Research Output

Filter
Report
Report

Doelrealisatiegraadmeter voor de ecologische hoofdstructuur

Reijnen, M. J. S. M., Pouwels, R., Clement, J., van Esbroek, M. L. P., van Hinsberg, A., Kuipers, H. & van Eupen, M., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 82 p. (WOt-werkdocument; no. 305)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Draagvlak en betrokkenheid van burgers bij natuur en natuurbeleid

de Boer, T. A., de Blaeij, A. T., Elands, B. H. M., de Bakker, E., van Koppen, C. S. A. & Buijs, A. E., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-paper; no. 35)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Draagvlakonderzoek in de steigers : een voorstudie naar indicatoren om maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap te meten

de Bakker, H. C. M. & van Koppen, C. S. A., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 42 p. (WOt-werkdocument; no. 145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Draagvlak voor het Natura 2000 gebiedenbeleid : onder relevante betrokkenen op regionaal niveau

van den Bosch, F. J. P., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 55 p. (WOt-werkdocument; no. 55)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Draaiboek Natuurbalans

Sollart, K. M. & Hinssen, M. A. G., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 64 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2003/19)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Draaiboek Natuurbalans

Hinssen, M. A. G., van Oostenbrugge, R. & Sollart, K. M., 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 154 p. (WOt-werkdocument; no. 30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Dutch nature conservation objectives from a European perspective

Bouwma, I. M., Ozinga, W. A., van der Sluis, T., Griffioen, A. J., van der Veen, M. & de Knegt, B., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 60 p. (WOt-werkdocument; no. 310)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Duurzaam consumeren : maatschappelijke context en mogelijkheden voor beleid

de Bakker, H. C. M., Dagevos, H. & Spaargaren, G., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 66 p. (WOt-rapport; no. 71)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Duurzame gegevensuitwisseling via Semantische Modellen

Verhelst, E. C. H., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Duurzame informatievoorziening Natuurplanbureau (DINO); stand van zaken januari 2003

Schmidt, A. M., Kooistra, L., Nienhuis, J. G. & Knol, O. M., 2003, Wageningen: Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. 54 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2003/05)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Duurzame kottervisserij op de Noordzee : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Wiersinga, W. A., van Hal, R., Jak, R. G. & Quirijns, F. J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 62 p. (WOt-werkdocument; no. 261)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Duurzame ontwikkeling van de landbouw in cijfers en ambities: Veranderingen tussen 2001 en 2006 (met bijdrage aan Hoofdstuk 3 van Eric Poot)

van Zeijts, H., van Eerdt, M. M., van der Kolk, J. W. H. & Poot, E. H., 2007, Bilthoven: Milieu en Natuur Planbureau ism WUR & CLM. 69 p. (MNP rapporten; no. 500139002)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dynamiek in participatief ontwerpen : samen met bewoners van de Sint Martens Hof in Arnhem een gemeenschappelijke tuin ontwerpen

Veen, E. J. & ten Cate, B., 2014, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 64 p. (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR; no. 308)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologische analyse van de EHS begrenzing Noord-Brabant

Pouwels, R., Reijnen, M. J. S. M., van Dobben, H. F. & Kuipers, H., 2007, Wageningen: Alterra. 33 p. (Alterra-rapport; no. 1471)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologische en recreatieve beoordeling van toekomstscenario's voor natuur op het land : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

de Knegt, B., van Eupen, M., van Hinsberg, A., Pouwels, R., Reijnen, M. J. S. M., de Vries, S., van der Bilt, W. G. M. & van Tol, S., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 64 p. (WOt-werkdocument; no. 269)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologische evaluatie regelingen voor natuurbeheer : programma beheer en Staatsbosbeheer 2000-2006

Wiertz, J., Dirkx, G. H. P., Melman, T. C. P., Reijnen, M. J. S. M., Schotman, A. G. M., van Wijk, M. N. & Willemen, J. P. M., 2007, Bilthoven: Milieu- en Natuurplanbureau. 328 p. (MNP-publicatie; no. nr. 500410002, 500410003)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ecologische gegevens van vogels voor Standaard Gegevensformulieren Vogelrichtlijngebieden

van Kleunen, A., Roomen, M., van den Bremer, L., Lemaire, A. J. J., Vergeer, J. W. & van Winden, E., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 163 p. (WOt-technical report; no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologische hoofdstructuur en het milieu : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

van Hinsberg, A., Noordijk, H., van Esbroek, M. L. P., van der Hoek, D. C. J. & Wiertz, J., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 28 p. (Planbureaurapporten; no. 7)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Ecologische impact Green Deals biodiversiteit: Tussenrapportage WOT-04-011-036.81

Henkens, R. J. H. G., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 43 p. (WOt-interne notitie; no. 156)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ecologische ontwikkeling binnen een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee : tussenrapportage achtste jaar na sluiting (najaar 2013)

