Research Output

Filter
Report
2018

Integrale ruimtelijke visie tussengebied Katwijk Wassenaar

Brinkhuijsen, M., 2018

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kansen voor het sluiten van de mineralenbalansen in Noord-Nederland: effecten op regionale schaal en bedrijfsschaal

de Vries, W., Kros, H., Voogd, J-C., van Duijvendijk, K. & Ros, G., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 71 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2925)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwantificering nutriëntensituatie van de bodem in het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest

Ros, G. H., Kros, H., van Vliet, P. & van Duijvendijk, K., 2018, Wageningen: Nutriënten Management Instituut NMI B.V. 22 p. (Rapport / Nutriënten Management Instituut NMI; no. 1708.N.17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwantificering nutriëntensituatie van de bodem in het beheergebied van Wetterskip Fryslân

Ros, G. H., Kros, H., van Vliet, P. & van Duijvendijk, K., 2018, Wageningen: Nutriënten Management Instituut NMI. 24 p. (Rapport / Nutriënten Management Instituut; no. 1708.N.17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Maatlatten voor doorstroommoerassen en moerasbeken

Verdonschot, R. & Verdonschot, P., Oct 2018, Wageningen: Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research. 81 p. (Notitie Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Monitoring pilot Houtribdijk

Penning, E., Bijlsma, P., den Heijer, K., de Lange, M. & Vuik, V., 2018, Delft: Deltares. 159 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nitrous oxide emission from agricultural soils

Velthof, G. L. & Rietra, R. P. J. J., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 57 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2921)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

NKWK Klimaatbestendige Stad: Rapportage Onderzoeksprogramma 2018

Gehrels, H., Goosen, H., van de Ven, F., Brolsma, R., Hofland, S., Snep, R., Bosch, P., Pötz, H., Kluck, J., de Bel, M. & Koekoek, A., 2018, Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). 102 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nutrients In a Circular Economy (NICE): Bijdragen van Wageningen-UR aan de discussie over NICE

Derikx, P., Oenema, O., Poppe, K., Vellinga, T., Verloop, K., Weijma, J., de Wolf, P. & Zwanenburg, W., 23 Feb 2018, Wageningen: Wageningen University & Research. 67 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

OBN advies Wijffelterbroek

Runhaar, H., Verdonschot, P. & van de Weerd, R., 2018, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 47 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027

Altenburg, W., Arts, G., Baretta-Bekker, J. G., van den Berg, M. S., van den Broek Broek, T., Buskens, R., Bijkerk, R., Coops, H. C., van Dam, H., van Ee, G., Evers, C. H. M., Franken, R., Higler, B., Ietswaart, T., Jaarsma, N., de Jong, D. J., Joosten, A. M. T., Klinge, M., Knoben, R. A. E., Kranenbarg, J. & 21 others, van Loon, W. M. G. M., Noordhuis, R., Pot, R., Twisk, F., Verdonschot, P. F. M., Vlek, H., Backx, J. J. G. M., Beers, M., Buijse, A. D., Duursema, G., Fagel, M., de Leeuw, J., van der Molen, J., Nijboer, R. C., Postma, J., Vriese, T., Duijts, R., Hartholt, J. G., Jager, Z., Stikvoort, E. C. & Walvoort, D., 2018, Amersfoort: Stowa. 481 p. (Stowa rapport; no. 2018-49)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtelijke strategieën voor gezonde omgevingen: Case streetcanyons

Lenzholzer, S., Depauw, S., van den Berg, I. & Dens, S., 1 Nov 2018, 80 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtelijke verkenning energietransitie Assen

Brinkhuijsen, M., 2018

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Tecnologías apropiadas para el tratamiento de aguas en fincas cafeteras

Rodríguez Valencia, N., Quintero Yepes, L. V., Osorio Ocampo, A. F., Castañeda, S. A., de Miguel García, A., Harmsen, J., Bisschops, I., Wolters, W. & Miguel Ayala, L., 2018, Bogota: APC Columbia. 130 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Validation of ISO/DIS 20244 Soil quality - screening method for water content - determination by refractometry

van Vark, W., Pellen, P., Crum, S. & Harmsen, J., Nov 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 25 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2911)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Veerkracht als basis voor analyse en evaluatie van natuurbeleidstrategieën

Kramer, K., Cormont, A., van der Heide, M., Korevaar, H., Michels, R., Sterk, M., Ofori, L., Pleijte, M., Polman, J. E., Veraart, J. A. & Werners, S. E., 2018, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 247)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verbetering MNP (Effecten van klimaatverandering). Tussenrapportage WOT-04-011-036.94

Wamelink, G. W. W., van Adrichem, M. H. C., Jochem, R. & Henkens, R. J. H. G., 2018, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 235)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkenning monitor landschap: naar een robuust en breed gedragen systeem voor monitoring van landschap

Koomen, A., Nieuwenhuizen, W. & Pedroli, B., Jun 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 59 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2890)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie

Mulder, M., Hack-ten Broeke, M., Bartholomeus, R., van Dam, J., Heinen, M., van Bakel, J., Walvoort, D., Kroes, J., Hoving, I., Holshof, G., Schaap, J., Spruijt, J., Supit, I., de Wit, A., Hendriks, R., de Haan, J., van der Voort, M. & van Walsum, P., 2018, Amersfoort: Stowa. 71 p. (Stowa rapport; no. 2018-48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterzuivering & biomassaproductie: Complementaire waterzuivering met planten en dieren - Fase 1

Schuijt, L. M., van Bergen, T., Verdonschot, P. F. M., Smolders, F. & Lamers, L. P. M., Mar 2018, Wageningen University & Research. 65 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Westerzeedijk Harlingen: open planproces Westerzeedijk Harlingen

Brinkhuijsen, M., 2018

Research output: Book/ReportReportProfessional

Woningbouw en hittestress in een veranderend klimaat : testbed Den Haag

Koopmans, S., Ronda, R. J. & Steeneveld, G. J., 28 Feb 2018, De Bilt: KNMI. 28 p. (KNMI Intern Rapport; no. IR-2018-03)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2017

Advies inrichting en beheer beekdal Geeserstroom

Verdonschot, P. F. M., Verdonschot, R. C. M., Jansen, P. C., Massop, H. T. L. & Grootjans, A. P., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research (Alterra). 128 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Agroforestry systems in the Upper Mara River Basin: a practical guide for farmers

Ingram, V., Jans, W., Hitimana, J., Werners, S., Spijkerman, A., Froebrich, J., Ndolo, B., Heesmans, H. & Rooker, J., 2017, Wageningen: Wageningen University & Research. 61 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Biodiversiteitsvoetafdruk van bedrijven

Arets, E. J. M. M., van Rooij, W., Struijs, J., Broer, W., van Schaick, J., Wamelink, G. W. W., van Adrichem, M. H. C. & Jansen, P. C., 2017, Lochem: Plansum. 116 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee: Resultaten 2015-2016 en trends in broedsucces in 2005-2016

Koffijberg, K., Cremer, J. S. M., de Boer, P., Nienhuis, J., Schekkerman, H., Oosterbeek, K. & Postma, J., Dec 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 50 p. (WOt-technical report; no. 112)(Sovon-rapport; no. 2017/66)(Wageningen Marine Research rapport; no. C100/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Building with Nature pilot Friese IJsselmeerkust: Eindrapportage Building with Nature pilot Zandmotor Friese IJsselmeerkust

Wiersma, A., van Hattum, T., de Lange, M., van Slobbe, E., Forzoni, A. & Talens, R., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 76 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2856)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bumblebee, acute contact toxicity test

Roessink, I., 11 Sep 2017, OECD Publishing. 11 p. (OECD Guidelines for testing of chemicals; no. 246)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bumblebee, acute oral toxicity test

Roessink, I., 9 Oct 2017, OECD Publishing. 12 p. (OECD Guidelines for testing of chemicals; no. 247)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Cadmium in soil, crops and resultant dietary exposure

Rietra, R. P. J. J., Mol, G., Rietjens, I. M. C. M. & Römkens, P. F. A. M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 39 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2784)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

CASCADE Catastrophic shifts in drylands: how can we prevent ecosystem degradation? Final Publishable Summary: EU - FP7 project Grant Agreement Number 283068

van den Elsen, H. G. M., Hessel, R., Stringer, L. C., Daliakopoulos, I. N., Tsanis, I., Garcia Major, A., de Ruiter, P. C., Bautista, S., Valdecantos, A., Vallejo, R. L., Kefi, S., Schneider, F., Baudena, M., Rietkerk, M., Fleskens, L., Schwilch, G., Juckers, M., Geeson, N., Brandt, J., Sietz, D. & 1 others, de Ita, C., 29 Aug 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research (Alterra). 35 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Citizen science: de weg naar maatschappelijke betrokkenheid?

Overbeek, M. M. M., Sijtsema, S. J. & van Vliet, A. J. H., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 175)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Citizen science voor natuur in Nederland : van onschatbate waarde en onderschat belang

Breman, B. & van Vliet, A., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 43 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2806)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Commissie van Deskundige Meststoffenwet: Jaarverslag 2017

Velthof, G. L., 2017, 20 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Comparison of model concepts for nutrient availability and soil acidity in terrestrial ecosystems

Kros, J., Mol, J. P., de Vries, W., Fujita, Y. & Witte, J. P. M., Jun 2017, Nieuwegein: KWR. 90 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

De energietransitie: een nieuwe dimensie in ons landschap

Uyterlinde, M., Londo, M., Sinke, W., van Roosmalen, J., Eecen, P., van den Brink, R., Stremke, S., van den Brink, A. & de Waal, R., 2017, Petten: ECN. 15 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access