Research Output

Filter
Report
2001

Towards Strategic Visions; COOL Europe Workshop 4 Report

Andersson, M. & Tuinstra, W., 2001, Wageningen: Wageningen UR. 94 p. (COOL; no. 01/E04)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Upscaling and downscaling of regional methane sources - rice agriculture as a case study

van Breemen, N., Denier van der Gon, H., Veldkamp, T., Verburg, P., van Bodegom, P. M., Goudriaan, J., Leffelaar, P. A., Stams, F., Houweling, S., Lelieveld, J., Slanina, S. & Zhang, Y., 2001, Bilthoven, the Netherlands: RIVM. 133 p. (Dutch National Research Programme on Global Air Pollution and Climate Change; no. 410 200 070)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Upscaling methane emissions from wetland rice fields

van der Woerd, H., Bergsma, A., Denier van der Gon, H., Janssen, L., van Leeuwen, H., Verhoeven, R., van Valkengoed, E. & van der Wal, J. T., 2001, Delft: Netherlands Remote Sensing Board (BCRS), Programme Bureau, Rijkswaterstaat Survey Department. 73 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Validatie van de modellen SMART2, SUMO 1, NUCOM en MOVE op site-, regionaal en national niveau

Wamelink, G. W. W., van Oene, H., Mol-Dijkstra, J. P., Kros, J., van Dobben, H. F. & Berendse, F., 2001, Wageningen: Alterra. 120 p. (Alterra-rapport; no. 65)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Worden rijkswegbermen goed beheerd? Herinventarisatie van Nederlandse wegbermen: een vegetatiekundige en floristische vergelijking van 1986-1988 met 2001

Kalwij, J. M., Sykora, K. V. & Keizer, P. J., 2001, 77 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2000

A mathematical modeling methodology categorization with an application to global warming related models

Mensink, P. G. C., 2000, Wageningen: Wageningen University.

Research output: Book/ReportReportAcademic

An analysis of costs of stormwater drainage, sewerage and wastewater treatment in Ho Chi Minh City, Vietnam

van Buuren, J. C. L., 2000

Research output: Book/ReportReportAcademic

Biodiversiteit in geïntegreerd perspectief

Rotmans, J., van Asselt, M., de Groot, R. S. & van Vliet, A. J. H., 2000

Research output: Book/ReportReportProfessional

COOL Europe Workshop I, Towards future images, COOL 00/E01

Andersson, M., Tuinstra, W. & COOL-Europe Projectteam, 2000, 38 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

COOL Phase 1 report (January-October 1999) : including the work plan for Phase 2

Andersson, M., Berk, M., Hisschemoller, M., Kuik, O., Mol, A. P. J., Metz, B., Tuinstra, W., Hordijk, L. & COOL Projectteam, 2000

Research output: Book/ReportReportProfessional

COOL Workshop report COOL Europe Workshop II, Path Analysis

Andersson, M. & Tuinstra, W., 2000

Research output: Book/ReportReportAcademic

Cost-effective scenarios of sulfur abatement in Asia and the role of renewable energy sources in pollution control; Final report Work Package 2

Boudri, J. C., Hordijk, L., Kroeze, C., Amann, M., Cofala, J., Bertok, I., Gyarfas, F., Lixin, F., Schöpp, W., Li, J., Lin, D., Zhuang, X., Liu, X., Hu, R., Zhu, L., Song, Y., Panwar, T. S., Gupta, D., Singh, D., Kumar, A. & 4 others, Vipradas, M. C., Dadhich, P., Prasad, N. S. & Sriv, L., 2000, Wageningen: WIMEK, IIASA, ERI, TERI.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Debietmeetstations in het gebied Halkenbroek

Boiten, W., 2000, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. (Rapport / Sectie Waterhuishouding, [Departement] Omgevingswetenschappen, Wageningen Universiteit; no. 93)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Debietmeetstations op de Schipbeek: Kloosterstuw te Deventer; Inlaatgemaal Twentekanaal te Markelo

Boiten, W., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit. (Rapport / Sectie Waterhuishouding, [Departement] Omgevingswetenschappen, Wageningen Universiteit; no. 96)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Detergent Efficiency and Load Efficiency - Discussion paper : SAVE II Washing Machnies, Subtasks 2.4.3/4

Uitdenbogerd, D. E., 2000, Utrecht: Novem BV. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Domestic consumption, utility services and the environment. Final Domus report

Chappells, H., Klintman, M., LindOn, A. L., Shove, E., Spaargaren, G. & van Vliet, B., 2000

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Duurzame Waterhuishouding : Ontwikkeling van een integraal systeem voor duurzaam watergebruik in huishoudens [Eindrapportage]

Haffmans, S. P., de Pauw, I., Terpstra, P. M. J., Groot-Marcus, J. P., Meij, S., Meeuwissen, B. A. J., Hoeyenbosch, B. & Offringa, R., 2000

Research output: Book/ReportReportProfessional

Duurzame Waterhuishouding : Prestatie en gebruikersacceptatie. Tussenrapport taak A2

Groot-Marcus, J. P., Meij-Lodder, S. & Terpstra, P. M. J., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit, Huishoud- en Consumentenstudies. (H&C working paper; no. 00-01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Economic modelling approaches to land use and cover change

Groeneveld, R. A. & van Ierland, E. C., 2000

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een omslag in de omslag: het vervolg. Toepassing van een toedelingsmethode voor beheerskosten van wegen in het Waterschap Westfriesland anno 2000

Jaarsma, C. F. & Webster, M. J., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 83)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Eerste fase van de ontwikkeling van het successie model SUMO 1; verbetering van de vegetatiemodellering in de Natuurplanner

Wamelink, G. W. W., Mol-Dijkstra, J. P., van Dobben, H. F., Kros, J. & Berendse, F., 2000, Wageningen: Alterra. 84 p. (Alterra-rapport; no. 45)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emulating a long-term energy scenario with the MERGE2 model

Mensink, P. G. C., 2000

Research output: Book/ReportReportAcademic

EU regulation on utilities, environment and consumers. Domus EU policy review

van Vliet, B., 2000, Wageningen: Wageningen University.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Evaluation of parametric and structural uncertainty in stock assessment models with an application to North Sea herring

Huiskes, M. J. & Pastoors, M. A., 2000, Wageningen: Wageningen University, Sub-dept. Mathematics. 20 p. (Technical Note; no. 00-03)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Future Policies for National Parks: The case of Argentina; a vision

van Lier, H. N., 2000, Wageningen: Wageningen University and Research Centre. (Report Chairgroup Land Use Planning; no. 81)

Research output: Book/ReportReportAcademic

GAMS for environmental-economic modelling, using GAMS-IDE version 19.3

Dellink, R. B. & Szonyi, J., 2000, Wageningen: Environmental economics and natural resources group, Wageningen University.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Geuremissie uit de Veehouderij

Ogink, N. W. M. & Lens, P. N. L., 2000, Wageningen: IMAG.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Groundwater droughts : Assessment of the Regional Impact of Droughts in Europe

Alvarez, J., Demuth, S., Estrela, T., Franssen, R., Gustard, A., Hisdal, H., Henriques, R., van Lanen, H. A. J., Looijaard, A., Peters, E., Rees, G., Santos, M. J., Stahl, K., Tallaksen, L., Teuling, R. & Zaidman, M., 2000

Research output: Book/ReportReportAcademic

Herstel van het watersysteem in het bebouwde gebied van Wageningen : Haalbaarheidsonderzoek

van der Schaaf, S. & Warmerdam, P. M. M., 2000, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. (Rapport / Sectie Waterhuishouding, [Departement] Omgevingswetenschappen, Wageningen Universiteit; no. 94)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Huishoudwater in Wageningen Noord-West

van Vliet, B. J. M., 2000, 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Influent characterisation and source control - Report of the 3rd COST 624 Working Group Meeting on Treatment Scenarios

Balkema, A. & Spanjers, H., 2000

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Klimaatverandering en de functies van het landelijk gebied : LNV agenda klimaat

Dolman, A. J., Kabat, P., van Ierland, E. C. & Hutjes, R. W. A., 2000, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 82)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Leeswijzer 'Vervolgproject Duurzaam Nationaal Inkomen volgens Hueting'

Hofkes, M. W., Dellink, R. B., Gerlagh, R. & Lise, W., 2000

Research output: Book/ReportReportProfessional

Meetopstelling voor aan- en afvoer van water in de Vlietpolder bij Hoogmade : onderdeel project "Water- en Nutriëntenhuishouding Veenweidegebied

Dommerholt, A., 2000, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. (Rapport / Sectie Waterhuishouding, [Departement] Omgevingswetenschappen, Wageningen Universiteit; no. 95)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Mission Report 2000 - Refine Board

van Buuren, J. C. L., 2000

Research output: Book/ReportReportAcademic

Model description

van Nes, E. H., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Modellering van bosbeheer in SUMO

Wamelink, G. W. W., Wegman, R., Slim, P. A. & van Dobben, H. F., 2000, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 66)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Modellering van de kansrijkdom van het biotisch herstel van natte en vochtige vegetaties

Tamis, W. L. M., van 't Zelfde, M., van Ek, R. & Witte, J. P. M., 2000, Lelystad [etc.]: RIZA [etc.]. 63 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Monitoring of greenhouse gases in the Netherlands: uncertainty and priorities for improvement

van Amstel, A. R., Olivier, J. G. J. & Ruyssenaars, P. G., 2000

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoringsonderzoek recreatie Amsterdamse Waterleidingduinen - deel IV. Parkeerregulering

Jaarsma, C. F., Webster, M. J., Hesselink, E. & Bakker, J. G., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 82)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel IX. Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 1998 - februari 1999

Jaarsma, C. F. & Webster, M. J., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 80)

Research output: Book/ReportReportProfessional