Research Output

Filter
Report
Report

Domestic consumption, utility services and the environment. Final Domus report

Chappells, H., Klintman, M., LindOn, A. L., Shove, E., Spaargaren, G. & van Vliet, B., 2000

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Domestic energy saving potentials for food and textiles: an empirical study.

Uitdenbogerd, D. E., Brouwer, N. M. & Groot-Marcus, J. P., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Doorstroommoerassen en moerasbeken : typebeschrijvingen en ontwikkeling maatlatten voor de biologische kwaliteitselementen

Verdonschot, R., Runhaar, H., Buijse, T., Bijkerk, R. & Verdonschot, P., 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 128 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Draagkracht in het rivierengebied voor vogels en vissen. Productie van macrofauna in relatie tot sedimentverontreiniging en voedsel

de Lange, H. J., Jonge, J. & Peeters, E. T. H. M., 2005, Lelystad: Rijkswaterstaat. 120 p. (AKWA rapport; no. 05.004)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Drainage as an integrated part of AWM. Mission to the APWAM Network Centres

Ritzema, H. P., 2005, Wageningen: Wageningen University. 39 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Drainage interventions as an integrated part of AWM. Mission to the Undi and Bapatla Network Centres

Ritzema, H. P., 2006, Wageningen: Wageningen University. 53 p. (Technical Report; no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Drain Spacing - Workbook

Ritzema, H. P. & Lenselink, K. J., 2009, Wageningen: Alterra-ILRI. 66 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Dreijen Regeneration Study: Professional Academy 2007

Lenzholzer, S., Koh, J. & van der Meer, E. G., 2008, Wageningen: Wageningen Universiteit. 20 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Drempelwaarde bewerkbaarheid van de grond voor akkerbouw

van Soesbergen, G. A., van der Voort, W. J. M., de Groot, W. J. M., Hack-ten Broeke, M. J. D. & van Lanen, H. A. J., 1995, Wageningen: DLO-Staring Centrum. 75 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Drought analysis for the Upper-Metuje and Upper-Sázava catchments (Czech Republic) using the hydrological model HBV

Rakovec, O., van Loon, A. F., Horácek, S., Kaspárek, L., van Lanen, H. A. J. & Novický, O., 2009, Wageningen: Wageningen Universiteit. 136 p. (Technical report; no. no. 10)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Drought at the global scale in the 21st Century

Corzo Perez, G., van Lanen, H. A. J., Bertrand, N., Chen, C., Clark, D., Folwell, S., Gosling, S., Hanasaki, N., Heinke, J. & Voss, F., 2011, Brussel: European Commission. 117 p. (Technical report / WATCH; no. no. 43)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Drought at the global scale in the 2nd part of the 20th century (1963-2001)

van Huijgevoort, M. H. J., Hazenberg, P., van Lanen, H. A. J., Bertrand, N., Clark, D., Folwell, S., Gosling, S., Hanasaki, N., Heinke, J., Stacke, T. & Voss, F., 2011, Brussel: European Commission. 40 p. (Technical report / WATCH; no. no. 42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Drought Event Definition. Assessment of the Regional Assessment Impacts of Droughts in Europe (ARIDE)

Hisdal, H., Tallaksen, L. M., Demuth, S., van Lanen, H. A. J., Peters, E. & Stahl, H., 1999, 19 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Drought network integrated in the European Drought Centre

van Lanen, H. A. J., Tallaksen, L., Morawietz, L. M. & Wanders, N., 2010, Wageningen, The Netherlands: Wageningen University. 19 p. (EU-FP7 Xerochore Report)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Drought prediction in Europe is tough/Droogte voorspellen in Europa is lastig

van Lanen, H. A. J., 2013, Wageningen: Wageningen Universiteit. 2 p. (Environmental Sciences 2012)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Droughts and climate change

van Lanen, H. A. J., Tallaksen, L. & Rees, G., 2007, Brussels: Commission of the European Communities. (Commissions Staff Working Document Impact Assessment)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

DUFLOW Waterkwaliteit- Procesbeschrijvingen.

Aalderink, R. H., Blom, G., Lijklema, L., Icke, J. & de Ruiter, H., 1996, Utrecht: Stowa. 120 p. (Rapport; no. 96/22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Duikers in de mist : wetenschappelijk onderzoek naar de mate van doorzicht rondom onderwaterhuis 'Aquavilla' in een diepe duikplas

van Hal, M. & Lürling, M. F. L. L. W., 2004, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 110 p. (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR; no. 195)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Duurzaam Veilig in West Zeeuwsch-Vlaanderen. Een onderzoek naar ontmoetingen tussen fiets- en landbouwverkeer op en langs provinciale wegen.

Wolleswinkel, A. P. & Jaarsma, C. F., 1997, Landbouwuniversteit Wageningen. 118 p. (Nota Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 68)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Duurzame energiebeelden voor de Veenkoloniën op basis van energiepotentiekartering en netwerkanalyses

Broersma, S., Fremouw, M., van den Dobbelsteen, A., Stremke, S., de Waal, R. M. & Klap, K., 2011, Delft: TU Delft. 80 p. (Eindrapport; no. 2.3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Duurzame Transport Corridor Betuwe Tussenrapportage (Arnhem: Provincie Gelderland)

Stremke, S., Oudes, H. H., Obbink, M. H., de Jonge, J. & Gelink, J., 2013, Wageningen Universiteit. 39 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Duurzame Waterhuishouding : Ontwikkeling van een integraal systeem voor duurzaam watergebruik in huishoudens [Eindrapportage]

Haffmans, S. P., de Pauw, I., Terpstra, P. M. J., Groot-Marcus, J. P., Meij, S., Meeuwissen, B. A. J., Hoeyenbosch, B. & Offringa, R., 2000

Research output: Book/ReportReportProfessional

Duurzame Waterhuishouding : Prestatie en gebruikersacceptatie. Tussenrapport taak A2

Groot-Marcus, J. P., Meij-Lodder, S. & Terpstra, P. M. J., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit, Huishoud- en Consumentenstudies. (H&C working paper; no. 00-01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Duurzame Waterhuishouding : Watergebruik van huishoudens. Tussenrapport taak A1

Groot-Marcus, J. P., Meij, S. & Terpstra, P. M. J., 1999, Wageningen: Wageningen Universiteit, Huishoud- en Consumentenstudies. (H&C working paper; no. 9905)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Dynamic Transfer Schemes and Stability of International Climate Coalitions

Nagashima, M. N., Dellink, R. B. & van Ierland, E. C., 2006, Wageningen: Mansholt Graduate School. 25 p. (Working paper / Mansholt Graduate School : Discussion paper)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Earth System Governance: Science and Implementation Plan of the Earth System Governance Project 2018

Burch, S., Gupta, A., Yumie Aoki Inoue, C., Kalfagianni, A., Persson, A., van der Heijden, J., Vervoort, J., Adler, C., Bloomfield, M. J., Djalante, R., Dryzek, J. S., Galaz, V., Gordon, C., Harmon, R., Jinnah, S., Kim, R. E., Olsson, L., van Leeuwen, J., Ramasar, V., Wapner, P. & 1 others, Zondervan, R., 2019, Utrecht: Earth System Governance. 128 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

EBEX-2000: the KNMI/WAU contribution

Kohsiek, W., Meijer, E. W., Versteeg, P. J. B., Hartogensis, O. K. & DeBruin, H. A. R., 2001, De Bilt: KNMI. 11 p. (Technical report; no. TR-240)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Ecological structure and seasonal cycles affect PCB and PAH fate and bioavailability in floodplain lakes in the lower River Rhine, The Netherlands

Moermond, C. T. A. & Koelmans, A. A., 2002, Wageningen: Wageningen Universiteit. 29 p. (Rapport Leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer; no. November)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Beoordelingssysteem voor kanalen op basis van macrofyten, macrofauna, epifytische diatomeeën en fytoplankton.

Fellinger, M., Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 1994, 77 p. (Uitg. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer; no. 94-01)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Wetenschappelijke achtergronden van het beoordelingssysteem voor kanalen.

Fellinger, M., Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 1994, 95 p. (Uitg. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer; no. 94-02)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Wetenschappelijke achtergronden van het beoordelingssysteem voor zand-, grind- en kleigaten.

Fellinger, M., Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 1994, 84 p. (Uitg. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer; no. 94-19)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Ecologische beoordeling van brakke binnenwateren

Gotje, W., van Dam, H., Letswaart, T., Knoben, R. A. E., Franken, R. J. M., Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 2002, Utrecht: Stowa. 103 p. (Ecologische beoordeling van brakke binnenwateren; no. 2002-01)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Ecologische beoordeling van brakke binnenwateren. Het systeem. In opdracht van STOWA

Gotjé, W., van Dam, H., Ietswaard, T., Knoben, R. A. E., Franken, R. J. M., Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 2001, Amsterdam: AquaSense. 101 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ecologische beoordeling van brakke binnenwateren. Wetenschappelijke verantwoording. In opdracht van STOWA

Gotjé, W., van Dam, H., Ietswaard, T., Knoben, R. A. E., Franken, R. J. M., Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 2001, Amsterdam: AquaSense. 130 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ecologisch effect van nutriëntverwijdering in RWZI De Bilt op het oppervlaktewater

van de Weerd, H., de Klein, J. J. M., van Nes, E. H. & Peeters, E. T. H. M., 2004, onbekend: Wageningen University. 22 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ecologische verbindingszone bij randweg 's-Hertogenbosch : analyse van nut en noodzaak

Vos, C. C., van der Veen, M. & Opdam, P., 2001, Wageningen: Alterra. 55 p. (Alterra-rapport; no. 215)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecology of the brown crab (Cancer pagurus): and production potential for passive fisheries in Dutch offshore wind farms

Tonk, L. & Rozemeijer, M. J. C., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 48 p. (Wageningen Marine Research report; no. C064/19A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economic aspects of adaptation to climate change: integrated assessment modelling of adaptation costs and benefits

de Bruin, K. C., Dellink, R. B. & Agrawala, S., 2009, Paris: OECD. 48 p. (OECD environment working papers; no. no. 6)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access