Research Output

Filter
Report
1997

Estimation of areal evapotranspiration.

Jaworski, J., Granger, R., Stricker, J. N. M. & Kalma, J., 1997, 148 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Estimation of nitrogen removal potential on WWTP Assen.

Kujawa, K., Klapwijk, A., van der Maas, P. & Majoor, E., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Evaluatie microvezeldoekjes.

Duisterwinkel, A. E., Götz, C. M., Schmits, R., van Zundert, L., Vrielink, H. & Terpstra, P. M. J., 1997, 82 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Fietspadenplannen in Nederland. Een onderzoek naar de inhoud, opbouw en werking van fietspadenplannen in Drenthe, Friesland, Gelderland en Zuid-Holland.

Bouwman, S. W. T., Christiaans, R. G. J., van Kempen, E. M. A., Vossen, C. A. J., Bakker, J. G. & Jaarsma, C. F., 1997, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 98 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Immissie onderzoek regio Beuningen/Nijmegen

Vermeulen, A. T., Wyers, G. P., Baas, J., Hofschreuder, P., Brunekreef, B. & Slanina, J., 1997, 25 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Klimaatbeleid aan de tand gevoeld.

Folkert, R. J. M., Hoekstra, J., Mensink, P. G. C. & Visser, H., 1997, 63 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Land surface observations using the ERS-! Windscatterometer.

Wisman, V., Boehnke, K., Cavanie, A., Ezraty, R., Gohin, F., Hoekman, D. H. & Woodhouse, I. H., 1997, 18 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel V.

Baltjes, C. R., Bakker, J. G. & Jaarsma, C. F., 1997, Landbouwuniversiteit Wageningen. (Nota Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 67)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Naar een hanteerbare gedifferentieerde milieukwaliteit in Fryslán.

Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 1997, 42 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuurlijke achtergrondgehalten van nutrienten in regionale wateren.

Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 1997, 20 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Notes on simulations with the linked Dialogue-MERGE model

Mensink, P. G. C. & Hoekstra, J., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Oriënterend onderzoek naar microvezeldoekjes.

Vrielink, H. & Terpstra, P. M. J., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Pollution control of small-scale metal industries in Nairobi

Frijns, J., Kirai, P., Malombe, J. & van Vliet, B., 1997, Wageningen: Wageningen Universiteit. 159 p. (Environmental Sociology Series; no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Radar monitoring for sustainable forest management in Indonesia.

Hoekman, D. H., 1997, 70 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Rasimhutan user requirements document.

Varekamp, C., Looyen, W. & Hoekman, D. H., 1997, Wageningen. 22 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Respirometry in control of the activated sludge process.

Spanjers, H., Vanrolleghem, P. A., Olsson, G. & Dold, P. L., 1997, 46 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Solvent extractie van waterbodems, Modellering van menging en oplossen van PAK.

van Ras, N., Bruning, H. & Rulkens, W. H., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Solvent extractie van waterbodems, Onderzoek stromingsstabiliteit nieuw type extractor.

Bruning, H., van Hasselt, H. J., Nienoord, M., Rulkens, W. H. & Terlingen, J. M., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Theory of SWAP version 2.0; simulation of water flow, solute transport and plant growth in the soil-water-atmosphere-plant environment

van Dam, J. C., Huygen, J., Wesseling, J. G., Feddes, R. A., Kabat, P., van Walsum, P. E. V., Groenendijk, P. & van Diepen, C. A., 1997, Wageningen: DLO Winand Staring Centre. 167 p. (Report / Wageningen Agricultural University, Department Water Resources; no. 71)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tumbler dryers for household use - Methods for measuring the performance. International standard.

Terpstra, P. M. J., 1997, 41 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waternatuur in de regionale blauwe ruimte. Gemeenschapstypen in regionale oppervlaktewateren. Achtergronddocument 2A, Natuurverkenning '97

Verdonschot, P., Peeters, E., Schot, J., Arts, G., van der Straaten, J. & van den Hoorn, M., 1997, Wageningen: Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheeer.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwinnen met kwaliteit: haalbaarheidstudie lange-termijn opties voor grotere watereenheden.

