Research Output

Filter
Report
1996

Improving knowledge on the effectiveness of environmental treaties.

Hisschemöller, M., Faure, M., Hordijk, L. & Bruel, R., 1996, 8 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Investigation of the fitness for use of the Candy Softwasher; washing performance and hygienic properties.

Gerrits, M. & Terpstra, P. M. J., 1996, Wageningen: Dept. Household and Consumer Studies, Agric. Univ. Wageningen. 11 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kleurbescherming van drie wasmiddelen.

van den Berg, C. & Terpstra, P. M. J., 1996, Wageningen: Vakgroep Huishoudstudies, LU. 8 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kleurbescherming van twee wasmiddelen.

Gerrits, M. & Terpstra, P. M. J., 1996, Wageningen: Vakgroep Huishoudstudies, LU. 11 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Landelijke hydrologische systeemanalyse.

Kloosterman, F. H., Witte, J. P. M. & Groen, C. L. G., 1996

Research output: Book/ReportReportAcademic

Land surface observations using the ERS-1 windscatterometer, Part 2.

Wismann, V., Boehnke, K., Cavanie, A., Ezraty, R., Gihin, F., Hoekman, D. H. & Woodhouse, I. H., 1996, 59 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Land surface observations using the ERS-1 windscatterometer.

Wismann, V., Cavanie, A., Hoekman, D. H., Woodhouse, I. H., Boehnke, K. & Schmullius, C., 1996, 22 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Land surface observations using the ERS-1 windscatterometer. Part 1.

Wismann, V., Cavanie, A., Hoekman, D. H., Woodhouse, I. H., Boehnke, K. & Schmullius, C., 1996, 57 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Leaf-1995 final report.

Rosema, A., Zahn, H., Snel, J. F. H., Buurmeijer, W. F., van den Noort, M. E. & van Hove, L. W. A., 1996, 79 p. (BCRS rapport; no. 96-12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Long-range atmospheric transport of persistent organic pollutants, I: description of surface-atmosphere exchange modules and implementation in EUROS.

Jacobs, C. M. J. & van Pul, W. A. J., 1996, 87 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Marstempo; gebiedsvisie Salland: een verkenning van de mogelijkheden voor natuur, bos en landschap.

de Visser, R., Jansen, S. J., van Engen, H., van Gerwen, R., Wardenaar, K. J., van Buuren, M. & Kerkstra, K., 1996, Amsterdam [etc.]: Vista [etc.]. 148 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Meetstrategie drainwateronderzoek Provincie Flevoland.

de Klein, J. J. M. & Blind, M. W., 1996, Wageningen: Vakgroep Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische Oecologie, LU. 76 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Naar een samenhangend omgevingsbeleid voor landelijke gebieden: gebiedsgerichte strategieën als brug tussen keten en groene ruimte.

Hidding, M. C. & van der Vlist, M. J., 1996, 30 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuurontwikkeling en de mogelijkheden voor koolstofopslag: samenvatting en beleidsaanbevelingen (een verkennend onderzoek in opdracht van het Wereld Natuur Fonds).

Goossen, H., Ruijgrok, E. C. M., Mager, S., Rozema, J., Hoosbeek, M. R., van Breemen, N., Aiking, H. & Vellinga, P., 1996, 16 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

NOPEX/Forest-Dynamo. Ground data collection and data analysis report : : fieldcampaigns in 1994 - 1995

van Oevelen, P. J. & Woodhouse, I. H., 1996, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 74 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding; no. 70)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Phosphorus fixation in lake sediments; the case of Lake Veluwe, The Netherlands.

Danen-Louwerse, H. J., Portielje, R. & Lijklema, L., 1996, Wageningen: Agricultural University. 115 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Radar remote sensing of tropical rain forests: ERS-1 studies in Guyana and Colombia. Final Report.

van der Sanden, J. J., Hoekman, D. H. & Bijker, W., 1996, Delft: BCRS. 43 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Radar remote sensing of tropical rain forests: the AIRSAR-93 campaign in Guyana and Colombia.

Hoekman, D. H., van der Sanden, J. J. & Bijker, W., 1996, Delft: BCRS. 59 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Representative sampling of sulphuric acid droplets; theoretical evaluation of possibilities.

Hofschreuder, P., 1996, Wageningen: Agricultural University Wageningen. 36 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Scouring agents.

Terpstra, P. M. J., Gerrits, M. & van den Berg, C., 1996, Wageningen: Dept. Household and Consumer Studies, Agric. Univ. Wageningen. 8 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Slibtransport IJsselmeergebied, laboratoriumexperimenten.

van de Ven, C. L. M., 1996, 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

The new member states and the inpact on environmental policy.

Liefferink, J. D. & Andersen, M. S., 1996, 156 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Transport Microverontreinigingen Vallei en Eem.

Blind, M. W., Blom, G., Teule, K. J. & Bleeker, F., 1996, Wageningen: Vakgroep Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische Oecologie, LU. 96 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van het onderzoek naar de kennisleemten in het ontwerp van het LUW-aceton proces.

Noordkamp, E. R., Bruning, H., Rulkens, W. H. & van Hasselt, H. J., 1996, 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verwijdering van koffie-bevuiling uit tapijt.

Gerrits, M. & Terpstra, P. M. J., 1996, Wageningen: Vakgroep Huishoudstudies, LU. 5 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1997

A behavioral analysis of private car use by households.

Rouwendal, J., 1997, Bilthoven: RIVM. 153 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Agrarisch Natuurbeheer: Duurzaam voor de agrarier en/of duurzaam voor de natuur.

Gleichman, J. M., 1997, Wageningen: Leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie, LU.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Agro-ecology. Advanced course

Kleijn, D. & Langeveld, C. A., 1997, Wageningen: WU, dept.of Plant Science, Ther.Prod.Ecology.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Benchmarks for control strategies.

Keesman, K., Spanjers, H. & Olsson, G., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bereiding en kwaliteit van biologische voedingsmiddelen; samenvatting.

Duysens, M., 1997, Wageningen: Wetenschapswinkel. 16 p. (Rapport / Wetenschapswinkel; no. 125)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Blauwe knopen; integratie ruimtelijke ordening en waterbeheer in de praktijk.

Goossensen, F. R., van Slobbe, E. J. J. & van der Vlist, M. J., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Botanische kwaliteit van bermen in het agrarische landschap.

Bonte, A. J., Hazebroek, E., van den Hengel, L. C., Keizer, P. J., Sykora, K. V. & Schaminée, J. H. J., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Calibratie DUFLOW-kwaliteitsmodel boezem Amstelland-west.

de Klein, J. J. M., 1997, 37 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Climate change: Socio-economic impacts and violent conflict.

van Ierland, E. C., Klaassen, M. C., Nierop, T. & van der Wusten, H., 1997, 142 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

De Regge; blauwe slagader van Twente.

Goossensen, F., de Jong, T., de Groot, G. & van der Vlist, M. J., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Duurzaam Veilig in West Zeeuwsch-Vlaanderen. Een onderzoek naar ontmoetingen tussen fiets- en landbouwverkeer op en langs provinciale wegen.

Wolleswinkel, A. P. & Jaarsma, C. F., 1997, Landbouwuniversteit Wageningen. 118 p. (Nota Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 68)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effecten van peilveranderingen in de Grevelingen op de zoutconcentraties in de oeverzone.

van Dam, J. C., 1997, Wageningen. 47 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Electric clothes washer-dryers for household use. Methods of measuring the performance. European Standard.

Terpstra, P. M. J., 1997, 9 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Estimation of areal evapotranspiration.

Jaworski, J., Granger, R., Stricker, J. N. M. & Kalma, J., 1997, 148 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Estimation of nitrogen removal potential on WWTP Assen.

Kujawa, K., Klapwijk, A., van der Maas, P. & Majoor, E., 1997

Research output: Book/ReportReportProfessional

Evaluatie microvezeldoekjes.

Duisterwinkel, A. E., Götz, C. M., Schmits, R., van Zundert, L., Vrielink, H. & Terpstra, P. M. J., 1997, 82 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Fietspadenplannen in Nederland. Een onderzoek naar de inhoud, opbouw en werking van fietspadenplannen in Drenthe, Friesland, Gelderland en Zuid-Holland.

Bouwman, S. W. T., Christiaans, R. G. J., van Kempen, E. M. A., Vossen, C. A. J., Bakker, J. G. & Jaarsma, C. F., 1997, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 98 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 64)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Immissie onderzoek regio Beuningen/Nijmegen

Vermeulen, A. T., Wyers, G. P., Baas, J., Hofschreuder, P., Brunekreef, B. & Slanina, J., 1997, 25 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Klimaatbeleid aan de tand gevoeld.

Folkert, R. J. M., Hoekstra, J., Mensink, P. G. C. & Visser, H., 1997, 63 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic