Research Output

Filter
Report
2011
Open Access

Modelling global livestock diversity : a fuzzy cognitive mapping approach

Buiteveld, J., Hiemstra, S. J. & ten Brink, B., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 41 p. (WOt-werkdocument; no. 254)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Natuur en recreatie in de Loonse en Drunense Duinen: het beste van twee werelden?

Dirkx, G. H. P., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nederland op slot door Natura 2000: de discussie ontrafeld

Arnouts, R. C. M. & Kistenkas, F. H., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 31 p. (WOt-werkdocument; no. 236)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Openheid van het landschap : berekeningen met het model ViewScape

Meeuwsen, H. A. M. & Jochem, R., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-werkdocument; no. 281)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Quick responsfunctie 2010. Verslag van de werkzaamheden

Dirkx, G. H. P., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Raming van de budgetten voor natuur op langere termijn : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Gaaff, A., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 283)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rechtsontwikkelingen landschapsbeleid: landschapsrecht in wording

Kistenkas, F. H. & Nieuwenhuizen, W., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 46 p. (WOt-werkdocument; no. 280)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Recht versus beleid : rechtsontwikkelingen landschapsbeleid

Kistenkas, F. H. & Nieuwenhuizen, W., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-paper; no. 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtegebruik op de Noordzee en de trends tot 2040 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

van der Wal, J. T. & Wiersinga, W. A., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-werkdocument ; no. 262)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Synthese monitoring mestmarkt 2006-2010

de Koeijer, T. J., Hoogeveen, M. W. & Luesink, H. H., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 36 p. (WOt-rapport; no. 116)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The North Sea fish community: past, present and future : background document for the 2011 National Nature Outlook

Teal, L. R., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 64 p. (WOt-werkdocument; no. 256)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Uncertainty analysis of SMART2-SUMO2-P2E-MOVE4 : the nature planner soil and vegetation model chain

Wamelink, G. W. W., Akkermans, L. M. W., Brus, D. J., Heuvelink, G. B. M., Mol, J. P. & Schouwenberg, E. P. A. G., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-rapport ; no. 108)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vier kijkrichtingen voor de mariene natuur in 2040 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Wiersinga, W. A., van der Wal, J. T., Jak, R. G. & Baptist, M. J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 108 p. (WOt-werkdocument; no. 263)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vijftig jaar monitoring en beheer van de Friese en Groninger kwelderwerken: 1960-2009

Dijkema, K. S., van Duin, W. E., Dijkman, E. M., Nicolai, A., Jongerius, H., Keegstra, H., Egmond, L., Venema, H. J. & Jongsma, J. J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 96 p. (WOt-werkdocument ; no. 229)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waar gaat dat heen? : recreatiemotieven, landschapskwaliteit en de oudere wandelaar : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Donders, J. L. M., Luttik, J., Goossen, C. M., Veeneklaas, F. R., Vreke, J. & Weijschedé, T. J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-werkdocument; no. 271)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Werkprogramma 2012. Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT-04).

Hinssen, P. J. W., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wisselend getij : natuur- en landschapsbeleid in heden en verleden

Woestenburg, M. & Klijn, J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-paper; no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Zachte kustverdediging in Nederland; scenario's voor 2040 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Baptist, M. J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 60 p. (WOt-werkdocument; no. 260)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zeevogels op de Noordzee : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Leopold, M. F., van Bemmelen, R. S. A. & Geelhoed, S. C. V., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 48 p. (WOt-werkdocument ; no. 257)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zeezoogdieren op de Noordzee : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Geelhoed, S. C. V. & van Polanen Petel, T., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 60 p. (WOt-werkdocument; no. 258)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zoet-zoutovergangen in Nederland; stand van zaken en kansen voor de toekomst : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Kuijs, E. K. M. & Steenbergen, J., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 62 p. (WOt-werkdocument; no. 259)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur

Vonk, M., Vos, C. C. & van der Hoek, D. C. J., 2010, Den Haag [etc.]: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 109 p. (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving; no. nr. 500078002)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Aggregation of ecological indicators for mapping aquatic nature quality : overview of existing methods and case studies

Knotters, M., Lahr, J., van Oosten-Siedlecka, A. M. & Verdonschot, P. F. M., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-werkdocument; no. 209)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009 : eerste herhalingsmeting landschap en groen in en om de stad

de Boer, T. A. & de Groot, M., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-rapport ; no. 109)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biodiversity of European agricultural landscapes : enhancing a high nature value farmland indicator

Wascher, D. M., van Eupen, M., Mücher, C. A. & Geijzendorffer, I. R., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 88 p. (WOt-werkdocument; no. 195)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Demografie in de Natuurverkenning 2011

Veeneklaas, F. R. & Vader, J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 6 p. (WOt-paper; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Demografie in de Natuurverkenning 2011 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Veeneklaas, F. R. & Vader, J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 58 p. (WOt-werkdocument; no. 194)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een veldleeuwerik zingt niet voor niets! : schatting van kosten van maatregelen voor akkervogels in de context van een veranderend gemeenschappelijk landbouwbeleid

Bos, J. F. F. P., Sierdsma, H., Schekkerman, H. & Scharenburg, C. W. M., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 242 p. (WOt-rapport ; no. 107)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie biodiversiteitsdoelstelling 2010 : achtergronddocument bij de Balans van de leefomgeving 2010

van Veen, M. P., Sanders, M. E., Tekelenburg, A., Lörzing, J. A., Gerritsen, A. L. & Brink, T., 2010, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 107 p. (Beleidsstudies / Planbureau voor de Leefomgeving)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Financieringsconstructies voor landschap

Vreke, J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 74 p. (WOt-werkdocument; no. 188)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Graadmeters aquatische natuur : analyse gegevenskwaliteit Limnodata

Verdonschot, P. F. M. & van Oosten-Siedlecka, A. M., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 106 p. (WOt-werkdocument; no. 210)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Grassland simulation with the LPJmL model : version 3.4.018

Boons-Prins, E. R., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 174 p. (WOt-werkdocument; no. 172)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Grondprijskaarten 1998-2008

Kuhlman, J. W., Luijt, J., van Dijk, J. P. M., Schouten, A. D. & Voskuilen, M. J., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 48 p. (WOt-werkdocument; no. 185)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Interviewserie 'Het park van de toekomst' : achtergronddocument bij natuurverkenning 2011

de Heer, M., 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 79 p. (WOt-werkdocument; no. 208)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2009 : WOT-04-001 Koepel (communicatie, kwaliteit en management)

WOT Natuur & Milieu, 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 175)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2009 : WOT-04-002 onderbouwend onderzoek

WOT Natuur & Milieu, 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 82 p. (WOt-werkdocument; no. 176)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2009 : WOT-04-003 Advisering Natuur & Milieu

WOT Natuur & Milieu, 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 40 p. (WOt-werkdocument; no. 177)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Jaarrapportage 2009 : WOT-04-005 M-AVP (Monitoring Agenda Vitaal Platteland)

WOT Natuur & Milieu, 2010, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 40 p. (WOt-werkdocument; no. 178)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access