Research Output

Filter
Report
Report

Economic importance of the dutch non-commercial small-scale fleet

Bartelings, H. & van Oostenbrugge, J. A. E., 2007, Den Haag: LEI. 48 p. (Report / LEI : Domain 8, Models and data)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economic modelling approaches to land use and cover change

Groeneveld, R. A. & van Ierland, E. C., 2000

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecopedological explorations of three calcareous rich fens in the Slovak Republic

Kemmers, R. H., van Delft, S. P. J., Madaras, M., Hoosbeek, M. R., Vos, J. & van Breemen, N., 2004, Wageningen: Alterra. 57 p. (Alterra rapport; no. 887)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecosysteemdiensten Hart van Holland : een bonus voor diversiteit

Vos, C., Meeuwsen, H. & Woltjer, I., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 47 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2902)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecosysteemdiensten in Zuid-Holland: ecosysteemdiensten op de kaart voor de beleidsvisie Rijke Groenblauwe Leefomgeving

Hendriks, K., Grashof-Bokdam, C., de Nijs, T. C. M., Vos, C., Meeuwsen, H., Schouten, T., van Zoest, R., Schuiling, R. & Wegman, R., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 63 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2892)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecosystem management

Ritzema, H. P., 2003, Wageningen: Wageningen University. 32 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Educatiemodule VMBO Groen; Ganzentrek

Mulder, S., van Vliet, A. J. H. & Bron, W. A., 2008, Wageningen: Wageningen Universiteit. 17 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden: handreiking 2.0 voor inrichting en beheer voor bestuivende insecten

van Rooij, S. A. M., Cormont, A., Geertsema, W., Haag, M., Opdam, P. F. M., Reemer, M., Spijker, J. H., Snep, R. P. H., Steingröver, E. G. & Stip, A., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 41 p. (Alterra-rapport; no. 2720)(Groene cirkels rapport; vol. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een brede kijk op waterbeheer. Een juridisch-bestuurlijke evaluatie van het instrumentarium van de Wet op de waterhuishouding.

Brussaard, W., van der Velde, M., van As, C. J., Blom, G., Haerkens, H. M. J., Hagelaar, J. L. F., Ovaa, B. P. S. A. & van der Vlist, M. J., 1995, 68 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een Dijk van een Kwelder : een verkenning naar de golfreducerende werking van kwelders

van Loon-Steensma, J. M., Slim, P. A., Vroom, J., Stapel, J. & Oost, A. P., 2012, Wageningen: Alterra. 74 p. (Alterra-rapport; no. 2267)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een frisse blik op warmer water : over de invloed van klimaatverandering op de aquatische ecologie en hoe je de negatieve effecten kunt tegengaan

Kosten, S., Schep, S. & van Weeren, B. J., 2011, Amersfoort: Stowa. 132 p. (STOWA -rapport; no. nr. 2011-20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een gezond binnenmilieu in de toekomst

Passchier, W. F., Woudenberg, F., van den Berg, M., Erisman, J. W., van den Hazel, P. J., Lebret, E., Leemans, R., van der Sluijs, J. P. & van Vliet, P. W., 2013, Den Haag: Gezondheidsraad. 44 p. (Publikatie / Gezondheidsraad; no. 2013/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een omslag in de omslag: het vervolg. Toepassing van een toedelingsmethode voor beheerskosten van wegen in het Waterschap Westfriesland anno 2000

Jaarsma, C. F. & Webster, M. J., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 83)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een omslag in de omslag. Toepassing van een toedelingsmethode voor beheerskosten van wegen in het Waterschap Westfriesland.

Webster, M. J. & Jaarsma, C. F., 1995, Wageningen. 55 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 60)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven: onderzoeksrapport

Buijs, J., Samwel-Mantingh, M., Berendse, F., van Mansvelt, J. D., van der Berg, M., Ragas, A. M. J., Oomen, G. & Dicke, M., Apr 2019, Bennekom. 169 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een vergelijkend onderzoek naar vuiluitworpmodellen voor rioolstelsels.

Aalderink, R. H., 1994, 84 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Eerste fase van de ontwikkeling van het successie model SUMO 1; verbetering van de vegetatiemodellering in de Natuurplanner

Wamelink, G. W. W., Mol-Dijkstra, J. P., van Dobben, H. F., Kros, J. & Berendse, F., 2000, Wageningen: Alterra. 84 p. (Alterra-rapport; no. 45)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Eerst water, maar ook denken aan later

Hegger, D. L. T., van Vliet, B. J. M., Spaargaren, G. & Frijns, J., 2010, Nieuwegein: KWR Watercycle Research Institute. 79 p. (KWR; no. 2010.033)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Efeda-Spain and Hapex-Sahel: a further analysis of data.

Soet, M., Stricker, J. N. M., Droogers, P. & Esenbrink, J., 1998, Wageningen: LUW. 72 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit Wageningen, Afdeling Waterhuishouding; no. 79)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Effecten van de reductie van de fosfaatbelasting op ondiepe plassen en meren.

de Deckere, E. M. G. T., Rijsdijk, R. E., Boers, P. C. M. & van der Molen, D. T., 1994, 116 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Effecten van Graskarper op de kwaliteit van watersystemen

Nagelkerke, L. A. J., Peeters, E. T. H. M., Moonen, J. & van Smeden, J., 2018, Amersfoort: Stowa. 52 p. (Stowa rapport; no. 2018-03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van het mestbeleid op landbouw en milieu: Beantwoording van de ec-postvragen in het kader van de evaluatie van de meststoffenwet

Velthof, G. L., Koeijer, T., Schröder, J. J., Timmerman, M., Hooijboer, A., Rozemeijer, J., van Bruggen, C. & Groenendijk, P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 139 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2782)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van klimaatverandering in Nederland

Bresser, A. H. M., Berk, M. M., van den Born, G. J., van Bree, L., van Gaalen, F. W., Ligtvoet, W., van Minnen, J. G., Witmer, M. C. H., Amelung, S. B., Bolwidt, L., ten Brinke, W., Buiteveld, H., Dillingh, D., van Dorland, R., Huynen, M., Leemans, R., van Strien, A. J., Vermaat, J. & Veraart, J. A., 2005, Bilthoven: Milieu- en Natuurplanbureau. 115 p. (MNP-rapport; no. 773001034)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Effecten van landschapselementen op de ammoniakdepositie in Natura 2000- gebieden

Kros, J., Gies, T. J. A., Voogd, J. C. H., de Vries, W., Aben, J. & Pul, A., Dec 2015, Alterra, Wageningen-UR. 37 p. ( Alterra-rapport; no. 2689)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Effecten van natuurbegraven op de vegetatie op Natuurbegraafplaats Heidepol: Natuurbegraven in praktijk

de Vries, B., Wamelink, W., de Haas, W., Frissel, J. & van Adrichem, M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2846)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van peilopzetten in de Hoeksche Waard. Een evaluatie over 42 jaren van de opbrengstveranderingen van aardappelen en bieten bij vier verschillende dieptes van de drainagebasis.

van der Neut, D., van Dam, J. C. & Feddes, R. A., 1995, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 79 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding; no. 48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van peilveranderingen in de Grevelingen op de zoutconcentraties in de oeverzone.

van Dam, J. C., 1997, Wageningen. 47 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Effecten van verdrogingsbestrijdende maatregelen en klimaatverandering op extreem hoge afvoeren

Cirkel, D. G., Querner, E. P., Torfs, P. J. J. F. & van Lanen, H. A. J., 2003, Wageningen: Alterra. 145 p. (Alterra-rapport; no. 844)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Gelderse Achterhoek)

van der Hoek, D. & van Walsem, J. D., 2004, Ede: Expertisecentrum LNV. 59 p. (Rapport / EC-LNV; no. nr. 2004/282-O)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem stroomgebied de Raam : pilot onderzoeksprogramma Lumbricus, pijler bewuste bodem

Schipper, P. N. M., Massop, H., Kros, H., van Eekeren, N., Zaanen, M., Groenendijk, P., van Goor, S. & Ros, G. H., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 49 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2894)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectiveness of iron sludge and fulvic acid for prevention of iron chlorosis in soybean

Regelink, I., Rietra, R. & Comans, R., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2971)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effective protection of the annex IV species habitats directive : the landscape approach

Opdam, P., Steingrover, E., Vos, C. C. & Prins, D., 2002, Wageningen: Alterra. 24 p. (Alterra-rapport; no. 590)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectmodule regionale watersystemen, fase 1: Soortbenadering.

Durand, A. M., Peeters, E. T. H. M. & Wortelboer, F. G., 1998

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effect of climate change on the hydrology of the river Meuse

de Wit, M., Warmerdam, P. M. M., Torfs, P. J. J. F., Uijlenhoet, R., Roulin, E., Cheymol, A., van Deursen, W., van Walsum, P. E. V., Ververs, M., Kwadijk, J. & Buitenveld, H., 2001, Wageningen: Wageningen University. 134 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Effect of Climate Change on the Hydrology of the River Meuse

de Wit, M. J. M., Warmerdam, P. M. M., Torfs, P. J. J. F., Uijlenhoet, R., Roulin, E., Cheymol, A., van Deursen, W. P. A., van Walsum, P. E. V., Ververs, M., Kwadijk, J. C. J. & Buiteveld, H., 2001, De Bilt: Dutch National Research Programme on Global Air Pollution and Climate Change. NRP. 129 p. (NRP report; no. 410 200 090)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Effects of climate change in the mineralization of morganic matter in a coniferous ecosystem.

van Breemen, N. & Verburg, P. S. J., 1995

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effect van humuszuurverbindingen op het gedrag van zware metalen in natuurlijke systemen.

Veeken, A. H. M. & van der Zee, F. P., 1996, 81 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Effect van kleine landschapselementen en buitenlandse natuur op het duurzaam voorkomen van soorten in de provincie Limburg: Doorrekening met het MNP

Wamelink, W., van Adrichem, M., Meeuwsen, H., Frissel, J., Woltjer, I., de Knegt, B. & Pouwels, R., Nov 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 59 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2912)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effekten van maatregelen tegen verzuring in een schraalgrasland van het Korenburgerveen.

van der Hoek, D., van Mierlo, J. E. M. & van Walsem, J. D., 1994, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 39 p. (Rapport Vakgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Eikenprocessierups

Remmerswaal, A. H., van Vliet, A. J. H., Mulder, S. & ter Steege, C., 2010, Wageningen: Wageningen Universiteit AOC Oost. 9 p. (Docentenhandleiding)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Electric clothes washer-dryers for household use. Methods of measuring the performance. European Standard.

Terpstra, P. M. J., 1997, 9 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Electric clothes washing machines for household use. Methods for measuring the performance. Final draft.

European Committee for Electrotechnical Standardization & Terpstra, P. M. J., 1994, 12 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic