Research Output

Filter
Report
Report

Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet: versie 2.1

van Dijk, T. A., Driessen, J. J. M., Ehlert, P. A. I., Hotsma, P. H., Montforts, M. H. M. M., Plessius, S. F. & Oenema, O., 2009, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-werkdocument; no. 167)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest, versie 1.0

Velthof, G. L., Bussink, W., van Dijk, W., Groenendijk, P., Huijsmans, J. F. M., van Pul, W. A. J., Schroder, J. J., Vellinga, T. V. & Oenema, O., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-rapport ; no. 120)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Protocol voor monitoring landelijke mestmarkt onder een stelsel van gebruiksnormen

Luesink, H. H., de Bode, M. J. C., Groot Koerkamp, P. W. G., Klinker, H., Verkerk, H. A. C. & Oenema, O., 2006, Wageningen: Wageningen UR. 52 p. (WOt-werkdocument ; no. 37)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Protocol voor monitoring landelijke mestmarkt onder een stelsel van gebruiksnormen : Versie 2009

van den Born, G. J., Luesink, H. H., Verkerk, H. A. C., Mulder, H. J., Bosma, J. N., de Bode, M. J. C. & Oenema, O., 2009, Wageningen: Wageningen UR. 52 p. (WOt-werkdocument ; no. 166)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Provinciaal instrumentarium voor groenrealisatie

Vreke, J., van Dam, R. I. & Kistenkas, F. H., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 80 p. (WOt-rapport; no. 15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Provinciale sturing op verbinding Natuur en Economie: Tussenrapportage WOT-04-010-036.78

Fontein, R. J., Kuindersma, W. & van der Heide, C. M., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 44 p. (WOt-interne notitie; no. 173)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Publicatiebeleid WOT natuur & Milieu 2014 en verder (versie 2.0)

Hinssen, P. J. W. & ten Cate, B., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 78)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Publicatiebeleid WOT Natuur & Milieu – versie 1.0

Hinssen, P. J. W. & ten Cate, B., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Publieksenquête draagvlak voor natuur. Tussenrapportage WOT-04-010-036.20

de Boer, T. A., de Blaeij, A. T. & Elands, B. H. M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 49)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Quality of models for policy support

Houweling, H., van Voorn, G. A. K., van der Giessen, A. & Wiertz, J., 2015, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu). 4 p. (WOt-paper; no. 38)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Quick responsfunctie 2009 : verslag van werkzaamheden

Dirkx, G. H. P., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 62 p. (WOt-werkdocument; no. 184)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Quick responsfunctie 2010. Verslag van de werkzaamheden

Dirkx, G. H. P., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Quick Scan beleidswijzigingen EHS; een indicatie van de effecten op soorten en ecosystemen van enkele wijzigingen in het rijksbeleid ten aanzien van de ecologische hoofdstructuur

van Oostenbrugge, R., Janssen, J. A. M., Reijnen, R. & Vos, C. C., 2003, Wageningen: Alterra. 45 p. (Alterra-rapport; no. 657)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Quick scan gebruik catalogus groenblauwe diensten

Dirkx, G. H. P. & van den Bosch, F. J. P., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 25 p. (WOt-werkdocument ; no. 127)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Quick scan kosteneffectiviteitanalyse aquatische natuur

Linderhof, V. G. M. & Leneman, H., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu). 54 p. (WOt-werkdocument; no. 211)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access
Open Access
Open Access

Quick-scan vertoring fauna door laagvliegen

van der Grift, E. A., Foppen, R., Loos, W. B., de Molenaar, J. G., Oomen, D., Reijnen, M. J. S. M., Sierdsema, H. & Wegman, R. M. A., 2008, Wageningen: Alterra. 134 p. (Alterra-rapport; no. 1725)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Raming van de budgetten voor natuur op langere termijn : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Gaaff, A., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 283)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Randlengte en ruimtelijke samenhang van natuur in de Ecologische Hoofdstructuur : een eerste verkenning

Reijnen, M. J. S. M., Loonen, W., Pouwels, R. & Lammers, G. W., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 41 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2004/07)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
Open Access
Open Access

Rechtsontwikkelingen landschapsbeleid: landschapsrecht in wording

Kistenkas, F. H. & Nieuwenhuizen, W., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 46 p. (WOt-werkdocument; no. 280)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Recht versus beleid : rechtsontwikkelingen landschapsbeleid

Kistenkas, F. H. & Nieuwenhuizen, W., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-paper; no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Recreatie: kennis- en datavoorziening voor MNP-producten : discussienota

