Research Output

Filter
Report

Zwischenbericht zur Erforschung der Möglichkeiten der Bildspektrometrie als Methode der Umweltanalytik in der Erdbeobachtung

Itten, K. I., Schaepman-Strub, G., Schopfer, J., Huber, J. & Kneubühler, M., 2004, [S.l.]: Swiss National Research Foundation. 6 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Zwevend slibmetingen Volkerak-Zoommeer. Geochemische interpretatie.

Koelmans, A. A., 1994, 27 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Zwemmersjeuk in Nederland : resultaten van een meta-analyse naar vóórkomen zwemmersjeuk en mogelijkheden voor een effectieve aanpak

de Lange, H. J., Bijkerk, R. & de Groot, G. A., 2017, Amersfoort: Stowa. 51 p. (Stowa rapport; no. 2017-26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zouttolerantie van zoetwatergevoede natuurdoeltypen : verkenning en kennislacunes

Paulissen, M. P. C. P., Schouwenberg, E. P. A. G. & Wamelink, G. W. W., 2007, Wageningen: Alterra. 76 p. (Alterra-rapport; no. 1545)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

WP6 : Current and future emissions of greenhouse gases from Europe

van Amstel, A. R., Domingues, R., Olesen, J. E. & Gaborit, G., 2005, Clermont Ferrant: European Commission DG Research; Final Project Report. (Greengrass: Sources and sinks of greenhouse gases from managed European grasslands and mitigation strategies)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wordt Nederland natter? Effecten van CO2-toename op verdamping

Witte, J. P. M., Kruijt, B. & Maas, C., 2005, Nieuwegein: Kiwa NV. 55 p. (KWR; no. 05.042)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Worden rijkswegbermen goed beheerd? Herinventarisatie van Nederlandse wegbermen: een vegetatiekundige en floristische vergelijking van 1986-1988 met 2001

Kalwij, J. M., Sykora, K. V. & Keizer, P. J., 2001, 77 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Woningbouw en hittestress in een veranderend klimaat : testbed Den Haag

Koopmans, S., Ronda, R. J. & Steeneveld, G. J., 28 Feb 2018, De Bilt: KNMI. 28 p. (KNMI Intern Rapport; no. IR-2018-03)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Wise use of wetlands in China : integral approach to assess and evaluate opportunities and risks of biodiversity in wetlands in a socio-economic context

Klok, C., Harms, B., Shi, X., Ou, W., Zhu, L., Zhu, P., Nijhof, B. S. J., van Eupen, M., Groot, A. M. E. & Chen, K., 2008, Wageningen: Alterra. 89 p. (Alterra-rapport; no. 1763)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

WindVisions: first phase final report

Hartogensis, O. K., van Dinther, D. & Holtslag, A. A. M., 2012, Utrecht: Knowledge for Climate Programme Office. 42 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

WIMEK update 2008-2010

Leemans, R., Feenstra, J., Hoosbeek, M. R., Nab, E. & van Dommelen, A., 2011, Wageningen: Wageningen UR.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wide area forest monitoring in Insular SE Asia and Guiana Shield

Hoekman, D. H., Vissers, M. A. M., Quinones, M. J., Hidayat, H. & Reiche, J., 2014, ALOS.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Why financial incentives can destroy economically valuable biodiversity in Ethiopia

Gatzweiler, F., Reichhuber, A. & Hein, L. G., 2007, Bonn: ZEF (Zentrum fuer Entwicklungs Forschung). (ZEF discussion papers on development policy; no. 115)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Westerzeedijk Harlingen: open planproces Westerzeedijk Harlingen

Brinkhuijsen, M., 2018

Research output: Book/ReportReportProfessional

Werken met waarden bij Staatsbosbeheer. Natuurbehoud als beschavingsnorm

Schouten, M. G. C. & van Ool, M., 2003, Driebergen: Staatsbosbeheer. 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Welfare and distribution effects of water pricing policies

Ruijs, A. J. W., 2007, Milano: Fondazione Eni Enrico Mattei. 22 p. (Working Papers / Fondazione Eni Enrico Mattei; no. paper 151)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Wegen in de omslag: het vervolg. Toepassing van een toedelingsmethode voor beheerskosten van wegen in het waterschap "De Waterlanden" anno 1999.

van Dijk, T. & Jaarsma, C. F., 1998, Wageningen. 58 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 74)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Web-based tropical forest RADAR monitoring using Google’s cloud computing platform, Phase 2

Hoekman, D. H. & Vissers, M. A. M., 2011, Wageningen: SarVision. 31 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Web-based tropical forest RADAR monitoring using Google's cloud computing platform

Hoekman, D. H., Vissers, M. A. M. & Verhoeven, R., 2010, Wageningen: SarVision. 31 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Weather radar observation of precipitation variability

Uijlenhoet, R., 2005, [S.l.]. 23 p. (Climate and the Hydrological Cycle)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Weathering and soil formation on mafic and ultramafic rocks in N. Galicia, Spain

Buurman, P. & Meijer, E. L., 1982, [S.l.]. (Research Project J050-816)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Waterzuivering & biomassaproductie: Complementaire waterzuivering met planten en dieren - Fase 1

Schuijt, L. M., van Bergen, T., Verdonschot, P. F. M., Smolders, F. & Lamers, L. P. M., Mar 2018, Wageningen University & Research. 65 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwinnen met kwaliteit: haalbaarheidstudie lange-termijn opties voor grotere watereenheden.

