Research Output

Filter
Report
2000

EU regulation on utilities, environment and consumers. Domus EU policy review

van Vliet, B., 2000, Wageningen: Wageningen University.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Evaluation of parametric and structural uncertainty in stock assessment models with an application to North Sea herring

Huiskes, M. J. & Pastoors, M. A., 2000, Wageningen: Wageningen University, Sub-dept. Mathematics. 20 p. (Technical Note; no. 00-03)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Future Policies for National Parks: The case of Argentina; a vision

van Lier, H. N., 2000, Wageningen: Wageningen University and Research Centre. (Report Chairgroup Land Use Planning; no. 81)

Research output: Book/ReportReportAcademic

GAMS for environmental-economic modelling, using GAMS-IDE version 19.3

Dellink, R. B. & Szonyi, J., 2000, Wageningen: Environmental economics and natural resources group, Wageningen University.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Geuremissie uit de Veehouderij

Ogink, N. W. M. & Lens, P. N. L., 2000, Wageningen: IMAG.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Groundwater droughts : Assessment of the Regional Impact of Droughts in Europe

Alvarez, J., Demuth, S., Estrela, T., Franssen, R., Gustard, A., Hisdal, H., Henriques, R., van Lanen, H. A. J., Looijaard, A., Peters, E., Rees, G., Santos, M. J., Stahl, K., Tallaksen, L., Teuling, R. & Zaidman, M., 2000

Research output: Book/ReportReportAcademic

Herstel van het watersysteem in het bebouwde gebied van Wageningen : Haalbaarheidsonderzoek

van der Schaaf, S. & Warmerdam, P. M. M., 2000, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. (Rapport / Sectie Waterhuishouding, [Departement] Omgevingswetenschappen, Wageningen Universiteit; no. 94)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Huishoudwater in Wageningen Noord-West

van Vliet, B. J. M., 2000, 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Influent characterisation and source control - Report of the 3rd COST 624 Working Group Meeting on Treatment Scenarios

Balkema, A. & Spanjers, H., 2000

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Klimaatverandering en de functies van het landelijk gebied : LNV agenda klimaat

Dolman, A. J., Kabat, P., van Ierland, E. C. & Hutjes, R. W. A., 2000, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 82)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Leeswijzer 'Vervolgproject Duurzaam Nationaal Inkomen volgens Hueting'

Hofkes, M. W., Dellink, R. B., Gerlagh, R. & Lise, W., 2000

Research output: Book/ReportReportProfessional

Meetopstelling voor aan- en afvoer van water in de Vlietpolder bij Hoogmade : onderdeel project "Water- en Nutriëntenhuishouding Veenweidegebied

Dommerholt, A., 2000, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. (Rapport / Sectie Waterhuishouding, [Departement] Omgevingswetenschappen, Wageningen Universiteit; no. 95)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Mission Report 2000 - Refine Board

van Buuren, J. C. L., 2000

Research output: Book/ReportReportAcademic

Model description

van Nes, E. H., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Modellering van bosbeheer in SUMO

Wamelink, G. W. W., Wegman, R., Slim, P. A. & van Dobben, H. F., 2000, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 66)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Modellering van de kansrijkdom van het biotisch herstel van natte en vochtige vegetaties

Tamis, W. L. M., van 't Zelfde, M., van Ek, R. & Witte, J. P. M., 2000, Lelystad [etc.]: RIZA [etc.]. 63 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Monitoring of greenhouse gases in the Netherlands: uncertainty and priorities for improvement

van Amstel, A. R., Olivier, J. G. J. & Ruyssenaars, P. G., 2000

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoringsonderzoek recreatie Amsterdamse Waterleidingduinen - deel IV. Parkeerregulering

Jaarsma, C. F., Webster, M. J., Hesselink, E. & Bakker, J. G., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 82)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel IX. Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 1998 - februari 1999

Jaarsma, C. F. & Webster, M. J., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 80)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel X. Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 1999 - februari 2000

Willems, G. P. A., Jaarsma, C. F. & Webster, M. J., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 85)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoringsonderzoek recreatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen - deel V. Analyse van het recreatiebezoek en het recreatieverkeer in 1999

Webster, M. J., Willems, G. P. A. & Jaarsma, C. F., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 84)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Networking of long-term integrated monitoring in terrestrial systems (NOLIMITS); Earth Observation and NoLIMITS

Belward, A., Maracchi, G., Buttner, G., Koopmans, R., Lacaze, L., Reichert, P. B., Sommer, S., Thierron, V., Tschirley, J., van Vliet, A. J. H., Chiararusso, M., Estreguil, C., Simpson, I. & Parr, T., 2000

Research output: Book/ReportReportAcademic

Nut en noodzaak van OBN voor de Nederlandse natuur na 2010

Grijpstra, J., Wamelink, G. W. W., Meuleman, A. F. M. & van Dobben, H. F., 2000, 56 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

On the relativity of quantitative model results for policy purposes in the social sciences

Mensink, P. G. C., 2000, Wageningen: Wageningen University. 14 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Over eten gesproken : Tussenrapport

Scherhorn, E., de Hoog, C. & van de Westeringh, G., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit, Maatschappijwetenschappen. 17 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Policies for promotion of renewable energy in China and India, Final Report Work Package 3

Li, J., Zhu, L., Hu, R., Zhang, Z., Kumar, A., Panwar, T. S., Amann, M., Cofala, J., Boudri, C., Hordijk, L. & Kroeze, C., 2000, Oostenrijk: IIASA. 79 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Potential for use of renewable sources of energy in Asia and their cost-effectiveness in air pollution abatement; final report

Boudri, J. C., Hordijk, L., Kroeze, C., Amann, M., Cofala, J., Bertok, I., Gyarfas, F., Lixin, F., Schöpp, W., Li, J., Dai, L., Zhuang, X., Liu, X., Hu, R., Zhu, L., Song, Y., Panwar, T. S., Gupta, S., Singh, D., Kumar, A. & 4 others, Vipradas, M. C., Dadhich, P., Prasad, N. S. & Sriv, L., 2000, Wageningen: WIMEK. 77 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Product Tolerances on Energy Consumption in Time : SAVE II Washing Machines, Subtask 2.3.1

van Kessel, I., Schop, A. & Terpstra, M. J., 2000, Wageningen: CECED. 13 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Report overseas study tour Rhine Basin 7-21 November 1999 : hydrology project India

Boiten, W., 2000, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. (Rapport / Wageningen Universiteit, Environmental Sciences, Sectie Waterhuishouding; no. 92)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Robustness and efficiency of optimal experimental designs in a growth problem for cork oaks

Paulo, M. J. & Rasch, D. A. M. K., 2000, Wageningen: Wageningen University, Sub-dept. Mathematics. 15 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

SIRAMHUTAN Sistem Informasi untuk Manajemen Hutan - A demonstration project for forestry in Indonesia

Grim, R. J. A., Seifert, F. M., Hoekman, D. H., Varekamp, C., Hussin, Y. A., Sharifi, M. A. & Weir, M., 2000, Delft: Netherlands Remote Sensing Board (BCRS), Programme Bureau, Rijkswaterstaat Survey Department. 83 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Some concepts for environmental and ecological assessments : a preliminary bibliography

Niemeijer, D., 2000, Wageningen: Environmental Systems Analysis Group.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Stofstroom-analyse van zware metalen, PCB's en PAK's in uiterwaardplassen. TO vastlegging nulsituatie

Koelmans, A. A. & Moermond, C. T. A., 2000, Wageningen: Wageningen Universiteit.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Studie naar de meerwaarde van exergiegerichte levenscyclusanalyse (ELCA) ten opzichte van de milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA)

Boudri, J. C., Cornelissen, R. L., Hendriks, N. J. B. & Kalf, M. C., 2000

Research output: Book/ReportReportAcademic

Study of X-Band NRCS Statistics for Land Surfaces and Sea using Airborne and Ground-Based Radar Data and Creation of a Database

Hoekman, D. H., Vissers, M. A. M. & Wismann, V., 2000, Wageningen: Wageningen University. 77 p. (Final Report for European Space Agency)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Suitability of decision support tools for collaborative planning processes in water resources management

Ubbels, A. & Verhallen, J. M., 2000, RIZA [etc.]. 47 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

The Kyoto protocol in a long-term perspective

Mensink, P. G. C. & Hoekstra, J., 2000, Wageningen.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Van gedragspraktijk naar beleidspraktijk; een analytisch instrument voor een consument-georiënteerd milieubeleid

Beckers, T. A. M., Spaargaren, G. & Bargeman, B., 2000

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verwijdering van teer en PAK's uit sigarettenrook met behulp van een nieuw ontwikkeld filter van netwerkpolymeer

Rulkens, W. H., Koeman, J. H., Challa, G., Brons, H. J., Murk, A. J., Hamers, T. H. M. & Wesseling, G., 2000

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vochtindicatie van grasvegetaties in relatie tot de vochttoestand van de bodem

Jansen, P. C., Runhaar, J., Witte, J. P. M. & van Dam, J. C., 2000, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 57)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access