Research Output

Filter
Report
Report

Onderbouwend onderzoek voor de Natuurplanbureau-functie van het MNP : vraagarticulatie 2005

Houweling, H., Dirkx, G. H. P., de Koeijer, T. J., Ligthart, S. S. H. & Wiertz, J., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 39 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2004/01)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Onderbouwing locaties en additionele maatregelen ten behoeve van Natuurbeleid Gelderland

Verweij, P. J. F. M., Frissel, J. Y., Jochem, R. & Pouwels, R., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 77 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2847)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ons Europaplein : ontwerp voor een nieuw Europaplein in Renkum

Kersten, I. C., Noordhuizen, J., Duineveld, M., Pellis, A. & ten Cate, B., 2010, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 80 p. (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel; no. 272)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkelen met kwaliteit : een verkenning van evaluatiecriteria

Gerritsen, A. L., Kruit, J. & Kuindersma, W., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 48 p. (WOt-werkdocument; no. 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkelen met kwaliteit : indicatoren voor culturele vernieuwing en architectonische vormgeving

Kruit, J., Brinkhuijsen, M. & van Blerck, H., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 50 p. (WOt-werkdocument; no. 117)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Ontwikkeling en beheer van SMART2-SUM : ontwikkelings- en beheersplan en versiebeheerprotocol

Mol-Dijkstra, J. P., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 50 p. (WOt-werkdocument; no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling grondgebruik en – bezit. Herijking EHS. Tussenrapportage WOT-04-011-036.44

van Os, J., Schrijver, R. A. M. & Broekmeyer, M. E. A., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 91)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkeling grondgebruik- en bezit herijkte EHS. Tussenrapportage WOT-04-011-036.24

van Os, J., Broekmeyer, M. E. A., Gies, T. J. A., Nieuwenhuizen, W., Schrijver, R. A. M. & Naeff, H. S. D., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 68)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkeling instrumentarium bijdr. Functiecomb. Buiten NNN aan Natura-2000 doelen: Tussenrapportage WOT-04-011-036.77

Melman, T. C. P., Schotman, A. G. M., Broekmeyer, M. E. A., Jochem, R. & Clement, J., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 82 p. (WOt-interne notitie; no. 157)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2013

Fey-Hofstede, F. E., Dankers, N. M. J. A., Meijboom, A., van Leeuwen, P. W., Jong, M., Dijkman, E. M. & Cremer, J. S. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, IMARES. 83 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C159/14)(WOt-technical report; no. 20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2014

Fey-Hofstede, F. E., Dankers, N. M. J. A., Meijboom, A., Sonneveld, C., Verdaat, J. P., Bakker, A. G., Dijkman, E. M. & Cremer, J. S. M., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 72 p. (WOt-technical report; no. 57)(Rapport / IMARES; no. C164/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Oorzaken van verschillen in grondprijzen : een hedonische prijsanalyse van de agrarische grondmarkt

Cotteleer, G., Luijt, J., Kuhlman, J. W. & Gardebroek, C., 2007, Wageningen: Wageningen UR. 84 p. (WOt-rapport ; no. 41)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Openheid van het landschap : berekeningen met het model ViewScape

Meeuwsen, H. A. M. & Jochem, R., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 89 p. (WOt-technical report; no. 44)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Openheid van het landschap : berekeningen met het model ViewScape

Meeuwsen, H. A. M. & Jochem, R., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-werkdocument; no. 281)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Opname van struviet als categorie in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet: advies

Ehlert, P. A. I., van Dijk, T. A. & Oenema, O., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 92 p. (WOt-technical report; no. 69)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Opname van struviet als categorie in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet : advies

Ehlert, P. A. I., van Dijk, T. A. & Oenema, O., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 98 p. (WOt-werkdocument; no. 332)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Optimalisatie Ecologische Hoofdstructuur; ruimte, milieu en watercondities voor duurzaam behoud van biodiversiteit

Lammers, G. W., van Hinsberg, A., Loonen, W., Reijnen, M. J. S. M. & Sanders, M. E., 2005, Bilthoven: MNP. 94 p. (Rapport / MNP; no. 408768003)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Optimalisatie Monitor Kleine Landschapselementen (MKLE) 2004; onderzoek naar het gebruik van luchtfoto's, veldcomputers, inventarisatie van cultuurhistorische en aardkundige elementen, aanvullende waarde voor Steekproef Landschap en opschaling van elementen naar landschapskwaliteit

Oosterbaan, A., van den Berg, C. A., van Blitterswijk, H., Dijkstra, H. & Griffioen, A. J., 2005, Wageningen: Alterra. 33 p. (Alterra-rapport; no. 1148)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Optimalisatie samenhang ecologische hoofdstructuur : ruimtecondities voor duurzaam behoud biodiversiteit diersoorten

Reijnen, M. J. S. M., Kuipers, H. & Pouwels, R., 2007, Wageningen: Alterra. 49 p. (Alterra-rapport; no. 1296)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Options for increasing nutrient use efficiency in Dutch dairy and arable farming towards 2030 : an exploration of cost-effective measures at farm and regional levels

van den Broek, J. A., van Hofwegen, G., Beekman, M. & Woittiez, M., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-rapport; no. 55)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over ecosysteemdiensten : een afbakening

Veeneklaas, F. R., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Overzichtsstudie naar ontwikkeling burgerinitiatieven: Tussenrapportage WOT-04-010-036.74

Vullings, L. A. E., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 54 p. (WOt-interne notitie; no. 152)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Parknatuur : over de kijkrichtingen beleefbare natuur en inpasbare natuur

de Haas, W., Aalbers, C. B. E. M., Kruit, J., Arnouts, R. C. M. & Kempenaar, J., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 24 p. (WOt-werkdocument; no. 296)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

PEARL model for pesticide behaviour and emissions in soil-plant systems

van den Berg, F., Tiktak, A., Boesten, J. J. T. I. & van der Linden, A. M. A., Feb 2016, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. 134 p. (WOt-technical report; no. 61)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Perspectief GLB voor verduurzaming landbouw: Tussenrapportage WOT-04-010-036.18

Grashof-Bokdam, C. J., van Doorn, A. M. & Bos, J. F. F. P., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; vol. WOt-interne notitie, no. 63)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Perspective on the future of nature in Europe : impacts and combinations

Prins, A. G., Pouwels, R., Clement, J., Hendriks, M., de Knegt, B., Petz, K., Beusen, A., Farjon, H., van Hinsberg, A., Janse, J., Knol, O., van Puijenbroek, P., Schelhaas, M. J. & van Tol, S., 2017, The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. 117 p. (PBL publication; no. 1784)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Perspectives on the future of nature in Europe: storylines and visualisations : background report

Dammers, E., Ludwig, K., van Puijenbroek, P., Tisma, A., van Tol, S., Vonk, M., Bouwma, I., Farjon, H., Gerritsen, A., Pedroli, B., van der Sluis, T., Hartman, M., Prins, A. G., Smorenburg, I., van Zeijts, H., Vader, J., Frissel, J. & de Knegt, B., 2017, Den Haag: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. 146 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Ports and nature, striking a new balance

Schotman, A. G. M., Ottburg, F. G. W. A., Schippers, P., Slim, P. A., Jochem, R., Snep, R. P. H., Stumpel, A. H. P. & Dankers, N. M. J. A., Sep 2007, The Hague: Provincie Zuid-Holland. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2016

IJsseldijk, L. L., Kik, M. J. L., Solé, L. & Gröne, A., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 41 p. (WOt-technical report; no. 96)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2017: biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken

IJsseldijk, L. L., Kik, M. J. L. & Gröne, A., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 49 p. (WOt-technical report; no. 116)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Potenties van de Hotspotmonitor om de graadmeter Landschap te verfijnen

Langers, F., Buijs, A. E., de Vries, S., van Hinsberg, A., van Kampen, P., van Marwijk, R. B. M., Sijtsma, F. J. & van Tol, S., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 100 p. ( WOt-werkdocument ; no. 321)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Present readiness of, and white spots in the Dutch national system for greenhouse gas reporting of the land use, land-use change and forestry sector (LULUCF)

Nabuurs, G. J., Daamen, W. P., Dirkse, G. M., Paasman, J., Kuikman, P. J. & Verhagen, A., 2003, Wageningen: Alterra. 95 p. (Alterra-rapport; no. 774)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Prijs hoger dan de waarde van landbouwgrond. Onderzoek naar dynamiek van de agrarische grondmarkt

Farjon, J. M. J., Silvis, H. J., Voskuilen, M. J., Agricola, H. J., Vader, J. & Kuiper, R., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Prioritaire gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur voor behoud doelsoorten vlinders en vogels

Pouwels, R., Kuipers, H., van Swaay, C. A. M. & Foppen, R. P. B., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-werkdocument; no. 314)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Profiel deelnemers agrarisch natuurbeheer

Voskuilen, M. J. & de Koeijer, T. J., 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 48 p. (WOt-rapport; no. 27)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Programmatische aanpak stikstof : doelstelling, maatregelen en mogelijke effectiviteit

Broekmeyer, M. E. A., Sanders, M. E. & Huiskes, H. P. J., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 37 p. (WOt-werkdocument ; no. 312)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Projectverslagen 2003 : programma 394-Natuurplanbureaufunctie

Eimers, J. W., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 137 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2004/04)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Projectverslagen 2004 : programma 394 - natuurplanbureaufunctie

Eimers, J. W., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 103 p. (WOt-werkdocument; no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Protocol beoordeling Meststoffenwet

Commissie Deskundigen Meststoffenwet, 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 72 p. (WOt-werkdocument; no. 335)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet: versie 3.2

Commissie Deskundigen Meststoffenwet, 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 70 p. (WOt-technical report; no. 71)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet : versie 1.1

van Dijk, T. A., Driessen, J. J. M., Ehlert, P. A. I., Hotsma, P. H., Montforts, M. H. M. M., Plessius, S. F. & Oenema, O., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 48 p. (WOt-werkdocument; no. 85)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access