Sollart, K. M., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 37 p. (WOt-werkdocument; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Recreatie en groen in en om de stad : achtergronddocument bij Natuurbalans 2006

Goossen, C. M. & Langers, F., 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 25 p. (WOt-werkdocument; no. 32)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Recreatief gebruik van water : achtergronddocument bij Natuurbalans 2008

Vreke, J., van der Wulp, N. Y., Donders, J. L. M., Goossen, C. M., de Vries, S., de Boer, T. A. & Henkens, R. J. H. G., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 57 p. (WOt-werkdocument; no. 123)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Recreatiemodel AVANAR 2.0 nader beschreven en toegelicht : achtergronddocumentatie voor Status A

de Vries, S. & Staritsky, I., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-technical report; no. 80)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Recreatiemodule in Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN): bepaling van de recreatiekosten

de Blaeij, A. T., Michels, R., Verburg, R. W. & Hennen, W. H. G. J., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 50 p. ( WOt-technical report; no. 58)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rekenmodel LULUCF voor het Nationaal Systeem broeikasgasemissies: Versie submissie 2015 - concept

Arets, E. J. M. M., Hengeveld, G., Clerkx, A. P. P. M. & van den Wyngaert, I. J. J., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 30 p. (WOt-interne notitie; no. 123)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rekenregels rundvee voor de Landbouwtelling : verantwoording van het gebruik van het Identificatie & Registratiesysteem

van Os, J., Bartholomeus, M. G. T. M., Jeurissen, L. J. J. & van Reenen, C. G., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-technical report; no. 91)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Relatie recreatie en natuur : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009

Fontein, R. J., de Boer, T. A., Breman, B. C., Goossen, C. M., Henkens, R. J. H. G., Luttik, J. & de Vries, S., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 63 p. (WOt-werkdocument; no. 160)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Relaties tussen recreanten, ondernemers en landschap

Goossen, C. M., Langers, F. & de Boer, T. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-werkdocument; no. 329)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Relatie tussen bodem, atmosfeer en vegetatie in het Landelijk Meetnet Flora (LMF)

van Dobben, H. F. & Wegman, R. M. A., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 54 p. (WOt-werkdocument; no. 111)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rendeert natuurcompensatie?

Gaaff, A. & Vader, J., 2005, Den Haag: LEI. 49 p. (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Reparatie Hydrologie voor STONE 2.1. : beschrijving reparatie-acties, analyse resultaten en beoordeling plausibiliteit

van Bakel, P. J. T., Kroon, T., Kroes, J. G., Hoogewoud, J., Pastoors, R., Massop, H. T. L. & Walvoort, D. J. J., 2007, Wageningen: Alterra. 76 p. (WOt-werkdocument; no. 81)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Richtingen voor richtlijnen; interacties tussen Nederland en de Europese Commissie in de implementatie van Europese milieurichtlijnen

Neven, M. G. G., Turnhout, E., Bogaardt, M. J., Kistenkas, F. H. & van der Zouwen, M. W., 2006, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 114 p. (WOt-rapport; no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Risicoanalyse. WOT Natuur & Milieu 2015

Hinssen, P. J. W., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 113)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Risicobeoordeling van contaminanten in afval- en reststoffen bestemd voor gebruik als covergistingsmateriaal

Ehlert, P. A. I., van Wijnen, H. J., Struijs, J., van Dijk, T. A., van Schöll, L. & de Poorter, L. R. M., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 158 p. (WOt-technical report; no. 70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Risicobeoordeling van contaminanten in afval- en reststoffen bestemd voor gebruik als covergistingsmateriaal

Ehlert, P. A. I., van Wijnen, H. J., Struijs, J., van Dijk, T. A., van Schöll, L. & de Poorter, L. R. M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 168 p. (WOt-werkdocument; no. 333)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtegebruik op de Noordzee en de trends tot 2040 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

van der Wal, J. T. & Wiersinga, W. A., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-werkdocument ; no. 262)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtelijke condities voor VHR-soorten

Pouwels, R., Reijnen, M. J. S. M., van Adrichem, M. H. C. & Kuipers, H., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 42 p. (WOt-werkdocument; no. 57)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtelijke verdeling ammoniakemissies van beweiden en van aanwenden van mest uit de landbouw

Luesink, H. H., Schouten, A. D., Blokland, P. W. & Hoogeveen, M. W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 42 p. (WOt-werkdocument; no. 298)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access