Research Output

Filter
Report
2019

Microplastics in drinking water

Marsden, P., Koelmans, A. A., Bourdon-Lacombe, J., Gouin, T., D'Anglada, L., Cunliffe, D., Jarvis, P., Fawell, J. & De France, J., Aug 2019, Geneva: World Health Organization. 124 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring effecten zandsuppletie Leuvenumse beek 2018

Verdonschot, R. & Verdonschot, P., Jan 2019, Wageningen: Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research. 59 p. (Notitie Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurrapportage Zeeland 2019

Boddeke, P., Boudewijn, T., van Helsdingen, A., Lensink, R., Röell, I. (ed.), Roelofsen, H., Sanders, M., Schütt, J., Wamelink, W., van der Zee, F. (ed.) & Soomers, H. (ed.), 2019, Middelburg: Provincie Zeeland. 153 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nederland inrichten met het principe van natuurlijke klimaatbuffers: De leerervaringen

Veraart, J. A., Klostermann, J., Sterk, M., Janmaat, R., Oosterwegel, E., van Buuren, M. & van Hattum, T., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 101 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2975)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling standaard stresstest hitte

de Nijs, T., Bosch, P., Brand, E., Heusinkveld, B., van der Hoeven, F., Jacobs, C. M. J., Klok, L., Kluck, J., Koekoek, A., Koopmans, S., van Nieuwaal, K., Ronda, R. & Steeneveld, G., 2019, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 121 p. (RIVM briefrapport; no. 2019-0008)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Opzet methodiek voor het verwaarden van bodemkoolstof

Rougoor, C., Heesmans, H., Staps, S., Kuikman, P., Hondebrink, M., Kuneman, G. & Keuper, D., 2019, Culemborg: CLM Onderzoek en Advies. 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Policy relevance analysis of geospatial indicators: Final Deliverable under Task 1.8.2.5

Hazeu, G. W., Frelih-Larsen, A., Ittner, S., Naumann, S., Gregor, M. & Pedroli, G. B. M., 2019, 1.1 ed. EEA. 33 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

QuickScan macrofauna Sterkselsche Aa 2018

Verdonschot, R. & Verdonschot, P., 2019, Wageningen: Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research. 21 p. (Notitie Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

RK Kerk Bennekom opent de deuren voor wilde bijen

Ottburg, F. G. W. A., Noordijk, J. & Roessink, I., 31 Jan 2019, Wageningen University & Research. 14 p. (Kennisimpuls bestuivers; no. 2018-8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtelijke allocatie van mesttoediening en ammoniakemissie: beschrijving mestverdelingsmodule INITIATOR versie 5

Kros, H., van Os, J., Voogd, J. C., Groenendijk, P., van Bruggen, C., te Molder, R. & Ros, G., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 95 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2939)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Steenmeel in droge bossen

Bloem, J., de Vries, W., Weijters, M., de Jong, J. J. & Krul, L., Jun 2019, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 4 p. (Infoblad Veldwerkplaats)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Stekende insecten Griendtsveen 2015-2018

Verdonschot, P. F. M. & Dekker, D. T. B. M., Jan 2019, Wageningen: Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research. 60 p. (Notitie Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Stekende insecten rondom Cranendonck: nulmeting 2018

Verdonschot, P. F. M., Dekker, D. T. B. M., Ligtenberg, J. & Janssen, M., 2019, Wageningen: Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research. 30 p. (Notitie Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Stekende insecten rondom de Westelijke Langstraat : risico-analyse

Verdonschot, P. F. M., Aug 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research, Zoetwatersystemen. 27 p. (Notitie Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sturende factoren voor vissen in het beheersgebied van Waterschap Rijn & IJssel

Kranenbarg, J., Peeters, E. T. H. M., de Bruin, A. & Groen, M., 15 Feb 2019, Nijmegen: Stichting RAVON. 96 p. (RAVON Rapport; no. 2017.093)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The science base of a strategic research agenda - Executive Summary