Ligtvoet, W., van Buuren, M. & Timmermans, J., 1997, 89 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1996

Application of JERS-1 data for agriculture, forestry and land use.

Clevers, J. G. P. W., van Leeuwen, H. J. C., Hoekman, D. H., Nieuwenhuis, G. J. A., Kramer, H. & Vissers, M. A. M., 1996, Delft: BCRS. 95 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Basisprincipes vuil en vuilverwijdering. (Fundamental mechanisms of soil and stain removal)

Terpstra, P. M. J., Vrielink, J. H. & Zandbelt, F., 1996, 44 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Biologische reiniging van met zware metalen verontreinigd afval door uitloging met behulp van schimmels.

Kortekaas, S., Sierra-Alvarez, R. & Rulkens, W. H., 1996, 76 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Blauwe knooppunten en interregionale zelfsturing.

van Slobbe, E. J. J., van der Vlist, M. J., Pouwel, H. & van Engelenburg, M. A. L., 1996, 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Comparative test of eight dishwasher detergents.

Gerrits, M. & Terpstra, P. M. J., 1996

Research output: Book/ReportReportProfessional

De aerosol tunnel sampler: een combinatie van theorie en praktijk in het ontwerp van een nieuw totaal stofmeter.

Hofschreuder, P., 1996, 35 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

De invloed van detaillering van ammoniakemissiebestanden in ruimte en tijd op de met het OPS-model berekende lokale concentratie velden.

Bogaard, A. J. & Hofschreuder, P., 1996, Wageningen: Landbouwuniversiteit. 59 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

De landelijke flora-databank FLORBASE-1, Eindrapport.

van der Meijden, R., Groen, C. L. G., Vermeulen, J. J., Peterbroers, T., van 't Zelfde, M. & Witte, J. P. M., 1996

Research output: Book/ReportReportAcademic

DUFLOW Waterkwaliteit- Procesbeschrijvingen.

Aalderink, R. H., Blom, G., Lijklema, L., Icke, J. & de Ruiter, H., 1996, Utrecht: Stowa. 120 p. (Rapport; no. 96/22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effect van humuszuurverbindingen op het gedrag van zware metalen in natuurlijke systemen.

Veeken, A. H. M. & van der Zee, F. P., 1996, 81 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Emissies van HFK's, PFK's, FIK's en SF6 in Nederland in 1990, 1994, 2000, 2005, 2010 en 2020.

Matthijsen, A. J. C. M. & Kroeze, C., 1996, 66 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Energy saving tumble dryer project, phase 2.

Terpstra, P. M. J., Hoogstrate, D. & van den Berg, C., 1996

Research output: Book/ReportReportProfessional

Evaluation of the Finnish Research Programme on Climate Change SILMU.

Hordijk, L., Kroeze, C., Alcamo, J., Davies, T., Drewry, D. J., Ford, D., Mearns, L. & Wright, R. F., 1996, 54 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Feasibility of alternative water extraction techniques. Report 3: Testing phase 2 and conclusion.

de Pauw, I. & Gerrits, M., 1996, 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Functional properties of phosphate in machine dishwashing detergents.

van den Berg, C., Terpstra, P. M. J. & Zandbelt, F. J., 1996, Wageningen: Dept. Household and Consumer Studies, Agric. Univ. Wageningen. 9 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gebiedsvreemd water in de IJsselvallei.

Peeters, E. T. H. M. & de Klein, J. J. M., 1996, 58 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gebruikswaarde en belevingswaarde van de fietsmogelijkheden in de gemeente Renkum; een onderzoek onder recreatiefietsers in de gemeente Renkum.

Baal, I. M., Kolsté, K. J. & Bakker, J. G., 1996, Wageningen: Landbouwuniversiteit. 76 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional