Research Output

Filter
Report
Report

Graadmeter natuurwaarde voor aquatische natuur : typen, indicatoren en monitoring van regionale wateren

Didderen, K. & Verdonschot, P. F. M., 2006, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 164 p. (WOt-werkdocument ; no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Graadmeters aquatische natuur; fase 1: vergelijking van de graadmeter natuurwaarde met de natuurdoeltypen en KRW-maatlatten

Verdonschot, P. F. M., Evers, C. H. M., Nijboer, R. C. & Didderen, K., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 108 p. (WOt-werkdocument; no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Graadmeters aquatische natuur : analyse gegevenskwaliteit Limnodata

Verdonschot, P. F. M. & van Oosten-Siedlecka, A. M., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 106 p. (WOt-werkdocument; no. 210)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Graadmeters economie : programmering onderbouwend onderzoek : tussenstand 2004

de Koeijer, T. J., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 37 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2004/08)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Graadmeter waterkwaliteit: Tussenrapportage WOT-04-010-036.72

van Boekel, E. M. P. M., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 48 p. (WOt-interne notitie; no. 151)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Grassland simulation with the LPJmL model : version 3.4.018

Boons-Prins, E. R., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 174 p. (WOt-werkdocument; no. 172)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access
Open Access
Open Access

Groen als integrerend kader : naar een vitale binnenstad van Doetinchem

ten Cate, B., Grashof-Bokdam, C., Kruit, J., Schoonderbeek, J., Weggemans, R., Stuijt, R., Duin, D., van den Akker, S., Brouwers, C., Dell’Oro, M., Lührmann, J., Neer, S. & Pieterse, C., 2019, Wageningen: Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel. 30 p. (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport; no. 347)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Groene diensten in nationale landschappen : potenties bij een veranderende landbouw

Leneman, H., Vader, J., Slangen, L. H. G., van Bommel, K. H. M., Polman, N. B. P., van der Elst-van der Lans, M. W. M. & Mijnders, C., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 79 p. (WOt-werkdocument ; no. 115)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Groene kaart voor NME : een handreiking voor het inzetten op succesvolle natuur- en milieueducatie

Sollart, K. M., Vreke, J. & Custers, M. H. G., 2009, Wageningen: Alterra. 86 p. (Alterra-rapport; no. 1838)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Groene ruimte in de Randstad: een evaluatie van het rijksbeleid voor bufferzones en de Randstadgroenstructuur; achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

Farjon, J. M. J., Bezemer, V., Blok, S., Goossen, C. M., Nieuwenhuizen, W., de Regt, W. J. & de Vries, S., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 156 p. (Planbureaurapporten; no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Grondprijskaarten 1998-2008

Kuhlman, J. W., Luijt, J., van Dijk, J. P. M., Schouten, A. D. & Voskuilen, M. J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 48 p. (WOt-werkdocument; no. 185)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Handboek secretariaat WOT Natuur & Milieu

Bakker-Verdurmen, M. R. L., Eimers, J. W., Hinssen, M. A. G. & van der Zwaag, T. J., 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 246 p. (WOt-werkdocument; no. 38)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Handboek secretariaat WOT Natuur & Milieu: Versie 2

Eimers, J. W. & van der Zwaag, T. J., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 167 p. (WOt-interne notitie; no. 118)

Research output: Book/ReportReportProfessional

HappyHier: hoe gelukkig is men waar? Gegevensverzameling en bepaling van de invloed van het type grondgebruik, deel I

de Vries, S., Nieuwenhuizen, W., Farjon, J. M. J., Kuijten, L., van der Wielen, I., van Och, R., van Vliet, A. J. H., Schuiling, R. & Meeuwsen, H. A. M., Dec 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 89 p. (WOt-technical report; no. 108)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Harmonisatie diercategorieën

Groenestein, C. M., van Bruggen, C. & Luesink, H. H., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-technical report; no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Herprogrammeren van SUMO2 : verbeteringen in het kader van de modelkwaliteitsslag

Wamelink, G. W. W., Mol-Dijkstra, J. P. & Reinds, G. J., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-werkdocument ; no. 109)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het biodiversiteitsbeleid in Nederland werkt : achtergronddocument bij Balans van de leefomgeving

