Research Output

Filter
Report
1994

Methane emission of the Amsterdam urban area.

Veenhuysen, D. & Hofschreuder, P., 1994, Wageningen: Agricultural University Wageningen, Department of Air Quality. 39 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des lave-vaisselle électriques/Methode for measuring the performance of electric dishwashers.

Commission Electrolique Internationale & Terpstra, P. M. J., 1994, 13 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Modelling stomatal uptake at the Speulder site.

Vermetten, A. W. M. & Hofschreuder, P., 1994, 64 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Modelling trace metal distribution in surface waters.

Koelmans, A. A. & Radovanovic, H., 1994, 57 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Mogelijke maatregelen bij de bestrijding van eutrofiëring in Nederlandse plassen en meren.

Rijsdijk, R. E., 1994, Lelystad. 57 p. (RIZA werkdocument; no. 94.103X)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Raakvlakken Toekomstverkenningen.

van Ierland, E. C. & Kok, R., 1994, 86 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Radar remote sensing of tropical rain forests: the SAREX-92 campaign in Guyana and Colombia.

Hoekman, D. H., van der Sanden, J. J. & Bijker, W., 1994, Delft: BCRS. 68 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Soft-linking of an energy technology model and a dynamic input-outputmodel.

Ybema, R. & van Ierland, E. C., 1994, 31 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Spatial variability of land surfaces processes.

Dooge, J. C. I., Stricker, J. N. M. & Kim, C. P., 1994, 135 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

SWAP 1993: Input instructions manual.

van den Broek, B. J., van Dam, J. C., Elbers, J. A., Feddes, R. A., Huygen, J., Kabat, P. & Wesseling, J. G., 1994, Wageningen: Landbouwuniversiteit. 66 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding; no. 45)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Watersysteem model Vecht, modelontwikkeling en calibratie.

van Duin, E. H. S., Portielje, R. & Aalderink, R. H., 1994, 82 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Watersysteem model Vecht, scenariostudies.

van Duin, E. H. S., Portielje, R. & Aalderink, R. H., 1994, 40 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Zwevend slibmetingen Volkerak-Zoommeer. Geochemische interpretatie.

Koelmans, A. A., 1994, 27 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1995

A comparison of background ozone concentrations calculated by the three dimensional models ECHAM, MOGUNTIA and TM2 with measurements.

Dentener, F., Hein, R. & Roelofs, G. J., 1995, 46 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Aggregatie van DEMNAT uitkomsten.

Bleij, B. & Witte, J. P. M., 1995, 32 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Assessment of repeatibility and reproducibility of measuring methods for household electrical appliances.

Terpstra, P. M. J., Lotz, H., Risman, P. O. & de Montille, G., 1995, Genève: International Electrotechnical Commission. 15 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Clothes washing machines for household use, methods for measuring the performance.

Smith, P. J., Wentzlaff, G., Hieatt, R., Hedenskog, P. & Terpstra, P. M. J., 1995, Genève: International Electrotechnical Commission. 53 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Comparative test of two dishwasher detergents.

Terpstra, M. J., Roozemond, D. A. & Uitdenbogerd, D. E., 1995, Wageningen: Dept. Household and Consumer Studies, Wageningen Agric. Univ. 24 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

De aerosol meettunnel; ontwikkeling, ijking en praktijktesten van een totaalstofmeter.

Vrins, E. & Hofschreuder, P., 1995, 43 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

De kortste weg naar een verkeersleefbaar platteland. Onderzoek ruraal verblijfsgebied Ooststellingwerf.

Jaarsma, C. F., Luimstra, J. O. K. & de Wit, T. J., 1995, Wageningen. 212 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 58)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Discussienota voor het formuleren van ecologische doelstellingen voor de provincie Flevoland.

Peeters, E. T. H. M., de Klein, J. J. M. & Gardeniers, J. J. P., 1995, 7 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Drempelwaarde bewerkbaarheid van de grond voor akkerbouw

van Soesbergen, G. A., van der Voort, W. J. M., de Groot, W. J. M., Hack-ten Broeke, M. J. D. & van Lanen, H. A. J., 1995, Wageningen: DLO-Staring Centrum. 75 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een brede kijk op waterbeheer. Een juridisch-bestuurlijke evaluatie van het instrumentarium van de Wet op de waterhuishouding.

Brussaard, W., van der Velde, M., van As, C. J., Blom, G., Haerkens, H. M. J., Hagelaar, J. L. F., Ovaa, B. P. S. A. & van der Vlist, M. J., 1995, 68 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een omslag in de omslag. Toepassing van een toedelingsmethode voor beheerskosten van wegen in het Waterschap Westfriesland.

Webster, M. J. & Jaarsma, C. F., 1995, Wageningen. 55 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 60)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Effecten van peilopzetten in de Hoeksche Waard. Een evaluatie over 42 jaren van de opbrengstveranderingen van aardappelen en bieten bij vier verschillende dieptes van de drainagebasis.

van der Neut, D., van Dam, J. C. & Feddes, R. A., 1995, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 79 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding; no. 48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effects of climate change in the mineralization of morganic matter in a coniferous ecosystem.

van Breemen, N. & Verburg, P. S. J., 1995

Research output: Book/ReportReportProfessional

Electric dishwashers for household use, methods for measuring the performance.

Ennen, G., Brænder, P., Terpstra, P. M. J., Rosén, G., Helstad, S. & Vilöhr, W., 1995, 22 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Emissie, concentratie en depositie van verzurende stoffen.

Hofschreuder, P. & Vermetten, A., 1995

Research output: Book/ReportReportAcademic

Energiebeslag van de huishoudelijke voedselverzorging. Een empirische analyse van activiteiten en voedselpatronen.

Uitdenbogerd, D. E., 1995, 78 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Grensoverschrijdende fosfaatmodellering in het Mark-Vliet systeem.

Blauw, A. & Blom, G., 1995, 44 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Guidelines for testing and selecting parent palms in oil palm, practical aspects and statistical methods.

Breure, C. J. & Verdooren, L. R., 1995, San Jose, Costa Rica: ASD de Costa Rica. 68 p. (ASD Oil Palm Papers; no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Herinrichting Kust West Zeeuwsch-Vlaanderen: ontsluiting onder de loep. Eindrapport: varianten voor een ontsluitingsstructuur met verkeersprognose en effectbepaling.

Jaarsma, C. F. & Baltjes, C. R., 1995, Wageningen. 140 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 59)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Hydrogeologie van het stroomgebied van de Noor en de effecten van grondwateronttrekkingen aan de westrand van het Plateau van Margraten.

van Lanen, H. A. J., van de Weerd, B., Dijksma, R., ten Dam, H. J. & Bier, G., 1995, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 206 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding; no. 57)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Hygiënische aspekten van het wassen en drogen van handen.

Lemaire, P. J. & van Moll, M., 1995, 26 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Hygiënisch handen drogen.

van Moll, M., 1995, Wageningen: Vakgroep Huishoudstudies, LU. 27 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Integrated economy-energy-environment policy analysis: a case study for the People's Republic of China.

Zhang, Z. X., 1995, 308 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kansen voor juvenile populierenhout? Technische en economische analyse.

Stolp, J. A. N., Tjeerdsma, B. F. & Sierra-Alvarez, R., 1995, 53 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kitchen waste disposal treatment.

Terpstra, M. J., Groot-Marcus, J. P. & Uitdenbogerd, D. E., 1995, Wageningen: Dept. Household and Consumer Studies, Wageningen Agric. Univ. 24 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kritische factoren voor het succes van het rijkswaterbeleid; evaluatie van meningen van bestuurlijke en maatschappelijke organisaties.

van Engelenburg, M. A. L., Ovaa, B. P. S. A., van der Vlist, M. J., Bultink, B. & van Slobbe, E. J. J., 1995

Research output: Book/ReportReportProfessional

Levenscyclusanalyse van drie handdroogsystemen, beoordeling op milieu-effecten in de levenscyclus van warmelucht-handdrogers, papieren vouwhanddoeken en katoenen handdoekrollen.

Potting, J., Groot-Marcus, J. P. & van Golen, M. P., 1995, 75 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Lui River Valley Model and some of its applications.

Bastiaansen, C. J. M., 1995, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 82 p. (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding; no. 55)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Maasplassen 1994, een recreatieve speerpuntlokatie? Deel: een evaluerend onderzoek naar het recreatieve gebruik: Hoofdrapport.

Bakker, J. G., Jansen, M., Lengkeek, J. & van Ganzewinkel, M., 1995, Wageningen: Landbouwuniversiteit.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Methods for measuring the performance of electric clothes tumble dryers for household use.

Wentzlaff, G., Hieatt, R., Terpstra, P. M. J., Norstedt, I. & Hedenskog, P., 1995, Genève: International Electrotechnical Commission. 19 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel. Deel 3: Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 1993 - februari 1994.

Baltjes, C. R., Bakker, J. G. & Jaarsma, C. F., 1995, Wageningen. 138 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 61)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoringsplan voor het Nationaal Park de Biesbosch.

van der Meulen, Y. A. M., Winkels, H. J., Veenhuizen, D. R. & Zingstra, H. L., 1995, 133 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional