Research Output

Filter
Report
2000

Waardering van natuurlijk kapitaal in Nederland

van der Perk, J. & de Groot, R. S., 2000, Wageningen. (FSD Report; no. 00-02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2001

Abiotische randvoorwaarden voor natuurdoeltypen

Wamelink, G. W. W. & Runhaar, J., 2001, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 181)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

A business-as-usual scenario for emissions of air pollutants from electricity use in China and India

Boudri, J. C., Kroeze, C., Gupta, J., Dorland, K., Vlasblom, J. & Blok, K., 2001, Wageningen: Environmental Systems Analysis Group. 98 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

An Asian Dilemma. Modernising the electricity sector in China and India in the context of rapid economic change

Gupta, J., Vlasblom, J., Kroeze, C., Blok, K., Bode, J. W., Boudri, C., Dorland, K. & Hisschemöller, M., 2001, 393 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Behandeling van stedelijk afvalwater met een twee-slibsoortensysteem

Temmink, B. G., Klapwijk, A. & Rulkens, W. H., 2001, Stowa. 37 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Behandeling van stedelijk afvalwater met het Drie-slibsoortensysteem

Temmink, B. G., Klapwijk, A. & Rulkens, W. H., 2001, Stowa. 51 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beheersing van een mobiele zinkverontreiniging in de bodem met in-situ metaalprecipitatie

Janssen, G. & Temminghoff, E., 2001, Wageningen: SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond. 54 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Building bridges, raising dikes. Dutch national research programme on global air pollution and climate change

Andersson, M., Mol, A. P. J., van Harmelen, A. K., Boomsma, M. J., Korenromp, R. H. J. & Diepenmaat, H. B., 2001, Bilthoven: RIVM. 171 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Climate Options for the Long Term: Report of Workshop 3

Andersson, M. A. & Tuinstra, W., 2001, 117 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Climate OptiOns for the Long term (COOL)- European Dialogue

Andersson, M., Tuinstra, W. & Mol, A. P. J., 2001, Wageningen: NOP Programmabureau Bilthoven. 87 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Climate Options for the Long-Term (COOL) - European Dialogue.

Andersson, M., Tuinstra, W. & Mol, A. P. J., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit. 172 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Climate OptiOns for the Long term (COOL)-Synthesis Report

Tuinstra, W., Berk, M., Hisschemöller, M., Hordijk, L., Metz, B. & Mol, A. P. J., 2001, Wageningen: NOP Programmabureau. 90 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Climate Options for the Long-Term (COOL) - Synthesis Report

Tuinstra, W., Berk, M., Hisschemöller, M., Hordijk, L., Metz, B. & Mol, A. P. J., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit. 250 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

COOL Europe; Report of Workshop 3: Options and key issues

Andersson, M. & Tuinstra, W., 2001, Wageningen: Wageningen UR. 168 p. (COOL; no. 01/E03)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Cool Europe. EU climate policy. Short-term and long-term perspectives

Andersson, M. & Tuinstra, W., 2001, Wageningen: Wageningen UR. 42 p. (COOL; no. 01/E05)

Research output: Book/ReportReportAcademic

De afvoer van de Noor (Zuid-Limburg) : periode 1992-2000

Dijksma, R. & van Lanen, H. A. J., 2001, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 29 p. (Rapport / Sectie Waterhuishouding, Departement Omgevingswetenschappen, Wageningen Universiteit; no. 98)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De Bergsche Maasveren anno 2001. Maatschappelijke betekenis en effecten van door Rijkswaterstaat voorgestelde maatregelen

Willems, K. P. J., Jaarsma, C. F., Heijman, W. J. M. & van der Doorn, T., 2001, Wageningen: Wetenschapswinkel. 82 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

De recreatieve ontsluiting van het Kennemerstrand, uitwerking van een LNV-variant

Beunen, R., Hauptmeijer, W. M. & Jaarsma, C. F., 2001, Wageningen: Wageningen UR. 34 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Der wirtschaftliche Erfolg der landwirtschaftlichen Haushalte für das Jahr 2000 im Rayon Sagatalla, Aserbaidschan

Wesseler, J., 2001, 17 p. (GTZ)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Description of case study area in the Netherlands: de Gelderse Vallei

Wessel, G., Hein, L., de Groot, R. S. & van Ierland, E. C., 2001, Wageningen: Wageningen University. 11 p. (AEMBAC Working Paper; no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Description of case study area in the Netherlands: De Kop van Overijssel

Hein, L., Wessel, G., de Groot, R. S. & van Ierland, E. C., 2001, Wageningen: Wageningen University. 9 p. (AEMBAC Working Paper; no. 2B)

Research output: Book/ReportReportProfessional

EBEX-2000: the KNMI/WAU contribution

Kohsiek, W., Meijer, E. W., Versteeg, P. J. B., Hartogensis, O. K. & DeBruin, H. A. R., 2001, De Bilt: KNMI. 11 p. (Technical report; no. TR-240)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Ecologische beoordeling van brakke binnenwateren. Het systeem. In opdracht van STOWA

Gotjé, W., van Dam, H., Ietswaard, T., Knoben, R. A. E., Franken, R. J. M., Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 2001, Amsterdam: AquaSense. 101 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ecologische beoordeling van brakke binnenwateren. Wetenschappelijke verantwoording. In opdracht van STOWA

Gotjé, W., van Dam, H., Ietswaard, T., Knoben, R. A. E., Franken, R. J. M., Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 2001, Amsterdam: AquaSense. 130 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ecologische verbindingszone bij randweg 's-Hertogenbosch : analyse van nut en noodzaak

Vos, C. C., van der Veen, M. & Opdam, P., 2001, Wageningen: Alterra. 55 p. (Alterra-rapport; no. 215)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effect of climate change on the hydrology of the river Meuse

de Wit, M., Warmerdam, P. M. M., Torfs, P. J. J. F., Uijlenhoet, R., Roulin, E., Cheymol, A., van Deursen, W., van Walsum, P. E. V., Ververs, M., Kwadijk, J. & Buitenveld, H., 2001, Wageningen: Wageningen University. 134 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Effect of Climate Change on the Hydrology of the River Meuse

de Wit, M. J. M., Warmerdam, P. M. M., Torfs, P. J. J. F., Uijlenhoet, R., Roulin, E., Cheymol, A., van Deursen, W. P. A., van Walsum, P. E. V., Ververs, M., Kwadijk, J. C. J. & Buiteveld, H., 2001, De Bilt: Dutch National Research Programme on Global Air Pollution and Climate Change. NRP. 129 p. (NRP report; no. 410 200 090)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Environmental functions and description of the environmental state indicators of the Gelderse Vallei Zuidwest

Hein, L., Wessel, G., de Groot, R. S. & van Ierland, E. C., 2001, Wageningen: Wageningen University. 15 p. (AEMBAC Working Paper; no. 3A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

European Energy and Water Balance Monitoring System Project - Final report

Rosema, A., Verhees, L., van Putten, E., Gielen, H., Lack, T., Woord, J., Lane, A., Fannon, J., Estrela, T., Dimas, M., DeBruin, H. A. R., Moene, A. F. & Meijninger, W. M. L., 2001, Delft: EARS Remote Sensing Consultants. 147 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

European RAdar-Optical Research Assemblage, ERA-ORA

Solimini, D., Schmullius, C., Borgeaud, M., Strozzi, T., Hoekman, D. H., Guissard, A., Le Toan, T., Queqan, S. & Moreno, J., 2001, 141 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Evaluatie van de effectiviteit van beheersovereenkomsten in Nederland

Kleijn, D., Berendse, F., Smit, R., Gilissen, N., Brak, B., Smit, J. & Groeneveld, R., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit, leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie. 55 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Evaluating the COOL Dialogues

Hisschemöller, M. & Mol, A. P. J., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit. 135 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Evaluation of Options for Reduction of Greenhouse gas Emissions by Changes in Household Consumption Patterns

Nonhebel, S. & Moll, H. C., 2001, Groningen: IVEM. 136 p. (IVEM-onderzoeksrapport; no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Expression of Interest ICES/KIS-3 : Thema 4: Hoogwaardig Ruimtegebruik Speerpunt 6

Kabat, P., Vellinga, P., Baede, F., Leemans, R., Slanina, S. & Marks, J., 2001, Klimaat voor Ruimte.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Feasibility study of EMERGO version 2, a detailed model of the clonal growth of helophytes

van Nes, E. H. & Coops, H., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit. 21 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Fysisch/chemische voorzuivering van afvalwater-onderzoek naar fysisch/chemische voorzuiveringstechnieken

Mels, A. R., Nieuwenhuijzen, A. F., van der Graaf, J. H. J. M., de Koning, J., Klapwijk, A. & Rulkens, W. H., 2001, Stowa. 164 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Fysisch/chemische voorzuivering van afvalwater- Résumé en definitieve scenario evalutatie met DEMAS+

Mels, A. R., Nieuwenhuijzen, A. F., van der Graaf, J. H. J. M., de Koning, J., Klapwijk, A. & Rulkens, W. H., 2001, Stowa. 88 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Fysisch/chemische voorzuivering van afvalwater- Verkennend onderzoek naar afvalwaterfractionering en biologische nabehandelingstechnieken

Mels, A. R., Nieuwenhuijzen, A. F., van der Graaf, J. H. J. M., de Koning, J., Klapwijk, A. & Rulkens, W. H., 2001, Stowa. 104 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Geen narigheid met nattigheid; over de bedreigingen van water in de woonomgeving

de Klein, J. J. M., Kosten, S. & Higler, B., 2001, Utrecht: Stowa. 30 p. (STOWA; no. 2001-11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Groundwater Droughts: Evaluation of the Temporal Variability of Recharge in three European Groundwater Catchment

Peters, E., van Lanen, H. A. J., Alvarez, J. & Bradford, R. B. B., 2001, Wageningen: Wageningen University. 124 p. (ARIDE Technical Report; no. 11)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Hydrologie excursie - Duitsland (2-7 september 2001)

van Loon, A., van der Meijden, G., Torfs, P. J. J. F. & Warmerdam, P. M. M., 2001, 33 p. (Rapport / Wageningen : Sectie Waterhuishouding; no. 105)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Inrichting debietmeetnet Vallei en Eem : vooronderzoek, richtingsadvies en ontwerp van een lange overlaat achter de Grebbesluis

Boiten, W., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit. 17 p. (Rapport / Wageningen Universiteit, Omgevingswetenschappen, Sectie Waterhuishouding; no. 102)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Integrated assessment of vulnerability to climate change and adaptation options in the Netherlands

van Ierland, E. C., de Groot, R. S., Kuikman, P. J., Martens, P., Amelung, B., Daan, N., Huynen, M. M. T. E., Kramer, K., Szönyi, J., Veraart, J. A., Verhagen, A., van Vliet, A., van Walsum, P. E. V. & Westein, E., 2001, 266 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Klimaatverandering in Nederland: gevolgen en aanpassingsmogelijkheden

Verhagen, J., Kuikman, P., van Ierland, E. C., de Groot, R. S., Veraart, J., Martens, P., Amelung, B., Daan, N., Huynen, M., Kramer, K., Szönyi, J., Vliet, A. J. H., van Walsum, P. E. V. & Westein, E., 2001, Bilthoven: Nationaal Onderzoeksprogramma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II). 20 p. (RIVM / rapport; no. 410 200 109)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Kwaliteit van douche- en wasmachinespoelwater bestemd voor hergebruik bij toiletspoeling

Hijnen, W. A. M. & Groot-Marcus, J. P., 2001, Nieuwegein: Kiwa. 36 p. (KOA; no. 1.099)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Landinrichtingsproject de Leijen, Verkeersonderzoek

Beunen, R., Hauptmeijer, W. M. & Jaarsma, C. F., 2001, 22 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Le Sahel: Une dégradation des terres exagérée, un potentiel paysan sous-estimé

Mazzucato, V. & Niemeijer, D., 2001, London, UK: International Institute for Environment and Development. 27 p. (Dossier; no. 101)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Long-term effects of climate change on biodiversity and ecosystems processes

van Oene, H., Ellis, W. N., Heijmans, M. M. P. D., Mauquoy, D., Tamis, W. L. M., van Vliet, A. J. H., Berendse, F., van Geel, B., van der Meijden, R. & Ulenberg, S. A., 2001, Bilthoven: National Institute of Public Health and the Environment. 306 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional