Research Output

Filter
Report
Report

Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid

Brouwer, F. M. & Dirkx, G. H. P., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 114 p. (WOt-studie; no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuur en landschap van rijk naar provincie : delegatie door Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

Slangen, L. H. G., Polman, N. B. P. & Jongeneel, R., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 92 p. (WOt-rapport; no. 67)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuur en landschap voor mensen : achtergronddocument bij Natuurbalans 2007

Vreke, J., Donders, J. L. M., Elands, B. H. M., Goossen, C. M., Langers, F., de Niet, R. & de Vries, S., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 72 p. (WOt-werkdocument; no. 80)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuur en mens : achtergronddocument bij Natuurbalans 2006

Sollart, K. M., de Niet, R. & Overbeek, M. M. M., 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 64 p. (WOt-werkdocument; no. 46)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuur en recreatie in de Loonse en Drunense Duinen: het beste van twee werelden?

Dirkx, G. H. P., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuur en windenergie op land

Schotman, A. G. M., Hammers, M., Verboom, B., Broekmeyer, M. E. A. & Nieuwenhuizen, W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 46)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuurgebieden in Europa: bescherming en financiering

van Apeldoorn, R. C., Bouwma, I. M., van Doorn, A. M., Naeff, H. S. D., Hoefs, R. M. A., Elbersen, B. S. & van Rooij, B. J. R., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 64 p. (WOt-werkdocument; no. 196)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Natuur in beleidsprocessen

van den Bosch, F. J. P., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-studie; no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurinclusief ondernemen: Van koplopers naar mainstreaming?

Smits, M. J. W., van der Heide, C. M., Dagevos, H., Selnes, T. & Goossen, C. M., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 78 p. (WOt-technical report; no. 63)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuur in handen van burgers? : kansen voor beleefbare en benutbare natuur

de Haas, W. & Aalbers, C. B. E. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 12 p. (WOt-paper; no. 28)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuur in Nederland: recreatie en biodiversiteit in balans

Elands, B. H. M., van Marwijk, R. B. M., Jochem, R., Pouwels, R. & de Boer, T. A., 2005, Wageningen: Alterra. 96 p. (Alterra-rapport; no. 1220)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Natuur in provinciale coalitieakkoorden

Kuindersma, W., Boonstra, F. G. & Kamphorst, D. A., Dec 2015, WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR. 8 p. (WOt-paper; no. 43)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuur inzetten voor duurzaamheid. Een essay als bijdrage aan de nieuwe natuurvisie van de Rijskoverheid

Opdam, P. F. M., Vos, C. C., Luttik, J. & Westerink, J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 77)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuurkwaliteit van het agrarisch gebied

de Knegt, B., Clement, J., Goedhart, P. W., Sierdsema, H., van Swaay, C. A. M. & Wiersma, P., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 131 p. (WOt-werkdocument; no. 221)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurlijk Kapitaal : Toestand, trends en perspectief

Dirkx, G. H. P., 2014, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 122 p. (PBL-publicatienummer; no. 1480)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurplangenerator maken van natuurscenario's voor Nederland : gebruikershandleiding (versie 1.0)

van Eupen, M., Nieuwenhuizen, W., Farjon, J. M. J. & Hilferink, M., 2002, Wageningen: Alterra. 59 p. (Werkdocument / Natuurplanbureau)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurplangenerator maken van natuurscenario's voor Nederland : Gevoeligheidsanalyse MCA-criteria en allocatiefactoren aan de hand van een casestudie

van Eupen, M., Nieuwenhuizen, W., Farjon, J. M. J. & Hilferink, M., 2002, Wageningen: Alterra. 42 p. (Werkdocument / Natuurplanbureau)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurrapportage Zeeland 2019

Boddeke, P., Boudewijn, T., van Helsdingen, A., Lensink, R., Röell, I. (ed.), Roelofsen, H., Sanders, M., Schütt, J., Wamelink, W., van der Zee, F. (ed.) & Soomers, H. (ed.), 2019, Middelburg: Provincie Zeeland. 153 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap

van Oostenbrugge, R., van Egmond, P., Dammers, E., van Hinsberg, A., Melman, T. C. P., Vader, J., Wiersinga, W. A., van der Bilt, W., Bredenoord, H., van Gaalen, F., Nijhuis, L., van Puijenbroek, P., Tekelenburg, T., Wortelboer, R., Dirkx, G. H. P., Groenendijk, F. C., Jorritsma, I. T. M., de Knegt, B., Sijtsma, F. & Dijkman, W., 2012, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 138 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurverkenning twee jaar later : over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040

Vader, J. & Bogaardt, M. J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 61 p. (WOt-technical report; no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurwaarde 2.0 land : graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen

Reijnen, M. J. S. M., van Hinsberg, A., van Esbroek, M. L. P., de Knegt, B., Pouwels, R., van Tol, S. & Wiertz, J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 116 p. (WOt-rapport ; no. 110)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurwaardegraadmeter: Tussenrapportage WOT-04-010-034.25

van der Greft-van Rossum, J. G. M., Jochem, R. & Frissel, J. Y., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 132 p. (WOt-interne notitie; no. 140)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuurwetgeving en het omgevingsrecht: Achtergronddocument bij Balans van de Leefomgeving 2014

