Research Output 1998 2020

Filter
Report
2001

Achtergronden bij de berekening van vermesting van bodem en grondwater voor de 5e milieuverkenning met het model STONE

Overbeek, G. B. J., van Grinsven, J. J. M., Roelsma, J., Groenendijk, P., van Egmond, P. M. & Beusen, A. H. W., 2001, Bilthoven: RIVM. 85 p. (RIVM Rapport; no. 408129020)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2002

Afstemming biotische responsmodules DEMNAT-SMART/MOVE

Runhaar, J., Alkemade, J. R. M., Hennekens, S. M., Wiertz, J. & van 't Zelfde, M., 2002, Bilthoven: RIVM. 125 p. (RIVM / Rapport; no. 408657008/2002)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Begrippenkader Groen-Blauwe Dooradering

van Langevelde, F., Bugter, R. J. F., Dijkstra, H., Dirksen, J., Hendriks, C. M. A., Opdam, P. F. M. & Schotman, A. G. M., 2002, Wageningen: Alterra. 8 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Graadmeter doelrealisatie EHS; verkenning van praktisch toepasbare opties

Reijnen, M. J. S. M., Kalkhoven, J. T. R. & Dirksen, J., 2002, Wageningen: Natuurplanbureau. 50 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2002/14)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Landschapselementen in de proeftuinen GBDA : een analyse op basis van het digitaal topografisch bestand 1 : 10 000

Dijkstra, H. & Griffioen, A. J., 2002, Wageningen: Alterra. 38 p. (Alterra-rapport; no. 466)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Natuurplangenerator maken van natuurscenario's voor Nederland : gebruikershandleiding (versie 1.0)

van Eupen, M., Nieuwenhuizen, W., Farjon, J. M. J. & Hilferink, M., 2002, Wageningen: Alterra. 59 p. (Werkdocument / Natuurplanbureau)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurplangenerator maken van natuurscenario's voor Nederland : Gevoeligheidsanalyse MCA-criteria en allocatiefactoren aan de hand van een casestudie

van Eupen, M., Nieuwenhuizen, W., Farjon, J. M. J. & Hilferink, M., 2002, Wageningen: Alterra. 42 p. (Werkdocument / Natuurplanbureau)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Samen werken aan het landschap : voorbereiden en uitvoeren van een gebiedsnatuurplan door een agrarische natuur vereniging

Joldersma, R., Guldemond, J. A., Oerlemans, N., Kloen, H., van Langevelde, F., Reus, J., van Veldhuizen, J., van Paassen, A. & Dijkstra, H., 2002, Utrecht [etc.]: CLM [etc.]. 37 p. (CLM; no. 525)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Technisch ontwerp Natuurwaarde 1.0 en toepassing in Natuurverkenning 2

ten Brink, B. J. E., van Hinsberg, A., de Heer, M., van der Hoek, D. C. J., de Knegt, B., Knol, O. M., Ligtvoet, W., Reijnen, M. J. S. M. & Rosenboom, R., 2002, Bilthoven: RIVM. 189 p. (RIVM rapport; no. 408657007)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2003

Agrarisch natuurbeheer : profiel deelnemers Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN)

de Koeijer, T. J. & Voskuilen, M. J., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 37 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2003/37)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Beleidswijzigingen EHS : achtergrondrapportage bij de Natuurbalans 2003

van Oostenbrugge, R., Geertsema, W. & Reijnen, M. J. S. M., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 51 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2003/25)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Bosdynamiek in bosreservaat Zeesserveld

Clerkx, A. P. P. M., de Goede, D. M. & Sanders, M. E., 2003, Wageningen: Alterra. 46 p. (Alterra-rapport; no. 668)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Draaiboek Natuurbalans

Sollart, K. M. & Hinssen, M. A. G., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 64 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2003/19)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Duurzame informatievoorziening Natuurplanbureau (DINO); stand van zaken januari 2003

Schmidt, A. M., Kooistra, L., Nienhuis, J. G. & Knol, O. M., 2003, Wageningen: Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. 54 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2003/05)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Een brug over de kloof: het Natuurplanbureau en de relatie tussen kennis en beleid

Turnhout, E., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 80 p. (Reeks 'Planbureau, werk in uitvoering'; no. werkdocument 2003/32)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Evaluatie beleid EHS en VHR-gebieden : achtergrondrapportage bij de Natuurbalans 2003

Geertsema, W., Bouwma, I. M., Daamen, W. P. & Meeuwsen, H. A. M., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 68 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2003/24)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Evaluatie doelrealisatie EHS met de graadmeter Natuurwaarde : voortgangsrapportage 2003

Reijnen, M. J. S. M., 2003, Wageningen: Alterra. 103 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2003/21)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Forestry and rural development in Europe. Research results and policy implications of a comparative European study

Elands, B. H. M. & Wiersum, K. F., 2003, Wageningen: Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid. 158 p. (Report / Wageningen University, Forest and Nature Conservation Policy Group; no. 2003-02)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Forestry and Rural Development in the Netherlands. Research results and policy implications of case studies in Ede and Stadskanaal

Elands, B. H. M. & Wiersum, K. F., 2003, Wageningen: Wageningen UR. 62 p. (Report / Wageningen University, Forest and Nature Conservation Policy Group; no. 2003-03)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Kosteneffectiviteit natuurbeleid : bruikbaarheid van gebiedsanalyses

Nijhof, B. S. J., de Jong, J. J., Bredenoord, H. W. B., de Knegt, B., Gijsen, J. J. C., van Veen, M. P., van Rheenen, T. & Ligthart, S. S. H., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 48 p. (Reeks 'Planbureau, werk in uitvoering'; no. werkdocument 2003/34)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Kosteneffectiviteit natuurbeleid : intergrale tussenrapportage 2003

Ligthart, S. S. H. & van Rheenen, T., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 46 p. (Reeks 'Planbureau, werk in uitvoering'; no. werkdocument 2003/35)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Kosteneffectiviteit natuurbeleid: methodiekontwikkeling, tussenrapportage 2003

Brink, J. C., van Bommel, K. H. M., Latour, J., Ligthart, S. S. H., van Rheenen, T. & Steingröver, E. G., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 49 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2003/31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landbouw natuurlijk : over het meten van natuurkwaliteit in het agrarisch gebied

Luttik, J., van der Ploeg, B., van den Berg, J., Reijnen, M. J. S. M. & Sanders, M. E., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 95 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2003/08)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Meerjarenprogramma Ontsnippering : knelpuntenanalyse

van der Grift, E. A., Pouwels, R. & Reijnen, R., 2003, Wageningen: Alterra. 168 p. (Alterra-rapport; no. 768)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Meetnet functievervulling bos; het Nederlandse bos 2001-2002

Dirkse, G. M., Daamen, W. P., Schoonderwoerd, H. & Paasman, J. M., 2003, Ede: Expertisecentrum LNV. 62 p. (Rapport / EC-LNV; no. nr. 2003/231)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meetnet kleine landschapselementen; meetdoelen en typologie

Dijkstra, H., Aertsen, E. J. M., Baas, H. G., van Blitterswijk, H. & Pels, M. S., 2003, Wageningen: Alterra. 191 p. (Alterra-rapport; no. 646)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Mobiliteit en effecten op natuur

Kirsten, U., Reijnen, M. J. S. M., Vreke, J. & Henkens, R. J. H. G., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 41 p. (Werkdocument / Planbureau Werk in uitvoering; no. 2003/10)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
Open Access

Present readiness of, and white spots in the Dutch national system for greenhouse gas reporting of the land use, land-use change and forestry sector (LULUCF)

Nabuurs, G. J., Daamen, W. P., Dirkse, G. M., Paasman, J., Kuikman, P. J. & Verhagen, A., 2003, Wageningen: Alterra. 95 p. (Alterra-rapport; no. 774)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
land use change
forestry
greenhouse gas
land use
monitoring system

Quick Scan beleidswijzigingen EHS; een indicatie van de effecten op soorten en ecosystemen van enkele wijzigingen in het rijksbeleid ten aanzien van de ecologische hoofdstructuur

van Oostenbrugge, R., Janssen, J. A. M., Reijnen, R. & Vos, C. C., 2003, Wageningen: Alterra. 45 p. (Alterra-rapport; no. 657)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Standaardmethode schade aan LNC-waarden als gevolg van overstromingen; methode voor het bepalen van de gevolgen van overstromingen voor de aspecten opgaande begroeiing, vegetatie, aquatische ecosystemen en historische bouwkunde

Nieuwenhuizen, W., Wolfert, H. P., Higler, L. W. G., Dijkman, M., Huizinga, H. J., Kopinga, J., Makaske, B., Nijhof, B. S. J., Olsthoorn, A. F. M. & Wösten, J. H. M., 2003, Wageningen: Alterra. 78 p. (Alterra-rapport; no. 709)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Typering landschapseenheden in Nederland naar groen-blauwe dooradering

Dijkstra, H., Bianchi, F. J. J. A., Griffioen, A. J. & van Langevelde, F., 2003, Wageningen: Alterra. 79 p. (Alterra-rapport; no. 645)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Verkenning van het effect van recreatie op broedvogels : literatuurstudie en koppeling modellen FORVISITS en LARCH

Henkens, R. J. H. G., Jochem, R., Jonkers, D. A., de Molenaar, J. G., Pouwels, R., Reijnen, M. J. S. M., Visschedijk, P. A. M. & de Vries, S., 2003, Wageningen: Natuurplanbureau. 62 p. (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering; no. 2003/29)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2004

Actoren : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

van den Bosch, F. J. P., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 60 p. (Planbureaurapporten; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Analyse informatievoorziening natuurbalans

Kooistra, L., Knol, O. M., Nienhuis, J. G. & Schmidt, A. M., 2004, Wageningen / Bilthoven: Alterra / MNP-RIVM / NPB. 55 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2004/02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beheers- en ontwikkelingsplan 2004 MNP-modellen: kennismodel effecten landschap kwaliteit monitoring schaal belevingsGIS

Nieuwenhuizen, W., Roos-Klein Lankhorst, J., van Lith-Kranendonk, J., de Vries, S. & Farjon, J. M. J., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 36 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2004/15)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Beleidsevaluatie ecologische hoofdstructuur en ganzenbeleid; achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

Sanders, M. E., Geertsema, W., Broekmeijer, M. E. A., van Dam, R. I., van der Greft-van Rossum, J. G. M. & van Blitterswijk, H., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 118 p. (Planbureaurapporten; no. 11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beleidsevaluatie natuur en landschap : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

Bredenoord, H. W. B., Dirkx, G. H. P., van Esbroek, M. L. P., Koomen, A. J. M. & Weijschedé, T. J., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 110 p. (Planbureaurapporten / Natuurplanbureau; no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Developing a high nature value farming area indicator : Final report

Andersen, E., Baldock, D., Brouwer, F. M., Elbersen, B. S., Godeschalk, F. E., Nieuwenhuizen, W., van Eupen, M. & Hennekens, S. M., 2004, [S.l.]: S.n. 76 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
farm area
European Union
farming systems

Ecologische hoofdstructuur en het milieu : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

van Hinsberg, A., Noordijk, H., van Esbroek, M. L. P., van der Hoek, D. C. J. & Wiertz, J., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 28 p. (Planbureaurapporten; no. 7)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Effecten van eilandvarianten in de Noordzee op de ecologie van strand en duin

Sanders, M. E., Slim, P. A., van Dobben, H. F., Wegman, R. M. A. & Schouwenberg, E. P. A. G., 2004, Wageningen: Alterra. 100 p. (Alterra-rapport; no. 1092)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectiviteit van agrarisch natuurbeheer voor weidevogels : literatuuronderzoek

Sanders, M. E., Pouwels, R., Baveco, H., Blankena, A. & Reijnen, M. J. S. M., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 54 p. (Planbureaurapporten / Natuurplanbureau; no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectiviteit van het natuur- en milieu-educatiebeleid

Sollart, K. M., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 167 p. (Planbureaurapporten; no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Graadmeters economie : programmering onderbouwend onderzoek : tussenstand 2004

de Koeijer, T. J., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 37 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2004/08)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Groene ruimte in de Randstad: een evaluatie van het rijksbeleid voor bufferzones en de Randstadgroenstructuur; achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

Farjon, J. M. J., Bezemer, V., Blok, S., Goossen, C. M., Nieuwenhuizen, W., de Regt, W. J. & de Vries, S., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 156 p. (Planbureaurapporten; no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Identificatie van geschikt leefgebied voor de grote vuurvlinder; een ecohydrologisch effectvoorspellingsmodel

Sanders, M. E., Prins, A. H., Schouwenberg, E. P. A. G. & Wegman, R. M. A., 2004, Wageningen: Alterra. 72 p. (Alterra-rapport; no. 1073)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Indicatoren financiële middelen voor natuur van LNV : beschrijving van uitgaven en prestaties over 2002 - 2004

Koning, M. J. & Gaaff, A., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 76 p. (Werkdocument / Natuurplanbureau; no. 2004-11)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

KELK 2003 - landschapsmodule; kennismodel voor de bepaling van effecten van ruimtegebruiksveranderingen op de landschapskwaliteit

Farjon, J. M. J., Roos-Klein Lankhorst, J. & Verweij, P. J. F. M., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 42 p. (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering'; no. werkdocument 2004/10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kosteneffectiviteit natuurbeleid: methodiekontwikkeling, tussenrapportage 2004

Ligthart, S. S. H., van Rheenen, T., van Bommel, K. H. M., Reijnen, M. J. S. M., van Wijk, M. N., Brink, C. B., Gaaff, A., Leneman, H. & Latour, J., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 103 p. (Planbureaurapporten; no. 23)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Milieu-indicatoren op basis van Landelijk Meetnet Flora, Milieu- en Natuurkwaliteit : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

van Veen, M. P., van Tol, S., van Esbroek, M. L. P., Noordijk, E., de Knegt, B. & van Hinsberg, A., 2004, Wageningen: Natuurplanbureau. 38 p. (Planbureaurapporten; no. 12)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access