Research Output

Filter
Report
1998

Effectmodule regionale watersystemen, fase 1: Soortbenadering.

Durand, A. M., Peeters, E. T. H. M. & Wortelboer, F. G., 1998

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evapotranspiration of cut over bog covered by Molinia Caerulea.

Moors, E. J., Stricker, J. N. M. & van den Abeele, G., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University. 70 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit Wageningen, Afdeling Waterhuishouding; no. 73)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Fate of organic compounds in a pilot-scale activated sludge plant: DynTreat model validation study.

Temmink, H. & Klapwijk, B., 1998, Lelystad: RIZA. 191 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Fysisch-chemische voorzuivering van afvalwater: identificatie en evaluatie van zuiveringsscenario's gebaseerd op fysisch-chemische voorzuivering.

Mels, A. R., van Nieuwenhuijzen, A. F., van der Graaf, J. H. J. M., Klapwijk, A. & Rulkens, W. H., 1998

Research output: Book/ReportReportAcademic

Global change: economic and social impact and responses in coastal systems: The Netherlands LOICZ Programme Implementation Plan Focus 4.

van den Bergh, C. J. M., de Groot, R. S., Heip, C. H. R., Herman, P. J., de Leeuw, J. W., Salomons, W., Visser, L. E. & de Vries, I., 1998

Research output: Book/ReportReportAcademic

Grote herbivoren en vegetatie in het "Nationale Park De Hoge Veluwe": effecten van rasterverwijdering 1994-1997.

Smit, R., Bokdam, J. & Wallis de Vries, M. F., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Huishoudelijk afvalwater: berekening van de zuurstofvraag.

van der Wijst, M. & Groot-Marcus, A. P., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University.

Research output: Book/ReportReportProfessional

IJking Friese spuisluizen: Friese Sluis te Zoutkamp, Suatiesluis Nes, Ameland.

Boiten, W., 1998, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 104 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit Wageningen, Departement Omgevingswetenschappen, Afdeling Waterhuishouding; no. 83)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Inventory of catchment management plans in Europe.

Wesselink, A. J., Verhallen, J. M. & Hoogenboom, F., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Joint environmental policy-making (JEP) : New interactive approaches in the EU and selected member states. Final report

Liefferink, J. D., Mol, A. P. J., Lauber, V., Hofer, K., Enevoldsen, M. & Andersen, M. S., 1998, Wageningen: Wageningen Universiteit. 102 p. (Environmental Sociology Series; no. 11)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Joint environmental policy-making (JEP) : New interactive approaches in the EU and selected member states. Volume IIA. Case study : Packaging Waste

Ingram, V., 1998, Wageningen: Wageningen Universiteit. 96 p. (Environmental Sociology Series; no. 9a)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Kijk achter de prijs.

Brouwer, N. M., 1998

Research output: Book/ReportReportProfessional

Lange termijn veranderingen in de konijnenstand van Nederlandse duingebieden: oorzaken en gevolgen voor de vegetatie.

Olff, H. & Boersma, S. F., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Methodiek voor de evaluatie en optimalisatie van routine waterkwaliteitsmeetnetten. Dl 1. Hoofdrapport.

Blind, M. W. & van der Wiele, P. J., 1998, Utrecht: Stowa.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Methodiek voor de evaluatie en optimalisatie van routine waterkwaliteitsmeetnetten. Dl 2. Overzicht van technieken en methoden.

de Vree, L. & Blind, M. W., 1998, Utrecht: Stowa.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Methodiek voor de evaluatie en optimalisatie van routine waterkwaliteitsmeetnetten. Dl 3. Stappenplan voor meetnetoptimalisatie.

Blind, M. W. & van der Wiele, P. J., 1998, Utrecht: Stowa. 101 p.

Research output: Book/ReportReportPopular

Open Access

Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel -deel VI Analyse van het recreatieverkeer en recreatiebezoek in de periode maart 1996 - februari 1997.

van Dijk, T., Jaarsma, C. F. & Webster, M. J., 1998, Wageningen. 130 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 72)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel -deel VIII Analyse van het recreatieverkeer en recreatiebezoek in de periode maart 1997 - februari 1998.

van Dijk, T. & Jaarsma, C. F., 1998, Wageningen. 124 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 75)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - Trendrapport (deel VII). De ontwikkelingen van het recreatieverkeer en recreatiebezoek in de periode maart 1992 - februari 1997.

Jaarsma, C. F., Webster, M. J. & Bakker, J. G., 1998, Wageningen. 88 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 73)

Research output: Book/ReportReportProfessional

N-related research within SENSE; an inventory of ongoing studies and possible new lines of research

Ducobu, H., Spijkerman, E., Mur, L. & Roijackers, R., 1998

Research output: Book/ReportReportAcademic

Opheffen of handhaven van de gevolgen van doorsnijding.

