Research Output

Filter
Report
2017

Trends in stikstof en zuur depositie in relatie tot de diversiteit aan plantensoorten

de Vries, W., 29 Nov 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 3 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vijfentwintig jaar burgerbetrokkenheid in het natuurbeleid: Analyse van beleidsdiscoursen en publiek draagvlak

Buijs, A. E., Elands, B. H. M., van Koppen, C. S. A. & Warmelink, N., Dec 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 82 p. (WOt-technical report; no. 103)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zwemmersjeuk in Nederland : resultaten van een meta-analyse naar vóórkomen zwemmersjeuk en mogelijkheden voor een effectieve aanpak

de Lange, H. J., Bijkerk, R. & de Groot, G. A., 2017, Amersfoort: Stowa. 51 p. (Stowa rapport; no. 2017-26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Advies Noord-Brabantse vrijstellingslijst onder de nieuwe Wet natuurbescherming: analyse in relatie tot artikel 75 Flora- en faunawet

Vos, C. C., Broekmeyer, M. E. A., Lammertsma, D. R. & Jansman, H. A. H., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 69 p. (Alterra-rapport; no. 2736)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Assessing biodiversity change in scenario studies : introducing a decision support tool for analysing the impact of nature policy

Pouwels, R., van der Bilt, W., van Hinsberg, A., de Knegt, B., Reijnen, R., Verboom, J. & Jones-Walters, L., 2016, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 16 p. (WOt-paper; no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beoordeling provinciale vrijstellingslijst

Vos, C. C., Broekmeyer, M. E. A., Buij, R., Jansman, H. A. H., Lammertsma, D. R., Ottburg, F. G. W. A., Schotman, A. G. M. & van der Zee, F. F., 2016, Alterra, Wageningen-UR. 55 p. (Alterra-rapport; no. 2699)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Building with Nature pilot Zandmotor Friese IJsselmeerkust: hoe effectief is de zandmotor als ecodynamische strategie voor het versterken van de Friese IJsselmeerkust

Wiersma, A. P., van Hattum, T., de Lange, H. J. & van Slobbe, E. J. J., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 150 p. (Alterra-rapport; no. 2706)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Commissie van Deskundige Meststoffenwet: Jaarverslag 2016

Velthof, G. L., 2016, 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De provincie als innovator: over het uitvinden van een vroeg 21e-eeuwse leefomgeving

Roncken, P. A., 2016, Utrecht: Gemeente Utrecht. 43 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Doorstroommoerassen en moerasbeken : typebeschrijvingen en ontwikkeling maatlatten voor de biologische kwaliteitselementen

Verdonschot, R., Runhaar, H., Buijse, T., Bijkerk, R. & Verdonschot, P., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 128 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden: handreiking 2.0 voor inrichting en beheer voor bestuivende insecten

van Rooij, S. A. M., Cormont, A., Geertsema, W., Haag, M., Opdam, P. F. M., Reemer, M., Spijker, J. H., Snep, R. P. H., Steingröver, E. G. & Stip, A., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 41 p. (Alterra-rapport; no. 2720)(Groene cirkels rapport; vol. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Groene daken in Tilburg: operationele handvatten voor ontwikkeling van gemeentelijk beleid

Hendriks, C. M. A., Snep, R. P. H., de Vries, E. A. & Brolsma, R., Jan 2016, Alterra, Wageningen-UR. 61 p. (Alterra-rapport; no. 2692)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Het meetbaar maken van natuurinclusieve economie

Reinhard, S., Verburg, R., Steingröver, E., Linderhof, V., Vos, C., Grashof-Bokdam, C. & Michels, R., 2016, Wageningen: Wageningen Economic Research. 57 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2016-077)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie van de effecten van uitloop pluimveehouderij op bodem-, water- en Luchtkwaliteit

van Niekerk, T. G. C. M., Leenstra, F. R., Reuvekamp, B. F. J., de Buisonjé, F. E., Aarnink, A. J. A., Ellen, H. H. & Groot Koerkamp, P. W. G., 2016, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 29 p. (Livestock Research rapport; no. 954)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kennissysteem agrarisch natuurbeheer: ondersteuning voor lerend beheer in het agrarisch natuurbeheer

