Research Output

Filter
Report
Report

Basisprincipes vuil en vuilverwijdering. (Fundamental mechanisms of soil and stain removal)

Terpstra, P. M. J., Vrielink, J. H. & Zandbelt, F., 1996, 44 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Baten innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied

van Loon-Steensma, J. M., Henkens, R. J. H. G. & de Groot, A. V., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 84 p. (Alterra-rapport; no. 2529)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Baten van Water. Ecologische waardenkaarten van 'natte' natuur in Nederland

Bleij, B. & Witte, J. P. M., 2002, Lelystad: RIZA. 98 p. (RIZA rapport; no. 2002.02)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Beekdalbreed Hermeanderen : bouwstenen voor de ‘leidraad voor innovatief beek- en beekdalherstel’

Verdonschot, P. F. M., Besse, A. A., de Brouwer, J. H. F., Eekhout, J. P. C. & Fraaije, R., 2012, Amersfoort: Stowa. 56 p. (Rapport / STOWA; no. 2012-36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

BEEWILD op het Lübeckplein en omgeving in Zwolle

Ottburg, F. G. W. A. & Roessink, I., 12 Aug 2019, Wageningen University & Research. 31 p. (Kennisimpuls bestuivers; no. 2019-2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Begrippenkader Groen-Blauwe Dooradering

van Langevelde, F., Bugter, R. J. F., Dijkstra, H., Dirksen, J., Hendriks, C. M. A., Opdam, P. F. M. & Schotman, A. G. M., 2002, Wageningen: Alterra. 8 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Behandeling van stedelijk afvalwater met een twee-slibsoortensysteem

Temmink, B. G., Klapwijk, A. & Rulkens, W. H., 2001, Stowa. 37 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Behandeling van stedelijk afvalwater met het Drie-slibsoortensysteem

Temmink, B. G., Klapwijk, A. & Rulkens, W. H., 2001, Stowa. 51 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beheersing van een mobiele zinkverontreiniging in de bodem met in-situ metaalprecipitatie

Janssen, G. & Temminghoff, E., 2001, Wageningen: SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond. 54 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Beleidsrelevantie van de onderzoeksprogramma's Klimaat voor Ruimte Kennis voor Klimaat

Sedee, A. G. J. & Pijnappels, M. H. J., 2010, Utrecht: Programmabureau Kennis voor Klimaat. 58 p. (KvK rapport; no. KvK/028/2010)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Benchmarks for control strategies.

Keesman, K., Spanjers, H. & Olsson, G., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Beoordeling provinciale vrijstellingslijst

Vos, C. C., Broekmeyer, M. E. A., Buij, R., Jansman, H. A. H., Lammertsma, D. R., Ottburg, F. G. W. A., Schotman, A. G. M. & van der Zee, F. F., 2016, Alterra, Wageningen-UR. 55 p. (Alterra-rapport; no. 2699)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bereiding en kwaliteit van biologische voedingsmiddelen; samenvatting.

Duysens, M., 1997, Wageningen: Wetenschapswinkel. 16 p. (Rapport / Wetenschapswinkel; no. 125)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Berkel catchment area, its monitoring network and rainfall runoff relationship. a comprensive investigation of the quality of data

Warmerdam, P. M. M., Mulder, M. & Kole, J., 2007, Wageningen: Crossborder Water Management Initiative. 35 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Berkel workshop 2006, Zwilbrock. In collaboration with Stua-Herten and Waterschap Rijn & IJssel

Warmerdam, P. M. M. & Kole, J., 2006, Wageningen: Crossborder Water Management Initiative. 35 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Beschrijving doorzicht Markermeer

van Nes, E. H., 2005, Wageningen: Aquatic Ecology and Water Quality Management (AEW). 35 p. (Memorandum; no. M335)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Best analogous situations information system. User's guide for BASIS version 2.0

van Nes, E. H., 2002, Wageningen: Wageningen Universiteit. 42 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bestrijding blauwalgenoverlast : eindrapportage praktijkonderzoek

Lürling, M. F. L. L. W., Engels, B., Waajen, G., van Zanten, H. & Turlings, L., 2012, Amersfoort: Stowa. 169 p. (Rapport / STOWA; no. 2012-42)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bevorderen van nestgelegenheid voor wilde bijen op landgoed De Lage Lier

Scheper, J. A., Reemer, M. & Roessink, I., 28 Aug 2018, Wageningen University & Research. 13 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bias correction of temperature and precipitation data for regional climate model application to the Rhine basin

Terink, W., Hurkmans, R. T. W. L., Uijlenhoet, R., Warmerdam, P. M. M. & Torfs, P. J. J. F., 2008, Wageningen: Wageningen Universiteit. 42 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Biobakkie koffie?

Potting, J. M. B., 2013, Wageningen. 30 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biodiversiteit in geïntegreerd perspectief

Rotmans, J., van Asselt, M., de Groot, R. S. & van Vliet, A. J. H., 2000

Research output: Book/ReportReportProfessional

Biodiversiteitsvoetafdruk van bedrijven

Arets, E. J. M. M., van Rooij, W., Struijs, J., Broer, W., van Schaick, J., Wamelink, G. W. W., van Adrichem, M. H. C. & Jansen, P. C., 2017, Lochem: Plansum. 116 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Biodiversity versus transgenic sugar beet : the one Euro question

Demont, M., Wesseler, J. & Tollens, E., 2002, Leuven: Dept. of Agric. and Env. Economics. 40 p. (Working Paper; no. 69)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biologische reiniging van met zware metalen verontreinigd afval door uitloging met behulp van schimmels.

Kortekaas, S., Sierra-Alvarez, R. & Rulkens, W. H., 1996, 76 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Biologische schade aan Ecolan EPDM-vijverfolie

Verdonschot, R. C. M., Peeters, E. T. H. M. & Beijer, J. A. J., 2018, M362 ed. 22 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Blauwalgen: giftig groen

Lürling, M. F. L. L. W., van Dam, H. & van der Wal, B., 2009, Utrecht: Stowa. 48 p. (Rapport / STOWA; no. 2009 43)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Blauwe knooppunten en interregionale zelfsturing.

van Slobbe, E. J. J., van der Vlist, M. J., Pouwel, H. & van Engelenburg, M. A. L., 1996, 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Blauwe knopen; integratie ruimtelijke ordening en waterbeheer in de praktijk.

Goossensen, F. R., van Slobbe, E. J. J. & van der Vlist, M. J., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Boswachterij Schoonloo. Externe audit 2006

van der Hoek, D. & Kuyper, J. H., 2006, Driebergen: Staatsbosbeheer. 48 p. (Rapport / Staatsbosbeheer)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Botanische kwaliteit van bermen in het agrarische landschap.

Bonte, A. J., Hazebroek, E., van den Hengel, L. C., Keizer, P. J., Sykora, K. V. & Schaminée, J. H. J., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bridging Climate Research Data and the Needs of the Impact Community - Proceedings of IS-ENES/EEA/CIRCLE-2, 11-12 January 2011

Swart, R. J. & Avelar, D., 2011, Kopenhagen: EEA. 50 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee: Resultaten 2015-2016 en trends in broedsucces in 2005-2016

Koffijberg, K., Cremer, J. S. M., de Boer, P., Nienhuis, J., Schekkerman, H., Oosterbeek, K. & Postma, J., Dec 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 50 p. (WOt-technical report; no. 112)(Sovon-rapport; no. 2017/66)(Wageningen Marine Research rapport; no. C100/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Broeikasgasemissie van de Gelderse land- en tuinbouw in 2016

Jeurissen, L., Voogd, J. C., Kros, H. & Lesschen, J. P., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 53 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2947)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Building bridges, raising dikes. Dutch national research programme on global air pollution and climate change

Andersson, M., Mol, A. P. J., van Harmelen, A. K., Boomsma, M. J., Korenromp, R. H. J. & Diepenmaat, H. B., 2001, Bilthoven: RIVM. 171 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Building with Nature pilot Friese IJsselmeerkust: Eindrapportage Building with Nature pilot Zandmotor Friese IJsselmeerkust

Wiersma, A., van Hattum, T., de Lange, M., van Slobbe, E., Forzoni, A. & Talens, R., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 76 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2856)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Building with Nature pilot Zandmotor Friese IJsselmeerkust: hoe effectief is de zandmotor als ecodynamische strategie voor het versterken van de Friese IJsselmeerkust

Wiersma, A. P., van Hattum, T., de Lange, H. J. & van Slobbe, E. J. J., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 150 p. (Alterra-rapport; no. 2706)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bumblebee, acute contact toxicity test

Roessink, I., 11 Sep 2017, OECD Publishing. 11 p. (OECD Guidelines for testing of chemicals; no. 246)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bumblebee, acute oral toxicity test

Roessink, I., 9 Oct 2017, OECD Publishing. 12 p. (OECD Guidelines for testing of chemicals; no. 247)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access