Research Output

Filter
Report
2017

De Noord-Nederlandse agrosector en agrocluster in beeld

Smit, A. B., Jager, J. H., van der Meer, R. W., Verhoog, A. D., Vogelzang, T. A., Kros, J. & van der Linden, T., 2017, Wageningen: Wageningen University & Research. 101 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Do assessment thresholds underestimate the mortality impact of wind farms on bird populations?

Buij, R., Schippers, P., Schotman, A., Verboom, J., van der Jeugd, H. & Jongejans, E., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 35 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2788)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van het mestbeleid op landbouw en milieu: Beantwoording van de ec-postvragen in het kader van de evaluatie van de meststoffenwet

Velthof, G. L., Koeijer, T., Schröder, J. J., Timmerman, M., Hooijboer, A., Rozemeijer, J., van Bruggen, C. & Groenendijk, P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 139 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2782)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van natuurbegraven op de vegetatie op Natuurbegraafplaats Heidepol: Natuurbegraven in praktijk

de Vries, B., Wamelink, W., de Haas, W., Frissel, J. & van Adrichem, M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2846)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014: berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Oude Voshaar, S. V., van der Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2017, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment. 96 p. (WOt-technical report; no. 90)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2015: Berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Oude Voshaar, S. V., van der Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 139 p. (WOt-technical report; no. 98)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

European nature in the plural : finding common ground for a next policy agenda

van Zeijts, H., Prins, A. G., Dammers, E., Vonk, M., Bouwma, I., Farjon, H., Pouwels, R., Beusen, A., Hartman, M., Hendriks, M., van Hinsberg, A., Janse, J., Knol, O., Kok, M., Ludwig, K., Petz, K., van Puijenbroek, P., Smorenburg, I., Tisma, A., van Tol, S. & 10 others, Veerkamp, C., Wiertz, J., Clement, J., Gerritsen, A., de Knegt, B., Pedroli, B., Schelhaas, M-J., van der Sluis, T., Schulp, N. & Fleming, B., 2017, The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. 118 p. (PBL Publication; no. 1615)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie Meststoffenwet 2016: syntheserapport

van Grinsven, H., Bleeker, A., van der Sluis, S., van Schijndel, M., van Dam, J., Tiktak, A., van Gaalen, F., den Uyl, R., Kruitwagen, S., Beck, J., Velthof, G., Schoumans, O. & de Lauwere, C., 2017, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 191 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Evaluatie strategieën omgang met overmatige voedingsstoffen

Aggenbach, C. J. S., Berg, M. P., Frouz, J., Hiemstra, T., Norda, L., Roymans, J. & van Diggelen, R., 2017, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 189 p. (Rapport OBN; no. 214-NZ)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Feiten en cijfers natuur en samenleving: Tussenrapportage WOT-04-010-034.41

Sanders, M. E., Langers, F., Henkens, R. J. H. G., Donders, J. L. M., van Dam, R. I., Mattijssen, T. J. M., Broekmeyer, M. E. A., van Adrichem, M. H. C., Wamelink, G. W. W. & Verboom, J., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 194)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gebruik ruimtelijke databestanden om invoer modellen te verbeteren: Tussenrapportage WOT-04-011-036.84

Wamelink, G. W. W., Frissel, J. Y., Walvoort, D. J. J. & de Vries, S. M. G., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 192)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Groene Cirkels: Resultaatrapportage

Steingröver, E. G. & Vos, C. C., Aug 2017, Wageningen: Groene Cirkels. 15 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

HappyHier: hoe gelukkig is men waar? Gegevensverzameling en bepaling van de invloed van het type grondgebruik, deel I

de Vries, S., Nieuwenhuizen, W., Farjon, J. M. J., Kuijten, L., van der Wielen, I., van Och, R., van Vliet, A. J. H., Schuiling, R. & Meeuwsen, H. A. M., Dec 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 89 p. (WOt-technical report; no. 108)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Integraal natuurherstel in beekdalen: Ontwikkeling van diffuse afvoersystemen, gedempte afvoerdynamiek en beekprofielherstel

Verdonschot, P. F. M., Runhaar, H., Hendriks, D. & Verdonschot, R. C. M., 2017, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 305 p. (O+BN rapport; no. 2017/215-BE)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie mestverwerkingsopgave in gemeente Ede en omstreken

Gies, T. J. A., Kros, J. & Voogd, J. C., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 39 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2801)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kennisoverzicht kleinschalige maatregelen in brabantse beken

Verdonschot, P., Verdonschot, R., Bauwens, J., Brugmans, B., Dees, A., Kits, M., Moeleker, M., de Hoog, J., Scheepens, M., Barten, I., Coenen, D., van Vugt, A. & Roovers, S., 2017, Amersfoort: Stowa. 136 p. (Stowa rapport; no. 2017-16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Kwalitatieve modelanalyse van de MetaNatuurplanner v2.0

Pouwels, R., Mol, J. P. & Wamelink, G. W. W., 2017, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne nottie; no. 204)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Landscapes in transition: An account of 25 years of land cover change in Europe

Pedroli, G. B. M. & Meiner, A., 2017, Copenhagen: European Environment Agency (EEA). 84 p. (EEA report; no. 10/2017)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meer biodiversiteit met brede groene dijken? een verkenning van de vegetatie op de Waddenzeedijken

van Loon-Steensma, J. M. & Huiskes, R., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 129 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2802)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

MetaNatuurplanner v4.0 - Status A: Toepassing voor Evaluatie Natuurpact

Pouwels, R., Wamelink, G. W. W., van Adrichem, M. H. C., Jochem, R., Wegman, R. M. A. & de Knegt, B., Dec 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 92 p. (WOt-technical report; no. 110)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Milieueffectrapportage van maatregelen zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn: Op planniveau

Groenendijk, P., Velthof, G. L., Schröder, J. J., de Koeijer, T. J. & Luesink, H. H., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 109 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2842)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring effecten zandsuppletie Leuvenumse beek 2016

Verdonschot, R., Dekkers, D. & Verdonschot, P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 34 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring effecten zandsuppletie Leuvenumse beek 2017

Verdonschot, R. & Verdonschot, P., Dec 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 44 p. (Notitie Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Multiple stress by repeated use of plant protection products in agricultural areas

Luttik, R., Zorn, M. I., Brock, T. C. M., Roex, E. W. M. & van der Linden, A. M. A., 2017, Bilthoven: National Institute for Public Health and the Environment. 70 p. (RIVM report; no. 2016-0152)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Noodzaak en lokalisering van bufferstroken rond Natura 2000-gebieden in het Heuvelland

de Waal, R. W., Bijlsma, R. J., Hessel, R., Hommel, P. W. F. M., Kros, J., Massop, H. T. L. & Noij, G. J., 2017, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 127 p. (OBN rapport; no. 217-HE)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar verschillen tussen effecten van lozingen uit VGS en GS op macrofauna in het ontvangende oppervlaktewater

Hoijtink, R., van Heukelum, M. & Peeters, E., 2017, Ede: Stichting RIONED.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Perspectives on the future of nature in Europe: storylines and visualisations : background report

Dammers, E., Ludwig, K., van Puijenbroek, P., Tisma, A., van Tol, S., Vonk, M., Bouwma, I., Farjon, H., Gerritsen, A., Pedroli, B., van der Sluis, T., Hartman, M., Prins, A. G., Smorenburg, I., van Zeijts, H., Vader, J., Frissel, J. & de Knegt, B., 2017, Den Haag: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. 146 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Plastics in mosselen

Foekema, E. M., Heuvel-Greve, M. J., Murk, A. J. & Koelmans, A. A., 2017, Den Helder: Wageningen Marine Research. 26 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C055/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Relatie KRW-doelen en macrofauna in beken in Noord-Brabant

Verdonschot, R. & Verdonschot, P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 50 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Scoping studie mestverdelingsmodule

Kros, H. & Groenendijk, P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 47 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2817)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Smart Retrofitting of Urban Housing

van Vliet, B. J. M. & de Feijter, F. J., 2017, Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. 30 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Stekende insecten Griendtsveen 2016

Verdonschot, P. F. M. & Dekkers, D. D., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research (Alterra), Zoetwatersystemen. 81 p. (Notitie / Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Stekende insecten langs de Rielloop: Risico-analyse

Verdonschot, P. F. M., Nov 2017, Wageningen: Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research. 22 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Stekende insecten rondom de Groote Peel : nulmeting 2016

Verdonschot, P. F. M. & Dekkers, D. D., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research (Alterra), Zoetwatersystemen. 40 p. (Notitie / Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sustainable Energy Transition: A New Dimension in the Dutch Landscape

Uyterlinde, M., Londo, M., Sinke, W., van Roosmalen, J., Eecen, P., van den Brink, R., Stremke, S., van den Brink, A. & de Waal, R. M., 18 Sep 2017, Petten: ECN. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

SWAP version 4

Kroes, J. G., van Dam, J. C., Bartholomeus, R. P., Groenendijk, P., Heinen, M., Hendriks, R. F. A., Mulder, H. M., Supit, I. & van Walsum, P. E. V., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 243 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2780)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Technieken en toepasbaarheid voor de sanering van dioxines en TBT in het Noordzeekanaal: fase 1

Sneekes, A. C., Kwadijk, C., Kotterman, M. & Koelmans, A. A., 2017, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 59 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C096/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The SEEA EEA carbon account for the Netherlands

Lof, M., Schenau, S., de Jong, R., Remme, R., Graveland, C. & Hein, L., Jun 2017, The Hague: Statistics Netherlands. 64 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access