Research Output

Filter
Report
Report

MNP 4.0 proefdraaien

Pouwels, R., Wamelink, G. W. W., Jochem, R., van Adrichem, M. H. C., Meeuwsen, H. A. M. & de Knegt, B., 2016, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 20 p. (WOt-interne notitie; no. 127)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Mobiliteit en effecten op natuur

Kirsten, U., Reijnen, M. J. S. M., Vreke, J. & Henkens, R. J. H. G., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 41 p. (Werkdocument / Planbureau Werk in uitvoering; no. 2003/10)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
Open Access

Model instruments for marine biodiversity policy : a quick scan

Klok, T. C., Hille Ris Lambers, R., de Vries, P., Tamis, J. E. & Wijsman, J. W. M., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 73 p. (WOt-werkdocument ; no. 148)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Modellen voor de graadmeters landschap, beleving en recreatie; kennismodel effecten landschap kwaliteit KELK; monotoring schaal; belevingsGIS

Roos-Klein Lankhorst, J., de Vries, S., van Lith-Kranendonk, J., Dijkstra, H. & Farjon, J. M. J., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 123 p. (Planbureaurapporten; no. 20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Modellering agrarisch gebied. Tussenrapportage WOT-04-011-036.33

de Knegt, B., Sierdsema, H., Kamplicher, C., Huiskens, C. & Wamelink, G. W. W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 67)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Modellering agrarisch gebied. Tussenrapportage WOT-04-011-036.49

de Knegt, B., Jochem, R., Pouwels, R., Huiskens, H. P. J. & Sierdsema, H., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 99)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Modellering landschapsbeleving: Tussenrapportage WOT-04-011-036.79

de Vries, S., Nieuwenhuizen, W., van Och, R. A. F., Farjon, J. M. J. & van Vliet, A. J. H., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 42 p. (WOt-interne notitie; no. 147)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Modellering landschapsbeleving. Tussenrapportage WOT-04-011-036.31

Nieuwenhuizen, W., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 57)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Modellering landschapsbeleving. Tussenrapportage WOT-04-011-036.47

de Vries, S. & Nieuwenhuizen, W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 103)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Modellering van verandering van grondgebruik en bosbouw in een algemeen evenwichtsmodel

Woltjer, G. B., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Modellering van vleesconsumptie en productie in een algemeen evenwichtsmodel

Woltjer, G. B., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Modelling global livestock diversity : a fuzzy cognitive mapping approach

Buiteveld, J., Hiemstra, S. J. & ten Brink, B., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 41 p. (WOt-werkdocument; no. 254)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Modelling of intensive and extensive farming in CLUE

Temme, A. J. A. M. & Verburg, P. H., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 80 p. (WOt-werkdocument; no. 187)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Modelling the performance of road mitigation strategies: Population effects of permeability for wildlife

Seiler, A., Klein, J., Chapron, G., van der Grift, E. A. & Schippers, P., Oct 2016, 46 p. (SAFEROAD Technical report; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Moet het eenvoudiger? : een essay over de complexiteit van milieubeleid

Oenema, O. & van der Kolk, J. W. H., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 27 p. (WOt-werkdocument; no. 124)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mogelijkheden voor het inbrengen van informatieuit de ‘KRW-database’ in de ‘KE-database’

Leneman, H., Linderhof, V. G. M. & Michels, R., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu). 70 p. (WOt-werkdocument; no. 212)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Monitor Bruinvis: Tussenrapportage WOT-04-009-045

Geelhoed, S. C. V., IJsseldijk, L. L., Sole, L. & Gröne, A., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 16 p. (WOt-interne notitie; no. 166)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoring beleidsvernieuwing natuur: Tussenrapportage WOT-04-010-036.50

Kuindersma, W., Fontein, R. J., van Doorn, A. M., van Duinhoven, G., Kamphorst, D. A. & Nieuwenhuizen, W., 2015, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 94 p. (WOt-interne notitie; no. 133)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoring en evaluatie agenda vitaal platteland : inventarisatie aanbod monitoringsystemen

Dijkstra, H., 2005, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 38 p. (WOt-werkdocument; no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring en evaluatie agenda vitaal platteland : tussenrapportage over activiteiten 2004

Kooistra, L., Dijkstra, H., Dessing, E. G. M. & Beers, S., 2004, Wageningen / Ede: Alterra / NPB / EC-LNV. 67 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2004/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring gesloten voermest kringlopen : achtergronddocument bij 'Kwalitatieve monitorsysteeminnovaties verduurzaming landbouw'

Bos, E. J. & Borgstein, M. H., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-werkdocument; no. 199)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring Integraal duurzame stallen. Achtergronddocument bij ‘Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaming landbouw’

van der Wielen, P., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 72 p. (WOt-werkdocument; no. 201)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring landschap : gebruik van steekproeven en landsdekkende bestanden

Koomen, A. J. M., Nieuwenhuizen, W., Roos-Klein Lankhorst, J., Brus, D. J. & Vereijken, P. F. G., 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-werkdocument; no. 41)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring Natuurdoelen : achtergronden bij de Natuurbalans 2005

Sanders, M. E., Mücher, C. A. & Haveman, R., 2007, Bilthoven: MNP. 135 p. (Rapport / Milieu- en Natuurplanbureau; no. 408763008/2007)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring recreatiegedrag van Nederlanders in landelijke gebieden : jaar 2006/2007

Goossen, C. M., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 113 p. (WOt-werkdocument ; no. 146)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoringsgegevens voor het natuurbeheer anno 2005 : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer: achtergrondrapport 1

de Knegt, B., Bredenoord, H. W. B., Wiertz, J. & Sanders, M. E., 2006, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 134 p. (WOt-werkdocument; no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring van gewone en grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee 2002-2012

Brasseur, S. M. J. M., Cremer, J. S. M., Dijkman, E. M. & Verdaat, J. P., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 31 p. (WOt-werkdocument; no. 352)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Motieven van actoren voor verdere verduurzaming in de houtketens

Hendriks, C. M. A., Kamphorst, D. A. & Schrijver, R. A. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. 34 p. (WOt-technical report; no. 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

MOVE : MOdel for terrestrial VEgetation version 4.0

van Adrichem, M. H. C., Wortelboer, F. G. & Wamelink, G. W. W., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 182 p. (WOt-werkdocument; no. 153)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Naar een dorpshart voor Spijk : een levend dorp met een rijke geschiedenis

Kruit, J., ten Cate, B. & Beljaars, D. N. M., 2014, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 60 p. (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel; no. 302)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Naar een kennisagenda voor vermaatschappelijking van natuur: achtergrondstudie

Bredenoord, H., van Broekhoven, S., Dirkx, J., van Doren, D., Folkert, R., Kunseler, E., Vugteveen, P. & Westerink, J., 2 Jul 2018, Den Haag: PBL Planbureau voor de Leefomgeving. 57 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Nadere beschouwing van stalbalansen en gasvormige stikstofverliezen uit de intensieve veehouderij

Groenestein, C. M., van Bruggen, C., Hoeksma, P., Jongbloed, A. W. & Velthof, G. L., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 64 p. (WOt-rapport; no. 60)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nationale parken in transitie : governance-implicaties van een veranderend beleidskader

Pleijte, M., During, R. & Michels, R., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 78 p. (WOt-technical report; no. 87)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Natura 2000: doorvoeren verbeteringen in informatievoorziening VR en HR rapportage: Tussenrapportage WOT-04-009-034.04

Bijlsma, R. J., Weeda, E. J. & Schmidt, A. M., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 38 p. (WOt-interne notitie; no. 162)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natura 2000 Benchmark : a comparative analysis of the discussion on Natura 2000 management issues

Bouwma, I. M., Kamphorst, D. A., Beunen, R. & van Apeldoorn, R. C., 2008, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 91 p. (WOt-rapport; no. 90)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natura 2000 Habitatrichtlijnrapportage. Tussenrapportage WOT-04-009-035.04

Cremer, J. S. M., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 94)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuur, landschap en actoren : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

Vonk, M., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 148 p. (Planbureaurapporten; no. 13)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Natuur, landschap en het landelijk gebied : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009

Verburg, R. W., Sanders, M. E., Dirkx, G. H. P., de Knegt, B. & Kuhlman, T., 2009, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 59 p. (WOt-werkdocument; no. 162)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuur: beleven en gebruiken : verdieping van twee kijkrichtingen uit de Natuurverkenning 2010-2040

de Haas, W., Aalbers, C. B. E. M., Kruit, J. & de Vries, E. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 71 p. (WOt-werkdocument; no. 348)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuurbalans 2008

Beck, J. P., Arts, G. H. P., Gaaff, A., Buijsman, E., Verschuren, M., de Boer, T. A., Donders, J. L. M., Gerritsen, A. L., Goossen, C. M., Henkens, R. J. H. G., Jorritsma, I. T. M., Kamphorst, D. A., Klostermann, J. E. M., Linderhof, V. G. M., Michels, R., Reinhard, A. J., Vader, J., Vos, C. C., Vreke, J., de Vries, S. & 2 others, Wolfert, H. P. & van der Wulp, N. Y., 2008, Bilthoven: Planbureau voor de Leefomgeving. 178 p. (Natuurbalans; no. 2008)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Natuurbeheer in de duinen: achtergronden bij de natuurbalans 2005

van Wijk, M. N., Sanders, M. E., de Jong, J. J. & van Veen, M. P., 2006, Bilthoven: MNP. 79 p. (Rapport; no. 408763012)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Natuurbeleid met kwaliteit : het Milieu- en Natuurplanbureau en natuurbeleidsevaluatie in de periode 1998-2006

Ligthart, S. S. H., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-werkdocument ; no. 50)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access