-werkdocument ; no. 96)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2007 : WOT-04-007, milieuplanbureaufunctie

WOT Natuur & Milieu, 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-werkdocument ; no. 97)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2008 : WOT-04-001, Koepel (communicatie, kwaliteit en management)

WOT Natuur & Milieu, 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 31 p. (WOt-werkdocument; no. 132)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2008 : WOT-04-002, onderbouwend onderzoek

WOT Natuur & Milieu, 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 79 p. (WOt-werkdocument; no. 133)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2008 : WOT-04-003, advisering natuur & milieu

WOT Natuur & Milieu, 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-werkdocument; no. 134)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access