Research Output

Filter
Report
1997

Land surface observations using the ERS-! Windscatterometer.

Wisman, V., Boehnke, K., Cavanie, A., Ezraty, R., Gohin, F., Hoekman, D. H. & Woodhouse, I. H., 1997, 18 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel V.

Baltjes, C. R., Bakker, J. G. & Jaarsma, C. F., 1997, Landbouwuniversiteit Wageningen. (Nota Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 67)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Naar een hanteerbare gedifferentieerde milieukwaliteit in Fryslán.

Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 1997, 42 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuurlijke achtergrondgehalten van nutrienten in regionale wateren.

Peeters, E. T. H. M. & Gardeniers, J. J. P., 1997, 20 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Notes on simulations with the linked Dialogue-MERGE model

Mensink, P. G. C. & Hoekstra, J., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Oriënterend onderzoek naar microvezeldoekjes.

Vrielink, H. & Terpstra, P. M. J., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Pollution control of small-scale metal industries in Nairobi

Frijns, J., Kirai, P., Malombe, J. & van Vliet, B., 1997, Wageningen: Wageningen Universiteit. 159 p. (Environmental Sociology Series; no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Radar monitoring for sustainable forest management in Indonesia.

Hoekman, D. H., 1997, 70 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Rasimhutan user requirements document.

Varekamp, C., Looyen, W. & Hoekman, D. H., 1997, Wageningen. 22 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Respirometry in control of the activated sludge process.

Spanjers, H., Vanrolleghem, P. A., Olsson, G. & Dold, P. L., 1997, 46 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Solvent extractie van waterbodems, Modellering van menging en oplossen van PAK.

van Ras, N., Bruning, H. & Rulkens, W. H., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Solvent extractie van waterbodems, Onderzoek stromingsstabiliteit nieuw type extractor.

Bruning, H., van Hasselt, H. J., Nienoord, M., Rulkens, W. H. & Terlingen, J. M., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Theory of SWAP version 2.0; simulation of water flow, solute transport and plant growth in the soil-water-atmosphere-plant environment

van Dam, J. C., Huygen, J., Wesseling, J. G., Feddes, R. A., Kabat, P., van Walsum, P. E. V., Groenendijk, P. & van Diepen, C. A., 1997, Wageningen: DLO Winand Staring Centre. 167 p. (Report / Wageningen Agricultural University, Department Water Resources; no. 71)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tumbler dryers for household use - Methods for measuring the performance. International standard.

Terpstra, P. M. J., 1997, 41 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waternatuur in de regionale blauwe ruimte. Gemeenschapstypen in regionale oppervlaktewateren. Achtergronddocument 2A, Natuurverkenning '97

Verdonschot, P., Peeters, E., Schot, J., Arts, G., van der Straaten, J. & van den Hoorn, M., 1997, Wageningen: Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheeer.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwinnen met kwaliteit: haalbaarheidstudie lange-termijn opties voor grotere watereenheden.

Ligtvoet, W., van Buuren, M. & Timmermans, J., 1997, 89 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1998

An Asian Dilemma: background report 2.

Gupta, J., Kroeze, C. & Bode, J. W., 1998

Research output: Book/ReportReportAcademic

An Asian Dilemma: working document 1.

Gupta, J., Hisschemöller, M., Boudri, C., Kroeze, C., Blok, K., Bode, J. W. & Worell, E., 1998

Research output: Book/ReportReportAcademic

An environmental and economic model to assess the abatement costs of nitrate leaching in dairy farming.

Groeneveld, R., Bouwman, A. F., Kruitwagen, S. & van Ierland, E. C., 1998

Research output: Book/ReportReportAcademic

Attitudes and the value of biodiversity.

van Ierland, E. C., van der Heide, M. & de Kruijf, J., 1998

Research output: Book/ReportReportAcademic

Automatic differentiation and uncertainty analysis.

Huiskes, M., 1998

Research output: Book/ReportReportProfessional

Calcium precipitatie tijdens anaerobe zuivering.

van Langerak, E. P. A., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Contribution to greenhouse gas emission accounting.

van Amstel, A. R. & Kroeze, C., 1998

Research output: Book/ReportReportAcademic

De afvoer van de Noor (Zuid-Limburg), periode 1992-1997.

Dijksma, R., van Lanen, H. A. J., Ackerman, W. J. & Gertsen, H. F., 1998, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 20 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit Wageningen, Afdeling Waterhuishouding; no. 78)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Domeinanalyse Frameworks Integraal Waterbeheer.