Broekmeyer, M. E. A. & Sanders, M. E., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. 48 p. (WOt-technical report ; vol. WOt-technical report, no. 65)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nederland is groener dan kaarten laten zien : mogelijkheden om 'groen' beter te inventariseren en monitoren met de automatische classificatie van digitale luchtfoto's

Kramer, H., Oldengarm, J. & Roupioz, L. F. S., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 50 p. (WOt-werkdocument ; no. 216)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nederland op slot door Natura 2000: de discussie ontrafeld

Arnouts, R. C. M. & Kistenkas, F. H., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 31 p. (WOt-werkdocument; no. 236)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Neerschaling van de freatische grondwaterstand uit modelresultaten en de Gt-kaart; methodiek en eerste resultaten

Hoogland, T. & Runhaar, J., 2006, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 38 p. (WOt-rapport ; no. 26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Neo-liberal transitions in nature policies in the Netherlands

Kamphorst, D. A. & Coninx, I., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 14 p. (WOt-paper; no. 46)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nitraatuitspoeling in duinzand en lössgrond

Velthof, G. L. & Fraters, B., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-rapport; no. 54)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Notitie over aflezingen van individueel gemerkte Scholeksters in de Waddenzee tot en met het seizoen 2006/2007

WOT Natuur & Milieu, Oosterbeek, K. H. & Ens, B. J., 2007, Beek-Ubbergen: Sovon. 14 p. (SOVON-notitie; no. 07/110)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Notitie Raakvlakken zorg en groen : hoe natuur- en landschap(sbeleid) kan bijdragen aan het realiseren van doelen op het gebied van zorg en werk

van den Bosch, F. J. P. & Heutinck, L. B. M., 2010, Wageningen: Alterra. 25 p. (Alterra-rapport; no. 2035)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nut en risico’s van covergisting : syntheserapport

Oenema, O., Velthof, G. L. & Commissie Deskundigen Meststoffenwet, 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 144 p. (WOt-technical report; no. 32)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

NVK Doorwerking. Tussenrapportage WOT-04-011-034.03

Vader, J. & Bogaard, M., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 58)

Research output: Book/ReportReportProfessional

NVK- Kosten en uitgaven Europese natuur deel 1: data analyse. Tussenrapportage WOT-04-011-034.16

Verburg, R. W., Michels, R. & Kuhlman, J. W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 102)

Research output: Book/ReportReportProfessional

NVK MetaNatuurplanner. Tussenrapportage WOT-04-011-034.04

de Knegt, B., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

NVK Modellering: Tussenrapportage WOT-04-011-034.21

Verburg, R. W., Puister-Jansen, L. F., Michels, R. & Hennen, W. H. G. J., 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 65 p. (WOt-interne notitie; no. 124)

Research output: Book/ReportReportProfessional

NVK Modellering: Tussenrapportage WOT-04-011-034

Verburg, R. W., Hennen, W. H. G. J., Puister-Jansen, L. F., Michels, R. & van Duijvendijk, K., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 115 p. (WOt-interne notitie; no. 145)

Research output: Book/ReportReportProfessional

NVK-N2000 pathways. Tussenrapportage WOT-04-011-034.12

Bouwma, I. M., Kamphorst, D. A., Wegman, R. M. A., Donders, J. L. M., Walter-Jones, L. M. & Frissel, J. Y., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 92)

Research output: Book/ReportReportProfessional

NVK Recereatiekosten. Tussenrapportage WOT-04-011-034.05

Reinhard, A. J., Michels, R. & de Blaeij, A. T., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 61)

Research output: Book/ReportReportProfessional

NVK Toestand en Trends: Tussenrapportage WOT-04-011-034.59

Pouwels, R., 2019, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 256)

Research output: Book/ReportReportProfessional

NVK Toestand en Trends (2019): Tussenrapportage WOT-04-011-034.59

Pouwels, R., 2019, (Wot-interne notitie; no. 256)

Research output: Book/ReportReportProfessional

NVK Waarden en discoursen: Tussenrapportage WOT-04-011-034.22

Buijs, A. E. & Langers, F., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-interne notitie; no. 129)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Omgaan met digitale nationale beleidskaarten

Vullings, L. A. E., Blok, C., Vonk, G. A., van Heusden, M., Huisman, A., van Linge, J. M., Keijzer, S., Oldengarm, J. & Bulens, J. D., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-werkdocument; no. 141)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Omgevingsscenario’s in de Natuurverkenning 2010-2040 : achtergronddocument

Vader, J. & Dammers, E., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 53 p. ( WOt-werkdocument ; no. 356)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderbouwend onderzoek voor de natuurplanbureau-functie van het MNP : thema's en onderzoeksvragen 2006

WOT Natuur & Milieu, 2005, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 78 p. (WOt-werkdocument; no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access