Fey-Hofstede, F. E., Dankers, N. M. J. A., Meijboom, A., van Leeuwen, P. W., Cuperus, J., van der Weide, B. E., de Jong, M. L., Dijkman, E. M. & Cremer, J. S. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 38 p. (IMARES rapport; no. C041/15)(WOt-technical report; no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologische ontwikkeling in een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee : tussentijdse analyse van de ontwikkeling in het gesloten gebied invergelijking tot niet-gesloten gebieden, vijf jaar na sluiting

Fey-Hofstede, F. E., Dankers, N. M. J. A., Meijboom, A., van Leeuwen, P. W., Lewis, W. E., Cuperus, J., van der Weide, B. E., de Vos, L., de Jong, M. L., Dijkman, E. M. & Cremer, J. S. M., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-rapport; no. 118)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economic viewpoints on ecosystem services

Silvis, H. J. & van der Heide, C. M., 2013, Wageningen: WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR. 68 p. (WOt-rapport; no. 123)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economische inpasbaarheid van natuurbeheer bij graasdierbedrijven

Schrijver, R. A. M., Rudrum, D. P. & de Koeijer, T. J., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 78 p. (WOt-rapport; no. 80)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economische prikkels voor vergroening in de landbouw

Brouwer, F. M., Smit, A. B. & Verburg, R. W., Jul 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 92 p. (WOt-technical report; no. 37)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Ecosysteemdiensten in Nederland : Verkenning Betekenis en Perspectieven ; Achtergrondrapport bij Natuurverkenning 2011

Melman, T. C. P. & van der Heide, C. M., 2011, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 202 p. (WOt-rapport; no. 111)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecosysteemdiensten van natuur en landschap : aanpak en kennistabellen voor het opstellen van indicatoren

Henkens, R. J. H. G. & Geertsema, W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 91 p. (WOt-werkdocument; no. 351)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een analyse van reacties van mensen op landschappelijke veranderingen

van den Berg, A. E., van Winsum-Westra, M. & van der jagt, S., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 28)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een andere kijk op groen : beleving van natuur en landschap in Nederland door allochtonen en jongeren

Buijs, A. E., Langers, F. & de Vries, S., 2006, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 130 p. (WOt-rapport; no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een beoordelingslijst voor de complexiteit van modellen en bestanden

van Voorn, G. A. K., Walvoort, D. J. J., Knotters, M., Bogaart, P. W., Houweling, H. & Janssen, P. H. M., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een blik op monitoring van de natuurlijke leefomgeving

Knotters, M., 2008, Wageningen: Wageningen UR, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 129 p. (WOt-studie; no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een brug over de kloof: het Natuurplanbureau en de relatie tussen kennis en beleid

Turnhout, E., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 80 p. (Reeks 'Planbureau, werk in uitvoering'; no. werkdocument 2003/32)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Eén plus één is drie : integratie van bestuurskundige kennis in verkenningen

Verburg, R. W., Houweling, H. & de Wit, A. J. F., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 8 p. (WOt-paper; no. 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een veldleeuwerik zingt niet voor niets! : schatting van kosten van maatregelen voor akkervogels in de context van een veranderend gemeenschappelijk landbouwbeleid

Bos, J. F. F. P., Sierdsma, H., Schekkerman, H. & Scharenburg, C. W. M., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 242 p. (WOt-rapport ; no. 107)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van eilandvarianten in de Noordzee op de ecologie van strand en duin

Sanders, M. E., Slim, P. A., van Dobben, H. F., Wegman, R. M. A. & Schouwenberg, E. P. A. G., 2004, Wageningen: Alterra. 100 p. (Alterra-rapport; no. 1092)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectiviteit van agrarisch natuurbeheer voor weidevogels : literatuuronderzoek

Sanders, M. E., Pouwels, R., Baveco, H., Blankena, A. & Reijnen, M. J. S. M., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 54 p. (Planbureaurapporten / Natuurplanbureau; no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectiviteit van het natuur- en milieu-educatiebeleid

Sollart, K. M., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 167 p. (Planbureaurapporten; no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effect maatregelen reconstructie zandgebieden : pilotgemeente Gemert-Bakel

Meulenkamp, W. J. H. & Gies, T. J. A., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 299)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effects of land use on forest ecosystem services. Literature review of physical effects

Arets, E. J. M. M. & Verwer, C. C., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 34)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effect van kleine landschapselementen en buitenlandse natuur op het duurzaam voorkomen van soorten in de provincie Limburg: Doorrekening met het MNP

Wamelink, W., van Adrichem, M., Meeuwsen, H., Frissel, J., Woltjer, I., de Knegt, B. & Pouwels, R., Nov 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 59 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2912)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access