Groenendijk, P., Bierkens, M., van Dam, J. C., van Elswijk, M., Lokers, R., Moors, E. J., Otjens, T., Smit, R. & Veldhuizen, A., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Domestic energy saving potentials for food and textiles: an empirical study.

Uitdenbogerd, D. E., Brouwer, N. M. & Groot-Marcus, J. P., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Efeda-Spain and Hapex-Sahel: a further analysis of data.

Soet, M., Stricker, J. N. M., Droogers, P. & Esenbrink, J., 1998, Wageningen: LUW. 72 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit Wageningen, Afdeling Waterhuishouding; no. 79)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Effectmodule regionale watersystemen, fase 1: Soortbenadering.

Durand, A. M., Peeters, E. T. H. M. & Wortelboer, F. G., 1998

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evapotranspiration of cut over bog covered by Molinia Caerulea.

Moors, E. J., Stricker, J. N. M. & van den Abeele, G., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University. 70 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit Wageningen, Afdeling Waterhuishouding; no. 73)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Fate of organic compounds in a pilot-scale activated sludge plant: DynTreat model validation study.

Temmink, H. & Klapwijk, B., 1998, Lelystad: RIZA. 191 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Fysisch-chemische voorzuivering van afvalwater: identificatie en evaluatie van zuiveringsscenario's gebaseerd op fysisch-chemische voorzuivering.

Mels, A. R., van Nieuwenhuijzen, A. F., van der Graaf, J. H. J. M., Klapwijk, A. & Rulkens, W. H., 1998

Research output: Book/ReportReportAcademic

Global change: economic and social impact and responses in coastal systems: The Netherlands LOICZ Programme Implementation Plan Focus 4.

van den Bergh, C. J. M., de Groot, R. S., Heip, C. H. R., Herman, P. J., de Leeuw, J. W., Salomons, W., Visser, L. E. & de Vries, I., 1998

Research output: Book/ReportReportAcademic

Grote herbivoren en vegetatie in het "Nationale Park De Hoge Veluwe": effecten van rasterverwijdering 1994-1997.

Smit, R., Bokdam, J. & Wallis de Vries, M. F., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Huishoudelijk afvalwater: berekening van de zuurstofvraag.

van der Wijst, M. & Groot-Marcus, A. P., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University.

Research output: Book/ReportReportProfessional

IJking Friese spuisluizen: Friese Sluis te Zoutkamp, Suatiesluis Nes, Ameland.

Boiten, W., 1998, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 104 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit Wageningen, Departement Omgevingswetenschappen, Afdeling Waterhuishouding; no. 83)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Inventory of catchment management plans in Europe.

Wesselink, A. J., Verhallen, J. M. & Hoogenboom, F., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Joint environmental policy-making (JEP) : New interactive approaches in the EU and selected member states. Final report

Liefferink, J. D., Mol, A. P. J., Lauber, V., Hofer, K., Enevoldsen, M. & Andersen, M. S., 1998, Wageningen: Wageningen Universiteit. 102 p. (Environmental Sociology Series; no. 11)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Joint environmental policy-making (JEP) : New interactive approaches in the EU and selected member states. Volume IIA. Case study : Packaging Waste

Ingram, V., 1998, Wageningen: Wageningen Universiteit. 96 p. (Environmental Sociology Series; no. 9a)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Kijk achter de prijs.

Brouwer, N. M., 1998

Research output: Book/ReportReportProfessional

Lange termijn veranderingen in de konijnenstand van Nederlandse duingebieden: oorzaken en gevolgen voor de vegetatie.

Olff, H. & Boersma, S. F., 1998, Wageningen: Wageningen Agricultural University.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Methodiek voor de evaluatie en optimalisatie van routine waterkwaliteitsmeetnetten. Dl 1. Hoofdrapport.

Blind, M. W. & van der Wiele, P. J., 1998, Utrecht: Stowa.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Methodiek voor de evaluatie en optimalisatie van routine waterkwaliteitsmeetnetten. Dl 2. Overzicht van technieken en methoden.

de Vree, L. & Blind, M. W., 1998, Utrecht: Stowa.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Methodiek voor de evaluatie en optimalisatie van routine waterkwaliteitsmeetnetten. Dl 3. Stappenplan voor meetnetoptimalisatie.

Blind, M. W. & van der Wiele, P. J., 1998, Utrecht: Stowa. 101 p.

Research output: Book/ReportReportPopular

Open Access

Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel -deel VI Analyse van het recreatieverkeer en recreatiebezoek in de periode maart 1996 - februari 1997.

van Dijk, T., Jaarsma, C. F. & Webster, M. J., 1998, Wageningen. 130 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 72)

Research output: Book/ReportReportProfessional