Melman, T. C. P., Buij, R., Schotman, A. G. M., Vos, C. C., Verdonschot, R. C. M., Sierdsema, H. & Vanmeulebrouk, B., 2016, Alterra, Wageningen-UR. 109 p. (Alterra-rapport; no. 2702)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Klassenindelingen voor de fosfaattoestand van de bodem, ten behoeve van de afleiding van fosfaatgebruiksnormen

Oenema, O., Mol, J. P., Voogd, J. C. H., Ehlert, P. A. I. & Velthof, G. L., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 39 p. (Alterra-rapport; no. 2743)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

KringloopToets: handleiding versie 1.0

Vellinga, T. V., Leenstra, F. R., Neeteson, J. J., Rutgers, M., Schroder, J. J. & de Vries, W., Jan 2016, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 48 p. (Wageningen; no. 911)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Metanatuurplanner 2016 (toepassing voor Evaluatie Natuurpact): Tussenrapportage WOT-04-011-036.70

Pouwels, R., Wamelink, G. W. W., van Adrichem, M. H. C., Jochem, R., Wegman, R. M. A. & de Knegt, B., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 46 p. (WOt-interne notitie; no. 153)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

MNP 4.0: Tussenrapportage WOT-04-011-036.61

Pouwels, R., Wamelink, G. W. W., Jochem, R., van Adrichem, M. H. C., Meeuwsen, H. A. M. & de Knegt, B., 2016, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-interne notitie; no. 128)

Research output: Book/ReportReportProfessional

MNP 4.0 proefdraaien

Pouwels, R., Wamelink, G. W. W., Jochem, R., van Adrichem, M. H. C., Meeuwsen, H. A. M. & de Knegt, B., 2016, Wageningen: WOT Natuur & Milieu. 20 p. (WOt-interne notitie; no. 127)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Modellering landschapsbeleving: Tussenrapportage WOT-04-011-036.79

de Vries, S., Nieuwenhuizen, W., van Och, R. A. F., Farjon, J. M. J. & van Vliet, A. J. H., 2016, Wageningen: WOT Natuur en Milieu. 42 p. (WOt-interne notitie; no. 147)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoring van ecologische risico’s bij actief bodembeheer van slootdempingen in de Krimpenerwaard: afrondende rapportage T1-monitoring Ecologie

de Lange, H. J., van der Hout, A. & Faber, J. H., Feb 2016, Alterra, Wageningen-UR. 61 p. (Alterra-rapport; no. 2703)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Objective prioritization of intervention areas for the NAGA Foundation in the Kenya Tanzania border area

ter Maat, H. W., Hutjes, R. W. A., Fleskens, L., Querner, E. P., Klostermann, J. E. M. & Jaspers, A. M. J., 2016, Alterra, Wageningen-UR. 67 p. (Alterra-rapport; no. 2711)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ons microbioom : wat betekenen bacteriën voor onze gezondheid?

Kleerebezem, M. (ed.), Hoekstra, W. (ed.), van de Graaf, A. (ed.), van Baarlen, P., Belzer, C., Bitter, W., Bogaert, D., Brummer, R-J., Budding, D., El Aidy, S., Feskens, E., Groen, B., Hijum, S., Hooiveld, G., Kleerebezem, R., Keijser, B., Knol, J., Lebeer, S., Nieuwdorp, M., Reijngoud, D-J. & 9 others, Roeselers, G., Samson, J., van Schaik, W., Schalkwijk, J., de Vos, W., van der Weele, C., Wells, J., Zeeuwen, P. & Zoetendal, E., 2016, Den Haag: Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij. 87 p. (Cahier / Bio-wetenschappen en Maatschappij; no. 35e jaargang (2016), kwartaal 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Procesindicatoren PAS : rapportage 2016

Smits, N. A. C., Mucher, C. A., Ozinga, W. A., de Waal, R. W. & Wamelink, G. W. W., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 61 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2771)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Referentieraming van emissies naar lucht uit de landbouw tot 2030: achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning 2015, met emissies van ammoniak, methaan, lachgas, stikstofoxide en fijnstof uit de landbouw tot 2030

Velthof, G. L., van Bruggen, C., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., van der Sluis, S. M., van der Kolk, J. W. H., Oude Voshaar, S. V., Vonk, J. & van Schijndel, M. W., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 75 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2746)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 ; 2e dr.

Altenburg, W., Arts, G., Baretta-Bekker, J. G., van den Berg, M. S., van den Broek, T., Buskens, R., Bijkerk, R., Coops, H. C., van Dam, H., van Ee, G., Evers, C. H. M., Franken, R., Higler, B., Ietswaart, T., Jaarsma, N., de Jong, D. J., Joosten, A. M. T., Klinge, M., Knoben, R. A. E., Kranenbarg, J. & 20 others, van Loon, W. M. G. M., Noordhuis, R., Pot, R., Twisk, F., Verdonschot, P. F. M., Vlek, H., Wolfstein, K., Backx, J. J. G. M., Beers, M., Buijse, A. D., Duursema, G., Fagel, M., de Leeuw, J., van der Molen, J., Nijboer, R. C., Postma, J., Vriese, T., van der Molen, D. T. (ed.), van Herpen, F. C. J. (ed.) & van Nieuwerburgh, L. L. J. (ed.), 2016, Amersfoort: Stowa. 466 p. (Stowa rapport; no. 2012-31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Simulation nitrogen-limited crop growth with SWAP/WOFOST : process descriptions and user manual

Groenendijk, P., Boogaard, H., Heinen, M., Kroes, J. G., Supit, I. & de Wit, A., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 59 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2721)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Suite of dissemination products

Abhishek, A., Hessel, R., Fleskens, L., van Steenbergen, F., Ouessar, M., Sawadogo, H., Woldearegay, K., Wamunyima, S., Ritsema, C. J. & Stevens, P., Apr 2016, Wahara project. 40 p. (Wahara report series; no. 40)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Training samen werken aan het bijenlandschap

van Rooij, S. A. M., Cormont, A., Lokhorst, N., van Och, R. A. F., Reemer, M., Snep, R. P. H., Spijker, J. H., Steingröver, E. G. & Stip, A., 2016, Groene Cirkels. 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Urban Pulse: Understanding resource flows and dynamics in Amsterdam

Stremke, S., Spiller, M., Voskamp, I. M. & Vreugdenhil, L. C., 2016, AMS. 106 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Validation of ISO 17586 soil quality: extraction of trace elements using dilute nitric acid

van Vark, W. & Harmsen, J., Jan 2016, Alterra, Wageningen-UR. 55 p. (Alterra-rapport; no. 2693)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Actualisering methodiek en protocol om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen

2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 68 p. (WOt-technical report; no. 39)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Atmosphärische Stickstoffeinträge in Hochmoore Nordwestdeutschlands und Möglichkeiten ihrer Reduzierung – eine Fallstudie aus einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Region

Mohr, K., Suda, J., Kros, J., Brümmer, C., Kutsch, W. L., Hurkuck, M., Woesner, E. & Wesseling, W., 2015, Braunschweig: Johann Heinrich von Thünen-Institut. 111 p. (Thünen Report; no. 23)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Commissie van Deskundige Meststoffenwet: Jaarverslag 2015

Velthof, G. L., 2015, 18 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van landschapselementen op de ammoniakdepositie in Natura 2000- gebieden

Kros, J., Gies, T. J. A., Voogd, J. C. H., de Vries, W., Aben, J. & Pul, A., Dec 2015, Alterra, Wageningen-UR. 37 p. ( Alterra-rapport; no. 2689)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
Open Access