Ligtvoet, W., van Buuren, M. & Timmermans, J., 1997, 89 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie

Mulder, M., Hack-ten Broeke, M., Bartholomeus, R., van Dam, J., Heinen, M., van Bakel, J., Walvoort, D., Kroes, J., Hoving, I., Holshof, G., Schaap, J., Spruijt, J., Supit, I., de Wit, A., Hendriks, R., de Haan, J., van der Voort, M. & van Walsum, P., 2018, Amersfoort: Stowa. 71 p. (Stowa rapport; no. 2018-48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Water Use of Oil Crops: Current Water Use and Future Outlooks

Ludwig, F., Biemans, H., Jacobs, C., Supit, I., van Diepen, C. A., Fawell, J., Capri, E. & Steduto, P., 2011, Brussels, Belgium: ILSI Europe a.i.s.b.l. 44 p. (ILSI Europe report Series)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Water use of oil crops: current water use and future outlooks

Ludwig, F., Jacobs, C., van Diepen, K., Supit, I. & Biemans, H., 2009, Wageningen: Earth System Science.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Watersysteem model Vecht, scenariostudies.

van Duin, E. H. S., Portielje, R. & Aalderink, R. H., 1994, 40 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Watersysteem model Vecht, modelontwikkeling en calibratie.

van Duin, E. H. S., Portielje, R. & Aalderink, R. H., 1994, 82 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Waterstof in het wegverkeer : voor en nadelen voor de gezondheid van een nieuwe vorm van brandstof.

Leemans, R., 2008, Den Haag: Commissie Signalering Gezondheid en Milieu. 56 p. (Signalement; no. 2008/016)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Water resources in Europe in the context of vulnerability

vanneuville, W., Werners, S. E., uhel, R. & Ludwig, F., 2012, Copenhagen, Denmark: European Environment Institute. 96 p. (EEA report; no. no. 11/2012)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waternatuur in de regionale blauwe ruimte. Gemeenschapstypen in regionale oppervlaktewateren. Achtergronddocument 2A, Natuurverkenning '97

Verdonschot, P., Peeters, E., Schot, J., Arts, G., van der Straaten, J. & van den Hoorn, M., 1997, Wageningen: Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheeer.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterkwaliteit zonder toxiciteit

Posthuma, L., van der Grinten, E., Verweij, W., Dingemans, M. & van den Brink, P. J., 2019, Bilthoven: RIVM. 9 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterkwaliteitsproblemen in Eldense Wielen en perspectief voor beheer

Beijer, J. A. J. & Peeters, E. T. H. M., 2015, Wageningen: Universiteit Wageningen. (M288)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waterkwaliteit in de wielen Westerveld en Vis te Elden

Beijer, J. A. J., Caranicola, C. & Peeters, E. T. H. M., 2007, Wageningen: Lsg Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer. 25 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waterkansenkaart natuur - Voorstel voor een methode

Witte, J. P. M. & Raterman, B., 2004, Nieuwegein: Kiwa. 66 p. (KWR; no. 04.079)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Watergebruik in huishoudens; een empirisch onderzoek

Wolters, G. W., Groot-Marcus, J. P. & Terpstra, P. M. J., 2002, Wageningen: Wageningen UR. 29 p. (Onderzoeksrapport CTP Publicatie; no. 0201)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Water for utilities: climate change impacts on water quality and water availability for utilities in Europe

Zwolsman, J. J. G., van Vliet, M. T. H., Bonte, M., Gorski, N., Flörke, M., Eisner, S. & Ludwig, F., 2011, Wageningen: Wageningen Universiteit. 49 p. (Technical report / WATCH; no. no. 55)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Water- en nutriëntenhuishouding van het stroomgebied van de Hupselse Beek

van den Eertwegh, G. A. P. H. & Meinardi, C. R., 1999, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 138 p. (Rapport / Sectie Waterhuishouding, Wageningen Universiteit; no. 74)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Waterbesparing: over spoeling en verspilling.

van Vliet, B., 1995, Wageningen: Wetenschapswinkel. 83 p. (Rapport / Wetenschapswinkel; no. 107)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Waterbeheer in rijstvelden

Ritzema, H. P., 2011, Wageningen: Wageningen University. 21 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waterbalansen voor de polders Atsjetille, Edens, Rodenburg en Grouster Laagland : rapportage over de gegevensverwerking en de waterbalansen van de meetplichtige gebieden binnen Wetterskip Marne-Middelsee voor 1997, 1998 en 1999

Boiten, W., Velner, R., Dijksma, R. & Kole, J. W., 2002, Wageningen: Wageningen Universiteit. 89 p. (Rapport / Wageningen Universiteit, Omgevingswetenschappen, Sectie Waterhuishouding; no. 111)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Water als ordenend principe. Interviews

Breukels, M., Ovaa, B. P. S. A. & Warmerdam, P. M. M., 2002, Wageningen: Sectie Waterhuishouding. 77 p. (Rapport; no. 107)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Water als een economisch goed; Aandachtspunten voor beleid

Meijerink, G. W. & Ruijs, A. J. W., 2003, Den Haag: LEI. 33 p. (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access