Bray, A. W., Kim, J. H., Schrumpf, M., Peacock, C., Banwart, S., Schipper, L., Angers, D., Chirinda, N., Lopes Zinn, Y., Albrecht, A., Kuikman, P. J., Jouquet, P., Demenois, J., Farrell, M., Fontaine, S., Soussana, J. F., Kuhnert, M., Milne, E., Taghizadeh-Toosi, A., Cerri, C. E. P. & 12 others, Corbeels, M., Cardinael, R., Alcántara Cervantes, V., Olesen, J. E., Batjes, N. H., Heuvelink, G. B. M., Maia, S. M. F., Keesstra, S. D., Claessens, L. F. G., Madari, B. E., Verchot, L. & Nie, W., 2019, EU. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The SEEA EEA condition account for the Netherlands

Lof, M., Boogaart, P., Hein, L., de Jong, R. & Schenau, S., 2019, Den Haag: CBS. 83 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Versterking Grebbedijk als voorbeeld van participatie volgens de Omgevingswet

Klostermann, J., van Buuren, M., van Loon-Steensma, J. & Pedroli, B., Jul 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 71 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2958)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verzuring van loofbossen op droge zandgronden en herstelmogelijkheden door steenmeeltoediening

de Vries, W., Weijters, M., de Jong, A., van Delft, B., Bloem, J., van den Burg, A., van Duinen, G-J., Verbaarschot, E. & Bobbink, R., 2019, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 138 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterkwaliteit zonder toxiciteit

Posthuma, L., van der Grinten, E., Verweij, W., Dingemans, M. & van den Brink, P. J., 2019, Bilthoven: RIVM. 9 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes

Kleijn, D., Bink, R. J., ter Braak, C. J. F., van Grunsven, R., Ozinga, W. A., Roessink, I., Scheper, J. A., Schmidt, A. M., Wallis de Vries, M. F., Wegman, R., van der Zee, F. F. & Zeegers, T., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 85 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2871)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Advances in the Development of Procedures to Establish the Toxicity of Non-Extractable Residues (NER) in Soil. LRI-ECO25

Harmsen, J., Hennecke, D., Hund-Rinke, K., Lahr, J. & Deneer, J., Oct 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 109 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2909)(Fraunhofer IME report; no. 040-215996)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Apppropriate technologies for water treatment on coffee farms

Rodríguez Valencia, N., Quintero Yepes, L. V., Osorio Ocampo, A. F., Castañeda, S. A., de Miguel García, A., Harmsen, J., Bisschops, I., Wolters, W. & Miguel Ayala, L., 2018, Bogota: APC Columbia. 130 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bevorderen van nestgelegenheid voor wilde bijen op landgoed De Lage Lier

Scheper, J. A., Reemer, M. & Roessink, I., 28 Aug 2018, Wageningen University & Research. 13 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biologische schade aan Ecolan EPDM-vijverfolie

Verdonschot, R. C. M., Peeters, E. T. H. M. & Beijer, J. A. J., 2018, M362 ed. 22 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

De bodemfauna van het Markermeer: Markermeer bodemfaunakartering 2016 en MWTL-analyse

van Riel, M. C., Verdonschot, P. F. M. & Dekkers, D. D., Feb 2018, Wageningen: Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research. 48 p. (Notitie Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De Living Lodge: Natuurversterking door verblijfsrecreatie

Amelung, B., Feb 2018, Wageningen: Wageningen University & Research. 23 p. (Rapport / Wetenschapswinkel; no. 343)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Demand and experiences with financial products and services in climate smart villages

Groot, A., van Steenis, O., Jans, W., Bolt, J. S., Recha, J., Kimeli, P., Radeny, M., Muhimbo, O., Osmond, E., Kitondo, D., Martinez Baron, D., Santacruz, V., Khatri-Chhetri, A., Jat, M., Aggrarwal, P., Chanana, N., Pant, A., Phuong Thanh, P., Dinh Tien, N., Korner, J. & 11 others, Sebastiaan, L., Ouedraogo, M., Zougmore, R., Nyour, B., Ibrahim, H., Maalong-Gae, P., Bawa, T., Diop, M., Long, T., van Asseldonk, M. & Wattel, C. J., Jan 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 97 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De singel als klimaatadaptieve drager

Lenzholzer, S., Cortesão, J., Knuijt, M., Kersten, P., van Manen, W., van Immerseel, R. & Wijsbek, N., 31 Dec 2018, 100 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De waterwijzer natuur: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur

Witte, J. P. M., Runhaar, J., Bartholomeus, R. P., Fujita, Y., Hoefsloot, P., Kros, J., Mol, J. & de Vries, W., 2018, Amersfoort: Stowa. 176 p. (Stowa rapport; no. 2018-44)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecosysteemdiensten Hart van Holland : een bonus voor diversiteit

Vos, C., Meeuwsen, H. & Woltjer, I., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 47 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2902)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecosysteemdiensten in Zuid-Holland: ecosysteemdiensten op de kaart voor de beleidsvisie Rijke Groenblauwe Leefomgeving

Hendriks, K., Grashof-Bokdam, C., de Nijs, T. C. M., Vos, C., Meeuwsen, H., Schouten, T., van Zoest, R., Schuiling, R. & Wegman, R., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 63 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2892)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van Graskarper op de kwaliteit van watersystemen

Nagelkerke, L. A. J., Peeters, E. T. H. M., Moonen, J. & van Smeden, J., 2018, Amersfoort: Stowa. 52 p. (Stowa rapport; no. 2018-03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem stroomgebied de Raam : pilot onderzoeksprogramma Lumbricus, pijler bewuste bodem

Schipper, P. N. M., Massop, H., Kros, H., van Eekeren, N., Zaanen, M., Groenendijk, P., van Goor, S. & Ros, G. H., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 49 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2894)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effect van kleine landschapselementen en buitenlandse natuur op het duurzaam voorkomen van soorten in de provincie Limburg: Doorrekening met het MNP

Wamelink, W., van Adrichem, M., Meeuwsen, H., Frissel, J., Woltjer, I., de Knegt, B. & Pouwels, R., Nov 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 59 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2912)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2016: Berekeningen met het model NEMA

van Bruggen, C. (ed.), Bannink, A. (ed.), Groenestein, C. M. (ed.), Huijsmans, J. F. M. (ed.), Luesink, H. H. (ed.), van der Sluis, S. M. (ed.), Velthof, G. L. (ed.) & Vonk, J. (ed.), Jun 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 124 p. (WOt technical report; no. 119)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gebruik van ijzerwater en fulvozuur als ijzermeststof - laboratoriumtesten

Regelink, I., Rietra, R. & Comans, R., Mar 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 33 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2875)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Guía para la evaluación de la calidad del agua superficial en microcuencas cafeteras de Colombia

Rodríguez Valencia, N., Quintero Yepes, L. V., Gómez Zuluaga, G. A., Bohórquez Zapata, V. L., González Durán, C. M., Osorio Ocampo, A. F., de Miguel García, A., Harmsen, J., Wolters, W. & Miguel Ayala, L., 2018, Bogota: APC Columbia. 206 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Guide to evaluation of quality of surface water in coffee river basins of Colombia

Rodríguez Valencia, N., Quintero Yepes, L. V., Gómez Zuluaga, G. A., Bohórquez Zapata, V. L., González Durán, C. M., Osorio Ocampo, A. F., de Miguel García, A., Harmsen, J., Wolters, W. & Miguel Ayala, L., 2018, Bogota: APC Columbia. 206 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Herziening macrofaunamaatlat R4

Verdonschot, R. & Verdonschot, P., Aug 2018, Wageningen: Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research. 29 p. (Notitie Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Impact of cadmium levels in fertilisers on cadmium accumulation in soil and uptake by food crops

Römkens, P., Rietra, R., Kros, H., Voogd, J. C. & de Vries, W., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 115 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2889)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Initiatie van herstelprocessen in de Oostrumsche beek via vrije afstroming en het inbrengen van dood hout

Verdonschot, R. & Verdonschot, P., Dec 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 52 p. (Notitie Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access