Sanders, M. E. & Gerritsen, A. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 276 p. (WOt-werkdocument; no. 225)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het faciliteren van natuur-en milieueducatie in het basisonderwijs : NME-ondersteuning in de provincies

Sollart, K. M. & Vreke, J., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 100 p. (WOt-werkdocument; no. 102)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het groene hart van burgers : het maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid.

de Bakker, H. C. M., van Koppen, C. S. A. & Vader, J., 2007, Wageningen: Wageningen Universiteit. 128 p. (WOt-rapport ; no. 47)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het koor van adviseurs verdient een dirigent. Over kennisverspreiding rond Phytophthora in aardappelen2011

Buurma, J. S. & Janssens, S. R. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-werkdocument; no. 247)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het stimuleren van ondernemen met natuur: handelingsopties voor de overheid

Smits, M. J. W. & Bos, E. J., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 90 p. (WOt-technical report; no. 83)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

HISTLAND : historisch-landschappelijk informatiesysteem

Dirkx, G. H. P. & Nieuwenhuizen, W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-werkdocument; no. 331)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hoe en waarom bedrijven bijdragen aan behoud van ecosysteemdiensten : en hoe de overheid dergelijke bijdragen kan stimuleren

Smits, M. J. W. & van der Heide, C. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 83 p. (WOt-technical report; no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hotspotkaart verdrogingsbestrijding

WOT Natuur & Milieu, Beugelink, G. P., van Hinsberg, A., van Oostenbrugge, R., Clement, J. & van Tol, S., 2006, Bilthoven: Milieu- en Natuurplanbureau. 83 p. (Rapport; no. 500402002/2006)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hotspots dagvlinder biodiversiteit

van Swaay, C. A. M., Mensing, V. & Wallis de Vries, M. F., 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 42 p. (WOt-werkdocument; no. 31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hotspots floristische biodiversiteit

Runhaar, J., Clement, J., Jansen, P. C., Hennekens, S. M., Weeda, E. J., Wamelink, G. W. W. & Schouwenberg, E. P. A. G., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 223 p. (WOt-rapport; no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Hotspots van biodiversiteit in Nederland op basis van broedvogelgegevens

van Turnhout, C., Loos, W. B., Foppen, R. P. B. & Reijnen, M. J. S. M., 2006, Wageningen / Beek-Ubbergen: WOT Natuur & Milieu / SOVON. 58 p. (WOt-werkdocument; no. 33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Huidige en toekomstige stikstofbelasting op de Natura 2000-gebieden : achtergronddocument ex ante evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland

Schouwenberg, E. P. A. G., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-werkdocument ; no. 59)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Identificatie van geschikt leefgebied voor de grote vuurvlinder; een ecohydrologisch effectvoorspellingsmodel

Sanders, M. E., Prins, A. H., Schouwenberg, E. P. A. G. & Wegman, R. M. A., 2004, Wageningen: Alterra. 72 p. (Alterra-rapport; no. 1073)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

IKN status A+: Tussenrapportage WOT-04-011-036.72

Verburg, R. W., van Duijvendijk, K., Puister-Jansen, L. F. & Michels, R., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 98 p. (WOt-interne notitie; no. 164)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Impact van verschillende wereldbeelden op de landbouw in Nederland : achtergronddocumenten bij 'Verkenning Duurzame Landbouw'

de Bont, C. J. A. M., Boekhoff, M., Rienks, W. A., Smit, A. L. & Tonneijck, A. E. G., 2005, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-werkdocument ; no. 19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

In beweging: intermediaire organisaties, private initiatieven en nieuwe kansen voor natuur en landschap

Overbeek, M. M. M., Dagevos, H. & van Noortwijk, R., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 4 p. (WOt-paper; no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Indicator Ecosysteemdiensten. Tussenrapportage WOT-04-010-034.08

de Knegt, B., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Indicatoren BvdL 2016: Tussenrapportage WOT-04-010-034.23

Sanders, M. E., Broekmeyer, M. E. A., Wamelink, G. W. W., Wegman, R. M. A. & Clement, J., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 54 p. (WOt-interne notitie; no. 125)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Indicatoren financiële middelen voor natuur van LNV : beschrijving van uitgaven en prestaties over 2002 - 2004

Koning, M. J. & Gaaff, A., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 76 p. (Werkdocument / Natuurplanbureau; no. 2004-11)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access