Webster, M. J. & Jaarsma, C. J., 1998, Wageningen. 130 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Report of the jury: international energy agency demand, side management, drier promotion.

Klag, A. H., Gurlitz, H., Horowitz, A. & Terpstra, P., 1998

Research output: Book/ReportReportProfessional

RESMEDES Spain 1996: ground data collection and analysis report.

van Oevelen, P. J., Vissers, M. A. M. & Woodhouse, I. H., 1998, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 69 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit Wageningen, Afdeling Waterhuishouding; no. 77)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Rossum-stuwen Schouwen West.

Boiten, W., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Rossum-stuw polder de Noordplas.

Boiten, W., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Sensitivity of output covariance to non-second order properties of the input in the case of unsaturated zone models.

Wojcik, R. & Torfs, P. J. J. F., 1998, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 45 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit Wageningen, Afdeling Waterhuishouding; no. 80)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

The PHARUS Familiarization Programme

Rijckenberg, G. J., Smith, A. J. E., van den Broek, A. C., Greidanus, H., Dekker, R. J., Kogels, J., Otten, M. P. G., Landa, H., Hesselmans, G. H. F. M., Pietersen, O., Booltink, H. W. G., Hoekman, D. H. & Vissers, M. A. M., 1998, Delft: BCRS. 137 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Toepassing van een toedelingsmethode voor beheerskosten van wegen in het Waterschap "De Waterlanden" anno 1999

van Dijk, T. & Jaarsma, C. F., 1998, Wageningen: Wageningen Universiteit. 58 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 74)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vereenvoudiging van de gedifferentieerde milieukwaliteit van oppervlaktewater in Fryslan.

Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 1998, [Leeuwarden etc.]: Provincie Fryslan [etc.]. 95 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vulnerability water supply of the Netherlands through the river Meuse.

Deursen, W. P. A., Feddes, R. A., Torfs, P. J. J. F. & Warmerdam, P. M. M., 1998, Bilthoven: NRP. 112 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Wegen in de omslag: het vervolg. Toepassing van een toedelingsmethode voor beheerskosten van wegen in het waterschap "De Waterlanden" anno 1999.

van Dijk, T. & Jaarsma, C. F., 1998, Wageningen. 58 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 74)

Research output: Book/ReportReportProfessional

1997

A behavioral analysis of private car use by households.

Rouwendal, J., 1997, Bilthoven: RIVM. 153 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Agrarisch Natuurbeheer: Duurzaam voor de agrarier en/of duurzaam voor de natuur.

Gleichman, J. M., 1997, Wageningen: Leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie, LU.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Agro-ecology. Advanced course

Kleijn, D. & Langeveld, C. A., 1997, Wageningen: WU, dept.of Plant Science, Ther.Prod.Ecology.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Benchmarks for control strategies.

Keesman, K., Spanjers, H. & Olsson, G., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bereiding en kwaliteit van biologische voedingsmiddelen; samenvatting.

Duysens, M., 1997, Wageningen: Wetenschapswinkel. 16 p. (Rapport / Wetenschapswinkel; no. 125)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Blauwe knopen; integratie ruimtelijke ordening en waterbeheer in de praktijk.

Goossensen, F. R., van Slobbe, E. J. J. & van der Vlist, M. J., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Botanische kwaliteit van bermen in het agrarische landschap.

Bonte, A. J., Hazebroek, E., van den Hengel, L. C., Keizer, P. J., Sykora, K. V. & Schaminée, J. H. J., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Calibratie DUFLOW-kwaliteitsmodel boezem Amstelland-west.

de Klein, J. J. M., 1997, 37 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Climate change: Socio-economic impacts and violent conflict.

van Ierland, E. C., Klaassen, M. C., Nierop, T. & van der Wusten, H., 1997, 142 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

De Regge; blauwe slagader van Twente.

Goossensen, F., de Jong, T., de Groot, G. & van der Vlist, M. J., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Duurzaam Veilig in West Zeeuwsch-Vlaanderen. Een onderzoek naar ontmoetingen tussen fiets- en landbouwverkeer op en langs provinciale wegen.

Wolleswinkel, A. P. & Jaarsma, C. F., 1997, Landbouwuniversteit Wageningen. 118 p. (Nota Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 68)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effecten van peilveranderingen in de Grevelingen op de zoutconcentraties in de oeverzone.

van Dam, J. C., 1997, Wageningen. 47 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Electric clothes washer-dryers for household use. Methods of measuring the performance. European Standard.

Terpstra, P. M. J., 1997, 9 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional