Research Output

Filter
Report

Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Beoordelingssysteem voor kanalen op basis van macrofyten, macrofauna, epifytische diatomeeën en fytoplankton.

Fellinger, M., Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 1994, 77 p. (Uitg. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer; no. 94-01)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Wetenschappelijke achtergronden van het beoordelingssysteem voor kanalen.

Fellinger, M., Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 1994, 95 p. (Uitg. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer; no. 94-02)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Wetenschappelijke achtergronden van het beoordelingssysteem voor zand-, grind- en kleigaten.

Fellinger, M., Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 1994, 84 p. (Uitg. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer; no. 94-19)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Een vergelijkend onderzoek naar vuiluitworpmodellen voor rioolstelsels.

Aalderink, R. H., 1994, 84 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Effecten van de reductie van de fosfaatbelasting op ondiepe plassen en meren.

de Deckere, E. M. G. T., Rijsdijk, R. E., Boers, P. C. M. & van der Molen, D. T., 1994, 116 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Effekten van maatregelen tegen verzuring in een schraalgrasland van het Korenburgerveen.

van der Hoek, D., van Mierlo, J. E. M. & van Walsem, J. D., 1994, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 39 p. (Rapport Vakgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Electric clothes washing machines for household use. Methods for measuring the performance. Final draft.

European Committee for Electrotechnical Standardization & Terpstra, P. M. J., 1994, 12 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Evaluatie beheersplannen waterschappen: (ex art. 9 wet waterhuishouding). Een evaluatie van enkele beheersplannen in de provincie Noord-Brabant, Friesland en Zuid-Holland.

van der Vlist, M. J., Bischoff, N. T. & Ovaa, B. P. S. A., 1994, Wageningen: LU. 179 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2; conceptuele modelbeschrijving.

Witte, J. P. M., Groen, C. L. G. & Nienhuis, J. G., 1994, 177 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2; interpretatie van de rekenresultaten.

Groen, C. L. G., van der Meijden, R., Nienhuis, J. G., Pakes, U. & Witte, J. P. M., 1994, RIVM [etc.]. 104 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Het opstellen van water- en nutriëntenbalansen voor Nederlandse plassen en meren.

Rijsdijk, R. E., 1994, Lelystad. 62 p. (RIZA werkdocument; no. 94.170X)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Het slibtransport voor het Markermeer met het oog op de aanleg van een vaargeul.

van de Ven, C. L. M., 1994, 23 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Interaction of alfalfa with transient water and salt transport in the rootzone.

Dirksen, C., Huber, M. J., Raats, P. A. C., Rawlins, S. L., van Schilfgaarde, J., Shalhevet, J. & van Genuchten, M. T., 1994

Research output: Book/ReportReportAcademic

Landelijke Hydrologische Systeemanalyse. Rapport deel 3 Zeeland en Goeree-Overflakkee.

Foppen, J. W. A., Witte, J. P. M., van der Meijden, R. & Groen, C. L. G., 1994, 104 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Leefstijl, huishoudelijke consumptie en milieu.

Spaargaren, G., 1994, Wageningen. 9 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Methane emission of the Amsterdam urban area.

Veenhuysen, D. & Hofschreuder, P., 1994, Wageningen: Agricultural University Wageningen, Department of Air Quality. 39 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des lave-vaisselle électriques/Methode for measuring the performance of electric dishwashers.

Commission Electrolique Internationale & Terpstra, P. M. J., 1994, 13 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Modelling stomatal uptake at the Speulder site.

Vermetten, A. W. M. & Hofschreuder, P., 1994, 64 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Modelling trace metal distribution in surface waters.

Koelmans, A. A. & Radovanovic, H., 1994, 57 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Mogelijke maatregelen bij de bestrijding van eutrofiëring in Nederlandse plassen en meren.

Rijsdijk, R. E., 1994, Lelystad. 57 p. (RIZA werkdocument; no. 94.103X)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Raakvlakken Toekomstverkenningen.

van Ierland, E. C. & Kok, R., 1994, 86 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Radar remote sensing of tropical rain forests: the SAREX-92 campaign in Guyana and Colombia.

Hoekman, D. H., van der Sanden, J. J. & Bijker, W., 1994, Delft: BCRS. 68 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Soft-linking of an energy technology model and a dynamic input-outputmodel.

Ybema, R. & van Ierland, E. C., 1994, 31 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Spatial variability of land surfaces processes.

Dooge, J. C. I., Stricker, J. N. M. & Kim, C. P., 1994, 135 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

SWAP 1993: Input instructions manual.

van den Broek, B. J., van Dam, J. C., Elbers, J. A., Feddes, R. A., Huygen, J., Kabat, P. & Wesseling, J. G., 1994, Wageningen: Landbouwuniversiteit. 66 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding; no. 45)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Watersysteem model Vecht, modelontwikkeling en calibratie.

van Duin, E. H. S., Portielje, R. & Aalderink, R. H., 1994, 82 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Watersysteem model Vecht, scenariostudies.

van Duin, E. H. S., Portielje, R. & Aalderink, R. H., 1994, 40 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Zwevend slibmetingen Volkerak-Zoommeer. Geochemische interpretatie.

Koelmans, A. A., 1994, 27 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1993

Radar mapping Guyana: radar mapping of Mabura Hill region, the Commonwealth rain forest site, coastal plain- and mangroveforest sites in Guyana.

Verhoeven, R. W. M. E. & Vissers, M. A. M., 1993, 49 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

The usefulness of ERS-1 data in monitoring the Amazon forest.

van Dijk, A., Vissers, M. A. M., Tjalma, A. & Hoekman, D. H., 1993, 55 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1992

Integrated assessment modelling 10

Hordijk, L., 1992

Research output: Book/ReportReportAcademic

Integrated assessment modelling 10A

Hordijk, L., 1992

Research output: Book/ReportReportAcademic

Integrated assessment modelling 9

Hordijk, L., 1992

Research output: Book/ReportReportAcademic

Interim evaluation of the Finnish research programme on climate change

Hordijk, L., Lange, M., Pietilä, S. & Routti, J., 1992, Helsinki: VAPK Publishing.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1991

Current reduction plans and maximum feasible reductions : impacts on sulphur deposition in Europe

Hordijk, L., 1991

Research output: Book/ReportReportAcademic

Integrated assessment modelling 7

Hordijk, L., 1991

Research output: Book/ReportReportAcademic

Integrated assessment modelling 8

Hordijk, L., 1991

Research output: Book/ReportReportAcademic

Removal of Pathogenic Organisms by Biological Wastewater Treatment

Frijns, J. A. G. & Lexmond, M. J., 1991, Wageningen: Environmental Technology (ETE). 54 p. (Report, WAU Department of Environmental Technology; no. 91-6)

Research output: Book/ReportReportAcademic

1984

Land evaluation for agricultural use of Aceh Utara and Aceh Tengah (DPA III), Sumatra, Indonesia

Buurman, P. & de Vos, J. H., 1984, Enschede: ITC. 243 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic